ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2532

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2532

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 สาวประจัญบาน (2532) ผู้กำกับ: หนุ่ม ท่าเตียน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริมาลย์ ศุภมาส, นัฐพร ณ อยุธยา, อโศก สปัญ, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2532
กลกามแห่งความรัก (2532) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: ดาริน กรสกุล, ลิขิต เอกมงคล ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2532
กลิ่นสี 2 ตอนจีบสาว จิ๊ จ๊ะ (2532) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน์, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, ธงชัย ประสงค์สันติ, กฤษณ์ ศุกระมงคล
กองพันหัวเห็ด (2532) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ธงชัย ประสงค์สันติ, มอริส เค, สุริวิภา กุลตังวัฒนา
กองร้อยสบาย สบาย (2532) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, ลีลาวดี วัชโรบล, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ดาวเรือง บูรณพิมพ์, วัลวิภา โยคะกุล, ชุติมา กาวินละ, เป็ด เชิญยิ้ม, โน้ต เชิญยิ้ม, ท้วม ทรนง
เก่งจริงนะแม่คุณ (2532) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, มาริษา อุดมพร, อนุสรณ์ เตชะปัญญา
ก่อนจะสิ้นลมหนาว (2532) นำแสดงโดย: สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, นาถยา แดงบุหงา, ปัทมา ปานทอง, ยุทธนา แสนเสน่ห์, แพรว พิมล, ศิริวัฒน์ สุทธิจิตการ, ปรีชา สรรค์ภาพ, เกษทอง ธรรมสาลี
ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ (2532) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, เกียรติ กิจเจริญ, วรุฒ วรธรรม, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, จินตหรา สุขพัฒน์, อรุณ ภาวิไล, จุรี โอศิริ, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ชุติมา นัยนา, ธงชัย ประสงค์สันติ, วัชระ ปานเอี่ยม, รณ ฤทธิชัย, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, พิภพ ภู่ภิญโญ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, นาคร ศิลาชัย, อุดม แต้พานิช, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, น้อย โพธิ์งาม, เหี่ยวฟ้า, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2532
คนทรงเจ้า (2532) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ปวีณา ชารีฟสกุล, จริยา สรณะคม, สมจินต์ ธรรมทัต, อรชุน นิลทลักษณ์ ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532
ครูไหวใจร้าย (2532) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, มณีนุช เสมรสุต, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
ความรักของคุณฉุย (2532) นำแสดงโดย: รณชัย ถมยาปริวัฒน์, รัชนก ธิดาทิตย์, จอนนี่ แอนโฟเน, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ศุภกร อุดมชัย ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2532
คำพิพากษา (2532) นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมจินต์ ธรรมทัต, เมตตา รุ่งรัตน์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, กฤษณ์ ศุกระมงคล
คู่วุ่นอลเวง (2532) นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, มาริษา อุดมพร, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
จะรักอยู่แล้วเชียว (2532) นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, กันตา ดานาว, ปุ้ยฝ้าย ไทยหิรัญ, พนิดา นิลรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์, กฤช ยิ้มพงษ์, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2532
จากวันที่เหลืออยู่ (2532) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: สถาพร นาควิลัย, ทิพย์ ธรรมศิริ, ตฤณ เศรษฐโชค, จามจุรี เชิดโฉม, วิทยา สุขดำรงค์, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์
จุ๊ย (2532) ผู้กำกับ: เมฆเสรี นำแสดงโดย: อาธร เสนาวัฒน์, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, มารศรี ณ บางช้าง, ขวัญจิตร ณ ระนอง, วีรชัย หัตถโกวิท, หม่ำ จ๊กม๊ก, ท้วม ทรนง, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ใช่แล้วหลุดเลย (2532) ชื่ออื่น... คนเล่นของ บทประพันธ์: ดอนเขียน ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, เกียรติ กิจเจริญ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, เสรี วงษ์มณฑา, ธงชัย ประสงค์สันติ, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ติ๊ก กลิ่นสี, ยุวดี เรืองฉาย, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
แด่เพื่อนพ้องและตัวกู (2532) ผู้กำกับ: สายัณห์ จันทรวิบูลย์ นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, ศิวะ แตรสังข์, ภักคินี สุมนนาฎ, ราตรี วิทวัส, โกวิท วัฒนกุล
ตะวันเดือด (2532) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ไพชญิน เอี่ยมนาค, ศิริพร มารอนนี่, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ
ตัวกูผู้ชนะ (2532) ผู้กำกับ: วันชนะ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธิดา ธีรรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, อินทิรา ชลาลัย, มัลลิกา สมบัติเจริญ, เหม เวชยันต์, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ทับเทวา (2532) ผู้กำกับ: อานนท์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, อภิรดี ภวภูตานนท์, มาริษา อุดมพร, ดวงเดือน จิไธสงค์ ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2532
เทวดาตกสวรรค์ (2532) บทประพันธ์: ประภาส ชลศรานนท์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, สถาพร นาควิลัย, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, จินตหรา สุขพัฒน์, ชุดาภา จันทเขตต์, ญาณี จงวิสุทธิ์, เกียรติ กิจเจริญ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, พลรัตน์ รอดรักษา, ณัฐนี สิทธิสมาน, เกรียงไกร อมาตยกุล, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ธันยาแม่มดยอดยุ่ง (2532) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, เริงฤทธิ์ แมคอินทอช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, อังคณา ทิมดี ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2532
นรกสั่งตาย (2532) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, มาริษา อุดมพร, ยีนส์ ศิริมาลย์, แหม่ม นิวเวิลด์, ฉัตร มงคลชัย, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
นักรบนอกสงคราม (2532) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ลักษณ์ อภิชาติ
นักเลง (2532) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ภัสสร บุณยเกียรติ, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
นางฟ้าตกสวรรค์ (2532) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, ราตรี วิทวัส, มาริษา อุดมพร, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา, โน้ต เชิญยิ้ม
บุญชู 2 น้องใหม่ (2532) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ส.อาสนจินดา, ธงชัย ประสงค์สันติ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
บ้าทะลุดิน (2532) ผู้กำกับ: ศักดิ์มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2532
บ้านผีปอบ (2532) ผู้กำกับ: ศรีสวัสดิ์ นำแสดงโดย: ตรีรัก รักการดี, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, เกียรติ กิจเจริญ, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2532
บ้านเล็กบุกบ้านใหญ่ (2532) นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, เพ็ญ พิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม
ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 2 (2532) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, พันนา ฤทธิไกร
ปล้น เช็คบิล (2532) ผู้กำกับ: ชิต ไกรทอง นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, เล็ก ไอศูรย์, ศิรินันท์ โรจนธรรม, เปรม ปริญญา
ปุลากง (2532) นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, กตัญญู ประจำเมือง ฉายวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2532
ผลุบโผล่ (2532) นำแสดงโดย: ชุดาภา จันทเขตต์, เกียรติ กิจเจริญ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ศุภกร อุดมชัย, ท้วม ทรนง
ผีสองนาง (2532) ผู้กำกับ: ฤทธิ์รงค์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล
เผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อย (2532) ผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, กันยา ชลานนท์, นัดดาเพ็ญ อัศวลักษณ์, โสภา มหวัฒน์
พริกขี้หนูกับหมูแฮม (2532) ผู้กำกับ: สมจริง ศรีสุภาพ นำแสดงโดย: ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, จันทร์จิรา จูแจ้ง, มยุรา ธนะบุตร, จามจุรี เชิดโฉม, สุขเกษม จาวยนต์, ชนาภา นุตาคม
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (2532) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, กมลชนก ปานใจ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ภัทรา ทิวานนท์, เกียรติ กิจเจริญ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เพชร (2532) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ยอร์จ นิโคลาส, เหลียงเจียเหยิน, นีรนุช อติพร
เพลิงประกายเพชร (2532) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, มาริษา อุดมพร, ไพลิน พัชรา
พ่อไก้แจ้ แม่ไก่ชน (2532) ผู้กำกับ: ภาวินทร์ นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ยุวดี เรืองฉาย, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, อานนท์ ปริยดำกล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, จันทนา ศิริผล, สุดารัตน์, กาญจนา
ฟ้าทลายโจร (2532) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ฟ้าสางที่ฝั่งโขง (2532)
มนต์เพลงรัก (2532) นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, สมโภชน์ ดวงสมพงษ์, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์
แม่เบี้ย (2532) ผู้กำกับ: อดุลย์ บุญบุตร นำแสดงโดย: ภัสสร บุณยเกียรติ, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, ส.อาสนจินดา
ไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว (2532) ผู้กำกับ: พรเทพ นำแสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, นาถยา แดงบุหงา, มาริษา อุดมพร, อรุณ ภาวิไล
ไม่รักได้ไง (2532) นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, กันตา ดานาว, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุภระมงคล, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา, ท้วม ทรนง
ยิ้มนิดคิดเท่าไร (2532) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, มธุรดา คีตานันท์, สมรัชนี เกสร, จรัล มโนเพชร, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
รอยไถ (2532) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา, จิตรลดา สุวรรณภูมิ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชลิต เฟื่องอารมย์, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2532
รักข้างแรม (2532) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, รอน บรรจงสร้าง, อภิชาติ หาลำเจียก, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, อมรา อัศวนนท์
รักคืนเรือน (2532) ผู้กำกับ: อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ลิขิต เอกมงคล,ขวัญฤดี กลมกล่อม, จริยา สรณะคม, ธงชัย ประสงค์สันติ
รักเธอเท่าฟ้า (2532) นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, ลิขิต เอกมงคล, รอน บรรจงสร้าง, เปรม ปริญญา, อรัญญา นามวงศ์
รักเพี้ยน เพี้ยน (2532) นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, อรรถชัย อนันตเมฆ, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ศุภกร อุดมชัย, ท้วม ทรนง
รับจ้างตาย ตอน แลกตาย (2532) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ศราวุฒิ เก่งทุกทาง
เรารักกันนะ (2532) ผู้กำกับ: ชารียา รุ่งเรือง นำแสดงโดย: ธนาภรณ์ รัตนเสน, สถาพร นาควิลัย, สิวะ แตรสังข์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ยอดสร้อย โกมารชุน, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เรือนแพ (2532) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, รอน บรรจงสร้าง, วีระ บำรุงศรี, สมรัชนี เกสร, พิศมัย วิไลศักดิ์, โกวิท วัฒนกุล ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
เล็ก นกใน (2532) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ครรชิต ขวัญประชา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
วังน้ำค้าง (2532) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, ฤทธิ์ ลือชา
วัยดิบ (2532) ผู้กำกับ: กิตติชัย นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, ลีลาวดี วัชโรบล, ศราวุธ เก่งทุกทาง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จั่นเพชร จรูญโรจน์, ท้วม ทรนง
เวอร์บริสุทธิ์ (2532) ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ( เวอร์บริสุทธิ์ ) นำแสดงโดย: ปภัสรา ชุตานุพงษ์, เกียรติ กิจเจริญ, กฤษณ์ ศุภระมงคล, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา, บู๊ วิบูลย์นันท์, ธงชัย ประสงค์สันติ, ท้วม ทรนง
เศรษฐีใหม่ (2532) บทประพันธ์: ว.วินิจฉัยกุล ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ขวัญฤดี กลมกล่อม, มณีนุช เสมรสุต, อานนท์ สุวรรณเครือ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ธงชัย ประสงค์สันติ, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล ฉายวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2532
สมิงดงดิบ (2532) ผู้กำกับ: ป้อมเพชร, เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, พันนา ฤทธิไกร, สุกัญญา ดารานุช, พิสมัย ภุมมา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
สาวดินระเบิด (2532) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ธิดา ธีรรัตน์, ณัฐภรณ์ ณ อยุธยา, อโศก สปัญ, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, นันธกา นวลระหงษ์
สุดหัวใจเลยนะ (2532) ผู้กำกับ: ชชวิน พรรณรังสี นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
สุภาพบุรุษที่สุดในโลก (2532) ผู้กำกับ: ตุ๊ นำแสดงโดย: บุคลิก บุญประกอบ, แพรว ราชธำรง, ณรงค์ ลัมมะกานนท์, มันตา เมธาวี, เผ่า พินิจพงษา
สู้ ลุย แหลก (2532) นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, สมภพ วงศ์ก่อ, เจริญ หงษ์ไทย, ไวท์ ผดุงการ, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
เสน่ห์สาวมาเฟีย (2532) ผู้กำกับ: คอปเตอร์ นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, เชษฐ์ ศิริชาติ, ไพชญิน เอี่ยมนาค
เสี่ยงตาย (2532) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พันนา ฤทธิไกร, ไพลิน พัชรา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
หมู่ขุนทอง (2532) นำแสดงโดย: เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, ราตรี วิทวัส, มาริษา อุดมพร, ท้วม ทรนง
หล่อนชื่อคำหล้า (2532)
หวยเถื่อน (2532) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, สุนิสา คราประยูร, ไชยันต์ สรไกร, ไวท์ ผดุงการ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, สม ชัยฤทธิ์
หัวใจ 4 สี (2532) นำแสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ลลิตา ปัญโญภาส, ปัญญา นิรันดร์กุล ฉายวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2532
เหยียบเสือท้าสิงห์ (2532) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรัฐ, ไชยันต์ สรไกร, ดามพ์ ดัสกร, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
เหยี่ยวพระกาฬ (2532) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธิดา ธีรรัตน์, ฤทธิ์ ลือชา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
โหดตามคิว (2532) นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, พันนา ฤทธิไกร, หม่อมหลวงสุรีวัลย์ สุริยง, ลักษณ์ อภิชาติ, อำนาจ อนุลักษณ์, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
โหดตามสั่ง (2532) นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, อำนาจ อนุรักษ์, สมภพ วงศ์ก่อ, นิสา วงวัฒน์, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
โหดทะลุฟ้า (2532) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, ครรชิต ขวัญประชา, ฉัตร มงคลชัย, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
อยากจะบอกคุณว่ารัก (2532) นำแสดงโดย: หรั่ง ร็อกเคสตรา, พัชราวดี วิตตะ
อะไรกันจ๊ะ (2532) ผู้กำกับ: จารึก สงวนพงษ์ นำแสดงโดย: ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, ศุภรานันท์ พันธุ์ชูจิตร, ปวีณา ชารีฟสกุล, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, มณีรัตน์ วัยวุฒิ, วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์
อีลุ่ยฉุยแฉก (2532) นำแสดงโดย: ธนาภรณ์ รัตนเสน, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, อนันต์ บุนนาค, เมตตา รุ่งรัตน์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ท้วม ทรนง
อ้อนรักแฟนเพลง (2532) ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิริ นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, ศรินทรา นิยากร, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สลักจิต ดวงจันทร์, จีรพันธ์ วีระพงศ์, มารศรี ณ บางช้าง

อ้างอิง[แก้]