คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Logo ENV msu.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University
อักษรย่อENV
ที่อยู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง17 กันยายน พ.ศ. 2547 (16 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
สีประจำคณะ     สีเขียวตองอ่อน
สัญลักษณ์ช่อประดู่ป่า
เว็บไซต์env.msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 และให้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอีสาน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในขณะเดียวกันการศึกษาวิจัย การให้บริการสังคม และการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นภารกิจสำคัญของโครงการฯไปพร้อมกันด้วย[1]

ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีบุคคลากรทั้งหมดรวม 54 คน มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 1,011 คน[2]


หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  นาวานุเคราะห์ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 – 1 เมษายน พ.ศ. 2556
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 10 กันยายน พ.ศ. 2556
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 5 มกราคม พ.ศ. 2558 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 5 มกราคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]