รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2498

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2498

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กรรมบันดาล (2498)
กังวานไพร (2498)
เกวียนหัก (2498)
ขวัญใจคนจน (2498)
ขุนโจรสามร้อยยอด (2498)
คนจริง (2498)
ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) บทประพันธ์: เรียมเอง ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศุภพงษ์, เอม สุขเกษม, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ชีวิตใหม่ (2498) ผู้กำกับ: เนรมิต, สุวัฒน์ วรดิลก นำแสดงโดย: โกวิท อิทธิกุล, เย็นจิต สัมมาพันธ์, ประภาพรรณ นาคทอง, ทัต เอกทัต, เชาวน์ แคล่วคล่อง
ซนแต่สวย (2498) ผู้สร้าง: แผนกสวัสดิการ กรมตำรวจ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, วารุณี นำคะนาวี, อบ บุญติด
ดงตาล (2498) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
ดาวใกล้รุ่ง (2498)
แดนมิคสัญญี (2498)
โตเกียวพิศวาส (2498) ผู้สร้าง: เฉลิมชาติภาพยนตร์ (วัธนี สุจิตภารพิทยา) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, อบ บุญติด, สมศรี อรรถจินดา, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี อธึก, ชูเตี้ย สำราญ
ทหารเสือพระเจ้าตาก (2498) แสดงนำ: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ทางเปลี่ยว (2498)
ทาสเทวี (2498)
เทวีขวัญฟ้า (2498)
นางทาส (2498) บทประพันธ์: วรรณสิริ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สถาพร มุกดาประกร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์
นางนาคพระโขนง (2498)
นางแก้ว (2498)
น้ำใจสาวจีน (2498) ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ (ประภาพรรณ นาคทอง) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส. อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, เสน่ห์ โกมารชุน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, อธึก อรรถจินดา, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทานทัต วิภาตโยธิน, ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร, ปราณีต คุ้มเด, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ดวงแก้ว อมรดิษฐ์
โบตั๋น (2498) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ (จรี อมาตยกุล) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทัต เอกทัต, ประภาพรรณ นาคทอง, เสน่ห์, จำรูญ, สาหัส, ชาลี, ชูศรี, วลิต, สงวน
ปริศนา (2498) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ม.ล.ตวง สนิทวงศ์, ระเบียบ อาชนะโยธิน, มารศรี ยุวนากร
ปู่โสมอาละวาด (2498)
ผารีซอ (2498) บทประพันธ์: ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, ฤทธิ์ อิทธินันท์, พนูญ ชูเกษ, วิรัติ ภู่จีนาพันธุ์, ล้อต๊อก, ด.ช. สำรวย นิลประภา
แผ่นดินว่างกษัตริย์ (2498) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์
พิมพิลาไลย (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มนัส บุณยเกียรติ, สงวน รัตนทัศนีย์, ฉลอง สิมะเสถียร, เล็ก อ่ำเที่ยงตรง, ชวิต เอกาทัต, สาหัส บุญหลง, เชาวน์ แคล่วคล่อง, ล้อต๊อก, ชูศรี
เพลิงโลกันต์ (2498) ผู้สร้าง: เอราวัณภาพยนตร์ (เสนีย์ บุษปะเกศ) ผู้กำกับ: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, มาลิน เลขะวัฒน์พิจารณ์, ไสล พูนชัย, สุรชาติ ไตรโภค, กมลพรรณ สันติธาดา
ภาพยนตร์ข่าวพิเศษชุดการเสด็จประภาสภาคอิสาน (2498)
มิตรในเรือน (2498)
เมียแก้ว (2498)
แม่พระ (2498) ผู้สร้าง: ทิดเขียวภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, ฉลอง สิมะเสถียร, สำหัส บุญหลง, ทัต เอกทัต, สงวน รัตนทัศนีย์, กรองจิต เตมีย์ศิลปิน
ยมนาเวศน์ (2498)
ยอดกตัญญู (2498)
ยอดคน (2498)
ยอดรักคนยาก (2498)
รักคู่ฟ้า (2498)
รักในสายเลือด (2498)
ราตรีในโตเกียว (2498)
เริงริษยา (2498) ผู้สร้าง: รัตนภาพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี) นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, โชติ สโมสร, จันทร์แรม โทณะวณิก, จำลองลักษณ์
โรมรัญจวน (2498)
ลี่หลิน (2498)
ลูกเครือฟ้า (2498)
ล่องสมุทร (2498)
ล้มบาง (2498) ผู้สร้าง: วิเชียร ฉวีวงษ์ ผู้กำกับ: บาร์โบสภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ฑัต เอกฑัต, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์
วารุณี (2498)
ศรีสะใภ้ (2498)
สร้อยฟ้าขายตัว (2498) บทประพันธ์: ชอุ่ม ปัญจพรรค์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิริ ศิริจินดา
สลัดดำ (2498)
สองเกลอเจอลอตเตอรี่ (2498)
สามเสือ (2498)
สาวสมัยใหม่ (2498)
สาวสวรรค์ (2498)
สาวเวียงฟ้า (2498)
สิงห์สาวเสือ (2498)
สี่สิงห์นาวี (2498)
สุดที่รัก (2498) แสดงนำ: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เสือน้อย (2498) ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, พันคำ, สวลี ผกาพันธุ์, ล้อต๊อก, จำรูญ, สาหัส บุญหลง, เทวทินนา พัฒนภักดี, วิชิต ไวงาน
หงส์เหิร (2498)
หญิงคนชั่ว (2498) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์, ประภาพรรณ นาคทอง, เมืองเริง ปัทมินทร์, ประเสิด สีแสด
หญิงสามผัว (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: สถาพร มุกดาประกร, ประภาพรรณ นาคทอง, คำรณ สัมบุณณานนท์, สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, ล้อต๊อก, ม.ล.รุจิรา, มารศรี
หม้ายสามเรือน (2498)
หลีหวั่น (2498)
เหนือธรณี (2498)
เหมยฟ้าบางกอก (2498)
เหยื่อกามเทพ (2498)
ห้วงรักเหวลึก (2498) บทประพันธ์: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
อัศวินเหล็ก (2498)

อ้างอิง[แก้]