ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2501

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2501

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กตัญญูปกาสิต (2501) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พันคำ, ทักษิณ แจ่มผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เชาว์ แคล่วคล่อง, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2501
การะเกด (2501) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง
เกล็ดแก้ว (2501) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, แมน ธีระพล, ทม วิศวชาติ, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2501
เกิดใหม่ (2501) บทประพันธ์: กมล บุษปะเกศ ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ชาญชัย ศิวเสน, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังเอ็มไพร์
ไกรทอง (2501) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สวลี ผกาพันธุ์, ประภาพรรณ นาคทอง, วงทอง ผลานุสนธ์, แขไข สุริยา ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ขบวนเสรีจีน (2501) บทประพันธ์: สด กูรมะโรหิต (บทประพันธ์เยี่ยมยอด การประกวดตุ๊กตาทองประจำปี 2502) ผู้สร้าง: คันจราภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิสคูมี่, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธุ์, ชาลี อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2501
คู่ชีวิต (2501) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, ทานทัต วิภาตะโยธิน ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
ค่ายนรก (2501)
จารกรรมหมายเลข 1 (2501)
เจ็ดแหลก (2501) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อาคม มกรานนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, วิภา วัฒนธำรงค์, ส.อาสนจินดา, จันตรี สาริกบุตร ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2501
ชาติเสือ (2501) บทประพันธ์: อรวรรณ รังสรรค์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้สร้าง: ทัศไนยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เรวดี ศิริวิไล, น้ำเงิน บุญหนัก ฉายวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี
เซียนดำ (2501)
ดอกฟ้าในมือโจร (2501) บทประพันธ์: อดุลย์ ราชวังอินทร์ ผู้สร้าง: สุจินต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, สมพงษ์ พงษ์รักไทย, ส.อาสนจินดา
ทรชนทรนง (2501) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ปัทมา รัตนใส ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
ทรามวัยกับจอมโหด (2501)
ทหารเสือกรมหลวงชุมพร (2501) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้สร้าง: ชุมพรฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, พันคำ, ส.อาสนจินดา, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, ล้อต๊อก, วิชิต ไวงาน ฉายวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2501
เทวรูปหยก (2501) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคำ, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
นักรักนักสู้ (2501) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
นักเลงเดี่ยว (2501) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทักษิณ แจ่มผล, สังเวียน หาญบุญตรง ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
บุกแหลก (2501) นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2501
บุหงาสวรรค์ (2501) ผู้กำกับ: ส.คราประยูร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, แสน สุรศักดิ์ ฉายวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง
ผาวิ่งชู้ (2501)
พล นิกร กิมหงวน ตอน เวทีถล่มและพิชิตเมีย (2501) ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยาแผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: ชนินทร์ นฤปกรณ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, นคร มงคลายน, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, งามตา ศุภพงษ์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ล้อต๊อก, อบ บุญติด
พันท้ายนรสิงห์ (2493) (กลับมาฉายใหม่)
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 2501 (2501)
มังกรแดง (2501) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, สมถวิล มุกดาประกร, จรัสศรี สายะศิลป์ ฉายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง-เฉลิมบุรี
เมืองเถื่อน (2501) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
โม่งแดง (2501) ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, แสน สุรศักดิ์ ฉายวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ม่วยจ๋า (2501) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิภา วัฒนธำรงค์, สังเวียน หาญบุญตรง, ทองฮะ วงศ์รักไทย, บังเละ, ก๊กเฮง ฉายวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2501
ม่วยในฝัน (2501) ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์, ทองฮะ วงศ์รักไทย, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2501
ยอดชาย (2501) ผู้กำกับ: เนรมิต, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต นำแสดงโดย: จันทรา เมธากุล, สมเกียรติ เกตุลักษณ์, พะเยาว์ สาริกบุตร, สุระ นานา, ฑัต เอกทัต, วสันต์ สนธิรัตน์ ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังเอ็มไพร์
ยอดอนงค์ (2501) นำแสดงโดย: เรวดี ศิริวิไล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมยศ อินทรกำแหง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, บุญส่ง เคหะทัต ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
ยูงรำแพน (2501) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, อมรา อัศวนนท์, สาหัส บุญหลง, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
รมดี (2501) บทประพันธ์: ก.ศยามานนท์ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, เลอศักดิ์ วีระภิญโญ, สุขศรี ภมรพิบูลย์, อุษณีย์ อิศรานันท์ ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังเอ็มไพร์
ลบลายเสือ (2501) ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา ผู้สร้าง: นรสิงห์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สาหัส บุญหลง, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, อธึก อรรถจินดา ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501
เล็บสิงห์ (2501) นำแสดงโดย: จุรีรัตน์ จันทรศิลปิน, ดนัย ดุลยพันธ์, จรัสศรี สายะศิลป์, ประภาพรรณ นาคทอง ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังพัฒนากร
แววมยุรา (2501) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมศรี อรรถจินดา, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช, ดรุณี สุขสวัสดิ์ ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังคาเธ่ย์
สวรรค์มืด (2501) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้สร้าง: คันจราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: สุเทพ วงศ์กำแหง, สื่บเนื่อง กันภัย, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ชาลี อินทรวิจิตร, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2501
สวรรค์หาย (2501) ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, อาคม มกรานนท์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สวลี ผกาพันธุ์, แขไข สุริยา, สาหัส บุญหลง, ฑัต เอกทัต, จรูญ สินธุเศรษฐ์ ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501
สองพี่น้อง (2501) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: เรณู พิบูลภาณุวัฒน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร, อบ บุญติด, ปิติ กำเหนิดพลอย ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2501
สามสิงห์ (2501) ผู้สร้าง: วิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไวย์ วิทยา นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, ประวิทย์ ลีลาไว, แน่งน้อย แสงสุวิมล, วิน วิษณุรักษ์, ถวิล นันทิวงศ์, มาลีนา ลีลานนท์ ฉายวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2501
สาวน้อย (2501) บทประพันธ์: อาษา ผู้สร้าง: ดาราไทยฟิล์ม ของ สุรัสน์ พุกกะเวส ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ชรินทร์ นันทนาคร, ทรงศรี เทวคุปต์, งามตา ศุภพงษ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทย
สิงห์คนองกรุง (2501) ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมเกียรติ์ เกตุลักษณ์, สมชาย ศรีภูมิ, นัยนา ถนอมทรัพย์, เพลินตา อุษาแมน ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
เสือซ่อนเล็บ (2501)
หนักแผ่นดิน (2501) นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง
หนึ่งต่อเจ็ด (2501) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, วิภา วัฒนธำรงค์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
หลินฟ้า (2501) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา, เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: มีสมาร์กาเร็ต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เสน่ห์ โกมารชุน, เสถียร ธรรมเจริญ, อบ บุญติด, ประไพ คำเรียบร้อย ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
เหยี่ยวราตรี (ตอนหน้ากากผี) (2501) ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, เรวดี ศิริวิไล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, สุขศรี ภมรภิบูลย์, ศรีสมบูรณ์ ศรีเกตุสุข ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2501
เห่าดง (2501) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ไชยา สุริยัน, งามตา ศุภพงษ์, อาคม มกรานนท์, สุทิน บัณฑิตกุล ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงหนังเอ็มไพร์
อกสามศอก (2501) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, เสถียร ธรรมเจริญ, กมลพันธ์ สันติธาดา, แสน สุรศักดิ์, ราชันย์ กาญจนมาศ ฉายวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2501
อำนาจกับอำนาจ (2501) บทประพันธ์: พาณี ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมย์ นำแสดงโดย: ชูชัย พระขรรค์ชัย, ประมินทร์ จารุจารีต, จารุนันท์ อิสรานุรักษ์, ล้อต๊อก, ประกอบ โพธิโสภณ, สวลี โพธิโสภณ ฉายวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2501
อินทรีย์ขาว (2501)

อ้างอิง

[แก้]