รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2504

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2504

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กระท่อมทิพย์ (2504) ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: จิตรกร สุนทรปักษิน, ดวงใจ สะอาดรักษ์, สะไบทิพย์ นิลตะสุวรรณ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย
กุหลาบดำ (2504) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, อโนทัย บุศมชาติ, ชาย ชัชวาลย์, งามตา ศุภพงษ์, สมชาย ศรีภูมิ, สุรชัย ลูกสุรินทร์
ขุนช้างขุนแผนตอน พิมพิลาไลเข้าหอ (2504) นำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, เพลินตา อุมาแมน, ปราณีต คุ้มเดช, พิมล จำลองรัตน์, นาฏยา รำภเวช
คู่พิศวาส (2504) ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา นำแสดงโดย: ฤทธี นฤบาล, อุษา อัจฉรานิมิตร, คนึงนิจ เกษรมณี, มีศักดิ์ นาครัตน์
ค่าแห่งความรัก (2504) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, อุษา อัจฉรานิมิตร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วิภาจรี ศรีสวัสดิ์, สุภา เกตุแจ่มศรี, มาลี เวชประเสริฐ
ดรรชนีนาง (2504) ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, แสน สุรศักดิ์, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, งามตา ศุภพงษ์, อบ บุญติด
ดอกฟ้าฝาแฝด (2504) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ธัญญา ธัญญะลักษณ์, พัลลภ พรพิษณุ, วชิราภรณ์ พึ่งสังข์
ดาวประกาย (2504) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สุพันธนิกา ดุษฎี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุพรรณ บูรณพิมพ์, ประภาพรรณ นาคทอง, รุจน์ รณภพ, เชษฐ ชโนธรรม
ดำทมิฬ (2504) นำแสดงโดย: ชาย ชัชวาลย์, มีศักดิ์ นาครัตน์, ตรึงตา วีรุทัย, วิภาจรี ศรีสวัสดิ์
เด็ดดอกฟ้า (2504) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อนุชา รัตนมาลย์
ท่าฉลอม (2504) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อโนทัย บุศมชาติ, พล พิทยายุทธ, ปรียา รุ่งเรือง
บางปะกง (2504) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, อภิญญา วีระขจร, วิน วิษณุรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ชุมพร พงษ์ชมภู
โผนพิชิตเซกิ (2504)
พระเจ้าอาชาตศัตรูกับพิมพิสารมหาราช (2504) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
พสุธาที่ข้ารัก (2504) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อมรา อัศวนนท์, อันธิกา ชลาลัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ประมินทร์ จารุจารีต, สมชาย ศรีภูมิ
แพรดำ (2504) ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: รัตนาวดี รัตนาพันธ์, ทม วิศวชาติ, เสณี อุษณีษาณฑ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ (2504)
มหาเวสสันดร (2504) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, ช่อทิพย์ ชิดชอบ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, ทองต่อ จาตุรงค์กุล, สมพงษ์, ล้อต๊อก
มังกรหยก (2504) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: วรเทพ เทพจินดา, อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, วิบูลย์ ชนะศึก
มือปืนสติเฟื่อง (2504) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, เชาว์ แคล่วคล่อง, รุจน์ รณภพ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชุติมา ศิริพรรณ
มือโจร (2504) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวลักษณ์ มณีเดช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชนินทร์ นฤปกรณ์, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์
ม่านไข่มุก (2504) ผู้กำกับ: สวาท รัตนสาสน์ นำแสดงโดย: อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, งามตา ศุภพงษ์, สุพรรณ บูรณพิมพ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เกียรติชัย ศิริเทวัณ
ยอดนักเลง (2504) ผู้กำกับ: ประมินทร์ จารุจารีต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, เกริก บงกช, ประมินทร์ จารุจารีต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
เยี่ยมวิมานรัก (2504) นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, งามตา ศุภพงษ์, แทน ทินกร
รักสลักจิต (2504) นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, สุทิน บัณฑิตกุล, รุจน์ รณภพ, สิงห์ มิลินทราศัย, มาลี เวชประเสริฐ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
รักสลักใจ (2504) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, จรัสศรี สายะศิลป์, รุจน์ รณภพ, ดอกไม้ กาญจนสถิตย์, วิภาวดี ตรียะกุล
รุ้งเพชร (2504) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, นวลลดา สีดาบุรัตน์, ชาลี อินทรวิจิตร, จุรี โอศิริ, พฤหัส บุญหลง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมพล กงสุวรรณ, หม่อมชั้น พวงวัน, อดินันท์ สิงหิรัญ
เรือนแพ (2504) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: มาเรีย จาง, ไชยา สุริยัน, ส.อาสนจินดา, จินฟง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2504
ลั่นทมสะอื้น (2504) นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทักษิณ แจ่มผล, วิชิต ไวงาน, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมศรี อรรถจินดา, จรัสศรี สายะศิลป์
เลือดนักเลง (2504) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, พล พิทยายุทธ, วิน วิษณุรักษ์, จรัสศรี สายะศิลป์, ดอกไม้ กาญจนสถิตย์, เชาว์ แคล่วคล่อง
เล็บครุฑ (2500) (กลับมาฉายใหม่)
วายร้ายตลาดเก่า (2504) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, พันคำ, ส.อาสนจินดา, พล พิทยายุทธ
ศักดิ์ไอ้เสือ (2504) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
สลักจิต (2504) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, กัณฑรีย์ นาคประภา
สามเสือ (2504) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เชาว์ แคล่วคล่อง, จรัสศรี สายะศิลป์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, บุศรา ทัศนพันธุ์
สุดปรารถนา (2504) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, พล พิทยายุทธ, รุจน์ รณภพ, สุวิน สว่างรัตน์, ถวิล นันทิวงศ์, ธารฤดี นันทวัน
สุรีรัตน์ล่องหน (2504) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร
หงส์ฟ้า (2504) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, วิน วิษณุรักษ์, อโนทัย บุศมชาติ, ล้อต๊อก
หมู่กล้าตาย (2504) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: กิซอง สุงิ, พันธ์ศักดิ์ วิถีชัย, โสภณ แสงประดับ, ทวีศักดิ์ มลาสานต์, อำนวย กระตุฤกษ์, เสนีย์ ยุวบูรณ์
อีก้อย (2504) ผู้กำกับ: สำเนา หิริโอตัปปะ นำแสดงโดย: อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อุษา อัจฉรานิมิตร, พันคำ, ประไพ คำเรียบร้อย

อ้างอิง[แก้]