คณะฟรันซิสกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะภราดาน้อย
อักษรย่อ ofm
คติพจน์ Pax et Bonum
ก่อตั้ง ค.ศ. 1209
ประเภท คณะนักบวชคาทอลิก
สำนักงานใหญ่ Via S. Maria Mediatrice 25
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
อัคราธิการ บาทหลวง ไมเคิล เพอร์รี่
บุคคลหลัก นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี — ผู้ก่อตั้งคณะ
องค์กรหลัก คูเรียทั่วไป
เว็บไซต์ OFM

คณะฟรันซิสกัน[1] (อังกฤษ: Franciscan Order) บางแห่งเรียกว่าคณะฟรังซิสกัน[2] เป็นกลุ่มคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ก่อตั้งขึ้น นอกจากในคริสตจักรโรมันคาทอลิกแล้วยังมีคณะฟรันซิสกันในคริสตจักรคาทอลิกเก่า นิกายแองกลิคัน และประชาคมฟรังซิสกันสากล (ecumenical Franciscan communities) ด้วย

กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือคณะภราดาน้อย (Order of Friars Minor) หรือที่รู้จักกันในนามคณะฟรันซิสกัน ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะไฟรเออร์ในคณะถือวัตรปฏิบัติตามแบบที่นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้วางแนวทางและก่อตั้งคณะไว้ มีลักษณะเป็นคณะนักบวชภิกขาจาร (mendicant order) คณะฟรันซิสกันยังประกอบด้วยคณะย่อย 3 คณะ โดยแต่ละคณะมีการปกครองตนเองเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ คณะผู้ถือวินัย (Observants) เรียกอีกชื่อว่าคณะภราดาฟรันซิสกัน คณะภราดาน้อยกาปูชิน และคณะภราดาดน้อยคอนเวนชวล ทุกคณะยึดถือวินัยของนักบุญฟรังซิสเป็นวินัยประจำคณะ[3]

ลำดับชั้น[แก้]

คณะฟรันซิสกัน แบ่งออกเป้น 3 ชั้น ดังนี้

สมาชิกที่มีชื่อเสียง[แก้]

ไฟรเออร์
นักพรตหญิง
สมาชิกคณะชั้นสาม
พระสันตะปาปา

อ้างอิง[แก้]