ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2508

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2508

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
5 พยัคฆ์ร้าย (2508) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มิสจีน่า ฮัน, สมบัติ เมทะนี, ชนะ ศรีอุบล, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2508
กำไลหยก (2508) บทประพันธ์: สรรเพชญ ผู้สร้าง: อุษาฟิล์ม ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, กัณฑรีย์ นาคประภา, วงศ์ ศรีสวัสดิ์ ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2508
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ (2508) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ขวัญชีวิต (2508) บทประพันธ์: นาถฤดี ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2508
ครุฑเพชร (2508) บทประพันธ์: ส.เนาวราช, พนมเทียน, อ้อย อัจฉริยกร ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, แมน ธีระพล, ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
ค่ายบางระจัน (2508) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: พจนาภิรมย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรานบูรพ์, เกรียง ศักดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ลือชัย นฤนาท, มิสอันฮวา, ส.อาสนจินดา, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ฆ่ายัดกล่อง (2508) ผู้สร้าง: ธรรมรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อัจฉราพันธ์ นำแสดงโดย: กิติกร สุนทรปักษิณ, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เมืองเริง ปัทมินทร์ ฉายวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
เงารัก (2508) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2508
เงิน เงิน เงิน (2508) ภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดประจำปี 2508 ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชรินทร์ นันทนาคร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุมาลี ทองหล่อ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2508
จอมใจ (2508) บทประพันธ์: ทวิช ธวัชชัย ผู้สร้าง: ชัยพัฒนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อนุชา รัตนมาลย์, ฤทธี นฤบาล, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
จามรี-สีฟ้า (2508) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เชาว์ แคล่วคล่อง, พันคำ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2508
เจ้าเมือง (2508) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทักษิณ แจ่มผล, บัญชา ประชากร, วิน วิษณุรักษ์, วีนัส พยัคฆ์ชาติ, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ใจฟ้า (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชรินทร์ นันทนาคร, พันคำ, บุศรา นฤมิตร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ฉัตรดาว (2508) บทประพันธ์: โอสถ จันทนพ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508
ชบาไพร (2508) บทประพันธ์: ช่อทิพย์วรรณ ผู้สร้าง: สุเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ช่อทิพย์วรรณ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ประมินทร์ จารุจารีต, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ชาติฉกรรจ์ (2508) บทประพันธ์: วัชรินทร์ วัชราชันย์ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2508
ชาติเจ้าพระยา (2508) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: ศิรินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2508
ชื่นชีวัน (2508) ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ชุมทางเขาชุมทอง (2508) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เอื้อมเดือน อัษฎา, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2508
เดือนร้าว (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: โดมฤดีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เอื้อมเดือน อัษฎา ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2508
ถิ่นผู้ดี (2508) บทประพันธ์: ประดิษฐ์ กัลจาฤก ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง, เยาวเรศ นิสากร, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ทาสผยอง (2508) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: วัชราภรณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, เสน่ห์ โกมารชุน ฉายวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2508
เทพบุตรนักเลง (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เอื้อมเดือน อัษฎา, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2508
ธนูทอง (2508) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
นกขมิ้น (2508) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2508
นางพรายคะนอง (2508) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: พรสุรีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, ชฎาพร วชิรปราณี, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, พร ไพโรจน์ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508
นางสาวโพระดก (2508) ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2507 บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508
นางเสือดาว (2508) บทประพันธ์: เสน่ห์ศิลป์ ผู้สร้าง: รุ่งเรืองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ปรียา รุ่งเรือง, อุษา อัจฉรานิมิตร, อภิญญา วีระขจร, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
นางไม้ (2508) บทประพันธ์: ประพันธ์กร ผู้สร้าง: สนั่นศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สิงห์ มิลินทราศัย, ไสล พูนชัย ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2508
น้องนุช (2508) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: ลดาพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, อภิญญา วีระขจร ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2508
น้ำผึ้งป่า (2508) บทประพันธ์: ชิดชะไม ชัยรัตน์ ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508
น้ำเพชร (2508) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, ทักษิณ แจ่มผล, อภิญญา วีระขจร ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
บัวน้อย (2508) บทประพันธ์: ทวิช ทวัชชัย ผู้สร้าง: ชัยรัตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ, พรรณราย นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิชิต ไวงาม, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ปลาบู่ทอง (2508) ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, ปรียา รุ่งเรือง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2508
ผู้ใหญ่ลี (2508) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, บุศรา นฤมิตร, ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, เสน่ห์ โกมารชุน, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2508
แผ่นดินสวรรค์ (2508) บทประพันธ์: โอสถ จันทนพ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เปรมชัย ประภากร ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2508
พระรถ-เมรี (2508) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ปรียา รุ่งเรือง, เยาวเรศ นิสากร, บุษกร สาครรัตน์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508
เพชรน้ำผึ้ง (2508) ผู้สร้าง: สรรเพชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, สิงห์ มิลินทราศัย ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ไฟเย็น (2508)
มงกุฎเพชร (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทักษิณ แจ่มผล, เอื้อมเดือน อัษฎา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2508
มังกรดำ (2508) บทประพันธ์: กมลพันธ์ สันติธาดา ผู้สร้าง: ปทุมมาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิชัย เชยประทุม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธี นฤบาล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
มัจจุราชเปลือย (2508) บทประพันธ์: โชค ชาติพยัคฆ์ ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ปริศนา ชบาไพร, วิภาวดี ตรียะกุล, มณทิชา ณ เชียงดาว, สุวิน สว่างรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2508
มือเพชฌฆาต 117 (2508)
มือเสือ (2508)
รอยร้าว (2508) บทประพันธ์: พวงพยอม ผู้สร้าง: นฤๅชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เอื้อมเดือน อัษฎา, อนุชา รัตนมาลย์, เยาวเรศ นิสากร, รุจน์ รณภพ, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508
รัดใจ (2508) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: เพชรรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
รัศมีแข (2508) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ดาราไทยฟิล์ม ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ลมหวน (2508) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุวิน สว่างรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2508
ลูกของแม่ (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2508
ลูกนก (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน (2508) บทประพันธ์: เริง อภิรมย์ ผู้สร้าง: ไตรเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, ปรียา รุ่งเรือง, ปัทมา ดาราพร ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ลูกพยัคฆ์ (2508) ผู้กำกับ: รังษี เทพวรสิน นำแสดงโดย: เสกสรร สัตยา, ชิดเดือน ทิวากร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปริม ประภาพร, ไสล พูนชัย ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
ลูกหญิง (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
เลือดนอกอก (2508) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2508
วังเสือ (2508) ผู้สร้าง: ศิวารมณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต, เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ส.อาสนจินดา, ชาย ชัชวาลย์ ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2508
วีรบุรุษเมืองใต้ (2508) ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
แว่วเสียงยูงทอง (2508) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: โอ เค.ภาพยนตร์ง ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง
ศึกเสือไทย (2508) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทักษิณ แจ่มผล, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2508
สันดานดิบ (2508) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, พร ไพโรจน์, อภิญญา วีระขจร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2508
สามมงกุฎ (2508) ผู้สร้าง: สหมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประสพ ปิ่นน้อย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2508
สาวเครือฟ้า (2508) ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2508 บทพระนิพนธ์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, น้ำเงิน บุญหนัก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
สี่เพชร (2508)
สุภาพบุรุษนักเลง (2508) ผู้สร้าง: สุเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, อภิญญา วีระขจร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
เสือข้ามแดน (2508) ชื่ออื่น... ร้อยป่าภาคพิเศษ บทประพันธ์: อรชร, พันธ์ บางกอก ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พันคำ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2508
หนึ่งในสยาม (2508) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2508
หมอกสวาท (2508) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508
หยกแก้ว (2508) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ลดาพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508
เหนือมหากาฬ (2508) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: เฉลิมชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2508
อรัญญิก (2508) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, อาคม มกรานนท์, ฑัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
อินทรีมหากาฬ (2508) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: วัชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2508
อ้อมอกดิน (2508) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: พรสุรีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2508

อ้างอิง

[แก้]