สังคายนาแห่งเทรนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การประชุมสภาที่โบสถ์ซันตามาเรียมัจโจเร เมืองเตรนโต

สังคายนาเทรนต์[1](อังกฤษ: Council of Trent) เป็นการประชุมสภาสังคายนาสากลของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ถือเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของฝ่ายโรมันคาทอลิก[2] จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1545 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1563 เริ่มสมัยประชุมที่เมืองเตรนโต ราชรัฐมุขนายกเทรนต์ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิตาลี) บางสมัยประชุมย้ายไปจัดที่เมืองโบโลญญา ตรงกับสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3 ผ่านสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 3 จนมาสิ้นสุดในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4

การประชุมครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์[2] ซึ่งฝ่ายคาทอลิกมองว่าเป็นพวกนอกรีต จึงจัดการปฏิรูปคาทอลิก เพื่อชำระแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของคัมภีร์ไบเบิลและขนบประเพณีของคริสตจักร บาปกำเนิด การทำให้เป็นคนชอบธรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ พิธีบูชาขอบพระคุณ และการแสดงความเคารพต่อนักบุญ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 149
  2. 2.0 2.1 Wetterau, Bruce. World history. New York: Henry Holt and company. 1994.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]