พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี (ในรัชกาลที่ 3)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ากัลยาณี
พระองค์เจ้ากัลยาณี.jpg

พระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2368
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2419
(พระชันษา 53 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาอิ่ม คชเสนี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี พระนามเดิม พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี ประสูติ พ.ศ. 2368 เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สามที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอิ่ม คชเสนี ธิดา เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี ทรงมีพระพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาดังนี้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี สิ้นพระชนม์เมื่อพ.ศ. 2419[1] ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริพระชนมายุได้ 53 พรรษา

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554