ระบอบนาซี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบอบชาติสังคมนิยม (เยอรมัน: Nationalsozialismus) หรือนิยมเรียกอย่างย่อว่า นาซี (อังกฤษ: Nazi[1]) เป็นอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคชาติสังคมนิยมเยอรมันและไรช์ที่สาม[2][3][4][5][6][7][8][9] จัดเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองประเภทเดียวกับฟาสซิสต์หากมีปัจจัยของลัทธิเชื้อชาติในเชิงวิทยาศาสตร์และลัทธิความเป็นอคติต่อชาวเซมิติคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย[10] นาซีได้มีลักษณะของการเมืองเชิงประสานทัศน์ นโยบายการรวมเข้าด้วยกัน ยุทธวิธีและหลักปรัชญาจากอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา ในทางปฏิบัติ นาซีถือว่าเป็นอุดมการณ์ประเภทขวาจัด[11]

อุดมการณ์นาซียึดถือเรื่องชนปกครองหรือเชื้อชาติอารยะมาก นาซีกล่าวอ้างว่าชาวเยอรมันเป็นเชื้อชาติอารยะที่สูงส่งที่สุด[12] พวกเขากล่าวอ้างว่าความอยู่รอดของประเทศเยอรมนีในฐานะชาติที่ยิ่งใหญ่ในสมัยใหม่นี้จำต้องสร้างระเบียบโลกใหม่ขึ้น เป็นจักรวรรดิในทวีปยุโรปซึ่งจะทำให้ชาติเยอรมันมีผืนดินขนาดใหญ่ ทรัพยากร ตลอดจนการขยายตัวของประชากรที่จำเป็นต่อการแข่งขันกับมหาอำนาจอื่น ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร[13]

พวกนาซีกล่าวอ้างว่าชาวยิวเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของเชื้อชาติอารยะเยอรมัน พวกเขาพิจารณาว่าชาวยิวเป็นเชื้อชาติเบียดเบียนซึ่งแนบตนเองเข้ากับอุดมการณ์และขบวนการอื่น ๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความอยู่รอดของตนเอง อาทิ การเรืองปัญญา เสรีนิยม ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา ทุนนิยม การกลายเป็นอุตสาหกรรม มาร์กซิสต์ และสหภาพแรงงาน[14]

เพื่อกอบกู้เยอรมนีจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ นาซีเสนอตำแหน่งที่สามในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจภายใต้การจัดการซึ่งมิใช่ทั้งทุนนิยมหรือคอมมิวนิสต์[15][16] นาซีกล่าวโทษคอมมิวนิสต์และทุนนิยมว่าเข้าร่วมกับอิทธิพลและผลประโยชน์ของชาวยิว[17] พวกเขาสนับสนุนสังคมนิยมรูปแบบชาตินิยมซึ่งเป็นหลักการสำหรับเชื้อชาติอารยันและชาติเยอรมัน: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ใช้แรงงาน ค่าจ้างที่ยุติธรรม เกียรติยศสำหรับความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อชาติ และการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมของทุนนิยม[18]

อ้างอิง[แก้]

 1. Time, 22 July 1940 "JAPAN: Imitation of Naziism?"
 2. National Socialism Encyclopædia Britannica.
 3. National Socialism Archived 2009-10-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนMicrosoft Encarta Online Encyclopedia 2007. 2009-11-01.
 4. Walter John Raymond. Dictionary of Politics. (1992). ISBN 1-55618-008-X p. 327.
 5. National Socialism The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-07.
 6. Fritzsche, Peter. 1998. Germans into Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 7. Kele, Max H. (1972). Nazis and Workers: National Socialist Appeals to German Labor, 1919–1933. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
 8. Payne, Stanley G. 1995. A History of Fascism, 1914–45. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 9. Eatwell, Roger. 1996. “On Defining the ‘Fascist Minimum,’ the Centrality of Ideology”, Journal of Political Ideologies 1 (3) :303–19; and Eatwell, Roger. 1997. Fascism: A History. New York: Allen Lane.
 10. Neocleous, Mark. Fascism. Minneapolis, Minnesota, USA: University of Minnesota Press, 1997 p. 23.
 11. Fritzsche, Peter. 1998. Germans into Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Eatwell, Roger, Fascism, A History, Viking/Penguin, 1996, pp. xvii-xxiv, 21, 26–31, 114–140, 352. Griffin, Roger. 2000. "Revolution from the Right: Fascism," chapter in David Parker (ed.) Revolutions and the Revolutionary Tradition in the West 1560-1991, Routledge, London.
 12. Blamires, Cyprian; Jackson, Paul. World fascism: a historical encyclopedia, Volume 1. Santa Barbara, California, USA: ABC-CLIO, Inc, 2006. p. 61.
 13. Bendersky, Joseph W. A history of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 176.
 14. Bendersky, Joseph W. A history of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 24.
 15. The Nazi Economic Recovery, 1932-1938 R. J. Overy, Economic History Society.
 16. Francis R. Nicosia. Business and Industry in Nazi Germany, Berghan Books, p. 43.
 17. Bendersky, Joseph W. A history of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 159.
 18. Bendersky, Joseph W. A history of Nazi Germany: 1919-1945. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 40.