พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำภู กรมขุนกัลยาสุนทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำภู กรมขุนกัลยาสุนทร (พ.ศ. 2332 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389) ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 4 ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 ตรงกับปี พ.ศ. 2332 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาสวน

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนกัลยาสุนทร ได้ว่าราชการฝ่ายในหลายอย่าง และได้ทรงรักษากุญแจพระบรมมหาราชวังชั้นใน

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 8 ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1208 ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389 พระชันษา 58 ปี

อ้างอิง[แก้]

  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8