พระเจ้าฟ้างุ้ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าฟ้างุ้ม
Fa Ngum-Vtne1.JPG

ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๖-๑๙๑๕
รัชกาลก่อน ไม่มี
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. ๑๘๕๙
สถานที่พระราชสมภพ เมืองชวาหรือเมืองซัว
สวรรคต พ.ศ. ๑๙๓๖
สถานที่สวรรคต เมืองน่าน

สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มสีหาราช (พ.ศ. ๑๘๕๙-๑๙๓๖) หรือ พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณีศรีสัตนาคนหุต เอกสารบางแห่งออกพระนามว่า เจ้าฟ้างุ่ม หรือ เจ้าฝ้างู่ม (ลาว: ຝ້າງູ່ມ) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง และเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงดง-เชียงทองพระองค์ที่ ๒๗ ซึ่งสืบเชื้อสายราชวงศ์มาจากขุนบรมราชาธิราช ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชพระองค์แรกแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระเจ้าศรีสุริโยวงษ์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงอินทปัตถ์ (พระนครหลวง) ในอาณาจักรขอม ทรงยกพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นพระอัครมเหสี สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชและพระอัครมเหสีทรงมีบทบาทสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบกัมพูชาเข้ามาเผยแพร่ในราชอาณาจักรล้านช้าง

เนื้อหา

พระราชประวัติ[แก้]

เสด็จออกจากนครเชียงทอง[แก้]

การศึกษา[แก้]

เสด็จออกจากนครธม[แก้]

พระราชอนุชา[แก้]

สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชทรงมีพระราชอนุชาทั้งหมด ๕ พระองค์ ดังนี้

  • เจ้าฟ้าเงี้ยว
  • เจ้าฟ้ายาน
  • เจ้าฟ้าคาน
  • เจ้าฟ้าก่ำ
  • เจ้าฟ้าเขียว

การศึกสงครามและรวบรวมราชอาณาจักรล้านช้าง[แก้]

เสด็จตีเมืองกะบอง[แก้]

เสด็จตีเมืองจำปาทิราช[แก้]

เสด็จตีเมืองขึ้นเมืองกะบอง[แก้]

เสด็จตีเมืองเจ็ดเวียง[แก้]

เสด็จตีเมืองพระน้ำรุ่ง-เชียงสา[แก้]

เสด็จตีเมืองพวนเชียงขวาง[แก้]

ยกทัพขึ้นตีแคว้นสิบสองจุไท[แก้]

เคลื่อนขบวนทัพเข้าเขตสิบสองพันนาลื้อ[แก้]

เสด็จตีเมืองชวาและสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ล้านช้าง[แก้]

เคลื่อนขบวนทัพเข้าตีแคว้นล้านนาเชียงแสน[แก้]

ตั้งหัวเมืองสี่หมื่นทางน้ำและเมืองสี่หมื่นทางบก[แก้]

อาณาจักรล้านนายอมรับรู้เขตแดนอาณาจักรล้านช้าง[แก้]

เสด็จตีเมืองเวียงจันทน์และเมืองเวียงคำ[แก้]

เสด็จตีแคว้นฮ้อยเอ็ดประตู[แก้]

ทรงจัดระเบียบการปกครองและฉลองไชยครั้งใหญ่ที่เมืองเวียงจันทน์[แก้]

พระราโชวาท[แก้]

หัวเมืองทั้งหมดทรงที่ตีได้[แก้]

การนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ราชอาณาจักรล้านช้าง[แก้]

บั้นปลายพระชนม์ชีพ[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์[แก้]

อ้างอิง[แก้]