รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2498

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2498

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กรรมบันดาล (2498)
กังวานไพร (2498)
เกวียนหัก (2498)
ขวัญใจคนจน (2498)
ขุนโจรสามร้อยยอด (2498)
คนจริง (2498)
ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) บทประพันธ์: เรียมเอง ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศุภพงษ์, เอม สุขเกษม, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ชีวิตใหม่ (2498) ผู้กำกับ: เนรมิต, สุวัฒน์ วรดิลก นำแสดงโดย: โกวิท อิทธิกุล, เย็นจิต สัมมาพันธ์, ประภาพรรณ นาคทอง, ทัต เอกทัต, เชาวน์ แคล่วคล่อง
ซนแต่สวย (2498) ผู้สร้าง: แผนกสวัสดิการ กรมตำรวจ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, วารุณี นำคะนาวี, อบ บุญติด
ดงตาล (2498) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
ดาวใกล้รุ่ง (2498)
แดนมิคสัญญี (2498)
โตเกียวพิศวาส (2498) ผู้สร้าง: เฉลิมชาติภาพยนตร์ (วัธนี สุจิตภารพิทยา) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, อบ บุญติด, สมศรี อรรถจินดา, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี อธึก, ชูเตี้ย สำราญ
ทหารเสือพระเจ้าตาก (2498) แสดงนำ: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ทางเปลี่ยว (2498)
ทาสเทวี (2498)
เทวีขวัญฟ้า (2498)
นางทาส (2498) บทประพันธ์: วรรณสิริ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สถาพร มุกดาประกร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์
นางนาคพระโขนง (2498)
นางแก้ว (2498)
น้ำใจสาวจีน (2498) ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ (ประภาพรรณ นาคทอง) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส. อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, เสน่ห์ โกมารชุน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, อธึก อรรถจินดา, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทานทัต วิภาตโยธิน, ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร, ปราณีต คุ้มเด, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ดวงแก้ว อมรดิษฐ์
โบตั๋น (2498) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ (จรี อมาตยกุล) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทัต เอกทัต, ประภาพรรณ นาคทอง, เสน่ห์, จำรูญ, สาหัส, ชาลี, ชูศรี, วลิต, สงวน
ปริศนา (2498) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ม.ล.ตวง สนิทวงศ์, ระเบียบ อาชนะโยธิน, มารศรี ยุวนากร
ปู่โสมอาละวาด (2498)
ผารีซอ (2498) บทประพันธ์: ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, ฤทธิ์ อิทธินันท์, พนูญ ชูเกษ, วิรัติ ภู่จีนาพันธุ์, ล้อต๊อก, ด.ช. สำรวย นิลประภา
แผ่นดินว่างกษัตริย์ (2498) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์
พิมพิลาไลย (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มนัส บุณยเกียรติ, สงวน รัตนทัศนีย์, ฉลอง สิมะเสถียร, เล็ก อ่ำเที่ยงตรง, ชวิต เอกาทัต, สาหัส บุญหลง, เชาวน์ แคล่วคล่อง, ล้อต๊อก, ชูศรี
เพลิงโลกันต์ (2498) ผู้สร้าง: เอราวัณภาพยนตร์ (เสนีย์ บุษปะเกศ) ผู้กำกับ: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, มาลิน เลขะวัฒน์พิจารณ์, ไสล พูนชัย, สุรชาติ ไตรโภค, กมลพรรณ สันติธาดา
ภาพยนตร์ข่าวพิเศษชุดการเสด็จประภาสภาคอิสาน (2498)
มิตรในเรือน (2498)
เมียแก้ว (2498)
แม่พระ (2498) ผู้สร้าง: ทิดเขียวภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, ฉลอง สิมะเสถียร, สำหัส บุญหลง, ทัต เอกทัต, สงวน รัตนทัศนีย์, กรองจิต เตมีย์ศิลปิน
ยมนาเวศน์ (2498)
ยอดกตัญญู (2498)
ยอดคน (2498)
ยอดรักคนยาก (2498)
รักคู่ฟ้า (2498)
รักในสายเลือด (2498)
ราตรีในโตเกียว (2498)
เริงริษยา (2498) ผู้สร้าง: รัตนภาพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี) นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, โชติ สโมสร, จันทร์แรม โทณะวณิก, จำลองลักษณ์
โรมรัญจวน (2498)
ลี่หลิน (2498)
ลูกเครือฟ้า (2498)
ล่องสมุทร (2498)
ล้มบาง (2498) ผู้สร้าง: วิเชียร ฉวีวงษ์ ผู้กำกับ: บาร์โบสภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ฑัต เอกฑัต, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์
วารุณี (2498)
ศรีสะใภ้ (2498)
สร้อยฟ้าขายตัว (2498) บทประพันธ์: ชอุ่ม ปัญจพรรค์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิริ ศิริจินดา
สลัดดำ (2498)
สองเกลอเจอลอตเตอรี่ (2498)
สามเสือ (2498)
สาวสมัยใหม่ (2498)
สาวสวรรค์ (2498)
สาวเวียงฟ้า (2498)
สิงห์สาวเสือ (2498)
สี่สิงห์นาวี (2498)
สุดที่รัก (2498) แสดงนำ: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เสือน้อย (2498) ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, พันคำ, สวลี ผกาพันธุ์, ล้อต๊อก, จำรูญ, สาหัส บุญหลง, เทวทินนา พัฒนภักดี, วิชิต ไวงาน
หงส์เหิร (2498)
หญิงคนชั่ว (2498) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์, ประภาพรรณ นาคทอง, เมืองเริง ปัทมินทร์, ประเสิด สีแสด
หญิงสามผัว (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: สถาพร มุกดาประกร, ประภาพรรณ นาคทอง, คำรณ สัมบุณณานนท์, สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, ล้อต๊อก, ม.ล.รุจิรา, มารศรี
หม้ายสามเรือน (2498)
หลีหวั่น (2498)
เหนือธรณี (2498)
เหมยฟ้าบางกอก (2498)
เหยื่อกามเทพ (2498)
ห้วงรักเหวลึก (2498) บทประพันธ์: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
อัศวินเหล็ก (2498)

อ้างอิง[แก้]