รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2507

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2507

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กฎหมายป่า (2507) บทประพันธ์: ก้อง อินทรกำจร ผู้สร้าง: รัตนมาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริม ประภาพร, อนุชา รัตนมาลย์, ฤทธี นฤบาล, อภิญญา วีระขจร ฉายวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
เก้ามหากาฬ (2507) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: วัชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, โรส อามีทา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2507
ขุนดง (2507) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: เสกสรร สัตยา, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โผน กิ่งเพชร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุษกร สาครรัตน์ ฉายวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2507
คมแสนคม (2507) ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, วัลย์ลดา รุ้งวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2507
จำปูน (2507) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: จูลี่ ซีเหย่น, แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, ธานินทร์ อินทรเทพ, ฑัต เอกทัต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2507
จ้าวพยัคฆ์ (2507) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ธาดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุศรา นฤมิตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2507
ชายชาตรี (2507) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2507
ดวงตาสวรรค์ (2507) บทประพันธ์: กัญญ์ชลา ผู้สร้าง: ศรินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ตำหนักเพชร (2507) ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2507
ทรพีร้องไห้ (2507) ผู้สร้าง: จุฬาโลกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ศิริวิไล สังขะรมณ์ ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2507
ทับทิม (2507) บทประพันธ์: ปทุมมาศ ผู้สร้าง: ปิยบุตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิชัย เชยประทุม นำแสดงโดย: บุศรา นฤมิตร, ฤทธี นฤบาล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย, เมืองเริง ปัทมินทร์ ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2507
ทับเทวา (2507) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ฉายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2507
เทพบุตร 12 คม (2507) บทประพันธ์: RN 6 ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, แสน สุรศักดิ์, ปริม ประภาพร, ชาย เมืองสิงห์
นกน้อย (2507) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, บุษกร สาครรัตน์, ชรินทร์ นันทนาคร ฉายวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2507
น้ำตาลไม่หวาน (2507) ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, รุจน์ รณภพ
พนาสวรรค์ (2507) ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, อุษา อัจฉรานิมิตร ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2507
พรายดำ (2507) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: พันคำภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์
พันธุ์ลูกหม้อ (2507) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: ไทยฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, สมควร กระจ่างศาสตร์, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2507
พิชิตทรชน (2507) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, นาวิน เทพโยธี, เมตตา รุ่งรัตน์, สถาพร มุกดาประกร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
ภูตพิศวาส (2507) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2507
มังกรคนอง (2507) ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
ยอดรักพยัคฆ์ร้าย (2507) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, เปรมชัย ประภากร ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
เย้ยฟ้าท้าดิน (2507) นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ราชสีห์กรุง (2507) บทประพันธ์: เกรียงไกรสร ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสริน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ร้อยป่า (2507) บทประพันธ์: อรชร, พันธ์บางกอก ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทิวา แจ่มผล, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
ละอองดาว (2507) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, พันคำ
ลูกทาส (2507) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
เลิศชาย (2507) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ลดาพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ปริม ประภาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2507
เลือดข้น (2507) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2507
เลือดรักนางพราย (2507) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, วิน วิษณุรักษ์, ราชันย์ กาญจนมาศ ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2507
เลือดแค้น (2507) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: พงษ์มิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, ปรียา รุ่งเรือง, อุษา อัจฉรานิมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
เล็บอินทรีย์ (2507) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, จรัสศรี สายะศิลป์, แสน สุรศักดิ์, มิสมิคกาล่า ฟรอสโฮล์ม, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
เล็บเหล็ก (2507) บทประพันธ์: เมศร สราวุธ ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
วันปืน (2507) ผู้สร้าง: สยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ทิวา แจ่มผล, รางแก้ว วรรณศิลป์, โรม บุนนาค, เมตตา รุ่งรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2507
ศึกประจันตคาม (2507) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
สมิงบ้านไร่ (2507) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2507
สิงห์ล่าสิงห์ (2507) บทประพันธ์: ก้อง อินทรกำจร ผู้สร้าง: พจนาภิรมย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2507
เสือไม่ทิ้งลาย (2507) บทประพันธ์: มณเฑียรทอง ผู้สร้าง: เบญจมินทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ชนะ ศรีอุบล
หักปีกเหยี่ยว (2507) นำแสดงโดย: แสน สุรศักดิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์
หัวใจเถื่อน (2507) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2507
อรทัยใจเพชร (2507) บทประพันธ์: ภูมิ ภูวดล ผู้สร้าง: วชิรนท์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: ปริม ประภาพร, อนุชา รัตนมาลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, น้ำเงิน บุญหนัก, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2507
อาชญากร 999 (2507) ผู้สร้าง: โดมฤดีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, แมน ธีระพล, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ตรึงใจ วลัยลักษณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2507

อ้างอิง[แก้]