ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1
อับบาสมหาราช
ชาห์แห่งเปอร์เซีย
ครองราชย์1 ตุลาคม ค.ศ. 1588 – 19 มกราคม ค.ศ. 1629
ราชาภิเษกค.ศ. 1588
ก่อนหน้าชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา
ถัดไปชาห์ซาฟี
พระราชสมภพ27 มกราคม ค.ศ. 1571
เฮราต ซาฟาวิด อิหร่าน (ปัจจุบันอยู่เขตประเทศอัฟกานิสถาน)
สวรรคต19 มกราคม ค.ศ. 1629 (57 พรรษา)
มาซานดาราน ซาฟาวิด อิหร่าน (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน)
ฝังพระศพสุสานพระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1 กาชาน ประเทศอิหร่าน
พระมเหสี6 พระองค์
พระราชบุตร11 พระองค์
พระนามเต็ม
ไทย: อับบาสที่ 1
เปอร์เซีย: عباس بزرگ
ราชวงศ์ซาฟาวิยะห์
พระราชบิดาชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา
พระราชมารดาคาญร อัลนิซา เบกุม
ศาสนาชีอะฮ์

ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย (เปอร์เซีย:شاه عباس بزرگ) หรือที่รู้จักกันในนาม พระเจ้าอับบาสมหาราช (ค.ศ. 1571 - 1629) เป็นชาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ซาฟาวิยะห์ โดยเป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา[1] พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1571 ณ เมืองเฮรัต (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอัฟกานิสถาน) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1588 เจ้าชายอับบาสจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ขณะที่พระองค์เองมีพระชนม์เพียง 17 พรรษา โดยตลอด 41 ปีในรัชกาล ทรงสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปอร์เซียอย่างมาก ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากการครองราชย์มายาวนาน พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1629 (พ.ศ. 2172) ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา เจ้าชายซาฟีพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชาห์ซาฟีสืบต่อมา

อ้างอิง[แก้]

  1. Chambers Biographical Dictionary, ISBN 0-550-18022-2, page 1
  • H. Nahavandi, Y. Bomati, Shah Abbas, empereur de Perse (1587-1629), ed. Perrin, Paris, 1998.
  • The Persian Encyclopedia's entries on "Abbas I of Safavid" and "Mohammad of Safavid"
ก่อนหน้า ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย ถัดไป
ชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา
กษัตริย์เปอร์เซีย
(ค.ศ. 1588 - ค.ศ. 1629)
ชาห์ซาฟีแห่งเปอร์เซีย