ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2511

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2511

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
16 ปีแห่งความหลัง (2511) ผู้สร้าง: รามาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กันทิมา ดาราพันธ์, ทองใบ รุ่งเรือง ฉายวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2511
7 ป่าช้า (2511) ผู้สร้าง: สุริยนโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชะนะ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2511
กบเต้น (2511) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2511
กำพร้า (2511) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2511
ขวัญเรือน (2511) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511
คุณหนู (2511) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: มีชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511
เงินจ๋าเงิน (2511) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2511
จักจั่น (2511) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2511
ใจแก้ว (2511) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
จ้าวอินทรี (2511) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2511
จ้าวแผ่นดิน (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, ทักษิณ แจ่มผล, เยาวเรศ นิศากร ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ชาติชายถล่มทอเรส ควบ 7 วันกับนางสาวจักรวาล (2511)
ชาตินักสู้ (2511) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ดวงใจคนยาก (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ดอกบัว (2511) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511
ดอกอ้อ (2511) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2511
เดชผีดิบ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ทรามวัยใจเพชร (2511) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511
ทรายแก้ว (2511) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ วัชรา, สมบัติ เมทะนี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511
ที่รักจ๋า (2511) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
แท็กซี่ (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ชุมพร เทพพิทักษ์, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2511
นางครวญ (2511) ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511
เนื้อคู่ (2511) ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อุไรวรรณ งามบุญสืบ ฉายวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2511
น้ำอ้อย (2511) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
บัวหลวง (2511) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ฑัต เอกทัต, วีนัส พยัคฆ์ชาติ, ชฎาพร วชิรปราณี ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511
ปราสาทรัก (2511) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2511
เป็ดน้อย (2511) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สุทิศา พัฒนุช, จินฟง ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ป่าลั่น (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
ป้อมปืนตาพระยา (2511) ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ชนะ ศรีอุบล, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
ผีท้องกลม (2511) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, หม่อมชั้น พวงวัน ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2511
ฝนหลงฟ้า (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2511
พระลอ (2511) ผู้สร้าง: สุริยะเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไถง สุวรรณทัต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2511
พรายพิศวาส (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2511
พลับพลึงแดง (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2511
พันดง (2511) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2511
พิศวาสไม่วาย (2511) บทประพันธ์: พรหมกฤษณ์ ผู้สร้าง: ทวนทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทวนทอง พรหมกฤษณ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ชาติ นพเก้า ฉายวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2511
เพชรตะวัน (2511) บทประพันธ์: สุรพล โทณะวนิก ผู้สร้าง: สหชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511
เฟื่องฟ้า (2511) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
มรกตแดง (2511) บทประพันธ์: สุภัทร์ สวัสดิรักษ์ ผู้สร้าง: สหวุฒิฟิล์ม ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
แมวไทย (2511) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชรินทร์ นันทนาคร ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2511
แม่นาคคะนองรัก (2511) นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, นุสรา แสงรัตน์, หยาดรุ้ง ระพี ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511
ยอดชีวิต (2511) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้สร้าง: สหชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ยอดแก่น (2511) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: ศิวารมณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
รักเอย (2511) บทประพันธ์: สันต์ เทวรักษ์ ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ระฆังผี (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
เรือจ้าง (2511) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ลาวแพน (2511) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ฟิล์มสยาม ผู้กำกับ: ประสพ ปิ่นน้อย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511
ลูกชาติเสือ (2511) ผู้สร้าง: บัญชาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2511
ลูกแมว (2511) ผู้สร้าง: พันคำภาพยนตร์ ผู้กำกับ:พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511
เลือดอาชาไนย (2511) ผู้สร้าง: รังษิยาฟิล์ม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
เล็บครุฑ ตอน ประกาศิตจางซูเหลียง (2511) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ปรียา รุ่งเรือง, เกชา เปลี่ยนวิถี, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511
วังสีทอง (2511) ผู้สร้าง: พรสุรีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2511
สกุลกา (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, พิศาล อัครเศรณี ฉายวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
สมบัติแม่น้ำแคว (2511) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2511
สมิงดง (2511) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รุจน์ รณภพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2511
สองฟากฟ้า (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2511
สัญชาติชาย (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2511
สันกำแพง (2511) ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511
สาบสวาท (2511) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2511
สายพิณ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2511
สาวบ้านแต้ (2511) บทประพันธ์: รุ่งรัชนี ผู้สร้าง: ศศิธรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
สิงห์ล้างสิงห์ (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ชนะ ศรีอุบล, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2511
สิงห์เหนือเสือใต้ (2511) นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, ไชยา สุริยัน ฉายวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
สีดา (2511) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
สุรพลลูกพ่อ (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: โสภา สถาพร, บรรจบ ใจพระ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511
แสนงอน (2511) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511
แสนพยศ (2511) บทประพันธ์: มธุรส ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2511
แสนสงสาร (2511) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2511
เหนือน้ำใจ (2511) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
อกธรณี (2511) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2511
อีแตน (2511) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ , วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา, เยาวเรศ นิสากร, ชฎาพร วชิรปราณี, แมน ธีระพล, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2511
ไอ้หนึ่ง (2511) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2511

อ้างอิง[แก้]