รัฐสันตะปาปา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับรัฐสันตะปาปาปัจจุบัน ดูที่ นครรัฐวาติกัน
รัฐคริสตจักร

ค.ศ. 754–1870
ช่วงว่างระหว่างรัชกาล (ค.ศ. 1798–1799, ค.ศ. 1809–1814 และ ค.ศ. 1849)
เพลงชาติMarcia trionfale (1857–1870)
(อิตาลี)
"มาร์ชชัยชนะยิ่งใหญ่"

ไฟล์:Gran Marcia Trionfale (Vittorino Hallmayr).ogg
รัฐสันตะปะปาในปี ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียน
รัฐสันตะปะปาในปี ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียน
สถานะพระอาณาจักรแห่งคริสตจักรคาทอลิก
เมืองหลวงโรม
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ภาษาอิตาลี
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองรัฐเดี่ยวภายใต้ระบอบเทวาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยเลือกตั้ง
พระสันตะปาปา 
• ค.ศ. 754-757 (พระองค์แรก)
สตีเฟนที่ 2
• ค.ศ. 1846-1870 (พระองค์สุดท้าย)
ปิอุสที่ 9
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 754
ค.ศ. 781
• ยุบครั้งแรก
15 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1798
20 กันยายน ค.ศ. 1870
11 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1929
สกุลเงินสคูโด (-ค.ศ. 1866)
ลีรา (ค.ศ. 1866-1870)
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรอิตาลี (ยุคกลาง)
ราชอาณาจักรอิตาลี (ค.ศ. 1861–1946)
นักโทษแห่งวาติกัน

รัฐสันตะปาปา (อังกฤษ: Papal States; Pontifical States; อิตาลี: Stati Pontificii) หรือ รัฐคริสตจักร (อังกฤษ: State(s) of the Church; อิตาลี: Stato Ecclesiastico; Stato della Chiesa; Stati della Chiesa') เป็นหนึ่งในรัฐทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 จนกระทั่งอิตาลีรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในปี ค.ศ. 1861 โดยการนำของราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย (หลังจากนั้นรัฐพระสันตะปาปาก็ยังมีอยู่จนปี ค.ศ. 1870) รัฐสันตะปาปาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของพระสันตะปาปา ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมบริเวณประเทศอิตาลีสมัยใหม่ที่รวมทั้งโรมันยา, มาร์เก, อุมเบรีย และลาซีโอ อำนาจในการปกครองนี้เรียกว่า อำนาจการปกครองของพระสันตะปาปา (Temporal power) ซึ่งเป็นอำนาจในการปกครองเรื่องทางโลก โดยเชื่อว่าพระสันตะปาปานั้นถือดาบ 2 เล่ม ด้วยกัน ดาบทางจิตวิญญาณ คือพระอำนาจขององค์สันตะปาปาในฐานะที่เป็นประมุขศาสนาในการปกครองศาสนจักรในฐานะตัวแทนของพระเยซู และดาบทางโลก คืออำนาจในการปกครองการเมืองซึ่งมาจากในฐานะที่พระสันตะปาปาเป็นประมุขและเจ้าปกครองดินแดน ซึ่งดาบเล่มนี้มีหน้าที่บริหารรัฐและปกป้องศูนย์กลางของคริสตจักรจากการครอบงำของอำนาจทางโลก ความเชื่อ ดาบ 2 เล่ม ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปามีฐานะเป็นทั้งสังฆราชและกษัตริย์ไปในตัว

“Papal States” มักจะเป็นคำที่นิยมมากกว่า ส่วน “Papal State” มักจะใช้กับนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นอาณาบริเวณภายในตัวกรุงโรม นครรัฐวาติกันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อให้เป็นสันตะสำนักที่เป็นรัฐอิสระ (Holy See) ของพระสันตะปาปา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]