รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562/2019 เรียงตามวันฉาย

ลำดับที่ ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ นักแสดง/นักพากย์ เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
1 ๗๗๗ นะชาลีติ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร - สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์
ภัทราริน ปัญญานุตธรรม
สาวิกา กาญจนมาศ
อธิบดี พันตาวงษ์
3 มกราคม
2 แช่ง Curses จิต กำเหนิดรัตน์ MW เดวิด อัศวนนท์
สนธยา ชิตมณี
ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ
ภูรดา คงเพ็ชร มายอร์
สุริยา เยาวสังข์
ธีระวัฒน์ มุลวิไล
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
สหัสชัย ชุมรุม
ธนา ฉัตรบริรักษ์
นุชพัทร วงษ์สุวรรณ
นิมิตร ลักษมีพงศ์
อัฒรุต คงราศรี
กิตติศักดิ์ เวชประสาร
16 มกราคม
3 จี้ 2 สรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์ TANADNUNG ณัฐชนนท์ ศุภลักษณ์
อรนุช อุ่นสวัสดิ์
ธิติ ศรีนวล
วีรวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ
24 มกราคม
4 หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอ รอให้เธอมารัก Molum Mania นันทวุธ ภูผาสุข สหมงคลฟิล์ม จิรายุ สูตรไชย (กู่แคน)
ทวิทย์ ศิษย์ทองศรี
ทัศนัย สมบัติธีระ
ปิยธิดา มิตตัสสา
โยธิน กิจใบ
วันนิภา ศรีประไหม
24 มกราคม
5 รักไม่เป็นภาษา London Sweeties ทีมไข่กวน
---
พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
พรรณพันธ์ ทรงขำ
สกล เตียเจริญ
กิตติกร เลียวศิริกุล
M๓๙ เมลดา สุศรี
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
ณัฏฐพงศ์ ชาติพงศ์
อชิระ เดทเตอร์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
แอริณ ยุกตะทัต
Antonia Tootill
Kellen James
กิดาการ ฉัตรแก้วมณี
31 มกราคม
6 กาลครั้งหนึ่งกับสัญญาหน้าฝน ภาณุพศ พงษ์ประเทศ PLOT FILMS STUDIO ปฏิภาณ สิงห์ชุม
มิณทร์ลดา สร่างโศก
บุญศรี ยินดี
กิตติเชษฐ์ รากวงษ์
ปิยะ หอมหวล
สุจิตรา นพโสภณ
สมศักดิ์ เคนคำ
กมลเนตร สมหวาน
ไชยพัฒน์ คมขำ
31 มกราคม เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ,
หนองคาย และอุบลราชธานี
7 อินดี้ลูกอีสาน แมน พรหมจรรย์
พงษ์ศักดิ์ โสภักดี
PO Focus.Film เดชอุดม พานิช
ณัฐธิดา รัตนาคะ
ภูเตศวร วรฉัตร
นราภร ฝ่ายพงษา
สิริอมร อ่อนคูณ
เดือนใหม่ นันทิชา
บุญศรี ยินดี
ดาว มยุรี
เจเน็ต เขียว
โย่ง เชิญยิ้ม
Martin Wheeler
คริสโตเฟอร์ เชฟ
7 กุมภาพันธ์ เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย, อุดรธานี และอุบลราชธานี
8 Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน Friend Zone ชยนพ บุญประกอบ gdh พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
ณภัทร เสียงสมบุญ
เจสัน ยัง
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์
14 กุมภาพันธ์
9 พี่นาค Pee Nak ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ไฟว์สตาร์ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
อธิวัตน์ แสงเทียน
ญานนีน ภารวี ไวเกล
ชุติมา นัยนา
วัชระ ปานเอี่ยม
21 กุมภาพันธ์
10 บางกอก จอยไรด์ ภาค ๔:
เป็นหนึ่งเดียว
Bangkok Joyride Part 4:
Becoming One
สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ใจสิงห์ภาพยนตร์ 23 กุมภาพันธ์ ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะที่ Cinema Oasis
11 00Y สายลับซิ่นเหี่ยน Top Secret สันทัด ทะกันจร
สังวาล ศาลางาม
@ RIN ชุติมา ชัยประเสริฐ
ภานุพงษ์ ศรีบุญโรจน์
พูลพิพัฒน์ ลาสอาด
นัฐพงษ์ เรืองวิริยะนุกุล
ชัย สิมณี
ศรีสวรรค์ พยัคฆวงษ์
สุภาพร พยัคฆวงษ์
ชาญชัย ธรรมจรรยา
28 กุมภาพันธ์ เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย และอุบลราชธานี
12 แสงกระสือ Inhuman Kiss สิทธิศิริ มงคลศิริ TRANSFORMATION ภัณฑิรา พิพิธยากร
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
สพล อัศวมั่นคง
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
สหัสชัย ชุมรุม
สหจักร บุญธนกิจ
มกร สุปินะเจริญ
ดารินา บุญชู
ศศิธร พานิชนก
สายฟ้า ตันธนา
โมฬีวรรณ พันธรักษ์
14 มีนาคม
13 สิ้น 3 ต่อน บั้งไฟทีม M PICTURES เศรษฐพงศ์ เพียงพอ
เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
ชนม์นิภา วิเศษสุด
วัชรพงษ์ ปัทมะ
สห สหเจริญพาณิชย์
รุ้งลาวัลย์ โทนะหงสา
บุญศรี ยินดี
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
28 มีนาคม
14 มาร-ดา The Only Mom ชาติชาย เกษนัส documentary club Nine Nine
Wutt Hmone Shwe Yi
Daung
Pyae Pyae
Tone Tone
U Hla Aye
4 เมษายน อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติเมียนมาร์
15 กระสือสยาม SisterS ปรัชญา ปิ่นแก้ว สหมงคลฟิล์ม พลอยยุคล โรจนกตัญญู
นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล
รฐา โพธิ์งาม
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร
วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์
วาสนา ชลากร
4 เมษายน
16 สงกรานต์ แสบสะท้านโลกันต์ Boxing Songkran พชร์ อานนท์ Film Guru ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ชูเกียรติ เอี่ยมสุข
ชัชชัย จำเนียรกุล
สาวิกา ไชยเดช
คุณาธิป ปิ่นประดับ
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
บริบูรณ์ จันทร์เรือง
อาคม ปรีดากุล
สมจิตร จงจอหอ
11 เมษายน
17 รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต Ramavatar: Murals Brought to Life อธิปัตย์ กมลเพ็ชร รามเกียรติ์ (เสียงพากย์)
นนทรีย์ นิมิบุตร
เดวิด อัศวนนท์
ศรุต วิจิตรานนท์
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
นัฐพล รัตนิพนธ์
วรรษพร วัฒนากุล
ธนูธรรม อมรพิพิธกุล
กรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
ธานี พูนสุวรรณ
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
รพีสิฐฌา เพิ่มสุริยา
โฆษิต กฤตนันท์
13 เมษายน ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

เข้าฉายโดยไม่เก็บค่าเข้าชมที่กรุงเทพมหานคร,
ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี
18 ออนซอนเด On Zon De ธีรเดช สพันอยู่ M PICTURES อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
มงคล สิงห์ชา
ชาลี ไตรรัตน์
ดาราภัช ทวินันท์
เสาวลักษณ์ สารกาล
อาคม ปรีดากุล
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
1 พฤษภาคม
19 หน่าฮ่าน ฉันทนา ทิพย์ประชาติ MOVIE PARTNER สุดารัตน์ โพธิ์อำพล
นฤเบศร์ ฤทธิศร
บุญฤทธิ์ เวียงนนท์
ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธิ์
บุษรินทร์ คำชนะ
จักรภัทร ภูศรีนวล
อัจฉราภรณ์ สินธุสนธิ์
โศภณ อุปฮาด
9 พฤษภาคม
20 ส้วมซ่อนผี Toilet วิโรจน์ ทองชิว ผับกำกู้ ผู้กำกับภาพยนตร์ พิชามญชุ์ ประดิษฐาน
เอมิลี่ เจน โจนส์
ชลพล ศรีชาเยช
นวกร อินทรสินธุ์
ชวัลชัย ยงไสว
ปรมัตถ์ งามกาละ
เคย่า ซู วอล์คเกอร์
ชัญญานุช โจนส์
ธชย ประทุมวรรณ
รัชชานนท์ ดอนภิรมย์
16 พฤษภาคม
21 นคร - สวรรค์ Nakorn-Sawan พวงสร้อย อักษรสว่าง PURIN PICTURES ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
จารุนันท์ พันธชาติ
ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ
ณัฏฐา ณภาพวงศ์
23 พฤษภาคม
22 บางกอก...สยอง BANGKOK DARK TALES อนุสรณ์ สร้อยสงิม
ธารวิมล อ่อนพาปลิว
อัลวา ริตศิลา
M PICTURES ณภัทร บรรจงจิตไพศาล
อดิศร โทณะวณิก
อัลวา ริตศิลา
ณัฐจารี หรเวชกุล
กรวรรณ หลอดสันเทียะ
ธนัญญา หมั่นทวี
นราวุธ อำนวย
กาญศิริ ศิริมาตย์
23 พฤษภาคม
23 ปรัมปรา กากี THE LADY’S TALE อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ - ศศิธร จิตรประเสริฐ
ชนิดาภา สุจริตพงศ์
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
คุณาวุฒิ จันทรวัฒน์
15 มิถุนายน เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
Filmvirus Wildtype MiddleClass
ประจำปี พ.ศ. 2562
24 The Real Ghosts ช่องส่องผี The Real Ghosts พงษ์วัฒน์ ตันนุกูล App Shot Film ยุกต์ ส่งไพศาล
ซูซานนา เรโนล
เปรมอนันต์ ศรีพานิช
เดวิด อัศวนนท์
20 มิถุนายน
25 รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน LOVE BATTLE LOVE BATTLE วิรัตน์ เฮงคงดี CJ MAJOR ปรมะ อิ่มอโนทัย
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
กัญณภัทร ชินวงศ์
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
เด๋อ ดอกสะเดา
ดวงใจ หทัยกาญจน์
สุหฤท สยามวาลา
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
สุชาดา ประมวลการ
20 มิถุนายน
26 WHERE WE BELONG ‘ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า’ WHERE WE BELONG คงเดช จาตุรันต์รัศมี BNK48 FILMS เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ
แพรวา สุธรรมพงษ์
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย
ปัณณวัชร์ ปฐพีรัฐนนท์
พัศชนันท์ เจียจิรโชติ
เสวียน โอภาชาติ
ศัจกร ฉลาด
มิลิน ดอกเทียน
จิรดาภา อินทจักร
สุมิตรา ดวงแก้ว
อิสราภา ธวัชภักดี
จิดาภา แช่มช้อย
สุพิชา สอนดำริห์
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
กรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์
ชนัญญา ผดุงโภชน์
20 มิถุนายน
27 คืนรัง รุ่งรดิศ บรรจงกลาง ราชสีห์อินทรีย์ฟิล์ม สุรชัย จันทิมาธร
เดวิด อินธี
พิฆเณศร์ จันทิมาธร
เปรียว ฟุตบาท
เอ๋ สันติภาพ
11 กรกฎาคม
28 กระเบนราหู MANTA RAY พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง mitout sound films อภิสิทธิ์ หะมะ
วัลลภ รุ่งกำจัด
รัสมี เวระนะ
สนิท ปะสิ่งชอบ
กำจร สันกว้าน
11 กรกฎาคม ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2562
29 จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊ว+ The Cruelty and the Soy-Sauce Man+ ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ วรวุฒิ ฉัตรอุดมพงษ์
อนันต์ ตั้งวิริยะผล
จันทรา ว่องชาญชัยเลิศ
สมศักดิ์ ตรีโสภณ
12 กรกฎาคม เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรก พ.ศ. 2543
30 หลวงตา มหาเฮง เจริญ รุ่งเรืองทรัพย์
(นามแฝง)
MOVIE HERO อาคม ปรีดากุล
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเดชาวัชร์
คุณาธิป ปิ่นประดับ
กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย
ฐกฤต ตวันพงค์
ชนาธิป โพธิ์ทองคำ
อาภาพร นครสวรรค์
สุนารี ราชสีมา
เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม
16 กรกฎาคม
31 บุษบา THE SPIRIT OF RAMAYANA ชัยวัฒน์ สีตลาศัย Film Frame Productions อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
อนุสรณ์ มณีเทศ
ฐิติกานต์ สิทธิสัมพันธ์
เจฟฟรี เบญจกุล
ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์
ธิชาชา บุญเรืองขาว
25 กรกฎาคม
32 follow เกาะติดชีวิตไอดอล Follow อภิชิต รัตนพงษ์
สุกัญญา มารศรี
บุรินทร์ เลิศกุล
dude พีรวุฒิ ว่องวงศ์รักษ์
บุรินทร์ เลิศกุล
อัษฎาวุฒ สีมาคุปต์
วศิน เกิดนานา
อัญธิมาพร ไทยเมือง
เกรียงศักดิ์ เจียงคำ
1 สิงหาคม เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis
33 นิราศกรุงเกลือ Krungkluea ณัฐนันท์ เทียมเมฆ LANGCHAK พิสุทธิ์ เอื้อธรรมกุล
กนกนาถ มีพร้อม
ปรียาภรณ์ หอมหวน
วีระชน ช. ชมเมือง
ภัทราพร เกยุราพันธุ์
คณัสนันท์ ทองอยู่
มินตรา เม้าทุ่ง
2 สิงหาคม เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
บางแสนรามา ประจำปี พ.ศ. 2561/2018
34 ห่อหมกฮวก ไปฝากป้า Journey to Aunt's House กฤษณ์ สมประสงค์ ฮีตฮอย FILM วงศกรณ์ โยวะราช
กสิกร ม่วงสาย
นันทิชา จันทาป
ประภัสสร พฤกษาเจริญ
แก้วตา พรประเสริฐ
เกล้าฤทัย คำเบาะ
เจตต์บพิตร พงษ์พันธ์
รัตนชาติ สาระโป
8 สิงหาคม เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์,
มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, เลย, ร้อยเอ็ด,
ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย,
หนองบัวลำภู, อุดรธานี และอุบลราชธานี
35 โปรเม อัจฉริยะ | ต้?ง | สร้าง Making of the Two Sisters ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา TRANSFORMATION กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
หัทยา วงศ์กระจ่าง
มาร์รินดา เฮลล์พิน
กุลสรา ปานแย้ม
คงคิด วิเศษศิริ
สมชาย ศักดิกุล
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
15 สิงหาคม 08 สิงหาคม (รอบพิเศษ)
36 ดินไร้แดน SOIL WITHOUT LAND นนทวัฒน์ นำเบญจพล Mobile Lab project 15 สิงหาคม ภาพยนตร์สารคดี

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
SAC ASEAN Film Festival
ประจำปี พ.ศ. 2562
37 สาป ซ่อน ศพ DARK SECRETS ไพฑูรย์ ยอดรัก JUMDEE Film อธิวัฒน์ กาญจนภิวัฒน์
ณธัช เสมอวงษ์
พัชรวรรณ เชเฟอร์
สาวิกา กาญจนมาศ
ประภาพร เขียวคำ
22 สิงหาคม
38 ฮักบี้ บ้านบาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ M PICTURES ยุทธพงษ์ พรหมบุตร
พีรพงศ์ พระอินทร์
ตะวัน คำเสียง
จาตุรพงศ์ แก้วนิล
มนตรี บุญเชิญ
ธวัชชัย พิลาศาสตร์
สายสิน วงษ์คำเหลา
จิระภัทร แสนสำราญ
อนันต์ บัวสมาน
นฐพงษ์ พิลาศาสตร์
ไชยวัฒน์ โพธิ์ชัย
อัษฎาวุธ บุญเชิญ
อนิวัตต์ บัวสมาน
ศรชัย ชื่นใจ
29 สิงหาคม
39 โลกปะราชญ์ Weidrosopher World Preduce Skateboard
นนทวัฒน์ นำเบญจพล
อาทิตย์ พันนิกุล
1 กันยายน ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรก พ.ศ. 2549
40 คนตายทำบุญ THE STORY OF THE DEATH พลอย พึ่งพงษ์ ฟิล์มชนบท โยธิน มาพบพันธ์
พิไลวรรณ เหล่าพาณิชย์
ศรัญญา สุขใจ
สุรวุฑ ไหมกัน
ดามพ์ ดัสกร
Martin Wheeler
ณัฏฐ์ ภัทรเจริญเกียรติ
รัตน์ฟ้า วีรยุพรัตน์
5 กันยายน
41 มิสเตอร์ดื้อ กันท่าเหรียญทอง ไชยณรงค์ แต้มพงษ์ M PICTURES สุภัสสรา ธนชาต
ชานน สันตินธรกุล
พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ
กรภพ จันทร์เจริญ
พลพล พลกองเส็ง
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
ธวัช พรรัตนประเสริฐ
พงศ์เทพ อนุรัตน์
ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์
18 กันยายน
42 ชะตาธิปไตย Chatathiptai เดชา ปิยะวัฒน์กูล LookSoundFeel 3 ตุลาคม ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect
43 ขุนแผน ฟ้าฟื้น Khun Phaen Begins ก้องเกียรติ โขมศิริ M PICTURES มาริโอ้ เมาเร่อ
ณัทธนพล ทินโรจน์
ยงวรี งามเกษม
แองเจลิน่า โฟรม็องโต้
ปราโมทย์ แสงศร
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
อภิวิชญ์ เรียร์ดอน
ศิริณัฏรุ์ อภิอันทรเดช
10 ตุลาคม
44 ไบค์แมน 2 Bikeman 2 พฤกษ์ เอมะรุจิ M PICTURES พชร จิราธิวัฒน์
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
เจนนิเฟอร์ คิ้ม
อาคม ปรีดากุล
ปราโมทย์ ปาทาน
สมชาย เข็มกลัด
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
อภิวิชญ์ เรียร์ดอน
23 ตุลาคม
45 ดิว ไปด้วยกันนะ Dew Dew ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล CJ MAJOR ศุกลวัฒน์ คณารศ
ญารินดา บุนนาค
ภวัต จิตต์สว่างดี
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
ดริสา การพจน์
อาภาศิริ จันทรัศมี
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
พันธุ์ธัช กันคำ
31 ตุลาคม เปลี่ยนชื่อจาก That March
46 โจรปล้นโจร the EXChange the EXChange เฉลิม วงศ์พิมพ์ MONO PICTURES อารักษ์ อมรศุภศิริ
ชิชา อมาตยกุล
พชรพล จั่นเที่ยง
ศรัณยู ประชากริช
ชนินทร จิตปรีดา
ทศพล ศิริวิวัฒน์
อัมรินทร์ นิติพน
อรวิภา อัศวนิก
จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
อรฤดี แสนหล้า
31 ตุลาคม
47 THE LOVE รัก ล้น ใจ THE LOVE นิพิฐพนธ์ จันทะเปื้อน BKK ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
วิทวัส ท้าวคำลือ
วชณสรร เพ็ชรนาถ
กนกกาญจน์ จุลทอง
เดือนเต็ม สาลิตุล
กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
ราชวัติ ขลิบเงิน
7 พฤศจิกายน
48 Happy Birthday Father สุขสันต์วันเกิด...ครับพ่อ Happy Birthday Father ธนาวุฒิ เกสโร SINIO ENTERTAINMENT ธัชพล เกสโร
โชชิตา เกสโร
อนัญญา เมธาจันทรกูล
สุระ ธีระกล
พิสุทธิ์ เอื้อธรรมกุล
ชยุตพล บำเพ็ญ
ชินฐนพัชร์ อินทริด
7 พฤศจิกายน
49 จอมขมังเวทย์ 2020 Necromancers 2020 ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ สหมงคลฟิล์ม ปริญ สุภารัตน์
จิรายุ ตันตระกูล
ชิชา อมาตยกุล
พิชชาภา พันธุมจินดา
ศุภรัตน์ มีปรีชา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
สินจัย เปล่งพานิช
14 พฤศจิกายน
50 THE CAVE นางนอน THE CAVE Tom Waller DE WARRENNE Jim Warny
เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา
James Edward Holley
นภดล นิยมค้า
จำปา แสนพรม
Xiaolong Tan
Mikko Paasi
Erik Brown
นิรุตต์ ศิริจรรยา
ธนาวุฒิ เกสโร
ไมเคิล เชาวนาศัย
Lawrence de Stefano
Eoin O'Brien
Desmond O'Neill
Ron Smoorenburg
21 พฤศจิกายน
51 The One you Love รักนี้คือเธอ The One you Love ณภัทร โกรฟส์
ชัยวัฒน์ สีตลาศัย
Film Frame Productions สเตฟานี โกรฟส์
Chun Yin Low
Peter Denman
พิชชาธร สันตินธรกุล
21 พฤศจิกายน
52 บอดี้การ์ดหน้าหัก THE PROTECTOR THE PROTECTOR พิพัฒน์ จอมเกาะ บั้งไฟ ฟิล์ม เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
หรินทร์ สุธรรมจรัส
สุเทพ โพธิ์งาม
Yubin Shin
สิตางศุ์ ปุณณภพ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยืนยง โอภากุล
สุทธิยงค์ เมฆวัฒนา
ปรีชา ชนะภัย
28 พฤศจิกายน
53 ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค Tootsies & The Fake กิตติภัค ทองอ่วม gdh อารยา เอ ฮาร์เก็ต
เผ่าเพชร เจริญสุข
ธงชัย ทองกันทม
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ
กรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
ปาณิสรา อารยะสกุล
พาริส อินทรโกมาลย์สุต
ขวัญทิพย์ เทวกุล
วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
พงศธร จงวิลาส
พอลลา เทเลอร์
ธนากร ชินกูล
5 ธันวาคม
54 ฮาร์ทบีท เสี่ยงนัก...รักมั้ยลุง Heartbeat ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
มนสภรณ์ ชาญเฉลิม
12 ธันวาคม
55 เลว 2018 Tattoo Killer เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
นักรบ โรจนธนากร
พีรวัฒน์ ธีรภาพเจริญ
เกรียงกิตย์ แซ่ทึ้ง
พีรวัฒน์ ธีรภาพเจริญ
กานต์ธิดารัตน์ ภรณ์รัตน์ปรีชา
พัทธณีตา ธนะสุนทร
ชัยสิทธิ์ เจริญพันธุ์
อภิสิทธิ์ เอี่ยมนาค
อนุสรณ์ เพ็งแจ่ม
พิบูล ทิมาสาร
สมพงษ์ จักรเพ็ชร
12 ธันวาคม
56 ฮักมะย๋อมมะแย๋ม Jear Pacific
(Phumxana Sirivongxa)
Jear Pacific
วัชรพงษ์ ปัทมะ
พราวภิชณ์ษา สุทธนากาญจน์
ขุนคำ สิทธิยม
สุภาพร สมวิจิตร
นุนี กุมพลภักดี
สุชาติ พุดจันทึก
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
สายสิน วงษ์คำเหลา
เจเน็ต เขียว
19 ธันวาคม อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติลาว
57 Happy Old Year นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
อาภาศิริ จันทรัศมี
ษริกา สารทศิลป์ศุภา
ถิรวัฒน์ โงสว่าง
พัดชา กิจชัยเจริญ
26 ธันวาคม

อ้างอิง[แก้]

ภาพยนตร์ไทย