คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Pharmacy MSU LOGO.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmacy,
Mahasarakham University
อักษรย่อPD
ที่อยู่ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/แฟกซ์ 043-754360
วันก่อตั้ง13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (21 ปี)
คณบดีภญ.ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
วารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. และ ม.อบ.)
สีประจำคณะ     สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์ถ้วยยาของเทพีไฮเยีย
สถานปฏิบัติร้านยามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์pharmacy.msu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ด(Prof. RME Richards, OBE) ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนแรก

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. Prof. RME Richards, O.B.E. 13 ก.พ. 2542 - 17 เม.ย. 2545
2. รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม 18 เม.ย. 2545 - 17 เม.ย. 2547
3. รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ 18 เม.ย. 2547 - 4 มิ.ย. 2551
4. ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 5 มิ.ย. 2551 - ปัจจุบัน
5. ผศ.ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

กลุ่มวิชา[แก้]

  1. เภสัชศาสตร์สังคม
  2. วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
  3. เภสัชกรรมคลินิกและวิจัย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]