คณะพระคาร์ดินัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะพระคาร์ดินัล (อังกฤษ: College of Cardinals) เป็นองค์กรที่สมาชิกประกอบด้วยพระคาร์ดินัลทั้งหมดในคริสตจักรโรมันคาทอลิก[1] มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาแก่พระสันตะปาปาในกิจการต่าง ๆ ในศาสนจักรเมื่อทรงเรียกประชุม (consistory) [2] เมื่อตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลงคณะพระคาร์ดินัลก็จะประชุมเลือกพระสันตะปาปาพร้อมกัน[3] อำนาจหน้าที่ของคณะพระคาร์ดินัลเป็นไปตามสมณธรรมนูญ Universi Dominici Gregis และกฎหมายหลักแห่งนครรัฐวาติกัน

ในอดีตพระคาร์ดินัลคือนักบวชผู้ทำหน้าที่รับใช้พระสันตะปาปาในกรุงโรม ส่วนคณะพระคาร์ดินัลเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครองราชย์ทั้งที่พระชนมายุเพียง 6 พรรษา ทางฝ่ายคริสตจักรจึงทำการปฏิรูปกริกอเรียนซึ่งมีผลให้การแต่งตั้งพระสันตะปาปาเป็นกิจของคริสตจักรฝ่ายเดียว จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายได้อีกต่อไป

หัวหน้า (dean) และรองหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัล จะได้รับเลือกจากพระคาร์ดินัลที่เป็นมุขนายกประจำมุขมณฑลรอบกรุงโรม ทำหน้าที่เป็นประธานและรองประธานเมื่อมีการประชุมคณะพระคาร์ดินัล อย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลไม่มีอำนาจปกครองพระคาร์ดินัลอื่น ๆ แต่ถือว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เท่าเทียมกัน (ละติน: Primus inter pares)

ตำแหน่งสำคัญในคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่ได้เป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล เช่น พระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ สมณมนตรีว่าการสมณะกระทรวงต่าง ๆ กาแมร์เลนโกแห่งคริสตจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อุปมุขนายกแห่งกรุงโรม อัครบิดรแห่งเวนิส อัครบิดรแห่งลิสบอน รวมทั้งสมาชิกทุกองค์ในสมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน[4]

อ้างอิง[แก้]