คณะพระคาร์ดินัล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะพระคาร์ดินัล (อังกฤษ: College of Cardinals) เป็นองค์กรที่สมาชิกประกอบด้วยพระคาร์ดินัลทั้งหมดในคริสตจักรโรมันคาทอลิก[1] มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาแก่พระสันตะปาปาในกิจการต่าง ๆ ในศาสนจักรเมื่อทรงเรียกประชุม (consistory) [2] เมื่อตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลงคณะพระคาร์ดินัลก็จะประชุมเลือกพระสันตะปาปาพร้อมกัน[3] อำนาจหน้าที่ของคณะพระคาร์ดินัลเป็นไปตามสมณธรรมนูญ Universi Dominici Gregis และกฎหมายหลักแห่งนครรัฐวาติกัน

ในอดีตพระคาร์ดินัลคือนักบวชผู้ทำหน้าที่รับใช้พระสันตะปาปาในกรุงโรม ส่วนคณะพระคาร์ดินัลเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครองราชย์ทั้งที่พระชนมายุเพียง 6 พรรษา ทางฝ่ายคริสตจักรจึงทำการปฏิรูปกริกอเรียนซึ่งมีผลให้การแต่งตั้งพระสันตะปาปาเป็นกิจของคริสตจักรฝ่ายเดียว จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายได้อีกต่อไป

หัวหน้า (dean) และรองหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัล จะได้รับเลือกจากพระคาร์ดินัลที่เป็นมุขนายกประจำมุขมณฑลรอบกรุงโรม ทำหน้าที่เป็นประธานและรองประธานเมื่อมีการประชุมคณะพระคาร์ดินัล อย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลไม่มีอำนาจปกครองพระคาร์ดินัลอื่น ๆ แต่ถือว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เท่าเทียมกัน (ละติน: Primus inter pares)

ตำแหน่งสำคัญในคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่ได้เป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล เช่น พระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ สมณมนตรีว่าการสมณะกระทรวงต่าง ๆ กาแมร์เลนโกแห่งคริสตจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อุปมุขนายกแห่งกรุงโรม อัครบิดรแห่งเวนิส อัครบิดรแห่งลิสบอน รวมทั้งสมาชิกทุกองค์ในสมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1983 CIC, Bk. II, Pt. II, Sec. I, Chap. III The Cardinals of the Holy Roman Church
  2. CIC 1983, can. 349
  3. John Paul II, Ap. Const. Universi Dominici Gregis in AAS 88 (1996)
  4. Pope John Paul II (2000-11-26). "Fundamental Law of Vatican City State" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-02-26. สืบค้นเมื่อ 2008-04-11.