คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
02msu color
ชื่ออังกฤษFaculty of Law, Mahasarakham University
อักษรย่อLAW
ที่อยู่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง31 มกราคม พ.ศ. 2557 (5 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต  ชื่นสงวน[1]
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ตราโรจนากร
เว็บไซต์law.msu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนงานประเภทคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งตามมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยงานสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

ประวัติ[แก้]

เดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ต่อมาวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงเห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้[3] อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ปัจจุบันได้อาศัยที่ตั้งในอาคารราชนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานในการบริหารและจัดการเรียนการสอน และได้เปิดเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเท่านั้น คือหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต[4] ในปี พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 40 คน มีนิสิตจำนวนทั้งหมด 1,808 คน[5]

หน่วยงานในคณะ[แก้]

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์[5]

 • สำนักเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 • ภาควิชากฎหมายมหาชน
 • ภาควิชากฎหมายเอกชน

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง

1. นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[6]
2. ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – ไม่ทราบ[6]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ไม่ทราบ - 10 มกราคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)[7]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 – ไม่ทราบ[7]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต  ชื่นสงวน ไม่ทราบ – ปัจจุบัน[8]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2.0 2.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.
 3. mgronline. "นิติศาสตร์ ม.มหาสารคามร้องขอแยกเป็นคณะ". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.
 4. ระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.
 5. 5.0 5.1 "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561.
 6. 6.0 6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.
 7. 7.0 7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.
 8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]