อัครทูต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเยซูและอัครทูต

อัครทูต[1] (อังกฤษ: Apostles; Ἀπόστολος, apostolos แปลว่า "ผู้ถูกส่งออกไป" เช่น ข่าวสารหรือตัวแทน) ตามพระวรสารสหทรรศน์และธรรมเนียมทางศาสนาคริสต์ใช้หมายถึงอัครสาวกสิบสองคน[1] ที่พระเยซูทรงเลือก ตั้งชื่อ และฝึกเพื่อจะได้ส่งออกไปทำการประกาศข่าวดี หลังจากยูดาส อิสคาริโอททรยศต่อพระเยซู อัครสาวกที่เหลือภายใต้การนำของซีโมนเปโตรจึงจับฉลากเลือกมัทธีอัสซึ่งติดตามพระเยซูมาตั้งต้นขึ้นมาเป็นอัครทูตแทน[2] ฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับกับสาวกของพระเยซู จำนวนอัครทูตจึงมีสิบสองคนเท่าเดิม

อัครทูตสิบสองคน[แก้]

ตาม “พระวรสารสหทรรศน์” (มาระโก 3:13 -19 , มัทธิว 10:1 -4 , ลูกา 6:12 -16 ) อัครทูตที่เลือกและแต่งตั้งโดยพระเยซูเมื่อเริ่มสั่งสอนเทศนาก็ได้แก่

 1. ซีโมนเปโตร
 2. ยากอบ บุตรเศเบดี
 3. ยอห์นอัครทูต น้องของยากอบ บุตรเศเบดี
 4. อันดรูว์ น้องของซีโมนเปโตร อดีตสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
 5. ฟีลิปอัครทูต จากเบ็ธไซดา ที่กาลิลี (ยอห์น 1:44

, ยอห์น 12:21 )

 1. บารโธโลมิวอัครทูต
 2. มัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร
 3. โธมัสอัครทูต
 4. ยากอบ บุตรอัลเฟอัส
 5. ยูดาอัครทูต
 6. ซีโมนเศโลเท
 7. ยูดาส อิสคาริโอท (ไม่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญ)

สิบสององค์นี้พระเยซูเป็นผู้แต่งตั้งเอง เมื่อยูดาส อิสคาริโอททรยศพระเยซูแล้วฆ่าตัวตายไป อัครทูตที่เหลือสิบเอ็ดองค์จึงจับสลากเลือกอัครทูตองค์ใหม่เพิ่ม[3] คือ

นอกจากนี้ยังมีสาวกอื่น ๆ ที่ได้รับยกย่องหรือเรียกตนเองว่าอัครทูตด้วย และเป็นที่ยอมรับจนปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 59
 2. กิจการ 1:15 -26
 3. กิจการ 1:26

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]