คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Law MSU Logo.svg
คําขวัญโยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน
ชื่ออังกฤษFaculty of Law, Mahasarakham University
อักษรย่อนต. / LW
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (18 ปี)
(ภาควิชานิติศาสตร์)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (7 ปี)
(คณะนิติศาสตร์)
คณบดีผศ.พงษ์พันธ์ บุปเก[1]
สีประจําคณะ     สีขาวงาช้าง
สัญลักษณ์ตราชู
เว็บไซต์law.msu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Law, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งตามมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยงานสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นับว่าเป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

อาคารราชนครินทร์ อาคารเรียนรวมและคณะนิติศาสตร์

เดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ต่อมาวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงเห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้[3] อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติให้จัดตั้ง“คณะนิติศาสตร์” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2][4] ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Law” เป็นคณะวิชาลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) โดยใช้อาคารราชนครินทร์เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานในการบริหารและจัดการเรียนการสอน และได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต[5] และระดับปริญญาโทคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะเปิดในภาคต้นของปีการศึกษา 2565[6]

ในปี พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 21 คน มีนิสิตจำนวนทั้งหมด 2,139 คน[7]

หน่วยงานในคณะ[แก้]

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์[7]

 • สำนักเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 • ภาควิชากฎหมายมหาชน
 • ภาควิชากฎหมายเอกชน
 • ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
 • คลินิกกฎหมาย

หลักสูตร[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

-

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[8]
2. ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – ไม่ทราบ[8]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ไม่ทราบ - 10 มกราคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)[9]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม 2562[9]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต  ชื่นสงวน 11 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562[10]
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (รักษาการ)[11]
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก 1 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน [12]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2.0 2.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. mgronline. "นิติศาสตร์ ม.มหาสารคามร้องขอแยกเป็นคณะ". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564.
 5. ระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 6. จำนวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 มิถุนายน 2564.
 7. 7.0 7.1 "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 8. 8.0 8.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 9. 9.0 9.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
 12. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]