คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากร
ชื่ออังกฤษFaculty of Law, Mahasarakham University
อักษรย่อLAW
ที่อยู่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง31 มกราคม พ.ศ. 2557 (6 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก[1]
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ตราชู ด้านล่างเป็นชื่อคณะและสถาบัน
เว็บไซต์law.msu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนงานประเภทคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งตามมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยงานสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

ประวัติ[แก้]

เดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ต่อมาวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงเห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้[3] อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ปัจจุบันได้อาศัยที่ตั้งในอาคารราชนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานในการบริหารและจัดการเรียนการสอน และได้เปิดเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเท่านั้น คือหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต[4] ในปี พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 21 คน มีนิสิตจำนวนทั้งหมด 2,139 คน[5]

หน่วยงานในคณะ[แก้]

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์[5]

 • สำนักเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 • ภาควิชากฎหมายมหาชน
 • ภาควิชากฎหมายเอกชน

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง

1. นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[6]
2. ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – ไม่ทราบ[6]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ไม่ทราบ - 10 มกราคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)[7]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม 2562[7]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต  ชื่นสงวน 11 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562[8]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (รักษาการ)[9]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก 1 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน [10]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2.0 2.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. mgronline. "นิติศาสตร์ ม.มหาสารคามร้องขอแยกเป็นคณะ". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. ระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 6. 6.0 6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 7. 7.0 7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
 10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]