รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2511

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2511

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
16 ปีแห่งความหลัง (2511) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กันทิมา ดาราพันธ์, ทองใบ รุ่งเรือง ฉายวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2511
7 ป่าช้า (2511) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรียา รุ่งเรือง
กบเต้น (2511) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
กำพร้า (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ขวัญเรือน (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล
คุณหนู (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร
เงินจ๋าเงิน (2511) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์
จักจั่น (2511) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์
ใจแก้ว (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร
จ้าวอินทรี (2511) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์
จ้าวแผ่นดิน (2511) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, เยาวเรศ นิศากร
ชาติชายถล่มทอเรส ควบ 7 วันกับนางสาวจักรวาล (2511)
ชาตินักสู้ (2511) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์
ดวงใจคนยาก (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร
ดอกบัว (2511) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ดอกอ้อ (2511) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
เดชผีดิบ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา
ทรามวัยใจเพชร (2511) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ทรายแก้ว (2511) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ วัชรา, สมบัติ เมทะนี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ที่รักจ๋า (2511) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์
แท็กซี่ (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ชุมพร เทพพิทักษ์, ศศิธร เพชรรุ่ง
นางครวญ (2511) ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ฑัต เอกทัต
เนื้อคู่ (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อุไรวรรณ งามบุญสืบ
น้ำอ้อย (2511) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
บัวหลวง (2511) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ฑัต เอกทัต, วีนัส พยัคฆ์ชาติ, ชฎาพร วชิรปราณี
ปราสาทรัก (2511) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
เป็ดน้อย (2511) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สุทิศา พัฒนุช, จินฟง ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ป่าลั่น (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
ป้อมปืนตาพระยา (2511) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ชนะ ศรีอุบล, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
ผีท้องกลม (2511) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, หม่อมชั้น พวงวัน
ฝนหลงฟ้า (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, เมตตา รุ่งรัตน์
พระลอ (2511) ผู้กำกับ: ไถง สุวรรณทัต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เยาวเรศ นิศากร ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2511
พรายพิศวาส (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2511
พลับพลึงแดง (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2511
พันดง (2511) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2511
พิศวาสไม่วาย (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ชาติ นพเก้า
เพชรตะวัน (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
เฟื่องฟ้า (2511) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
มรกตแดง (2511) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ฑัต เอกทัต
แมวไทย (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
แม่นาคคะนองรัก (2511) นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, นุสรา แสงรัตน์, หยาดรุ้ง ระพี
ยอดชีวิต (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ยอดแก่น (2511) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
รักเอย (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฏร์
ระฆังผี (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
เรือจ้าง (2511) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์
ลาวแพน (2511) ผู้กำกับ: ประสพ ปิ่นน้อย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์
ลูกชาติเสือ (2511) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกแมว (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
เลือดอาชาไนย (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เล็บครุฑ ตอน ประกาศิตจางซูเหลียง (2511) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ปรียา รุ่งเรือง, เกชา เปลี่ยนวิถี, ทักษิณ แจ่มผล
วังสีทอง (2511) ผู้กำกับ: สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, สุพรรณ บูรณพิมพ์
สกุลกา (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
สมบัติแม่น้ำแคว (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง
สมิงดง (2511) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รุจน์ รณภพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์
สองฟากฟ้า (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
สัญชาติชาย (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ล้อต๊อก
สันกำแพง (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511
สาบสวาท (2511) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์
สายพิณ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2511
สาวบ้านแต้ (2511) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
สิงห์ล้างสิงห์ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ชนะ ศรีอุบล, เพชรา เชาวราษฎร์
สิงห์เหนือเสือใต้ (2511) นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, ไชยา สุริยัน
สีดา (2511) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต
สุรพลลูกพ่อ (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: โสภา สถาพร, บรรจบ ใจพระ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, ชุมพร เทพพิทักษ์
แสนงอน (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
แสนพยศ (2511) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2511
แสนสงสาร (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
เหนือน้ำใจ (2511) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
อกธรณี (2511) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ครรชิต ขวัญประชา
อีแตน (2511) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ , วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา, เยาวเรศ นิศากร, ชฎาพร วชิรปราณี, แมน ธีระพล, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2511
ไอ้หนึ่ง (2511) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์


อ้างอิง[แก้]