จักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราช
[[Xerxes I.jpg|263px]]

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิเซอร์ซีสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย
พระอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
ราชวงศ์ ราชวงศ์อคีเมนียะห์
ครองราชย์ ค.ศ. 1587 - ค.ศ. 1629
รัชกาลก่อน จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิอาร์ตาเซอร์ซีสที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 519 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
สวรรคต 465 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
พระราชบิดา จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
พระราชมารดา จักรพรรดินีอาทอสซา
พระมเหสี จักรพรรดินีอาเมสทริส
พระราชบุตร 11 พระองค์

จักรพรรดิเซอร์ซีสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย หรือ พระเจ้าเซอร์ซีสมหาราช (อังกฤษ: Xerxes the Great) (519 - 465 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อ 485 ปีก่อน ค.ศ. พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนตุลาคม 485 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 34 พรรษา

ตลอด 20 ปีในรัชกาล ทรงสืบสานปณิธานของพระราชบิดาทุกอย่างจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างมาก สวรรคตเมื่อ 465 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 54 พรรษา พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีอาเมสทริส จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น จักรพรรดิอาร์ตาเซอร์ซีสที่ 1

ก่อนหน้า จักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราช ถัดไป
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์เปอร์เซีย
(485 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิอาร์ตาเซอร์ซีสที่ 1
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช 2leftarrow.png ฟาโรห์แห่งอียิปต์
(485 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิอาร์ตาเซอร์ซีสที่ 1