วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสนาคริสต์ตะวันออกถือว่า "พระคริสต์แสดงองค์" หมายถึง เหตุการณ์ที่พระกุมารเยซูทรงรับการนมัสการของโหราจารย์ ภาพวาดโดย บาร์โตโลเม เอสเตบัน มูรีโย

วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์[1] (อังกฤษ: Epiphany of the Lord) หมายถึง วันสมโภชที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซู (ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าเป็นพระเป็นเจ้า) ได้มาปรากฏพระองค์ต่อมนุษย์ คริสตจักรต่าง ๆ ตีความเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไป โดยศาสนาคริสต์ตะวันออกในสมัยแรกถือว่า “พระคริสต์แสดงองค์” หมายถึงสองเหตุการณ์คือการประสูติของพระเยซูและการที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ได้เปลี่ยนมาถือการสมโภชพระเยซูทรงรับบัพติศมาอย่างเดียว เพราะถือว่าพระเยซูแสดงองค์เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าอย่างเป็นทางการในพิธีบัพติศมานี้[2] ขณะที่ศาสนาคริสต์ตะวันตก “พระคริสต์แสดงองค์” หมายถึง เหตุการณ์ที่พระกุมารเยซูทรงรับการนมัสการของโหราจารย์ทั้ง 3 คนที่มาจากตะวันออก เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าได้แสดงองค์ต่อคนต่างชาติเป็นครั้งแรก

โดยทั่วไปคริสตจักรจะจัดพิธีสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ในวันที่ 6 มกราคม แต่เนื่องจากคริสตจักรตะวันออกใช้ปฏิทินจูเลียน ซึ่งวันจะคลาดเคลื่อนจากปฏิทินเกรกอเรียนที่คริสตจักรตะวันตกใช้ไป 13 วัน [3] ดังนั้นวันที่ 6 มกราคม ของคริสตจักรตะวันออกจึงตรงกับวันที่ 19 มกราคมในคริสตจักรตะวันตก[4]

ปัจจุบันคริสตจักรแห่งอังกฤษและคริสตจักรโรมันคาทอลิกในบางประเทศ เช่น ประเทศไทย ไม่ได้ยึดถือวันที่ 6 มกราคม เป็นวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ แต่เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 1 มกราคมแทน

อ้างอิง[แก้]

  1. วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์, เว็บไซต์คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  2. "The Origins and Spirituality of the Epiphany". Catholicireland.net. February 14, 1969. http://www.catholicireland.net/liturgysacraments/liturgical-year/936-the-origins-and-spirituality-of-the-epiphany. เรียกข้อมูลเมื่อ December 22, 2011. 
  3. Holger Oertel (September 22, 2007). "The Julian Calendar". Ortelius.de. http://www.ortelius.de/kalender/jul_en.php. เรียกข้อมูลเมื่อ December 22, 2011. 
  4. "The Calendar of the Orthodox Church". Goarch.org. http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7070. เรียกข้อมูลเมื่อ December 22, 2011.