คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Logo Techno MSU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Technology,
Mahasarakham University
อักษรย่อTA
ที่อยู่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
คณบดีรศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
สีประจำคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์www.techno.msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Technology, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลการเกษตร
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาประมง
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลการเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม