โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ตราประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ที่ตั้ง
450/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ
คำขวัญริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
ผู้ก่อตั้งหลวงเสริมวิชาพูน, นายหยอง
เพลงมาร์ช ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว, ลูก บ.น.
เว็บไซต์[http://www.bangneaw.ac.th]

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (อังกฤษ:Bangneaw Municipal School)เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าบางเหนียว ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ให้การศึกษาในระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับการก่อตั้งโดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน)เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2460 มีนายต่ายสาน ตายนะศานติเป็นครูใหญ่คนแรก ในตอนต้นที่เปิดสอนต้องใช้สถานที่ของโรงเรียนจีน มีนักเรียนเมื่อแรกเริ่มจำนวน 3 คน คือ นายโป นายสือ และนายเทียนโป ต่อมา นายจุ้ยเกียม กรรมการโรงเรียนจีน ตกลงให้ยืมตึกแถวมุงจาก 1 ห้องไว้ใช้ทำการเรียนการสอน (ปัจจุบันคือตัวตึกที่พระพิทักษ์ชินประชา ปลูกให้ เป็นสมบัติของโรงเรียนเฮียกเอ้ง) และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน

ต่อมีสถานะเป็นโรงเรียนประชาบาล(หมายถึงโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนเป็นรายปี)และย้ายมายังสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยเงินที่ใช้ในการก่อตั้งโรงเรียนส่วนหนึ่งเป็นเงินศึกษาพลี(เงินสนับสนุนโรงเรียนที่เรียกเก็บจากประชาชนในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 บาท และไม่เกิน 3 บาท) อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากการกุศล ซึ่งหลวงพิทักษ์ทวีป (นายอำเภอ) และนายสหาย เอกประดิษฐ์ (ธรรมการอำเภอ) ได้จัดหาเงินจาก งานเทศกาลสารทจีน ประจำตำบลบางเหนียว ในปี พ.ศ. 2468 ซึ่งเงินที่ได้ ถูกนำมาก่อสร้างห้องแถวเพิ่ม 2 ห้อง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 ห้อง แบ่งใช้งานเป็นห้องเรียน 4 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง หลังคามุงจาก ด้านหน้ากั้นฝากระดานและสังกะสี ปูพื้นด้วยไม้กระดาน บริเวณใต้ถุนมีน้ำทะเลขึ้นถึง สามารถรองรับนักเรียนได้มากขึ้นถึง 150 คน

จนกระทั่งวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2478 ได้โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเหนียว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบางเหนียว)สังกัดเทศบาล ซึ่งในขณะนั้นมีครู 5 คน นักเรียนทั้งสิ้น 178 คน

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2495 โรงเรียนเทศบาลทั่วราชอาณาจักรถูกโอนกลับไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบางเหนียว) จึงถูกโอนกลับเช่นกัน และใช้ชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบางเหนียว

และได้ปลูกสร้างอาคารเป็นแบบกึ่งถาวร (ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกรื้อถอนแล้ว) ใช้งานแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในขณะนั้น โดยอาศัยเงินทุนส่วนหนึ่งจากงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงานสารทจีน (ผ้อต่อ) มีการจัดงานรำวงเก็บเงินสะสมพร้อมประกาศรับเงินบริจาคจากผู้ศรัทธา แล้วขอเงินสมทบเพิ่มจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย

ต่อมาวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้โอนโรงเรียนบางเหนียวมาให้เทศบาลดำเนินงานอีกครั้ง ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโรงเรียนในปัจจุบัน คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2510 มีการต่อเติมปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติมเรื่อยมา จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวมีอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมทั้งสิ้น 8 อาคาร มีนักเรียน 1,938 คน มีครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 124 คน ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน

แม้ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จะอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต และได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการเรียนการสอน แต่งานประจำโรงเรียนซึ่งจัดร่วมกับงานสารทจีน (ผ้อต่อ) ก็ยังคงได้รับการสืบสานต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยจัดตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (ประมาณเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติไทย) ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน โดยมีการออกร้านบริเวณถนนรอบโรงเรียน


สัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประกอบด้วยรูปสมอเรือสีชมพู ด้านล่างเป็นข้อความว่า "ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว" ซึ่งสาเหตุเป็นรูปสมอเรือนั้น เพราะในสมัยก่อน บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน แวดล้อมด้วยทะเล ทางโรงเรียนตอนนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้รูปสมอเรือเป็นตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งการเจริญงอกงามทางด้านการศึกษา
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสว่าง ความสดใส ทุกคนที่อยู่ที่นี่ อยู่ด้วยความรัก อันบริสุทธิ์สดใส

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ

เพลงมาร์ช[แก้]

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว มีความกลมเกลียวเด็ดเดี่ยวทั่วหน้า เข้มแข็งเพราะแรงศรัทธา ร่วมใจฟันฝ่าเพื่อพัฒนาโรงเรียน การกีฬานั้นเราสามารถ ไม่ขยาดคู่แข่งขัน นักกีฬาของเราพร้อมกัน มารยาทเรานั้นหมั่นประพฤติวินัย การเรียนเราเพียรไม่บ่น ทุกคนอดทนเรียนด้วยสนใจ เรารักโรงเรียนยิ่งสิ่งใด จะขอเทอดไว้ด้วยใจบูชา สามัคคีเราดีเลิศ ร่วมกันชูเชิดประเสริฐอยู่ทั่วกัน พลังใจกายพร้อมอุทิศมั่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญของของชาว บ.น. สีของเรานั้นขาวชมพู มัดใจเราอยู่มิให้จางได้ เพื่อเป็นศรีของภูเก็ตไว้ พวกเราภูมิใจร่วมกัน ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°52′26″N 98°23′37″E / 7.873967°N 98.393560°E / 7.873967; 98.393560