พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ25 พฤษภาคม พ.ศ. 2418
สิ้นพระชนม์15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 (15 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าคุณพระประยุรวงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434) เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) และท่านผู้หญิงอิ่ม (ต้นสกุลมาแต่เชื้อจีน)) พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 ขณะพระชันษา 15 ปี

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าบัณฑวรรณวโรภาษ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
  • พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าบัณฑวรรณวโรภาษ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434)

ภายหลังสิ้นพระชนม์

  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑวรรณวโรภาษ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์ (พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ), เล่ม 8, ตอน 7, 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2434, หน้า 55
  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่573. ISBN 974-0056-50-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum