รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562/2019 เรียงตามวันฉาย

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ นักแสดงนำ เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
๗๗๗ นะชาลีติ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร - สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์
ภัทราริน ปัญญานุตธรรม
สาวิกา กาญจนมาศ
อธิบดี พันตาวงษ์
3 มกราคม
แช่ง Curses จิต กำเหนิดรัตน์ MW เดวิด อัศวนนท์
สนธยา ชิตมณี
ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ
ภูรดา คงเพ็ชร มายอร์
สุริยา เยาวสังข์
ธีระวัฒน์ มุลวิไล
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
สหัสชัย ชุมรุม
ธนา ฉัตรบริรักษ์
นุชพัทร วงษ์สุวรรณ
นิมิตร ลักษมีพงศ์
อัฒรุต คงราศรี
กิตติศักดิ์ เวชประสาร
16 มกราคม
จี้ 2 สรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์ TANADNUNG ณัฐชนนท์ ศุภลักษณ์
อรนุช อุ่นสวัสดิ์
ธิติ ศรีนวล
วีรวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ
24 มกราคม
หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอ รอให้เธอมารัก Molum Mania นันทวุธ ภูผาสุข FIN VIW studio จิรายุ สูตรไชย (กู่แคน)
ทวิทย์ ศิษย์ทองศรี
ทัศนัย สมบัติธีระ
ปิยธิดา มิตตัสสา
โยธิน กิจใบ
วันนิภา ศรีประไหม
24 มกราคม
รักไม่เป็นภาษา London Sweeties ทีมไข่กวน
---
พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
พรรณพันธ์ ทรงขำ
สกล เตียเจริญ
กิตติกร เลียวศิริกุล
M๓๙ เมลดา สุศรี
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
ณัฏฐพงศ์ ชาติพงศ์
อชิระ เดทเตอร์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
แอริณ ยุกตะทัต
Antonia Tootill
Kellen James
กิดาการ ฉัตรแก้วมณี
31 มกราคม
กาลครั้งหนึ่งกับสัญญาหน้าฝน ภาณุพศ พงษ์ประเทศ PLOT FILMS STUDIO ปฏิภาณ สิงห์ชุม
มิณทร์ลดา สร่างโศก
บุญศรี ยินดี
กิตติเชษฐ์ รากวงษ์
ปิยะ หอมหวล
สุจิตรา นพโสภณ
สมศักดิ์ เคนคำ
กมลเนตร สมหวาน
ไชยพัฒน์ คมขำ
31 มกราคม เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ,
หนองคาย และอุบลราชธานี
อินดี้ลูกอีสาน แมน พรหมจรรย์
พงษ์ศักดิ์ โสภักดี
PO Focus.Film เดชอุดม พานิช
ณัฐธิดา รัตนาคะ
ภูเตศวร วรฉัตร
นราภร ฝ่ายพงษา
สิริอมร อ่อนคูณ
เดือนใหม่ นันทิชา
บุญศรี ยินดี
ดาว มยุรี
เจเน็ต เขียว
โย่ง เชิญยิ้ม
Martin Wheeler
คริสโตเฟอร์ เชฟ
7 กุมภาพันธ์ เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย, อุดรธานี และอุบลราชธานี
Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน Friend Zone ชยนพ บุญประกอบ gdh พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
ณภัทร เสียงสมบุญ
เจสัน ยัง
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์
14 กุมภาพันธ์
พี่นาค Pee Nak ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ไฟว์สตาร์ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
อธิวัตน์ แสงเทียน
ญานนีน ภารวี ไวเกล
ชุติมา นัยนา
วัชระ ปานเอี่ยม
21 กุมภาพันธ์
บางกอก จอยไรด์ ภาค ๔:
เป็นหนึ่งเดียว
Bangkok Joyride Part 4:
Becoming One
สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ใจสิงห์ภาพยนตร์ 23 กุมภาพันธ์ ภาพยนตร์สารคดี
00Y สายลับซิ่นเหี่ยน Top Secret สันทัด ทะกันจร
สังวาล ศาลางาม
@ RIN ชุติมา ชัยประเสริฐ
ภานุพงษ์ ศรีบุญโรจน์
พูลพิพัฒน์ ลาสอาด
นัฐพงษ์ เรืองวิริยะนุกุล
ชัย สิมณี
ศรีสวรรค์ พยัคฆวงษ์
สุภาพร พยัคฆวงษ์
ชาญชัย ธรรมจรรยา
28 กุมภาพันธ์ เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย และอุบลราชธานี
แสงกระสือ Inhuman Kiss สิทธิศิริ มงคลศิริ TRANSFORMATION โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
ภัณฑิรา พิพิธยากร
สพล อัศวมั่นคง
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
สหัสชัย ชุมรุม
ดารินา บุญชู
สายฟ้า ตันธนา
อมตา ปิยะวานิชย์
14 มีนาคม
สิ้น 3 ต่อน บั้งไฟทีม M PICTURES เศรษฐพงศ์ เพียงพอ
เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
ชนม์นิภา วิเศษสุด
วัชรพงษ์ ปัทมะ
สห สหเจริญพาณิชย์
รุ้งลาวัลย์ โทนะหงสา
บุญศรี ยินดี
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
28 มีนาคม
มาร-ดา The Only Mom ชาติชาย เกษนัส documentary club Nine Nine
Wutt Hmone Shwe Yi
Daung
Pyae Pyae
Tone Tone
U Hla Aye
4 เมษายน อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติเมียนมาร์
กระสือสยาม SisterS ปรัชญา ปิ่นแก้ว สหมงคลฟิล์ม พลอยยุคล โรจนกตัญญู
นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล
รฐา โพธิ์งาม
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร
วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์
วาสนา ชลากร
4 เมษายน
สงกรานต์ แสบสะท้านโลกันต์ Boxing Songkran พชร์ อานนท์ Film Guru ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ชูเกียรติ เอี่ยมสุข
ชัชชัย จำเนียรกุล
สาวิกา ไชยเดช
คุณาธิป ปิ่นประดับ
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
บริบูรณ์ จันทร์เรือง
อาคม ปรีดากุล
สมจิตร จงจอหอ
11 เมษายน
รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต Ramavatar: Murals Brought to Life อธิปัตย์ กมลเพ็ชร รามเกียรติ์ (เสียงพากย์)
นนทรีย์ นิมิบุตร
เดวิด อัศวนนท์
ศรุต วิจิตรานนท์
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
นัฐพล รัตนิพนธ์
วรรษพร วัฒนากุล
ธนูธรรม อมรพิพิธกุล
กรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
ธานี พูนสุวรรณ
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
รพีสิฐฌา เพิ่มสุริยา
โฆษิต กฤตนันท์
13 เมษายน ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

เข้าฉายโดยไม่เก็บค่าเข้าชมที่กรุงเทพมหานคร,
ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี
ออนซอนเด On Zon De ธีรเดช สพันอยู่ M PICTURES อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
มงคล สิงห์ชา
ชาลี ไตรรัตน์
ดาราภัช ทวินันท์
เสาวลักษณ์ สารกาล
อาคม ปรีดากุล
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
1 พฤษภาคม
หน่าฮ่าน ฉันทนา ทิพย์ประชาติ MOVIE PARTNER สุดารัตน์ โพธิ์อำพล
นฤเบศร์ ฤทธิศร
บุญฤทธิ์ เวียงนนท์
ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธิ์
บุษรินทร์ คำชนะ
จักรภัทร ภูศรีนวล
อัจฉราภรณ์ สินธุสนธิ์
โศภณ อุปฮาด
9 พฤษภาคม
ส้วมซ่อนผี Toilet วิโรจน์ ทองชิว ผับกำกู้ ผู้กำกับภาพยนตร์ พิชามญชุ์ ประดิษฐาน
เอมิลี่ เจน โจนส์
ชลพล ศรีชาเยช
นวกร อินทรสินธุ์
ชวัลชัย ยงไสว
ปรมัตถ์ งามกาละ
เคย่า ซู วอล์คเกอร์
ชัญญานุช โจนส์
ธชย ประทุมวรรณ
รัชชานนท์ ดอนภิรมย์
16 พฤษภาคม
นคร - สวรรค์ Nakorn-Sawan พวงสร้อย อักษรสว่าง PURIN PICTURES ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
จารุนันท์ พันธชาติ
ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ
23 พฤษภาคม
บางกอก...สยอง Bangkok Dark Tales อนุสรณ์ สร้อยสงิม
ธารวิมล อ่อนพาปลิว
อัลวา ริตศิลา
M PICTURES ณภัทร บรรจงจิตไพศาล
ณัฐจารี หรเวชกุล
กรวรรณ หลอดสันเทียะ
กาญศิริ ศิริมาตย์
ธนัญญา หมั่นทวี
นราวุธ อำนวย
23 พฤษภาคม
ช่อง-ส่อง-ผี The Real Ghosts พงษ์วัฒน์ ตันนุกูล ยุกต์ ส่งไพศาล
ซูซานนา เรโนล
เปรมอนันต์ ศรีพานิช
เดวิด อัศวนนท์
20 มิถุนายน
รัก 2 ปียินดีคืนเงิน Love Battle วิรัตน์ เฮงคงดี ปรมะ อิ่มอโนทัย
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
20 มิถุนายน
Where We Belong
ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
Where We Belong คงเดช จาตุรันต์รัศมี แพรวา สุธรรมพงษ์
เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ
จิดาภา แช่มช้อย
มิลิน ดอกเทียน
จิรดาภา อินทจักร
สุมิตรา ดวงแก้ว
อิสราภา ธวัชภักดี
พัศชนันท์ เจียจิรโชติ
20 มิถุนายน
หลวงตามหาเฮง พชร์ อานนท์ อาคม ปรีดา่กุล
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเดชาวัชร์
คุณาธิป ปิ่นประดับ
กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ฐกฤต ตวันพงค์
ชนาธิป โพธิ์ทองคำ
16 กรกฎาคม
โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง Making of the Two Sisters ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
หัทยา วงศ์กระจ่าง
กุลสรา ปานแย้ม
มาร์รินดา เฮลล์พิน
คงคิด วิเศษศิริ
8 สิงหาคม
That March ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ศุกลวัฒน์ คณารศ
ญารินดา บุนนาค
ภวัต จิตต์สว่างดี
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
พันธุ์ธัช กันคำ
ดริสา การพจน์
อาภาศิริ จันทรัศมี
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
19 กันยายน

อ้างอิง[แก้]

ภาพยนตร์ไทย