แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับอัสสัมชัญที่เป็นชื่อโรงเรียน ดูที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาพวาดบรรยายเหตุการณ์เมื่อพระนางมารีย์พรหมจารีถูกรับขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ

พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์[1] หรือ แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์[2] (อังกฤษ: Assumption of Mary) หมายถึงเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าทรงนำพระนางมารีย์พรหมจารีขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกเชื่อว่าเมื่อพระแม่มารีย์ถึงแก่มรณกรรม สิ้นพระชนม์ลง บรรดาอัครทูตได้ฝังศพท่านไว้ในคูหาแห่งหนึ่ง แต่เมื่ออัครทูตได้กลับไปดูพระศพอีกครั้งก็พบว่าคูหาว่างเปล่าเหมือนคูหาของพระเยซู จึงเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และจัดวันสมโภชเหตุการณ์นี้ทุก ๆ วันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ศาสนจักรคาทอลิกถือว่าข้อความเชื่อข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่อาจผิดพลาดได้ และถูกกำหนดขึ้นมาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1950

ประวัติ[แก้]

เรื่องแนวคิดแม่พระได้รับการยกขึ้นสวรรค์มีที่มาย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ช่วงศตวรรษต้น ๆ ของคริสตจักร ซึ่งหลักฐานเก่าแก่ที่สุดพบได้จากบทบรรยายที่เรียกว่า Liber Requiei Mariae (หนังสือว่าด้วยเรื่องการพักผ่อนของพระแม่มารีย์) เช่นเดียวกับหนังสือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ เชื่อกันว่าท่านได้ถึงแก่มรณกรรมในเขตกรุงเยรูซาเลม โดยมีนักบุญทอมัสเป็นประจักษ์พยานในการเห็นท่านได้รับการยกขึ้นสวรรค์จากสุสานของ โดยไม่เหลือร่างกายทิ้งไว้บนโลกด้วย คือขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ (assumption) นั่นเอง ซึ่งในภายหลัง ข้อความเชื่อข้อนี้ก็ได้รับการยอมรับในศาสนจักรคาทอลิกว่าเป็นข้อเท็จจริงอันมิอาจผิดพลาดได้ และเป็นข้อความเชื่อที่คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกทุกคนต้องเชื่อว่าเป็นความจริง

ความสำคัญของการถูกรับขึ้นสวรรค์ในคำสอนของคาทอลิก[แก้]

ลูดวิก อ็อต ได้อธิบายในข้อความเชื่อพื้นฐานของคาทอลิกไว้ว่า “ข้อเท็จจริงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระนางได้รับการยอมรับโดยบาทหลวงและนักเทววิทยาทั้งหลาย และข้อความเชื่อนี้ก็ได้ถูกแสดงออกมาผ่านศาสนพิธีของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งนอกจากเขาจะสรุปข้อคิดเห็นสนับสนุนอื่น ๆ แล้ว เขายังเสริมด้วยว่า

“สำหรับพระนางมารีย์แล้ว พระนางได้รับการปลดเปลื้องจากบาปกำเนิดและบาปของตน ดังนั้นความตายที่เกิดกับพระนางจึงไม่ใช่บทลงโทษจากบาปความผิด หากแต่เป็นสิ่งที่สมควรเกิดกับร่างกายของพระนางตามธรรมชาติ คือเป็นร่างเนื้อหนังที่รู้ตาย เสื่อมสลายได้ ดังนั้นความตายของพระนางจึงเป็นการปลดปล่อยท่านตามกฎของธรรมชาติ เพื่อให้พระนางได้ไปอยู่ร่วมกับพระบุตรสุดที่รักของพระนางในสวรรค์นั่นเอง” แต่เรื่องของความตายที่เกิดกับท่านยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าความตายเกิดกับท่านจริงหรือไม่ คือท่านได้สิ้นชีวิตและได้รับการยกขึ้นสวรรค์ หรือท่านไม่ได้เสียชีวิตลงเลยแต่แรก หากแต่ได้รับการยกขึ้นสวรรค์เลยกันแน่ ซึ่งข้อความเชื่อนี้ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าท่านผ่านประสบการณ์ของความตายทางกายหรือไม่ หากแต่ยืนยันอย่างแน่นอนว่าท่านได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณจริง

วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์[แก้]

ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี จะมีพิธีสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ โรงเรียนที่สังกัดเขตมิสซังโรมันคาทอลิกจะหยุดเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย

อ้างอิง[แก้]

  1. สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ, ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนแห่งประเทศไทย, เรียกข้อมูลวันที่ 25 ก.ค. พ.ศ. 2554
  2. สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์. มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ก.ย. พ.ศ. 2555