อีสเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา สำหรับชื่อเกาะ ดูที่ เกาะอีสเตอร์
อีสเตอร์
อีสเตอร์
ภาพพระคริสต์ได้ทำลายประตูนรกและนำอาดัมกับเอวาออกจากสุสาน พระคริสต์ถูกขนาบข้างด้วยนักบุญ และซาตาน ซึ่งถูกวาดเป็นชายแก่ กำลังถูกล่ามโซ่
ประเภทคริสต์, วัฒนธรรม
ความสำคัญฉลองวันที่พระเยซูฟื้นคืนชีพ
วันที่ใช้วิธีคำนวณแบบComputus
วันที่ในปี 2021
วันที่ในปี 2022
การเฉลิมฉลองChurch services, เลี้ยงอาหารแก่ครอบครัว, ตกแต่งไข่อีสเตอร์ และให้ของขวัญ
การถือปฏิบัติPrayer, all-night vigil, sunrise service
ส่วนเกี่ยวข้องปัสคา Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, วันอังคารสารภาพบาป, วันพุธรับเถ้า, Clean Monday, เทศกาลมหาพรต, Great Lent, วันอาทิตย์ใบลาน, สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์, Maundy Thursday, วันศุกร์ประเสริฐ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมาก่อนวันอีสเตอร์; และThomas Sunday, พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์, เทศกาลเพนเทคอสต์, Trinity Sunday และCorpus Christi ก็ตามมาอีกเช่นกัน

นางมารีย์ชาวมักดาลากับพระเยซูที่ฟื้นคีนพระชนม์แล้ว

อีสเตอร์ หรือ วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์[1] (อังกฤษ: Easter; อังกฤษเก่า: Ēostre หรือ อังกฤษ: Pasch[2][3], Pascha[4]; ละติน: Pascha ปัสคา; กรีก: Πάσχα, Paskha; แอราเมอิก: פַּסחא Pasḥa; มาจาก ฮีบรู: פֶּסַח Pesaḥ) คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงกลับคืนพระชนม์ตามพระคัมภีร์) เรียก วันอีสเตอร์

นอกจากนี้วันอีสเตอร์ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วันที่คริสต์ศาสนิกชนถือศีลอดและสวดภาวนาเป็นพิเศษ สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เรียกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (หรือที่ชาวโปรเตสแตนต์เรียกวันศุกร์ประเสริฐ) เป็นวันที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน หลังจากวันอีสเตอร์เป็นเทศกาลปัสกา (Eastertide) 50 วัน และจบเทศกาลในวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

ประเพณีในการเฉลิมฉลองแตกต่างกันทั่วโลก แต่การตกแต่งไข่อีสเตอร์และกิจกรรมค้นหาไข่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในหมู่เด็ก ๆ

วันที่[แก้]

ทางตะวันตกกับตะวันออกกำหนดวันอีสเตอร์ที่ต่างกัน ซึ่งเปลี่ยนไปทุกปีด้วย ดังนี้

The World Council of Churches (WCC) แสดงตารางวันที่ดังนี้:

Table of dates of Easter 2001–2021
(In Gregorian dates)
Year Spring
Full Moon
Astronomical
Easter
Gregorian
Easter
Julian
Easter
Jewish
Passover
2001 8 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน 8 เมษายน
2002 28 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 5 พฤษภาคม 28 มีนาคม
2003 16 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 27 เมษายน 17 เมษายน
2004 5 เมษายน 11 เมษายน 11 เมษายน 11 เมษายน 6 เมษายน
2005 25 มีนาคม 27 มีนาคม 27 มีนาคม 1 พฤษภาคม 24 เมษายน
2006 13 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 23 เมษายน 13 เมษายน
2007 2 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 3 เมษายน
2008 21 มีนาคม 23 มีนาคม 23 มีนาคม 27 เมษายน 20 เมษายน
2009 9 เมษายน 12 เมษายน 12 เมษายน 19 เมษายน 9 เมษายน
2010 30 มีนาคม 4 เมษายน 4 เมษายน 4 เมษายน 30 มีนาคม
2011 18 เมษายน 24 เมษายน 24 เมษายน 24 เมษายน 19 เมษายน
2012 6 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 15 เมษายน 7 เมษายน
2013 27 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 5 พฤษภาคม 26 มีนาคม
2014 15 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 15 เมษายน
2015 4 เมษายน 5 เมษายน 5 เมษายน 12 เมษายน 4 เมษายน
2016 23 มีนาคม 27 มีนาคม 27 มีนาคม 1 พฤษภาคม 23 เมษายน
2017 11 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 11 เมษายน
2018 31 มีนาคม 1 เมษายน 1 เมษายน 8 เมษายน 31 มีนาคม
2019 21 มีนาคม 24 มีนาคม 21 เมษายน 28 เมษายน 20 เมษายน
2020 8 เมษายน 12 เมษายน 12 เมษายน 19 เมษายน 9 เมษายน
2021 28 มีนาคม 4 เมษายน 4 เมษายน 2 พฤษภาคม 28 มีนาคม

Notes: 1. Astronomical Easter is the first Sunday after the Astronomical full moon, referred to the meridian of Jerusalem.
2. Passover commences at sunset preceding the date indicated.

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 199-200
  2. Lisa D. Maugans Driver, Christ at the Center (Westminster John Knox Press 2009 ISBN 978-0-66422897-2), p. 151
  3. Everett Ferguson, Baptism in the Early Church (Eerdmans 2009 ISBN 978-0-80282748-7), p. 351
  4. Norman Davies (20 January 1998). Europe: A History. HarperCollins. In most European languages Easter is called by some variant of the late Latin word Pascha, which in turn derives from the Hebrew pesach, passover'.