ข้ามไปเนื้อหา

สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุสที่ 1 (อังกฤษ: Callixtus I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 217 ถึง ค.ศ. 222

สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุสที่ 1 เกิดมาเป็นทาส ก่อนจะได้รับอิสรภาพและเข้ารับใช้ศาสนจักร จนกระทั่งได้เป็นพระสันตะปาปา ต่อมาพระองค์ก็ทรงถูกสังหารเพราะความเชื่อทางศาสนาซึ่งในที่สุดก็ทำให้ได้รับการสถาปนาในให้เป็นนักบุญ

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาเซฟิรินุส พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 217 - ค.ศ. 222)
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1