พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าพวงแก้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ประสูติพ.ศ. 2364
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2392 (29 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดายี่สุ่น ในรัชกาลที่ 3

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว (พ.ศ. 2364 - พ.ศ. 2392) เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดายี่สุ่น

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว ประสูติเมื่อพ.ศ. 2364[1] เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดายี่สุ่น มีพระเชษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมารดา 1 พระองค์คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเงินยวง

พ.ศ. 2392 เกิดไข้ป่วงหรืออหิวาตกโรคระบาดอย่างหนักไปทั่วทุกหนทุกแห่งในสยาม ชาวกรุงเทพล้มตายเป็นอันมาก พระองค์เจ้าพวงแก้ว ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ด้วยโรคอหิวาในเหตุการณ์ครั้งนั้น ปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ว่า[2]

"ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน ๗ แรม ๑ ค่ำ เกิดความไข้ป่วงทั้งแผ่นดิน ไข้นั้นเป็นมาแต่ประเทศฝ่ายทะเล เป็นมาแต่เมืองฝ่ายตะวันตกขึ้นมาก่อน ไข้นั้นเป็นขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นขึ้นไปจนถึงเมืองฝ่ายเหนือ เสียพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์องค์ ๑ พระองค์เจ้าจินดาองค์ ๑ พระราชธิดา พระองค์เจ้าพวงแก้วองค์ ๑ เสนาบดี เจ้าพระยาบดินทรเดชา ๑..."

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้วสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2392 พระชันษา 29 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2393[3]

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • หม่อมเจ้าพวงแก้ว (พ.ศ. 2364 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2392)
  • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์สถาปนาในรัชกาลที่ 4)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์สถาปนาในรัชกาลที่ 6)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 45. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2013-11-28.
  2. พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๓/๒๔๗-ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในคราวเกิดไข้ปวง
  3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน เล่ม 1, (พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, 2471) หน้า 18.