พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในส่วนนี้เป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระสนมรวม 56 คน

มีพระราชโอรส 22 พระองค์ และพระราชธิดา 29 พระองค์ รวม 51 พระองค์ ได้แก่

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 และ รัชกาลที่ 3
จากซ้ายไปขวา: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพักตร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระวีวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาหงิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2354 22 มีนาคม พ.ศ. 2365[1] 10 ปี 291 วัน
2
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใหญ่
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2354 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2368 13 ปี 221 วัน
3
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
ญ. เจ้าจอมมารดาบาง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2354 21 สิงหาคม พ.ศ. 2388 33 ปี 260 วัน
4
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดำ
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2355 20 ตุลาคม พ.ศ. 2359[2] 4 ปี 258 วัน
5
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน
ญ. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2355 21 มีนาคม พ.ศ. 2414 [3] 59 ปี 22 วัน
6
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ช. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2382 26 ปี 189 วัน
7
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาจาด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 3 เมษายน 2364 [4] 8 ปี 142 วัน
8
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ช. เจ้าจอมมารดาบาง 20 มกราคม พ.ศ. 2356 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 22 ปี 117 วัน
9
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุท
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2357 10 เมษายน พ.ศ. 2364 [5] 7 ปี 49 วัน
10
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลี
ญ. เจ้าจอมมารดาแย้ม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2357 23 ธันวาคม พ.ศ. 2400 43 ปี 185 วัน
11
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2405 46 ปี 288 วัน
12
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 4 กันยายน พ.ศ. 2421 63 ปี 118 วัน
13
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 11 มิถุนายน พ.ศ. 2358 29 มิถุนายน พ.ศ. 2364[6] 6 ปี 18 วัน
14
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ
ช. เจ้าจอมมารดาอาบ 4 มกราคม พ.ศ. 2359 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2393[7] 34 ปี 301 วัน
15
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
ช. เจ้าจอมมารดาเอมน้อย 24 มกราคม พ.ศ. 2359 27 มิถุนายน พ.ศ. 2417 58 ปี 154 วัน
16
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเงินยวง
ญ. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2359 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2421 62 ปี 296 วัน
17
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
ญ. เจ้าจอมมารดาจัน 17 มีนาคม 2

พ.ศ. 2359 [8]

22 มกราคม พ.ศ. 2433 73 ปี 311 วัน
18
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา[9]
ญ. เจ้าจอมมารดาเขียว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2359 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399 40 ปี 51 วัน
19
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
ญ. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2359 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422 62 ปี 192 วัน
20
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359[10] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 81 ปี 357 วัน
21
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
ช. เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2360 24 กันยายน พ.ศ. 2411 51 ปี 196 วัน
22
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2360 5 เมษายน พ.ศ. 2361[11] 0 ปี 330 วัน
23
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม พ.ศ. 2424 [12] 64 ปี 59 วัน
24
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ 14 กันยายน พ.ศ. 2360 [13] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2361[14] 0 ปี 242 วัน
25
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเลขา
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 30 มิถุนายน พ.ศ. 2392 31 ปี 40 วัน
26
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
ญ. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม พ.ศ. 2439 77 ปี 252 วัน
27
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก[15]
ช. เจ้าจอมมารดาเหม็น 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362[16] 10 มีนาคม พ.ศ. 2399[17] 36 ปี 311 วัน
28
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกศนี
ญ. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 26 กันยายน พ.ศ. 2362 5 มีนาคม พ.ศ. 2393[18] 30 ปี 160 วัน
29
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
ช. เจ้าจอมมารดาเขียว 16 ตุลาคม พ.ศ. 2362 29 มกราคม พ.ศ. 2417 [19] 54 ปี 119 วัน
30
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม 26 ตุลาคม พ.ศ. 2362 [20] 13 เมษายน พ.ศ. 2437 74 ปี 169 วัน
31
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 12 มกราคม พ.ศ. 2363 10 มิถุนายน พ.ศ. 2363[21] 0 ปี 149 วัน
32
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี
ช. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2363 [22] 26 มกราคม พ.ศ. 2410 46 ปี 92 วัน
33
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเล็ก
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 7 มิถุนายน พ.ศ. 2364 [23] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2367[24] 2 ปี 354 วัน
34
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว
ญ. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 3 เมษายน พ.ศ. 2364 [25] 24 มีนาคม พ.ศ. 2392 [26] 27 ปี 2 วัน
35
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพักตร์
ญ. เจ้าจอมมารดาเล็ก[27] 18 มกราคม พ.ศ. 2365 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 53 ปี 26 วัน
36
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2365[28] 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430 64 ปี 296 วัน
37
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 [29] 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367[30] 2 ปี 57 วัน
38
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2365 30 มีนาคม พ.ศ. 2367 [31] 1 ปี 105 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
39
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง
ช. เจ้าจอมมารดาวัน 1 มกราคม พ.ศ. 2368 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411[32] 43 ปี 273 วัน
40
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 14 มิถุนายน พ.ศ. 2368 5 เมษายน พ.ศ. 2418 49 ปี 295 วัน
41
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรลักษณ์
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง 12 กันยายน พ.ศ. 2368 [33] 31 มีนาคม พ.ศ. 2405 [34] 37 ปี 188 วัน
42
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2369 21 มิถุนายน พ.ศ. 2392 [35] 23 ปี 110 วัน
43
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี
ญ. เจ้าจอมมารดาปุก 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน พ.ศ. 2432 63 ปี 124 วัน
44
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษณา
ญ. เจ้าจอมมารดาหุ่น 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 7 เมษายน พ.ศ. 2407 [36] 37 ปี 265 วัน
45
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
ช. เจ้าจอมมารดาแก้ว 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369[37] 6 มีนาคม พ.ศ. 2414
45 ปี 352 วัน
46
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ช. เจ้าจอมมารดาขำ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 12 มกราคม พ.ศ. 2428 58 ปี 87 วัน
47
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาเจ๊ก[38] 31 ตุลาคม พ.ศ. 2371 [39] 14 เมษายน พ.ศ. 2371 [40] 1 ปี 136 วัน
48
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
ช. เจ้าจอมมารดาคล้าย 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 76 ปี 207 วัน
49
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
ช. เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 1 เมษายน พ.ศ. 2435 64 ปี 216 วัน
50
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา
ช. เจ้าจอมมารดาพลับ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370 19 สิงหาคม พ.ศ. 2392 [41] 21 ปี 308 วัน
51
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ญ. ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาอึ่ง) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม พ.ศ. 2450 79 ปี 167 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา[แก้]

ราชสกุลศิริวงศ์[แก้]

ราชสกุลศิริวงศ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ มีหม่อม 8 คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ และพระธิดา 4 พระองค์ กับ 2 องค์ รวม 9 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลศิริวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ
ช. หม่อมแพ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2377 11 สิงหาคม พ.ศ. 2404 27 ปี 48 วัน
2
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ญ. หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2377 9 กันยายน พ.ศ. 2404 27 ปี 54 วัน
3
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
ญ. หม่อมงิ้ว 10 มีนาคม พ.ศ. 2377 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2378[42] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436 58 ปี 214 วัน ถึง 59 ปี 232 วัน
4
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพื้นพงศ์ประยุรวงศ์สนิท
ญ. หม่อมจาด 29 มีนาคม พ.ศ. 2378 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2379[43] 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 56 ปี 122 วัน ถึง 57 ปี 110 วัน
5
หม่อมเจ้าประสงค์สรร
ญ. หม่อมราชวงศ์แสง 6 เมษายน พ.ศ. 2380 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2381[44] 30 สิงหาคม พ.ศ. 2456 75 ปี 158 วัน ถึง 76 ปี 146 วัน
6
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์
ญ. หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา ไม่มีข้อมูล 2 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ไม่มีข้อมูล
7
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
ญ. หม่อมกิ่ม 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2381 22 มิถุนายน พ.ศ. 2457 76 ปี 44 วัน
8
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
ช. หม่อมเชย ไม่มีข้อมูล 25 เมษายน พ.ศ. 2439 ไม่มีข้อมูล
9
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
ช. หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา ไม่มีข้อมูล 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 ไม่มีข้อมูล

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ มีหม่อม 1 คน คือ

มีพระธิดา 1 พระองค์ คือ

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ญ. เจ้าจอมมารดางิ้ว 21 ธันวาคม พ.ศ. 2377 10 ตุลาคม พ.ศ. 2395 17 ปี 293 วัน

ราชสกุลโกเมน[แก้]

ราชสกุลโกเมน ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ มีหม่อมที่ปรากฏชื่อ 1 คน คือ

 • หม่อมราชวงศ์เอี่ยม (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์)

มีพระโอรส 1 องค์ พระธิดา 5 องค์ และไม่มีข้อมูล 3 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลโกเมน
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้านารี
ญ. ไม่มีข้อมูล 16 มีนาคม พ.ศ. 2382 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2383[45] ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
2
หม่อมเจ้าถัด
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3
หม่อมเจ้าอ่าง
ญ. หม่อมราชวงศ์เอี่ยม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 6 มีนาคม พ.ศ. 2460[46] 76 ปี 240 วัน
4
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
5
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
6
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
7
หม่อมเจ้าวณิดา
ญ. ไม่มีข้อมูล 7 เมษายน พ.ศ. 2388 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2389[47] 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 46 ปี 243 วัน ถึง 47 ปี 231 วัน
8
หมม่อมเจ้าศักดิ์ศรี
ช. ไม่มีข้อมูล 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2395[48] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2433 38 ปี 152 วัน ถึง 39 ปี 139 วัน
9
หม่อมเจ้าสถิตย
ญ. ไม่มีข้อมูล 21 มีนาคม พ.ศ. 2395 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2396[49] 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 22 ปี 241 วัน ถึง 23 ปี 229 วัน

ราชสกุลคเนจร[แก้]

ราชสกุลคเนจร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

มีพระโอรส 1 องค์ พระธิดา 5 องค์ และไม่มีข้อมูล 3 องค์ รวม 31 องค์ ได้แก่

ราชสกุลคเนจร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าพวงวาส
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ พ.ศ. 2407)

ไม่มีข้อมูล
2
หม่อมเจ้าประภาพิศ
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3
หม่อมเจ้าเฉลิม
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
4
หม่อมเจ้าเจริญ[50]
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 มกราคม พ.ศ. 2445 ไม่มีข้อมูล
5
หม่อมเจ้าสง่า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
6
หม่อมเจ้าเมฆิน
ช. ไม่มีข้อมูล 9 มกราคม พ.ศ. 2389 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 73 ปี 316 วัน
7
หม่อมเจ้าราษี
ญ. ไม่มีข้อมูล 9 มกราคม พ.ศ. 2389 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2389[51] 28 เมษายน พ.ศ. 2463 74 ปี 33 วัน ถึง 74 ปี 109 วัน
8
หม่อมเจ้าเยาวเรศ
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
9
หม่อมเจ้าสายทรวง
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
10
หม่อมเจ้าดวงเนตร
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
11
หม่อมเจ้านิกร
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
12
หม่อมเจ้ากลาง
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
13
หม่อมเจ้ารอง
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
14
หม่อมเจ้ากลาง
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
15
หม่อมเจ้ารอง
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
16
หม่อมเจ้าเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
17
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
18
หม่อมเจ้าเชื้อชิต
ช. ไม่มีข้อมูล 29 มีนาคม พ.ศ. 2397 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2398[52] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 41 ปี 73 วัน ถึง 42 ปี 62 วัน
19
หม่อมเจ้าศฤงฆารเครือ[53]
ช. ไม่มีข้อมูล 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2402[54] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 33 ปี 33 วัน ถึง 34 ปี 51 วัน
20
หม่อมเจ้าสิงห์
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2439)

ไม่มีข้อมูล
21
หม่อมเจ้าจังหวัด
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 เมษายน พ.ศ. 2439 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2440[55] ไม่มีข้อมูล
22
หม่อมเจ้าทิชากร
ช. ไม่มีข้อมูล 7 เมษายน พ.ศ. 2407 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2408[56] ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
23
หม่อมเจ้ากานดาดวง
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2433)

ไม่มีข้อมูล
24
หม่อมเจ้าปฤษฎางค์
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ไม่มีข้อมูล
25
หม่อมเจ้ายุภาพิน
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451 ไม่มีข้อมูล
26
หม่อมเจ้ายุพินพงษ์[57]
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ พ.ศ. 2409)

ไม่มีข้อมูล
27
หม่อมเจ้าเขมน
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
28
หม่อมเจ้าไพ
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
29
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443)

ไม่มีข้อมูล
30
หม่อมเจ้าสำอางองค์
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 14 มีนาคม พ.ศ. 2430)

ไม่มีข้อมูล
31
หม่อมเจ้าสว่างวัฒนา[58]
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลงอนรถ[แก้]

ราชสกุลงอนรถ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ มีหม่อมที่ปรากฏชื่อ 1 คน คือ

 • หม่อมรอด งอนรถ ณ อยุธยา

มีพระโอรส 1 องค์ และพระธิดา 1 องค์ รวม 2 องค์ ได้แก่

ราชสกุลงอนรถ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าแดง งอนรถ
ช. ไม่มีข้อมูล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460[46] 66 ปี 210 วัน
2
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชธิดาที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบัญญัติคำนำพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และได้ใช้คำนำพระนามนี้มาจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ แทน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร พระราชโอรสพระองค์เดียวที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง (อีกพระองค์เป็นพระราชธิดา)
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร พระราชธิดาพระองค์เดียวที่ได้ทรงกรมชั้นสูงสุดในชั้นกรมพระยา

พ.ศ. 2381[แก้]

พ.ศ. 2388[แก้]

พ.ศ. 2394[แก้]

พ.ศ. 2400[แก้]

อุดมรัตนราษี - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (26 ตุลาคม พ.ศ. 2363 - 26 มกราคม พ.ศ. 2409)

พ.ศ. 2403[แก้]

ภูวนัยนฤเบนทราธิบาล - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 - 12 มกราคม พ.ศ. 2427)

พ.ศ. 2404[แก้]

พ.ศ. 2407[แก้]

พ.ศ. 2409[แก้]

พ.ศ. 2411[แก้]

พ.ศ. 2439[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ปีมะโรง พ.ศ. 2363 หรือ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364
 2. เดือนสิบเอ็ด ปีชวด พ.ศ. 2359
 3. ปีมะเมีย พ.ศ. 2414
 4. ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364
 5. แปดค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364
 6. เดือนเจ็ด ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364
 7. เดือนสิบเอ็ด ปีจอ พ.ศ. 2393
 8. วันอาทิตย์ แรมสี่ค่ำ หรือ แรมหกค่ำ; เดือนสี่ ปีกุน พ.ศ. 2358
 9. หรือพังงา หรือใหญ่
 10. เดือนสิบสอง ปีชวด พ.ศ. 2359
 11. ปีฉลู พ.ศ. 2360
 12. วันอาทิตย์ ขึ้นแปดค่ำ เดือนสิบสอง หรือ วันพุธ ขึ้นสิบสองค่ำ เดือนสี่; ปีมะเส็ง พ.ศ. 2424
 13. วันอาทิตย์ แรมเก้าค่ำ เมื่อเทียบแล้วเป็นวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์; เดือนสิบ ปีฉลู พ.ศ. 2360
 14. เดือนเจ็ด ปีขาล พ.ศ. 2361
 15. หรือจำรัส หรือชาย
 16. วันจันทร์ ขึ้นสิบเอ็ดค่ำ เดือนหก ปีเถาะ พ.ศ. 2362 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันอังคาร
 17. วันจันทร์ ขึ้นสี่ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ พ.ศ. 2398 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันอาทิตย์
 18. วันอังคาร แรมเจ็ดค่ำ เดือนสี่ หรือ วันอาทิตย์ แรมหกค่ำ เดือนยี่; ปีระกา พ.ศ. 2392 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันศุกร์
 19. วันพฤหัสบดี; ขึ้นสิบสองค่ำ หรือ แรมสิบเอ็ดค่ำ; เดือนสาม ปีระกา พ.ศ. 2416
 20. วันอังคาร ขึ้นแปดค่ำ หรือ วันอาทิตย์ แรมหนึ่งค่ำ; เดือนสิบสอง ปีเถาะ พ.ศ. 2361
 21. เดือนเจ็ด ปีมะโรง พ.ศ. 2363
 22. วันพฤหัสบดี; แรมสี่ค่ำ หรือ แรมสิบเอ็ดค่ำ; เดือนสิบเอ็ด ปีมะโรง พ.ศ. 2363
 23. วันพฤหัสบดี ขึ้นแปดค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นเจ็ดค่ำ
 24. เดือนหก ปีวอก พ.ศ. 2367
 25. ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364
 26. ปีระกา พ.ศ. 2392
 27. หรือสุดเล็ก
 28. วันอาทิตย์ ขึ้นสิบสองค่ำ เดือนหก ปีมะเมีย พ.ศ. 2365 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นสิบห้าค่ำ
 29. วันเสาร์ ขึ้นเจ็ดค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะเมีย พ.ศ. 2365 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นห้าค่ำ
 30. ในสมัยรัชกาลที่ 2
 31. ปีวอก พ.ศ. 2367
 32. ในสมัยรัชกาลที่ 4
 33. เดือนสิบ ปีระกา พ.ศ. 2368
 34. ปีจอ พ.ศ. 2405
 35. เดือนแปด ปีระกา พ.ศ. 2405
 36. ปีชวด พ.ศ. 2407
 37. พ.ศ. 2368 หรือ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369
 38. หรือน้อยเจด
 39. เดือนสิบสอง ปีจอ พ.ศ. 2368
 40. เดือนหก ปีชวด พ.ศ. 2371
 41. เดือนสิบ ปีระกา พ.ศ. 2392
 42. ปีมะเมีย พ.ศ. 2377
 43. ปีมะแม ปีจอ พ.ศ. 2378
 44. ปีระกา พ.ศ. 2380
 45. ปีกุน พ.ศ. 2382
 46. 46.0 46.1 "ข่าวสิ้นชีพิตักไษย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 33 (ง): 3335. 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 47. ปีมะเส็ง พ.ศ. 2388
 48. ปีกุน พ.ศ. 2394
 49. ปีชวด พ.ศ. 2395
 50. หรือจำเริญ
 51. พ.ศ. 2388 ประสูติหลังหม่อมเจ้าเมฆิน
 52. พ.ศ. 2397
 53. หรือสิงฆาร
 54. พ.ศ. 2401
 55. พ.ศ. 2439
 56. พ.ศ. 2407
 57. หรือยุภิมท์
 58. - (1975). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนกแก้ว รามจตุรงค์ (ม.ล. นกแก้ว เขมะโยธิน) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส 4 พฤษภาคม 2518. Thammasat University. อรุณการพิมพ์.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)