รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2521

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2521

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง ผู้อำนวยการสร้าง
10 ยอดแสบ (2521) ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, มานพ อัศวเทพ, ต่อลาภ กำพุศิริ
15 หยกๆ 16ไม่หย่อน (2521) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิภาพร นงนุช, ยุวธิดา สุรัสวดี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุริยา ชินพันธุ์
2 สิงห์เอเซีย (2521) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ตึ้ง กวง หยง, หลินเจี้ยนหมิง, เกชา เปลี่ยนวิถี, บู๊ วิบูลย์นันท์
4 อันตราย (2521) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กิตติ ดัสกร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
7 ซุปเปอร์เปี๊ยก (2521) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, พอหทัย พุกณะสุต, เดน่า ไมเออร์, เอกชัย กรีน, อดิศักดิ์ จิตตรัตน์, ปัทมา ปานทอง, โอฬาร สาราณียวงษ์
7 อาถรรพณ์ (2521) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
กัปตันเรือปู (2521) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา, วิลเลี่ยม สตีเวนส์ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เชิงขวัญ ปิโยบล, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, อดุลย์ กรีน เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร
กาม (2521) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มนฤดี ยมาภัย, มานพ อัศวเทพ, สุรชัย ดิลกวิลาศ, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, เศรษฐา ศิระฉายา
กามเทพหัวเราะ (2521) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, ลลนา สุลาวัลย์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, ทองฮะ วงศ์รักไทย, เด๋อ ดอกสะเดา
กุญแจรัก (2521) ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, บัดดี้ จาติกรัตน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
เกวียนหัก (2521) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เกชา เปลี่ยนวิถี
โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก (2521) ผู้กำกับ: อนันต์ นนทชัย นำแสดงโดย: สุรชัย สมบัติเจริญ, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ปริศนา วงศ์ศิริ, ภิญโญ ปานนุ้ย
ขอเช็ดน้ำตาให้ตัวเอง (2521) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชนะ ศรีอุบล, ทาริกา ธิดาทิตย์, สุวิน สว่างรัตน์
ขุนกระทิง (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา
ขุนดอน (2521) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ขุนทะเล (2521) ผู้กำกับ: กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, คเชนทร ไชยยันต์
เขาใหญ่ (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ภาวนา ชนะจิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลือชัย นฤนาท, ดามพ์ ดัสกร
ขโมยที่รัก (2521) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ข้ามาคนเดียว (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ครรชิต ขวัญประชา, ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ
ข้ามาจากเมืองนคร (2521) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พรพล พีระวัฒน์, มาลินี ภาวันตี, คัทรียา เนตรศิริ
คนมีคาว (2521) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, คธา อภัยวงศ์
คนหลายเมีย (2521) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
คมนักเลง (2521) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, พนม นพพร, ลักษณ์ อภิชาติ
ครูขาหนูเหงา (2521) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นราธิป กาญจนวัฒน์, ยอดสร้อย โกมารชุน
ครูบ้านนอก (2521) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช, สมชาติ ประชาไท, เพียงพธู อำไพ, นพดล ดวงพร, สุพัฒน์ บุณษรัตน์พันธ์
ครูสลัม (2521)
คู่รัก (2521) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุประวัติ ปัทมสูตร, รุ่งนภา กลมกล่อม
ใครว่าข้าชั่ว (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงชีวัน โกมลเสน, ทาริกา ธิดาทิตย์
ฆ่าอย่างเดียว (2521) ผู้กำกับ: สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
จำเลยรัก (2521) ผู้กำกับ: เผด็จ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมภพ เบญจาธิกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เจ้าป้าบ้าจี้ (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เสาวณีย์ สกุลเดช, ล้อต๊อก
เจ้าสาวคืนเดียว (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
เจ้าสาวเดิมพัน (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ, ปรียา รุ่งเรือง, ล้อต๊อก
จ่ากำแพงดิน (2521) ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
จ้าวธรณี (2521) ผู้กำกับ: สุวีระ คเณจร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, สมชาย สามิภักดิ์
จ๊ะเอ๋เบบี้ (2521) ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช
ชาติผยอง (2521) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ดวงชีวัน โกมลเสน, จตุพล ภูอภิรมย์, เออร์ม่า ราเควซ, มานพ อัศวเทพ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
ชื่นชุลมุน (2521) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประเสริฐ ศรีสมทรัพย์
ซุปเปอร์ลูกทุ่ง (2521) ผู้กำกับ: คิด สุวรรณศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, ล้อต๊อก, แม้นมาศ เรืองอนันต์
ดงเย็น (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุมา ไอยทิพย์, มานพ อัศวเทพ
ดวงเพชฌฆาต (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดามพ์ ดัสกร, ดวงใจ หทัยกาญจน์
ดวงเศรษฐี (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, นิรุตต์ ศิริจรรยา
ดอนตูมปืนตัน (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์
เดนนรก (2521) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, เออร์ม่า ราเควซ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, วิทยา สุขดำรงค์
ด่านนรก (2521) ผู้กำกับ: สุระ นานา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, ภาวนา ชนะจิต
ตะวันอ้อมข้าว (2521) ผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, เรวดี ปัตตะพงษ์, พิศาล อัครเศรณี, ภิญโญ ปานนุ้ย
ตามล่ามนุษย์ทองคำ (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, พัทยา ลดาวัลย์, ชัยยา มหาจักร, ชาณุ สารนาท
ตึ่งนั้ง (2521) ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ปริศนา วงศ์ศิริ, ปริญญา มิตรสุวรรณ
แตกหนุ่มแตกสาว (2521) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ภิญโญ ปานนุ้ย, กิตติคุณ เชียรสงค์
โตไม่โตซัดดะ (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ปานนุ้ย
ใต้ฟ้าสีคราม (2521) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นพพล โกมารชุน, ภูมิ พัฒนายุทธ, ดวงชีวัน โกมลเสน, เทพ โพธิ์งาม, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ถล่มดงนักเลง (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์
ถล่มวังข่า (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
ถุยชีวิต (2521) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, สมชาย สามิภักดิ์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร
ทายาทป๋องแป๋ง (2521) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, สุริยา ชินพันธุ์
ทีเด็ดลูกเขย (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์
ทุ่งลุยลาย (ชุมแพ ภาค 2 ) (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
เทพธิดาบาร์ 21 (2521) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จันทรา ชัยนาม, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุดา ชื่นบาน, วสันต์ อุตมะโยธิน
เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง (2521) ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, มยุรา ธนะบุตร, รัชนู บุญชูดวง, พจนีย์ อินทรมานนท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล
นักฆ่าตระกรุดโทน (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ช่อเพชร ชัยเนตร, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ
นักล่าผาทอง (2521) ผู้กำกับ: สันทัด ศรีสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรา ธนะบุตร, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์
นักสู้ 2 แผ่นดิน (2521) นำแสดงโดย: จักร มหาชัย, เดวิด เจียง, หลอลี่, แสงระวี บุญแสง, เฉินผิง, ลักษณ์ อภิชาติ
นักสู้ภูธร (2521) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, นิภาพร นงนุช, ครรชิต ขวัญประชา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
นักเลงกตัญญู (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ครรชิต ขวัญประชา, เกชา เปลี่ยนวิถี
น้องเมีย (2521) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ลลนา สุลาวัลย์, อดุลย์ กรีน, ท้วม ทรนง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
น้ำค้างหยดเดียว (2521) ผู้กำกับ: สุชาติ วุฒิชัย นำแสดงโดย: นิจ อลิสา, สุรเดช ศรีชุ่มสิน, ด.ช.กฤช วงศ์ใหญ่
น้ำใจคน (2521) ผู้กำกับ: พิสัณห์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชุมพร เทพพิทักษ์
บุษบาก๋ากั่น (2521) นำแสดงโดย: จักร มหาชัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, ฉัตร มงคลชัย
ผิดทางรัก (2521) ผู้กำกับ: หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ด.ญ.จอย จินดานุช, ชูศรี มีสมมนต์
ผีเพื่อนรัก (2521) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ปนัดดา โกมารทัต, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ผู้แทนมาแล้ว (2521) ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, จักร มหาชัย, แสงระวี บุญแสง, บู๊ วิบูลย์นันท์, ลักษณ์ อภิชาติ
แผ่นดินวิปโยค (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มารศรี ณ บางช้าง, เมือง อพอลโล, จันทรา เสนานิกร, กาญจน์ บุญชู
แผ่นดินสีทอง (2521) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ช่อเพชร ชัยเนตร
ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ (2521) ผู้กำกับ: สุรพล โทณะวณิก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, บัดดี้ จาติกรัตน์, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดอน สอนระเบียบ
เพชฌฆาตทอง (2521) ผู้กำกับ: เฉินจั๊ว นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, หลอลี่, หวังผิง, เฉินฮุยเหมียน, นิตย์ ทรวงอร่าม
เพชรมหากาฬ (2521) ผู้กำกับ: บู๊ วิบูลย์นันท์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
เพลงรักเพื่อเธอ (2521) ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อัศวิน รัตนประชา, อุเทน บุญยงค์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, เศรษฐา ศิระฉายา
พ่อครัวหัวป่าก์ (2521) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุประวัติ ปัทมสูตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร
พ่อเสือลูกสิงห์ (2521) ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์
ฟ้าหลังฝน (2521) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: อำภา ภูษิต, วิฑูรย์ กรุณา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ด.ช.อภิรัฐ ชลาชล, วุฒิ คงคาเขต
ภาษาใจ (2521) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, แววดี วรรณงาม, มานพ อัศวเทพ, รจิต ภิญโญวนิช, บุญส่ง ดวงดารา
มนต์รักอสูร (2521) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อัญชลี ไชยศิริ, พีท ทองเจือ
มนต์รักแผ่นดินทอง (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
มหาภัยพันหน้า (2521) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ
มหาหิน (2521) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สาวิตรี ศรีอรทัย, ดามพ์ ดัสกร, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, คมน์ อรรฆเดช
มันส์เขาล่ะ (2521) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รอง เค้ามูลคดี, ครรชิต ขวัญประชา
มือปราบปืนทอง (2521) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ
มือปืนนมสด (2521) ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
มือปืนสติเฟื่อง (2521) ผู้กำกับ: พงษ์ สุริยา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล
มือปืนเลือดเดือด (2521) ผู้กำกับ: แชน อโนชา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ
เมียหลวง (2521) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, วงเดือน อินทราวุธ, วิยะดา อุมารินทร์, อรชุมา ธีรวรรณ, สันทนา สาตร์เพชร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เมืองขอทาน ขี้กลากคอนกรีต (2521) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปาริชาติ บริสุทธิ์, มาลินี ภาวันตรี, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
เมืองในหมอก (2521) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรณ บูรณพิมพ์, เบญจวรรณ บุญญกาศ, ปาริชาติ บริสุทธิ์, แคทรียา เอรีกุล, สมพล กงสุวรรณ
แม่นาคพระโขนง (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปรียา รุ่งเรือง
แม่ยอดสร้อยพ่อยอดแซว (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ไม่มีคำว่ารัก (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ยมบาลจ๋า (2521) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชูศรี มีสมมนต์, ดอน สอนระเบียบ
ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง (2521) ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, มยุรา ธนะบุตร, นัยนา ชีวานันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา
ยิ้มสวัสดี (2521) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุประวัติ ปัทมสูตร, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, จุรี โอศิริ
รักข้ามโลก (2521) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ลลนา สุลาวัลย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิฑูรย์ กรุณา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมชาย สามิภักดิ์
รักทะเล้น (2521) ผู้กำกับ: สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นำแสดงโดย: อำภา ภูษิต, ทรงวิทย์ จิรโศภิน, วิไล เพชรเงาวิไล, ประภากร วทานยางกูร, สิริธนา หงส์โสภณ, สันติ สุวิรัตนาภัส
รักที่ปรารถนา (2521) ผู้กำกับ: นุกูล แสงพุฒ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็ม สาลิตุลย์
รักระเบิด (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์
รักระแวง (2521) ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ชูศรี มีสมมนต์
รักเต็มเปา (2521) ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, ช่อเพชร ชัยเนตร
รักเธอเท่าช้าง (2521) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, ลลนา สุลาวัลย์, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, เศรษฐา ศิระฉายา, สมควร กระจ่างศาสตร์
รักเอย (2521) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อาพร โทณวนิก, มธุรส รัตนา, อัญชลี ไชยศิริ, หม่อมราชวงศ์นิดา สุขสวัสดิ์
รักแล้วรอหน่อย (2521) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, นัฐ ไชยยงค์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ชูศรี มีสมมนต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
แรกรัก (2521) ผู้กำกับ: ไมค์ โพธินาน นำแสดงโดย: มนัสชนก ส่งศรีสุข, ไพโรจน์ สังวริบุตร
โรงเรียนดงนักเลง (2521) ผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์ นำแสดงโดย: สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์
ลบลายเสือ (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ปวิตต์ นิมิตรวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ศศิมา สิงห์ศิริ
ลูกทุ่งปืนคด (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ครรชิต ขวัญประชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ลูกทุ่งเพลงสวรรค์ (2521) ผู้กำกับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, ภิญโญ ปานนุ้ย
ลูกโดด (2521) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ
เละตุ้มเป๊ะ (2521) ผู้กำกับ: วัชร บุษยากร นำแสดงโดย: ทองก้อน โพธิ์ทอง, ล้อต๊อก, รุ่งนภา ศิริกุล, มนฤดี ยมาภัย, พจนีย์ อินทรมานนท์
เลือดสีเดียว (2521)
เลือดในดิน (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ยุวธิดา สุรัสวดี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เล็กพริกขี้หนู (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภาวนา ชนะจิต, สมชาติ ประชาไท
ล้วงคองูเห่า (2521) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน, บดินทร์ เดชา
วันเพ็ญ (2521) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นิภาพร นงนุช, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, จักรกฤช พันธุ์ชัย, วาสนา รัตนวลี
วัยตกกระ (2521) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทาริกา ธิดาทิตย์, สมภพ เบญจาธิกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชูศรี มีสมมนต์
วัยรัก (2521) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รุ่งนภา กลมกล่อม, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
วัยรุ่นจอมคะนอง (2521) ชื่ออื่น... สายสวาท ผู้กำกับ: โชคชัย มหาสมบัติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรา ธนะบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิรุตต์ ศิริจรรยา
วัยอาละวาด (2521)
วัยแตกเปลี่ยว (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์
วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สมบัติ เมทะนี, นงรัตน์ นิตยา, วิโรจน์ โชติรัตน์
ศศิมาบ้าเลือด (2521) ผู้กำกับ: ชูศักดิ์ อดิศักดิ์ นำแสดงโดย: ศศิมา สิงห์ศิริ, กรุง ศรีวิไล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ดามพ์ ดัสกร
ศาลเพียงตา (2521)
สตรีหมายเลข 0 (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เทียรี่ เมฆวัฒนา, ชลธิชา สุวรรณรัต
สยิว (2521) นำแสดงโดย: นันทนา เงากระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, ไกร ครรชิต, วิชุตา เธียรโสภณ
สวยแต่ซน (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, อำภา ภูษิต, สาวิตรี ศรีอรทัย, คมกริช อัศวิน, มนตรี จักรชัย, ลักษณ์ อภิชาติ
สามคนผัวเมีย (2521) ผู้กำกับ: วีระประวัติ วงศ์พัวพันธุ์ นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, จีรวัฒน์ จารุวิจิตร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
สามร้อยยอด (2521) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สายัณห์พิศวาส (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ชลธิชา สุวรรณรัต, พงษ์ศักดิ์ สงวนศรี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สิงห์สะเปรอะ (2521) ผู้กำกับ: สมาน ทองทรัพย์สินธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
สิงห์สั่งป่า (2521) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดวงชีวัน โกมลเสน
สืบยัดไส้ (2521) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ไชยา สุริยัน, เรวดี ปัตตะพงษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร
เสียสาว (2521) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์, ทาริกา ธิดาทิตย์
เสือ สิงห์ กระทิง แรด (2521) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์
เสือเผ่น (2521) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ผกาวดี บุญยะจิตติ
แสนแสบ (2521) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ยุวธิดา ผลประเสริฐ, นิรัชรา รัชกุล, สุทิศา พัฒนุช, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
หญิงปรารถนา (2521) ผู้กำกับ: ปิยะ รัตนะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พัชราภรณ์ เพ็งชะอุ่ม
หมอตีนเปล่า (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, วิยะดา อุมารินทร์, สุวิน สว่างรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
หมัดปืนไว (2521) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ครรชิต ขวัญประชา, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงชีวัน โกมลเสน
หล่อนชื่อมาลี สูงเนิน (2521) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: มาลินี ภาวันตี, กรุง ศรีวิไล, อัศวิน รัตนประชา, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภิญโญ ปานนุ้ย
หอหญิง (2521) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เมือง อพอลโล, น้ำใจ กาญจนวิจิตร
หัวใจกุ๊กกิ๊ก (2521) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา, อรชุมา ธีรวรรณ, ด.ช.โอฬาร สาราณียวงษ์, สุวิน สว่างรัตน์
หัวใจสีชมพู (2521) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ่งนภา ศิริกุล, ทาริกา ธิดาทิตย์, วิทยา สุขดำรงค์
หัวใจห้องที่ 5 (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: ลลนา สุลาวัลย์, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์
เหนือกว่ารัก (2521) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: ทาริกา ธิดาทิตย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิภาพร นงนุช
อะไรกันว๊ะ (2521) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรา ธนะบุตร, ดวงชีวัน โกมลเสน, นิรุตต์ ศิริจรรยา
อาณาจักรนักเลง (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
อีหนูเขี้ยวเสน่ห์ (2521) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, หรรษา จริยาพร, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ต่อลาภ กำพุศิริ, ล้อต๊อก
อีโล้นซ่าส์ (2521) ชื่ออื่น... โล้น นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงชีวัน โกมลเสน
เอ็ม 16 (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, น้ำทิพย์ พรรุ่งฤดี
ไอ้ 8 นิ้ว (2521) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, นิภาพร นงนุช, สุริยา ชินพันธุ์
ไอ้ขุนทอง (2521) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เรวดี ปัตตะพงษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เพชรา เชาวราษฎร์
ไอ้ซ่าส์ (2521) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์
ไอ้ซ่าส์...จอมเนรคุณ (2521) ผู้อำนวยการสร้าง: วีระ มุสิกพงศ์ (ไม่ได้ออกฉายเนื่องจากมีเนื้อหาเสียดสีการเมือง)
ไอ้นก (2521) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
ไอ้สู้ 2 สลึง (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน

อ้างอิง[แก้]