รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2507

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2507

เรื่อง ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กฎหมายป่า (2507) ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริม ประภาพร, อนุชา รัตนมาลย์, ฤทธี นฤบาล, อภิญญา วีระขจร
เก้ามหากาฬ (2507) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา , ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, โรส อามีทา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธี นฤบาล
ขุนดง (2507) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: เสกสรร สัตยา, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โผน กิ่งเพชร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุษกร สาครรัตน์
คมแสนคม (2507) สหการไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, วัลย์ลดา รุ้งวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์
จำปูน (2507) อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: จูลี่ ซีเหย่น, แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, ธานินทร์ อินทรเทพ, ฑัต เอกทัต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
จ้าวพยัคฆ์ (2507) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ชายชาตรี (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ดวงตาสวรรค์ (2507) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ตำหนักเพชร (2507) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา
ทรพีร้องไห้ (2507) ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ศิริวิไล สังขะรมณ์
ทับทิม (2507) ผู้กำกับ: วิชัย เชยประทุม นำแสดงโดย: บุศรา นฤมิตร, ฤทธี นฤบาล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย, เมืองเริง ปัทมินทร์
ทับเทวา (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
เทพบุตร 12 คม (2507) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, แสน สุรศักดิ์, ปริม ประภาพร, ชาย เมืองสิงห์
นกน้อย (2507) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, บุษกร สาครรัตน์, ชรินทร์ นันทนาคร
น้ำตาลไม่หวาน (2507) ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, รุจน์ รณภพ
พนาสวรรค์ (2507) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, อุษา อัจฉรานิมิตร
พรายดำ (2507) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, อาภัสรา หงสกุล
พันธุ์ลูกหม้อ (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, สมควร กระจ่างศาสตร์, อนุชา รัตนมาลย์
พิชิตทรชน (2507) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, นาวิน เทพโยธี, เมตตา รุ่งรัตน์, สถาพร มุกดาประกร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์
ภูตพิศวาส (2507) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง
มังกรคนอง (2507) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี
ยอดรักพยัคฆ์ร้าย (2507) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, เปรมชัย ประภากร
เย้ยฟ้าท้าดิน (2507) นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ราชสีห์กรุง (2507) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสลิน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, กิ่งดาว ดารณี
ร้อยป่า (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทิวา แจ่มผล, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
ละอองดาว (2507) สร้างโดย: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, พันคำ
ลูกทาส (2507) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เลิศชาย (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ปริม ประภาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง
เลือดข้น (2507) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
เลือดรักนางพราย (2507) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, วิน วิษณุรักษ์, ราชันย์ กาญจนมาศ
เลือดแค้น (2507) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, ปรียา รุ่งเรือง, อุษา อัจฉรานิมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฑัต เอกทัต
เล็บอินทรีย์ (2507) ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, จรัสศรี สายะศิลป์, แสน สุรศักดิ์, มิสมิคกาล่า ฟรอสโฮล์ม, เยาวเรศ นิสากร
เล็บเหล็ก (2507)
วันปืน (2507) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ทิวา แจ่มผล, รางแก้ว วรรณศิลป์, โรม บุนนาค, เมตตา รุ่งรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ศึกประจันตคาม (2507) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
สมิงบ้านไร่ (2507) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร
สิงห์ล่าสิงห์ (2507) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
เสือไม่ทิ้งลาย (2507)
หักปีกเหยี่ยว (2507) นำแสดงโดย: แสน สุรศักดิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์
หัวใจเถื่อน (2507) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
อรทัยใจเพชร (2507) ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: ปริม ประภาพร, อนุชา รัตนมาลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, น้ำเงิน บุญหนัก, ฤทธี นฤบาล
อาชญากร 999 (2507) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, แมน ธีระพล, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ตรึงใจ วลัยลักษณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

อ้างอิง[แก้]