ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เอกสิริ ปิณฑะรุจิ
ตั้งแต่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล
สถาปนาพ.ศ. 2500
รองรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2505
2 ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม 2 มกราคม พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2510[1]
3 จิตติ สุจริตกุล พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2512
4 พลตำรวจจัตวา ปราโมทย์ จงเจริญ 13 มกราคม พ.ศ. 2512[2] 12 มีนาคม พ.ศ. 2513
5 สมบูรณ์ ปาลเสถียร 16 มีนาคม พ.ศ. 2513[3] พ.ศ. 2514
6 จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2514[4] พ.ศ. 2515
- สุนธร คงศักดิ์

(รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง) [5]

30 มีนาคม พ.ศ. 2516[6] พ.ศ. 2516
7 แผน วรรณเมธี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518
8 อานันท์ ปันยารชุน 12 สิงหาคม พ.ศ. 2518[7] 11 มีนาคม พ.ศ. 2520
9 วงศ์ พลนิกร 12 มีนาคม พ.ศ. 2520 16 มกราคม พ.ศ. 2521[8]
10 อรุณ ภาณุพงศ์ 16 มกราคม พ.ศ. 2521[9] พ.ศ. 2523
11
(1)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
12 อาสา สารสิน พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2529
11
(2)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533
13 วิทยา เวชชาชีวะ 22 มีนาคม พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
14 ประชา คุณะเกษม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
15 หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539
16 สาโรจน์ ชวนะวิรัช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539[10] พ.ศ. 2543
17 นิตย์ พิบูลสงคราม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543[11] พ.ศ. 2544
18 เตช บุนนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544[12] พ.ศ. 2547
19 กฤษณ์ กาญจนกุญชร พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
20 วีระศักดิ์ ฟูตระกูล พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
21 ธีรกุล นิยม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554
22 สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
23 นรชิต สิงหเสนี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557
24 อภิชาติ ชินวรรโณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
25 บุษยา มาทแล็ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2563
26 ธานี ทองภักดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2565
27 ศรัณย์ เจริญสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565[13] 23 มกราคม พ.ศ. 2567
28 เอกสิริ ปิณฑะรุจิ 24 มกราคม พ.ศ. 2567[14] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-11-20. สืบค้นเมื่อ 2018-11-30.
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/007/146.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/027/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/079/2059.PDF
 5. รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/047/3.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/166/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/023/576.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/028/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/071/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/025/13.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/075/2.PDF
 13. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17228594.pdf
 14. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17760.pdf

ดูเพิ่ม[แก้]