ราชอาณาจักรฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ระบอบเก่า
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส

Royaume de France
ค.ศ. 987–ค.ศ. 1792
ค.ศ. 1814–ค.ศ. 1815
ค.ศ. 1815–ค.ศ. 1848
ธงชาติฝรั่งเศส
ธงประจำราชวงศ์บูร์บง
เพลงชาติ(ค.ศ. 1590–ค.ศ. 1792 ค.ศ. 1814–ค.ศ. 1830)
มาร์ช็องรีกัทร์
("มาร์ชพระเจ้าอ็องรีที่ 4")
(ค.ศ. 1830–ค.ศ. 1848)
ลาปาริเซียน
("ชาวปารีสเอ๋ย")

เพลงสรรเสริญพระบารมี
(ค.ศ. 1686)
กร็องดิเยอโซฟเฟอเลอรัว (ไม่เป็นทางการ)
("ขอพระเจ้าคุ้มครององค์ราชา")
ราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1000
ราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1000
ราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789
ราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789
เมืองหลวง
 • ปารีส (ค.ศ. 987– ค.ศ. 1682; ค.ศ. 1789 – ค.ศ. 1792; ค.ศ. 1814 – ค.ศ. 1848)
 • แวร์ซาย (ค.ศ. 1682– ค.ศ. 1789)
ภาษาทั่วไป
ศาสนา
การปกครอง
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 987 – ค.ศ. 996
พระเจ้าอูก กาแป
• ค.ศ. 1180 – ค.ศ. 1223
พระเจ้าฟีลิปที่ 2
• ค.ศ. 1364 – ค.ศ. 1380
พระเจ้าชาร์ลที่ 5
• ค.ศ. 1422 – ค.ศ. 1461
พระเจ้าชาร์ลที่ 7
• ค.ศ. 1589 – ค.ศ. 1610
พระเจ้าอ็องรีที่ 4
• ค.ศ. 1643 – ค.ศ. 1715
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
• ค.ศ. 1774 – ค.ศ. 1792
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
• ค.ศ. 1814 – ค.ศ. 1824
พระเจ้าหลุยส์ที่ 18
• ค.ศ. 1824 – ค.ศ. 1830
พระเจ้าชาร์ลที่ 10
นายกรัฐมนตรี 
• ค.ศ. 1815
ชาร์ล มอริส เดอ ตาแลร็อง-เปรีกอร์
• ค.ศ. 1847 – ค.ศ. 1848
ฟร็องซัว กีโซ
สภานิติบัญญัติ
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลาง / สมัยใหม่ตอนต้น
• ราชวงศ์กาเปเซียงเสวยราชสมบติ
3 กรกฎาคม ค.ศ. 987
ค.ศ. 1337 – ค.ศ. 1453
ค.ศ. 1562 – ค.ศ. 1598
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789
6 เมษายน ค.ศ. 1814
2 สิงหาคม ค.ศ. 1830
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1848
สกุลเงินลีฟ ลีฟปารีซิส ลีฟทัวนอยด์ ดีนาร์ โซล ฟรังก์ เอคู หลุยส์ดิออร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Royaume de France) คือประเทศฝรั่งเศสในสมัยกลางและต้นสมัยใหม่ ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสาธารณรัฐดังปัจจุบัน ถือเป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดรัฐหนึ่งในยุโรป เป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ปลายสมัยกลางและสงครามร้อยปี และกลายเป็นจักรวรรดิที่แผ่ขยายอาณานิคมไปทั่วโลกแม้แต่ในทวีปอเมริกาเหนือ

ราชอาณาจักรฝรั่งเศสมีต้นกำเนิดมาจากราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก ซึ่งเป็นรัฐด้านตะวันตกของจักรวรรดิการอแล็งเฌียงตามสนธิสัญญาแวร์เดิง และอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์การอแล็งเฌียงจนถึงปี ค.ศ. 987 พระเจ้าอูก กาแป จึงได้สถาปนาราชวงศ์กาเปเซียง ในขณะนั้นรัฐนี้ยังใช้ชื่อว่าฟรังเกีย และประมุขดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์" (ละติน: rex Francorum) ต่อมาในปี ค.ศ. 1190 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 จึงเปลี่ยนพระอิสริยยศเป็น "พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส" (ละติน: roi de France) ราชวงศ์วาลัวและราชวงศ์บูร์บงซึ่งเป็นมหาสาขาของราชวงศ์กาเปเซียงก็ได้ปกครองอาณาจักรต่อมาจนกระทั่งสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1792

ประวัติศาสตร์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

 • Beik, William. A Social and Cultural History of Early Modern France (2009) excerpt and text search
 • Caron, François. An Economic History of Modern France (1979) online edition
 • Doyle, William. Old Regime France: 1648–1788 (2001) excerpt and text search
 • Duby, Georges. France in the Middle Ages 987–1460: From Hugh Capet to Joan of Arc (1993), survey by a leader of the Annales School excerpt and text search
 • Fierro, Alfred. Historical Dictionary of Paris (1998) 392pp, an abridged translation of his Histoire et dictionnaire de Paris (1996), 1580pp
 • Goubert, Pierre. The Course of French History (1991), standard French textbook excerpt and text search; also complete text online
 • Goubert, Pierre. Louis XIV and Twenty Million Frenchmen (1972), social history from Annales School
 • Haine, W. Scott. The History of France (2000), 280 pp. textbook. and text search; also online edition
 • Holt, Mack P. Renaissance and Reformation France: 1500–1648 (2002) excerpt and text search
 • Jones, Colin, and Emmanuel Le Roy Ladurie. The Cambridge Illustrated History of France (1999) excerpt and text search
 • Jones, Colin. The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon (2002) excerpt and text search
 • Jones, Colin. Paris: Biography of a City (2004), 592pp; comprehensive history by a leading British scholar excerpt and text search
 • Le Roy Ladurie, Emmanuel. The Ancien Régime: A History of France 1610–1774 (1999), survey by leader of the Annales School excerpt and text search
 • Potter, David. France in the Later Middle Ages 1200–1500, (2003) excerpt and text search
 • Potter, David. A History of France, 1460–1560: The Emergence of a Nation-State (1995)
 • Price, Roger. A Concise History of France (1993) excerpt and text search
 • Raymond, Gino. Historical Dictionary of France (2nd ed. 2008) 528pp
 • Roche, Daniel. France in the Enlightenment (1998), wide-ranging history 1700–1789 excerpt and text search
 • Wolf, John B. Louis XIV (1968), the standard scholarly biography online edition

ประวัติศาสตร์นิพนธ์[แก้]

 • Gildea, Robert. The Past in French History (1996)
 • Nora, Pierre, ed. Realms of Memory: Rethinking the French Past (3 vol, 1996), essays by scholars; excerpt and text search; vol 2 excerpts; vol 3 excerpts
 • Pinkney, David H. "Two Thousand Years of Paris," Journal of Modern History (1951) 23#3 pp. 262–264 in JSTOR
 • Revel, Jacques, and Lynn Hunt, eds. Histories: French Constructions of the Past (1995). 654pp, 64 essays; emphasis on Annales School
 • Symes, Carol. "The Middle Ages between Nationalism and Colonialism," French Historical Studies (Winter 2011) 34#1 pp 37–46
 • Thébaud, Françoise. "Writing Women's and Gender History in France: A National Narrative?" Journal of Women's History (2007) 19#1 pp. 167–172 in Project Muse