รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2525

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2525

 1. กระท่อมนกบินหลา (2525)
  • ผู้กำกับ: เดชอนันต์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อัจฉราภรณ์ โสมวิภาค, อำภา ภูษิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โกวิท วัฒนกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ
 2. กำนันฮาร์ด (2525)
  • ผู้กำกับ: วินัย วรรณเศวต
  • นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด่น ดอกประดู่
 3. กุนซืออ้วน (2525)
  • ผู้กำกับ: ศุภักษร
  • นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศิริพร เอี่ยมสุนทร
 4. ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด (2525)
  • ผู้กำกับ: เนรมิต
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ส.อาสนจินดา, สีเทา
 5. คนล่าคน (2525)
  • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
 6. คนึงหา (2525)
  • ผู้กำกับ: ดริน ดารากร
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ดี๋ ดอกมะดัน
 7. คุณนายซาอุ (2525)
  • ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์
 8. คุณย่าเซ็กซี่ (2525)
  • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เด๋อ ดอกสะเดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ฉวีวรรณ บุญปรก, จันทนา ศิริผล
 9. แค้นต้องฆ่า (2525)
  • ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วราภรณ์ โล่ห์ประทาน, ตะวัน สุคนธชาติ
 10. งูยักษ์ (2525)
  • นำแสดงโดย: มนตรี เจนอักษร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ไชยยัณห์ สรไกร
 11. เจ้าสาวของอานนท์ (2525)
  • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, เอกลักษณ์ ยลระบิล, นิภาพร นงนุช, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
 12. ใจเดียว (2525)
  • ผู้กำกับ: แสนยากร
  • นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ทูน หิรัญทรัพย์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ
 13. จ้าวนรก (2525)
  • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อรัญญา นามวงศ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์
 14. จ้าวนักเลงปืน (2525)
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสลิน จันทรา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, ดามพ์ ดัสกร
 15. ดวงตาสวรรค์ (2525)
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์, มนตรี เจนอักษร, ส.อาสนจินดา
 16. ดอกโศก (2525)
  • ผู้กำกับ: ไพร้ช สังวริบุตร
  • นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, พล พลาพร, เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, ธิติมา สังขพิทักษ์
 17. ดาวกลางดิน (2525)
  • ผู้กำกับ: วิน วิษณุรักษ์
  • นำแสดงโดย: พล พลาพร, พัทยา ลดาวัลย์
 18. ดาวพระเสาร์ (2525)
  • ผู้กำกับ: ดามพ์ ดัสกร
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์ , ธิติมา สังขพิทักษ์
 19. ดาวเคียงเดือน (2525)
  • ผู้กำกับ: แสนยากร
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มารศรี ณ บางช้าง
 20. ตามรักตามฆ่า (2525)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, โกวิท วัฒนกุล
 21. เต้าฮวยเกศทิพย์ (2525)
  • ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ
  • นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์
 22. แต่งกับงาน (2525)
  • ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด่น ดอกประดู่, อำภา ภูษิต, เด๋อ ดอกสะเดา
 23. ถล่มค่ายนรกจางซีฟู (2525)
  • ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทวนธน คำมีศรี, พยัคฆ์ รามวาทิน, นันทิดา แก้วบัวสาย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศิริพร เอี่ยมสุนทร
 24. ถล่มแผนจ้าวโลก (2525)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ณรงค์ จันทร์เรือง, สมจินต์ ธรรมฑัต, บู๊ วิบูลย์นันท์
 25. ทอง ภาค 2 (2525)
  • ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์
 26. เทพธิดาโรงงาน (2525)
  • ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
 27. เทพบุตรข้างถนน (2525)
  • ผู้กำกับ: วันเฉลิม
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์
 28. นักฆ่าจากเจ้าพระยา (2525)
  • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
 29. นักบุญทรงกลด (2525)
  • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
 30. นักสืบฮาร์ด (2525)
  • ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมจินต์ ธรรมฑัต, นพดล ดวงพร, รอง เค้ามูลคดี
 31. นักเลงคอมพิวเตอร์ (2525)
  • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ลลนา สุลาวัลย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ลักษณ์ อภิชาติ
 32. นักเลงโตเมืองอีสาน (2525)
  • ผู้กำกับ: วิทยา สุขดำรงค์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยอดสร้อย โกมารชุน
 33. นางแมวป่า (2525)
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดวงตา ตุงคะมณี, มยุรา ธนะบุตร, ปรัชญา อัครพล
 34. นายอำเภอไข่ดาว (2525)
  • ผู้กำกับ: วินัย วิเศษศิริ
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ส.อาสนจินดา, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ฉวีวรรณ บุญปรก
 35. นี้หรือคือมนุษย์ (2525)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ
 36. น้ำพริกก้นถ้วย (2525)
  • ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์
 37. บุญยังจับกังกำลัง2 (2525)
  • ผู้กำกับ: พนม นพพร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร
 38. ประกาศิตนักเลง (2525)
  • ผู้กำกับ: ชาย นิมิตโชตินัย
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พอเจตน์ แก่นเพชร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รอง เค้ามูลคดี, มานพ อัศวเทพ
 39. ปริศนา (2525)
  • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ปรัชญา อัครพล, เอกลักษณ์ ยลระบิล
 40. พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน (2525)
  • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เยิ่นต๊ะหัว, หว่านจือเหลียง, สังข์ทอง สีใส
 41. พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์ (2525)
  • ผู้กำกับ: เนรมิต
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์
 42. พระเอกรับจ้าง (2525)
  • ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เด๋อ ดอกสะเดา, ภัทรา ทิวานนท์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, วรารัตน์ เทพโสธร, เศรษฐา ศิระฉายา
 43. พลฯ ทองดีใจซื่อ (2525)
  • ผู้กำกับ: ยอด มาลา
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, ทวนธน คำมีศรี, มนตรี เจนอักษร, วิทยา สุขดำรงค์
 44. พายุอารมณ์ (2525)
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ธิติมา สังขพิทักษ์
 45. เพชฌฆาตหน้าเป็น (2525)
  • ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิฑูรย์ กรุณา, มยุรา ธนะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, อุเทน บุญยงค์
 46. เพชรตัดหยก (2525)
  • ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉีเส้าเฉียน, นันทิดา แก้วบัวสาย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, เกชา เปลี่ยนวิถี
 47. เพลิงภูหลวง (2525)
  • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
 48. พ่อค้าแม่ขาย (2525)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, บู๊ วิบูลย์นันท์, โกร่ง กางเกงแดง
 49. พ่อดอกรัก (2525)
  • ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
 50. มนต์รักลูกทุ่ง (2525)
  • ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อำภา ภูษิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พยัคฆ์ รามวาทิน, ธิติมา สังขพิทักษ์
  • มนต์รักลำน้ำพอง (2525)
  • ผู้กำกับ: มนัส กิ่งจันทน์
  • นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์, วินัย พันธุรักษ์
 51. มาดามยี่หุบ (2525)
  • ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย
  • นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี , ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, วรายุฑ มิลินทจินดา
 52. แม่หอยหลอด (2525)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต
 53. แม่แตงร่มใบ (2525)
  • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วินัย พันธุรักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล
 54. แม้เลือกเกิดได้ (2525)
  • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, อัจฉรา รอดศาสตรา, ทาริกา ธิดาทิตย์, อัญชลี ไชยศิริ, สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
 55. ยอดรักนักสู้ (2525)
  • ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อลิศ คริสตัน, มานพ อัศวเทพ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิภาพร นงนุช
 56. ยอดเยาวมาลย์ (2525)
  • ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตต์ ศิริจรรยา , ธิติมา สังขพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส
 57. รักข้ามรั้ว (2525)
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา
 58. รักต้องหึง (2525)
  • ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร
  • นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มนฤดี ยมาภัย, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัญชลี ไชยศิริ, ปัทมา ปานทอง, วรารัตน์ เทพโสธร
 59. รักมหาสนุก (2525)
  • ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์
 60. ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ (2525)
  • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์
 61. แรงรัก (2525)
  • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ภัทรา ทิวานนท์, อำภา ภูษิต
 62. ลำตัดรำเตะ (2525)
  • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, พยัคฆ์ รามวาทิน, ฤทัยรัตน์ อมตวาณิชย์, ชนาภา นุตาคม
 63. ลูกสาวนักเลง (2525)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, พยัคฆ์ รามวาทิน, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
 64. ลูกอีสาน (2525)
  • ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ
  • นำแสดงโดย: ทองปาน โพนทอง, จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไพลิน โสมนภา, คำพูน บุญทวี
 65. เล็บครุฑ78 (2525)
  • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าพันธุ์ พงษ์นที
 66. วังผาเดือด (2525)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี , สมบัติ เมทะนี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์
 67. แววมยุรา (2525)
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี
 68. แว่วเสียงนางพราย (2525)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี ,อาภาพร กรทิพย์
 69. สมิงจ้าวท่า (2525)
  • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรัญญา นามวงศ์ , ธิติมา สังขพิทักษ์
 70. สวัสดีไม้เรียว (2525)
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี
 71. สองขวัญขยันหาเมีย (2525)
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รอง เค้ามูลคดี, ท้วม ทรนง, ฉวีวรรณ บุญปรก, ปทุมวดี โสภาพรรณ
 72. สัตว์สาวผู้น่ารัก (2525)
  • ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา
  • นำแสดงโดย: สิริรัตน์ นวทรัพย์, เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รอง เค้ามูลคดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูลสวัสดิ์ ธีมากร
 73. สายสวาทยังไม่สิ้น (2525)
  • ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สินจัย หงษ์ไทย, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา
 74. สายเลือดเดียวกัน (2525)
  • ผู้กำกับ: ชายน้อย รุจิโรจน์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ไกรสร แสงอนันต์, นุสรา โรจน์อำไพ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
 75. สาวจอมกวน (2525)
  • ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, จุรี โอศิริ
 76. สี่คิงส์ (2525)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
 77. สุดเหงา (2525)
  • ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ท้วม ทรนง, สุอัชญา ชินอมรพงษ์
 78. แสนซน (2525)
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกรสร แสงอนันต์, ด.ช.สานิตย์, ด.ช.เอกชัย, ด.ญ.ดวงตา
 79. หนูอยากเป็นทหาร (2525)
  • ผู้กำกับ: ประกอบ ไชยพิพัฒน์
  • นำแสดงโดย: ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, นันทิดา แก้วบัวสาย, เทพ โพธิ์งาม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต, เพชร ดาราฉาย
 80. หัวใจดื้อรัก (2525)
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไกรสร แสงอนันต์
 81. เหนือชีวิต (2525)
  • ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร
  • นำแสดงโดย: สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, อลิศ คริสตัน, นิภาพร นงนุช
 82. อาจารย์อ้วนสติเฟื่อง (2525)
  • ผู้กำกับ: ศุภักษร
  • นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำภา ภูษิต, เทพ โพธิ์งาม, ดู๋ ดอกกระโดน
 83. อีสาวทรหด (2525)
  • ผู้กำกับ: นันทวัช
  • นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไกรสร แสงอนันต์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดารินทร์ บุญคุ้มครอง
 84. ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (2525)
  • ผู้กำกับ: มนู วรรณายก
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ชาลี อินทรวิจิตร
 85. ไอ้หนุ่มรถไถ (2525)
  • ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยุวนารี ธิดารัตน์, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เด๋อ ดอกสะเดา


อ้างอิง[แก้]