รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2500

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2500

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กรุงเทพฯทรยศ (2500)
กลิ่นยี่โถแดง (2500)
กะล่อนทอง (2500) นำแสดงโดย: นิยมพร นุชพันธ์, ฉลอง สิมะเสถียร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
ก่อนอรุณจะรุ่ง (2500) ผู้กำกับ: กัณฑรีย์ นาคประภา นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ประภาพรรณ นาคทอง, สุเทพ วงศ์กำแหง, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, มารศรี มุกดาประกร, กัณฑรีย์ นาคประภา, พัชนี อุรารักษ์, สถาพร มุกดาประกร, สง่า อินทรวิจิตร, ล้อต๊อก
แก้วกัลยา (2500) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, เพลินตา อุษาแมน, สมศรี อรรถจินดา, อธึก อรรถจินดา, สมถวิล มุกดาประกร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
ขวัญใจเจ้าทุย (2500) นำแสดงโดย: ช่อทิพย์ ชิตชอบ, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, หลวงภรตกรรมโกศล
ขุนโจร 5 นัด (2500) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, นัยนา ถนอมทรัพย์, สุรชาติ ไตรโภค
คอลน์ตราควาย (2500) นำแสดงโดย: วิชัย ธนากรกูร, ทองฮะ วงศ์รักไทย, ประกอบ โพธิโสภณ, กานดา ศิริไชย
ฆาตกรรมเปลือย (2500)
จอมไพร (2500) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ชาติอาชาไนย (2500) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, ทม วิศวชาติ, กมลพันธ์ สันติธาดา
ชูชกกับกัณหาชาลี (2500) ผู้กำกับ: ทองต่อ จาตุรงคกุล นำแสดงโดย: พิภพ ภู่ภิญโญ, มาริษา ฉัตรสุวรรณ, ทองอ่อน ยุกตะนันท์, น้ำเงิน บุญหนัก, ด.ช.ณรงค์ชัย จาตุรงคกุล, ด.ญ.ศิริพร โพธิโสภณ
โชคมนุษย์ (2500) บทประพันธ์: หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ชลิต สุเสวี, ประภาพรรณ นาคทอง, ฉลอง สิมะเสถียร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมชาย สามิภักดิ์, กัณฑรีย์ นาคประภา
ดอนทราย (2500) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
เดือนรุ่ง (2500)
ตามพิฆาต (2500)
ถ่านไฟเก่า (2500) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ คงจำเนียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ทรชนคนดี (2500) ผู้กำกับ: บุศยจันทร์ นำแสดงโดย: ดนัย ดุลยพันธ์, ทม วิศวชาติ, บังเละ, เริงเดช พลาชัย
ทุรบุรุษทุย (2500) ผู้กำกับ: ส. อาสนจินดา นำแสดงโดย: วิภา วัฒนธำรงค์, ส.อาสนจินดา, ทม วิศวชาติ, วิชิต ไวงาน, สาหัส บุญหลง, สงวน รัตนทัศนีย์
ทุ่งรวงทอง (2500) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, อมรา อัศวนนท์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อบ บุญติด, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
นางตะเคียน (2500) ผู้กำกับ: สุขจิตต์ นำแสดงโดย: ทานทัต วิภาตะโยธิน, อุษณีย์ อิศรานันท์, พิศวง จารุวิจิตร
นเรศวรมหาราช (2500) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชัย ลูกสุรินทร์, ถนอม อัครเศรณี, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร
น้ำตาแม่ (2500) ผู้สร้าง: ทวีภาพยนตร์ (วัฒนา แอคะรัตน์) ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, ประภาพรรณ นาคทอง
บัวขาว (2500)
บุกเดี่ยว (2500) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล
ประกาศิตศาลเตี้ย (2500)
ปรารถนาแห่งหัวใจ (2500) นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ปักธงไชย (2500) บทประพันธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมยศ อินทรกำแหง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ปาหนัน (2500) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
ไปดาวพระศุกร์ (2500) ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, ทิพย์มณี พรรณพิไล, แน่งน้อย แสงสุวิมล, สุรชาติ ไตรโภค, สมถวิล มุกดาประกร, จันตรี สาริกบุตร
ผิดถนน (2500) นำแสดงโดย: สมพิศ วรางคณา, มารีนา ลีลานนท์, อุดม พุทธิยาคม, อบ บุญติด, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สราวุธ รัตนปรารมย์
ไพรกว้าง (2500) บทประพันธ์ : อรวรรณ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, สุขศรี ภมรภิบูลย์, จำนงค์ คุณะดิลก
ไพรพิฆาต (2500) นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, อัมพร ประทีปเสน, ชาลี อินทรวิจิตร, วิชิต ไวงาน, สมชาย ตัณกำเนิด, สมพล กงสุวรรณ
ไพรพเนจร (2500) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, จุฑารัตน์ จินรัตน์, แน่งน้อย แสงสุวิมล
พ่อจ๋า (2500) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พงษ์ศิริ เพียงพรหม, ส.อาสนจินดา, พันคำ, วิภา รัตนธำรง, สงวน รัตนทัศนีย์
ไฟแค้น (2500) นำแสดงโดย: ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, มารีนา ลีลานนท์, ดารณี ณ วังอินทร์, เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ, อบ บุญติด, เจษฎสุดา ศุภสรณ์
มงกุฎเดี่ยว (2500)
มังกรทอง (2500) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เกอ หล่าน, ส. อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทัต เอกทัต, จุรี โอศิริ, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์
มัสยา (2500) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, พัชนี อุรารักษ์, พะเยาว์ สาริกบุตร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร
มาลัยสามชาย (2500) นำแสดงโดย: นริศ อารีย์, เจเน็ต ซุน, ศรีอมร ภัทรนาวิก, ศักดิ์ วัชรานุกูล, โรจน์ มหาราช, ทวี ครุฑปิยะ
มือปืนหน้าหยก (2500) นำแสดงโดย: เดชา ประการนันท์, ทิวาทิพย์ อัจฉริศาสตร์สุนทร, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช, ทานทัต วิภาตะโยธิน, จันตรี สาริกบุตร, ประวิทย์ สุจริตจันทร์
ยอดพิศวาส (2500) ผู้กำกับ: วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, สุทิน บัณฑิตกุล, วรรณวิมล สุวิภาค, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, มานิตย์ รักสุวรรณ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช
ยอดหญิง (2500) นำแสดงโดย: พวงรัตน์ รัตนปรารมภ์, กิตติ เพ็ญจันทร์
ยอดเยาวมาลย์ (2500) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมยศ อินทรกำแหง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, บุญส่ง เคหะทัต, เสน่ห์ โกมารชุน, สมชาย สามิภักดิ์
รักจำแลง (2500) ผู้กำกับ: สวาท รัตนสาสน์ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, อบ บุญติด, สาหัส บุญหลง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จันตรี สาริกบุตร
รักริษยา (2500) บทประพันธ์: ถาวร สุวรรณ ผู้สร้าง: กรรณสูตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์ ,ชนะ ศรีอุบล , ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, สำราญจิต อมาตยกุล
ราชายาจก (2500)
โรงแรมนรก (2500) ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ถนอม อัครเศรณี, ฑัต เอกทัต
เล็บครุฑ (2500) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, จรัสศรี สายะศิลป์, ดนัย ดุลยพันธ์, สิงห์ มิลินทราศัย, คอรา แมคริด
วังบัวบาน (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ดรณี สุขสาคร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สัตยา สัตยพันธ์, ฉลวย ศรีรัตนา, จำรูญ หนวดจิ๋ม
วายร้ายชายแดน (2500) นำแสดงโดย: ปัทมา มงคล, ทัศนีย์ ชุวสุวัฒ
วิมานรัก (2500)
ศรีปราชญ์ (2500) ผู้สร้าง: นำไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย:ปัญจะ ศุทธรินทร์, ดรณี สุขสาคร, สมถวิล มุกดาประกร, ประมินทร์ จารุจารีต
สาปสวรรค์ (2500) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: น้ำเงิน บุญหนัก, ส.อาสนจินดา, เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, มารศรี มุกดาประกร
สายโลหิต (2500) ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล
สิงห์ลำพอง (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, ศุภลักษณ์ เศวตชาติ, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วลิต สนธิรัตน์, ชัยแก้ว นารถประภา
สุภาพบุรุษสลึมสลือ (2500) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: วิภา วัฒนธำรงค์, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, สุขศรี ภมรภิบูลย์
สุรนารี (2500) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าศุภวรรณดิศ ดิศกุล นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
หักหลัง (2500) นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชาติ ไตรโภค, อบ บุญติด, วารี นุชน้อย, ไสล พูนชัย
เหนือเมฆ (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, ดนัย ดุลยพันธ์, ศิริ ศิริจินดา, ศุภลักษณ์ เศวตชาติ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ประมินทร์ จารุจารีต
เหยี่ยวทะเล (2500)


อ้างอิง[แก้]