รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2519

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2519

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
17 ทหารกล้า (2519) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อุเทน บุญยงค์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริยา ชินพันธุ์, ภูมิ พัฒนายุทธ
3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (2519) ผู้กำกับ: ทับทิมสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดวงใจ หทัยกาญจน์
5 ผู้ยิ่งใหญ่ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
8 เหลี่ยม 12 คม (2519) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, ปริศนา ชบาไพร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดามพ์ ดัสกร
กบฏหัวใจ (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันทนา บุญบันเทิง
กระดังงากลีบทอง (2519) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, มยุรา ธนะบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ชนะ ศรีอุบล, มานพ อัศวเทพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
กามเทพแสนกล (2519) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์
กุ้งนาง (2519) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร
เกม (2519) นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ไก่หลง (2519) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, สันติ ดวงสว่าง, ศิริขวัญ นันทศิริ, อนันต์ สัมมาทรัพย์. สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ขยะ (2519) ผู้กำกับ: ปรีชา ประภาชื่น นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ขอเพียงรัก (2519) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ช่อเพชร ชัยเนตร, ชนะ ศรีอุบล
ขุนศึก (2519) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์
คนบาป (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์
คมกุหลาบ (2519) ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศศิมา สิงห์ศิริ
คมเฉือนคม (2519) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์
ความรักสีดำ (2519) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วิทยา สุขดำรงค์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ใครใหญ่ใครอยู่ (2519) ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์, เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร
เงาราหู (2519) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มานพ อัศวเทพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กันทิมา ดาราพันธ์
จระเข้ฟาดหาง (2519) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, หวังถิง, พุฒ ล้อเหล็ก, ผุดผาดน้อย วรวุฒิ
จักรวาลยอดรัก (2519) ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
เจ้าแม่ (2519) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
จ่าทมิฬ (2519) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ฉันไม่อยากเป็นคุณนาย (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ชะตาชีวิต (2519) ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร
ชาติอาชาไนย (2519) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ
ชาติเกลือ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
ชุมเสือ (2519) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทักษิณ แจ่มผล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดามพ์ ดัสกร
ชุมแพ (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ลักษณ์ อภิชาติ
ช่องว่างระหว่างหัวใจ (2519) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา ธิดาทิตย์
แซ่บ (2519) ผู้กำกับ: บัญญัติ เดชากรณ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ดรรชนีไฉไล (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, รัชนู บุญชูดวง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร
ดับสุริยา (2519) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ
เดียมส์ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, หวังผิง, ศิริขวัญ นันทศิริ
ตามล่า อ.ต.ล. (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, นฤมล นิลวรรณ, ดวงดาว จารุจินดา, ปทุมวดี โสภาพรรณ, เฉิดโฉม สังขทัศน์ ณ อยุธยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รอง เค้ามูลคดี
ทองลูกบวบ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศศิมา สิงห์ศิริ
ทะเลฤๅอิ่ม (2519) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์
เทวดาเดินดิน (2519) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ต่อลาภ กำพุศิริ, น้ำเงิน บุญหนัก, บู๊ วิบูลย์นันท์, กิตติ ดัสกร
ท้องนานสะเทือน (2519) ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, เมตตา รุ่งรัตน์, สังข์ทอง สีใส
ท้ามฤตยู (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
นรกตะรูเตา (2519) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ
นักเลงมหากาฬ (2519) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงสามสลึง (2519) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สมภพ เบญจาทิกุล, สุริยา ชินพันธุ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, เดือนเต็ม สาลิตุล, คิมหันต์ เหมันต์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นางงูเห่า (2519) ผู้กำกับ: กิตติพงษ์ เวศภูญาณ นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี
นางสาวลูกดก (2519) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย
นางแบบมหาภัย (2519) นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาทิกุล
น้ำตาลใกล้มด (2519) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์
น้ำตาหยดสุดท้าย (2519)
แบ๊งค์ (2519)
บ่อเพลิงที่โพทะเล (2519) ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์
บ้องไฟ (2519) ผู้กำกับ: สุรพล รัตนกำพล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ
ปลัดปืนโหด (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ปูลม (2519) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี
ป่ากามเทพ (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนียวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
ป่าอันตราย (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, นฤมล นิลวรรณ, รชัฎชวลิต วัฒนไพศาล
ป่าแสนสวย (2519)
เผาขน (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์
แผ่นดินของเรา (2519) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, แสนยากร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ไผ่กำเพลิง (2519) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ครรชิต ขวัญประชา
พรายกินรี (2519) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
เพลิงทรนง (2519) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ
เพลิงแค้น (2519)
เพลิงแพร (2519) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มิสบอนี่, ชนะ ศรีอุบล, อนันต์ สัมมาทรัพย์, บาหยัน พันธุ์โสภา
เพศสัมพันธ์อันตราย (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
เพื่อนคู่แค้น (2519) ผู้กำกับ: นันทวัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โขมพัสตร์ อรรถยา
พ่อไก่แจ้ (2519) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สุวิน สว่างรัตน์, รอง เค้ามูลคดี
ฟ้ามิอาจกั้น (2519)
ภัยมืด (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
มนต์เรียกผี (2519)
มหาอุตม์ (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์
มือปืนขี้แย (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ช่อเพชร ชัยเนตร
เมียเสือ (2519) ผู้กำกับ: นิวัฒน์ จิตรเสรีพงษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
แมงดาปีกทอง (2519) ผู้กำกับ: แมน ธีระพล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
แม่ดอกรักเร่ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, โขมพัสตร์ อรรถยา
แม่นาคบุกโตเกียว (2519) นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน
แม่ปลาช่อน (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์
แม่หม้ายใจถึง (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา
ยอดกระล่อน (2519) ผู้กำกับ: สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา, ชื้นแฉะ
รถไฟ เรือ เมล์ ลิเก ตำรวจ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล
ลาวคำหอม (2519)
ลืมตัว (2519) นำแสดงโดย: ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์
ลูกหลง (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
ลูกเมียเช่า (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
วัยอลวน (2519) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์ ฉายวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519
วัยอันตราย (2519) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
วีรบุรุษกองขยะ (2519) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, อัศวิน รัตนประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา
วีรบุรุษจอมโหด (2519) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดามพ์ ดัสกร
สวรรค์ยังมีชั้น (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อมรา อัศวนนท์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
สวรรค์ไม่มีวันรู้ (2519) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สัตว์มนุษย์ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์
สันดานชาย (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา
สันติ วีณา (2519) ผู้กำกับ: สันต์ เปสตันยี นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, เสถียร ธรรมเจริญ, จวง ยอดกลกิจ
สามสิงห์ดงเสือ (2519) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
สามหัวใจ (2519) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
สายลับกระจับเหล็ก (2519) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์
สาวหมาป่า (2519) ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
สาวแก่ (2519) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, เสถียร ธรรมเจริญ
สิงห์สลัม (2519) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์
สู้ (2519) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วีณารัตน์ จินตัษเฐียร
เสน่หาอาลัย (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
เสาร์ 5 (2519) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สิงหา สุริยง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
เสือ 4 แคว (2519) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, อัมรัตน์ ขัตติยา, เรวดี ปัตตะพงษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี
เสือกเกิดมาจน (2519) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศิริขวัญ นันทศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
หมัดไทย (2519) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร
เหมือนฝัน (2519) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภาวนา ชนะจิต, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศศิมา สิงห์ศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์
เหมือนหนึ่งในฝัน (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ดวงใจ หทัยกาญจน์
อสูรสวาท (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา
อัศวิน 19 (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เรวดี ปัตตะพงษ์
อีสาวอันตราย (2519) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
โอ้ลูกรัก (2519) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, ด.ญ.อัญญรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ไอ้ทองแดง (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
ไอ้ปืนแฝด (2519)
ไอ้เพชร (2519) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
ไอ้แมงดา (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
ไอ้แสบ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, วันทนา บุญบันเทิง, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช
อ้อมอกพ่อ (2519) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์

อ้างอิง[แก้]