รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562/2019 เรียงตามวันฉาย

ลำดับเลขที่ ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เข้าฉายวันแรก ความยาว แนวหนัง นักแสดง/นักพากย์ ผู้กำกับ รายได้โดยประมาณ (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ หมายเหตุ
01 ๗๗๗ นะชาลีติ 3 มกราคม สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์
ภัทราริน ปัญญานุตธรรม
สาวิกา กาญจนมาศ
อธิบดี พันตาวงษ์
เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร -
02 แช่ง Curses 16 มกราคม เดวิด อัศวนนท์
สนธยา ชิตมณี
ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ
ภูรดา คงเพ็ชร มายอร์
สุริยา เยาวสังข์
ธีระวัฒน์ มุลวิไล
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช
สหัสชัย ชุมรุม
ธนา ฉัตรบริรักษ์
นุชพัทร วงษ์สุวรรณ
นิมิตร ลักษมีพงศ์
อัฒรุต คงราศรี
กิตติศักดิ์ เวชประสาร
จิต กำเหนิดรัตน์ MW
03 จี้ 2 24 มกราคม ณัฐชนนท์ ศุภลักษณ์
อรนุช อุ่นสวัสดิ์
ธิติ ศรีนวล
วีรวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ
สรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์ TANADNUNG
04 หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอ รอให้เธอมารัก Molum Mania 24 มกราคม จิรายุ สูตรไชย (กู่แคน)
ทวิทย์ ศิษย์ทองศรี
ทัศนัย สมบัติธีระ
ปิยธิดา มิตตัสสา
โยธิน กิจใบ
วันนิภา ศรีประไหม
นันทวุธ ภูผาสุข สหมงคลฟิล์ม
05 รักไม่เป็นภาษา London Sweeties 31 มกราคม เมลดา สุศรี
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
ณัฏฐพงศ์ ชาติพงศ์
อชิระ เดทเตอร์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
แอริณ ยุกตะทัต
Antonia Tootill
Kellen James
กิดาการ ฉัตรแก้วมณี
ทีมไข่กวน
---
พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
พรรณพันธ์ ทรงขำ
สกล เตียเจริญ
กิตติกร เลียวศิริกุล
M๓๙
06 กาลครั้งหนึ่งกับสัญญาหน้าฝน 31 มกราคม ปฏิภาณ สิงห์ชุม
มิณทร์ลดา สร่างโศก
บุญศรี ยินดี
กิตติเชษฐ์ รากวงษ์
ปิยะ หอมหวล
สุจิตรา นพโสภณ
สมศักดิ์ เคนคำ
กมลเนตร สมหวาน
ไชยพัฒน์ คมขำ
ภาณุพศ พงษ์ประเทศ PLOT FILMS STUDIO เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ,
หนองคาย และอุบลราชธานี
07 อินดี้ลูกอีสาน 7 กุมภาพันธ์ เดชอุดม พานิช
ณัฐธิดา รัตนาคะ
ภูเตศวร วรฉัตร
นราภร ฝ่ายพงษา
สิริอมร อ่อนคูณ
เดือนใหม่ นันทิชา
บุญศรี ยินดี
ดาว มยุรี
เจเน็ต เขียว
โย่ง เชิญยิ้ม
Martin Wheeler
คริสโตเฟอร์ เชฟ
แมน พรหมจรรย์
พงษ์ศักดิ์ โสภักดี
PO Focus.Film เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย, อุดรธานี และอุบลราชธานี
08 Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน Friend Zone 14 กุมภาพันธ์ พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
ณภัทร เสียงสมบุญ
เจสัน ยัง
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์
เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์
ชยนพ บุญประกอบ gdh
09 พี่นาค Pee Nak 21 กุมภาพันธ์ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
ชินวุฒิ อินทรคูสิน
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
อธิวัตน์ แสงเทียน
ญานนีน ภารวี ไวเกล
ชุติมา นัยนา
วัชระ ปานเอี่ยม
ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ไฟว์สตาร์
10 บางกอก จอยไรด์ ภาค ๔:
เป็นหนึ่งเดียว
Bangkok Joyride Part 4:
Becoming One
23 กุมภาพันธ์ สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ใจสิงห์ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะที่ Cinema Oasis
11 00Y สายลับซิ่นเหี่ยน Top Secret 28 กุมภาพันธ์ ชุติมา ชัยประเสริฐ
ภานุพงษ์ ศรีบุญโรจน์
พูลพิพัฒน์ ลาสอาด
นัฐพงษ์ เรืองวิริยะนุกุล
ชัย สิมณี
ศรีสวรรค์ พยัคฆวงษ์
สุภาพร พยัคฆวงษ์
ชาญชัย ธรรมจรรยา
สันทัด ทะกันจร
สังวาล ศาลางาม
@ RIN เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, เลย,
ศรีสะเกษ, หนองคาย และอุบลราชธานี
12 แสงกระสือ Inhuman Kiss 14 มีนาคม ภัณฑิรา พิพิธยากร
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
สพล อัศวมั่นคง
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
สหัสชัย ชุมรุม
สหจักร บุญธนกิจ
มกร สุปินะเจริญ
ดารินา บุญชู
ศศิธร พานิชนก
สายฟ้า ตันธนา
โมฬีวรรณ พันธรักษ์
สิทธิศิริ มงคลศิริ TRANSFORMATION
13 สิ้น 3 ต่อน 28 มีนาคม เศรษฐพงศ์ เพียงพอ
เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช
ชนม์นิภา วิเศษสุด
วัชรพงษ์ ปัทมะ
สห สหเจริญพาณิชย์
รุ้งลาวัลย์ โทนะหงสา
บุญศรี ยินดี
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
บั้งไฟทีม M PICTURES
14 มาร-ดา The Only Mom 4 เมษายน Nine Nine
Wutt Hmone Shwe Yi
Daung
Pyae Pyae
Tone Tone
U Hla Aye
ชาติชาย เกษนัส documentary club อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติเมียนมาร์
15 กระสือสยาม SisterS 4 เมษายน พลอยยุคล โรจนกตัญญู
นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล
รฐา โพธิ์งาม
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร
วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์
วาสนา ชลากร
ปรัชญา ปิ่นแก้ว สหมงคลฟิล์ม
16 สงกรานต์ แสบสะท้านโลกันต์ Boxing Songkran 11 เมษายน ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ชูเกียรติ เอี่ยมสุข
ชัชชัย จำเนียรกุล
สาวิกา ไชยเดช
คุณาธิป ปิ่นประดับ
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
บริบูรณ์ จันทร์เรือง
อาคม ปรีดากุล
สมจิตร จงจอหอ
พชร์ อานนท์ Film Guru
17 รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต Ramavatar: Murals Brought to Life 13 เมษายน (เสียงพากย์)
นนทรีย์ นิมิบุตร
เดวิด อัศวนนท์
ศรุต วิจิตรานนท์
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
นัฐพล รัตนิพนธ์
วรรษพร วัฒนากุล
ธนูธรรม อมรพิพิธกุล
กรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
ธานี พูนสุวรรณ
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
รพีสิฐฌา เพิ่มสุริยา
โฆษิต กฤตนันท์
อธิปัตย์ กมลเพ็ชร รามเกียรติ์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

เข้าฉายโดยไม่เก็บค่าเข้าชมที่กรุงเทพมหานคร,
ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี
18 ออนซอนเด On Zon De 1 พฤษภาคม อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
มงคล สิงห์ชา
ชาลี ไตรรัตน์
ดาราภัช ทวินันท์
เสาวลักษณ์ สารกาล
อาคม ปรีดากุล
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ธีรเดช สพันอยู่ M PICTURES
19 หน่าฮ่าน 9 พฤษภาคม สุดารัตน์ โพธิ์อำพล
นฤเบศร์ ฤทธิศร
บุญฤทธิ์ เวียงนนท์
ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธิ์
บุษรินทร์ คำชนะ
จักรภัทร ภูศรีนวล
อัจฉราภรณ์ สินธุสนธิ์
โศภณ อุปฮาด
ฉันทนา ทิพย์ประชาติ MOVIE PARTNER
20 ส้วมซ่อนผี Toilet 16 พฤษภาคม พิชามญชุ์ ประดิษฐาน
เอมิลี่ เจน โจนส์
ชลพล ศรีชาเยช
นวกร อินทรสินธุ์
ชวัลชัย ยงไสว
ปรมัตถ์ งามกาละ
เคย่า ซู วอล์คเกอร์
ชัญญานุช โจนส์
ธชย ประทุมวรรณ
รัชชานนท์ ดอนภิรมย์
วิโรจน์ ทองชิว ผับกำกู้ ผู้กำกับภาพยนตร์
21 นคร - สวรรค์ Nakorn-Sawan 23 พฤษภาคม ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
จารุนันท์ พันธชาติ
ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ
ณัฏฐา ณภาพวงศ์
พวงสร้อย อักษรสว่าง PURIN PICTURES
22 บางกอก...สยอง BANGKOK DARK TALES 23 พฤษภาคม ณภัทร บรรจงจิตไพศาล
อดิศร โทณะวณิก
อัลวา ริตศิลา
ณัฐจารี หรเวชกุล
กรวรรณ หลอดสันเทียะ
ธนัญญา หมั่นทวี
นราวุธ อำนวย
กาญศิริ ศิริมาตย์
อนุสรณ์ สร้อยสงิม
ธารวิมล อ่อนพาปลิว
อัลวา ริตศิลา
M PICTURES
23 ปรัมปรา กากี THE LADY’S TALE 15 มิถุนายน ศศิธร จิตรประเสริฐ
ชนิดาภา สุจริตพงศ์
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
คุณาวุฒิ จันทรวัฒน์
อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ - เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
Filmvirus Wildtype MiddleClass
ประจำปี พ.ศ. 2562
24 The Real Ghosts ช่องส่องผี The Real Ghosts 20 มิถุนายน ยุกต์ ส่งไพศาล
ซูซานนา เรโนล
เปรมอนันต์ ศรีพานิช
เดวิด อัศวนนท์
พงษ์วัฒน์ ตันนุกูล App Shot Film
25 รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน LOVE BATTLE LOVE BATTLE 20 มิถุนายน ปรมะ อิ่มอโนทัย
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
กัญณภัทร ชินวงศ์
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล
เด๋อ ดอกสะเดา
ดวงใจ หทัยกาญจน์
สุหฤท สยามวาลา
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
สุชาดา ประมวลการ
วิรัตน์ เฮงคงดี CJ MAJOR
26 WHERE WE BELONG ‘ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า’ WHERE WE BELONG 20 มิถุนายน เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ
แพรวา สุธรรมพงษ์
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย
ปัณณวัชร์ ปฐพีรัฐนนท์
พัศชนันท์ เจียจิรโชติ
เสวียน โอภาชาติ
ศัจกร ฉลาด
มิลิน ดอกเทียน
จิรดาภา อินทจักร
สุมิตรา ดวงแก้ว
อิสราภา ธวัชภักดี
จิดาภา แช่มช้อย
สุพิชา สอนดำริห์
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
กรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์
ชนัญญา ผดุงโภชน์
คงเดช จาตุรันต์รัศมี BNK48 FILMS
27 คืนรัง 11 กรกฎาคม สุรชัย จันทิมาธร
เดวิด อินธี
พิฆเณศร์ จันทิมาธร
เปรียว ฟุตบาท
เอ๋ สันติภาพ
รุ่งรดิศ บรรจงกลาง ราชสีห์อินทรีย์ฟิล์ม
28 กระเบนราหู MANTA RAY 11 กรกฎาคม อภิสิทธิ์ หะมะ
วัลลภ รุ่งกำจัด
รัสมี เวระนะ
สนิท ปะสิ่งชอบ
กำจร สันกว้าน
พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง mitout sound films ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2562
29 จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊ว+ The Cruelty and the Soy-Sauce Man+ 12 กรกฎาคม วรวุฒิ ฉัตรอุดมพงษ์
อนันต์ ตั้งวิริยะผล
จันทรา ว่องชาญชัยเลิศ
สมศักดิ์ ตรีโสภณ
ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรก พ.ศ. 2543
30 หลวงตา มหาเฮง 16 กรกฎาคม อาคม ปรีดากุล
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเดชาวัชร์
คุณาธิป ปิ่นประดับ
กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย
ฐกฤต ตวันพงค์
ชนาธิป โพธิ์ทองคำ
อาภาพร นครสวรรค์
สุนารี ราชสีมา
เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม
เจริญ รุ่งเรืองทรัพย์
(นามแฝง)
MOVIE HERO
31 บุษบา THE SPIRIT OF RAMAYANA 25 กรกฎาคม อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
อนุสรณ์ มณีเทศ
ฐิติกานต์ สิทธิสัมพันธ์
เจฟฟรี เบญจกุล
ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์
ธิชาชา บุญเรืองขาว
ชัยวัฒน์ สีตลาศัย Film Frame Productions
32 follow เกาะติดชีวิตไอดอล Follow 1 สิงหาคม พีรวุฒิ ว่องวงศ์รักษ์
บุรินทร์ เลิศกุล
อัษฎาวุฒ สีมาคุปต์
วศิน เกิดนานา
อัญธิมาพร ไทยเมือง
เกรียงศักดิ์ เจียงคำ
อภิชิต รัตนพงษ์
สุกัญญา มารศรี
บุรินทร์ เลิศกุล
dude เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis
33 นิราศกรุงเกลือ Krungkluea 2 สิงหาคม พิสุทธิ์ เอื้อธรรมกุล
กนกนาถ มีพร้อม
ปรียาภรณ์ หอมหวน
วีระชน ช. ชมเมือง
ภัทราพร เกยุราพันธุ์
คณัสนันท์ ทองอยู่
มินตรา เม้าทุ่ง
ณัฐนันท์ เทียมเมฆ LANGCHAK เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
บางแสนรามา ประจำปี พ.ศ. 2561/2018
34 ห่อหมกฮวก ไปฝากป้า Journey to Aunt's House 8 สิงหาคม วงศกรณ์ โยวะราช
กสิกร ม่วงสาย
นันทิชา จันทาป
ประภัสสร พฤกษาเจริญ
แก้วตา พรประเสริฐ
เกล้าฤทัย คำเบาะ
เจตต์บพิตร พงษ์พันธ์
รัตนชาติ สาระโป
กฤษณ์ สมประสงค์ ฮีตฮอย FILM เข้าฉายวันแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น,
ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์,
มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, เลย, ร้อยเอ็ด,
ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย,
หนองบัวลำภู, อุดรธานี และอุบลราชธานี
35 โปรเม อัจฉริยะ | ต้?ง | สร้าง Making of the Two Sisters 15 สิงหาคม กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร
หัทยา วงศ์กระจ่าง
มาร์รินดา เฮลล์พิน
กุลสรา ปานแย้ม
คงคิด วิเศษศิริ
สมชาย ศักดิกุล
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา TRANSFORMATION 08 สิงหาคม (รอบพิเศษ)
36 ดินไร้แดน SOIL WITHOUT LAND 15 สิงหาคม นนทวัฒน์ นำเบญจพล Mobile Lab project ภาพยนตร์สารคดี

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
SAC ASEAN Film Festival
ประจำปี พ.ศ. 2562
37 สาป ซ่อน ศพ DARK SECRETS 22 สิงหาคม อธิวัฒน์ กาญจนภิวัฒน์
ณธัช เสมอวงษ์
พัชรวรรณ เชเฟอร์
สาวิกา กาญจนมาศ
ประภาพร เขียวคำ
ไพฑูรย์ ยอดรัก JUMDEE Film
38 ฮักบี้ บ้านบาก 29 สิงหาคม ยุทธพงษ์ พรหมบุตร
พีรพงศ์ พระอินทร์
ตะวัน คำเสียง
จาตุรพงศ์ แก้วนิล
มนตรี บุญเชิญ
ธวัชชัย พิลาศาสตร์
สายสิน วงษ์คำเหลา
จิระภัทร แสนสำราญ
อนันต์ บัวสมาน
นฐพงษ์ พิลาศาสตร์
ไชยวัฒน์ โพธิ์ชัย
อัษฎาวุธ บุญเชิญ
อนิวัตต์ บัวสมาน
ศรชัย ชื่นใจ
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ M PICTURES
39 โลกปะราชญ์ Weidrosopher World 1 กันยายน Preduce Skateboard
นนทวัฒน์ นำเบญจพล
อาทิตย์ พันนิกุล
ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Doc Club Theater

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรก พ.ศ. 2549
40 คนตายทำบุญ THE STORY OF THE DEATH 5 กันยายน โยธิน มาพบพันธ์
พิไลวรรณ เหล่าพาณิชย์
ศรัญญา สุขใจ
สุรวุฑ ไหมกัน
ดามพ์ ดัสกร
Martin Wheeler
ณัฏฐ์ ภัทรเจริญเกียรติ
รัตน์ฟ้า วีรยุพรัตน์
พลอย พึ่งพงษ์ ฟิล์มชนบท
41 มิสเตอร์ดื้อ กันท่าเหรียญทอง 18 กันยายน สุภัสสรา ธนชาต
ชานน สันตินธรกุล
พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ
กรภพ จันทร์เจริญ
พลพล พลกองเส็ง
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
ธวัช พรรัตนประเสริฐ
พงศ์เทพ อนุรัตน์
ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์
ไชยณรงค์ แต้มพงษ์ M PICTURES
42 ชะตาธิปไตย Chatathiptai 3 ตุลาคม เดชา ปิยะวัฒน์กูล LookSoundFeel ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect
43 ขุนแผน ฟ้าฟื้น Khun Phaen Begins 10 ตุลาคม มาริโอ้ เมาเร่อ
ณัทธนพล ทินโรจน์
ยงวรี งามเกษม
แองเจลิน่า โฟรม็องโต้
ปราโมทย์ แสงศร
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
อภิวิชญ์ เรียร์ดอน
ศิริณัฏรุ์ อภิอันทรเดช
ก้องเกียรติ โขมศิริ M PICTURES
44 เดอะบุช/ลับแล The Bush / Lap Lae 16 ตุลาคม ชญาศา ถนอมชาติ

ธรกฤต ฉางวัง

สุรศักดิ์ วิวาสุข

จิราภัทร ตันติวัฒนกุล

กาจพล นิติพิสานนท์

เข้าฉายเฉพาะที่ Cinema oasis
45 ไบค์แมน 2 Bikeman 2 23 ตุลาคม พชร จิราธิวัฒน์
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
เจนนิเฟอร์ คิ้ม
อาคม ปรีดากุล
ปราโมทย์ ปาทาน
สมชาย เข็มกลัด
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
อภิวิชญ์ เรียร์ดอน
พฤกษ์ เอมะรุจิ M PICTURES
46 ดิว ไปด้วยกันนะ Dew Dew 31 ตุลาคม ศุกลวัฒน์ คณารศ
ญารินดา บุนนาค
ภวัต จิตต์สว่างดี
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
ดริสา การพจน์
อาภาศิริ จันทรัศมี
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
พันธุ์ธัช กันคำ
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล CJ MAJOR เปลี่ยนชื่อจาก That March
47 โจรปล้นโจร the EXChange the EXChange 31 ตุลาคม อารักษ์ อมรศุภศิริ
ชิชา อมาตยกุล
พชรพล จั่นเที่ยง
ศรัณยู ประชากริช
ชนินทร จิตปรีดา
ทศพล ศิริวิวัฒน์
อัมรินทร์ นิติพน
อรวิภา อัศวนิก
จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
อรฤดี แสนหล้า
เฉลิม วงศ์พิมพ์ MONO PICTURES
48 THE LOVE รัก ล้น ใจ THE LOVE 7 พฤศจิกายน ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
วิทวัส ท้าวคำลือ
วชณสรร เพ็ชรนาถ
กนกกาญจน์ จุลทอง
เดือนเต็ม สาลิตุล
กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
ราชวัติ ขลิบเงิน
นิพิฐพนธ์ จันทะเปื้อน BKK
49 Happy Birthday Father สุขสันต์วันเกิด...ครับพ่อ Happy Birthday Father 7 พฤศจิกายน ธัชพล เกสโร
โชชิตา เกสโร
อนัญญา เมธาจันทรกูล
สุระ ธีระกล
พิสุทธิ์ เอื้อธรรมกุล
ชยุตพล บำเพ็ญ
ชินฐนพัชร์ อินทริด
ธนาวุฒิ เกสโร SINIO ENTERTAINMENT
50 จอมขมังเวทย์ 2020 Necromancers 2020 14 พฤศจิกายน ปริญ สุภารัตน์
จิรายุ ตันตระกูล
ชิชา อมาตยกุล
พิชชาภา พันธุมจินดา
ศุภรัตน์ มีปรีชา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
สินจัย เปล่งพานิช
ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ สหมงคลฟิล์ม
51 THE CAVE นางนอน THE CAVE 21 พฤศจิกายน Jim Warny
เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา
James Edward Holley
นภดล นิยมค้า
จำปา แสนพรม
Xiaolong Tan
Mikko Paasi
Erik Brown
นิรุตต์ ศิริจรรยา
ธนาวุฒิ เกสโร
ไมเคิล เชาวนาศัย
Lawrence de Stefano
Eoin O'Brien
Desmond O'Neill
Ron Smoorenburg
Tom Waller DE WARRENNE
52 The One you Love รักนี้คือเธอ The One you Love 21 พฤศจิกายน สเตฟานี โกรฟส์
Chun Yin Low
Peter Denman
พิชชาธร สันตินธรกุล
ณภัทร โกรฟส์
ชัยวัฒน์ สีตลาศัย
Film Frame Productions
53 บอดี้การ์ดหน้าหัก THE PROTECTOR THE PROTECTOR 28 พฤศจิกายน เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
หรินทร์ สุธรรมจรัส
สุเทพ โพธิ์งาม
Yubin Shin
สิตางศุ์ ปุณณภพ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยืนยง โอภากุล
สุทธิยงค์ เมฆวัฒนา
ปรีชา ชนะภัย
พิพัฒน์ จอมเกาะ บั้งไฟ ฟิล์ม
54 ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค Tootsies & The Fake 5 ธันวาคม อารยา เอ ฮาร์เก็ต
เผ่าเพชร เจริญสุข
ธงชัย ทองกันทม
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ
กรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
ปาณิสรา อารยะสกุล
พาริส อินทรโกมาลย์สุต
ขวัญทิพย์ เทวกุล
วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
พงศธร จงวิลาส
พอลลา เทเลอร์
ธนากร ชินกูล
กิตติภัค ทองอ่วม gdh
55 เลว 2018 Tattoo Killer 12 ธันวาคม เกรียงกิตย์ แซ่ทึ้ง
พีรวัฒน์ ธีรภาพเจริญ
กานต์ธิดารัตน์ ภรณ์รัตน์ปรีชา
พัทธณีตา ธนะสุนทร
ชัยสิทธิ์ เจริญพันธุ์
อภิสิทธิ์ เอี่ยมนาค
อนุสรณ์ เพ็งแจ่ม
พิบูล ทิมาสาร
สมพงษ์ จักรเพ็ชร
เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
นักรบ โรจนธนากร
พีรวัฒน์ ธีรภาพเจริญ
พระเกศ ฟิล์ม
56 ฮาร์ทบีท เสี่ยงนัก...รักมั้ยลุง Heartbeat 12 ธันวาคม ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
มนสภรณ์ ชาญเฉลิม
ปฐมภพ พูลกลั่น (Lazyloxy)
พิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
ฐิตินันท์ คลังเพชร
ภาณุพงษ์ ไชยโย
เจตษ์ บุณโยประการ TRANSFORMATION
57 ฮักมะย๋อมมะแย๋ม 19 ธันวาคม Jear Pacific
วัชรพงษ์ ปัทมะ
พราวภิชณ์ษา สุทธนากาญจน์
ขุนคำ สิทธิยม
สุภาพร สมวิจิตร
นุนี กุมพลภักดี
สุชาติ พุดจันทึก
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
สายสิน วงษ์คำเหลา
เจเน็ต เขียว
Jear Pacific
(Phumxana Sirivongxa)
M PICTURES อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติลาว
58 ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ไม่ให้เหลือเธอ Happy Old Year 26 ธันวาคม ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
อาภาศิริ จันทรัศมี
ษริกา สารทศิลป์ศุภา
ถิรวัฒน์ โงสว่าง
พัดชา กิจชัยเจริญ
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ gdh
59 แฮปปี้นิวยู แสบสนั่น ยันหว่าง 30 ธันวาคม ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข
ภัณฑิรา พิพิธยากร
พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
สุชาติ พุดจันทึก
บดีกร โลหะชาละ M PICTURES

อ้างอิง[แก้]

ภาพยนตร์ไทย