รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2525

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2525

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
กระท่อมนกบินหลา (2525) ผู้กำกับ: เดชอนันต์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อัจฉราภรณ์ โสมวิภาค, อำภา ภูษิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โกวิท วัฒนกุล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เศรษฐา ศิระฉายา
กำนันฮาร์ด (2525) ผู้กำกับ: วินัย วรรณเศวต นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด่น ดอกประดู่
กุนซืออ้วน (2525) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ศิริพร เอี่ยมสุนทร
ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด (2525) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ส.อาสนจินดา, สีเทา
คนล่าคน (2525) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
คนึงหา (2525) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ดี๋ ดอกมะดัน
คุณนายซาอุ (2525) ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
คุณย่าเซ็กซี่ (2525) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เด๋อ ดอกสะเดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ฉวีวรรณ บุญปรก, จันทนา ศิริผล
แค้นต้องฆ่า (2525) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วราภรณ์ โล่ห์ประทาน, ตะวัน สุคนธชาติ, อัศวิน รัตนประชา, วิทยา สุขดำรงค์, นัยนา ชีวานันท์
งูยักษ์ (2525) นำแสดงโดย: มนตรี เจนอักษร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ไชยยัณห์ สรไกร
เจ้าสาวของอานนท์ (2525) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, เอกลักษณ์ ยลระบิล, นิภาพร นงนุช, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ใจเดียว (2525) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ทูน หิรัญทรัพย์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ
จ้าวนรก (2525) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อรัญญา นามวงศ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์
จ้าวนักเลงปืน (2525) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสลิน จันทรา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, ดามพ์ ดัสกร
ดวงตาสวรรค์ (2525) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์, มนตรี เจนอักษร, ส.อาสนจินดา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ดอกโศก (2525) ผู้กำกับ: ไพร้ช สังวริบุตร นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, พล พลาพร, เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, ธิติมา สังขพิทักษ์
ดาวกลางดิน (2525) ผู้กำกับ: วิน วิษณุรักษ์ นำแสดงโดย: พล พลาพร, พัทยา ลดาวัลย์
ดาวพระเสาร์ (2525) ผู้กำกับ: ดามพ์ ดัสกร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์ , ธิติมา สังขพิทักษ์
ดาวเคียงเดือน (2525) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มารศรี ณ บางช้าง
ตามรักตามฆ่า (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, โกวิท วัฒนกุล, เศรษฐา ศิระฉายา
เต้าฮวยเกศทิพย์ (2525) ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, รอง เค้ามูลคดี, วิยะดา อุมารินทร์
แต่งกับงาน (2525) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด่น ดอกประดู่, อำภา ภูษิต, เด๋อ ดอกสะเดา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ถล่มค่ายนรกจางซีฟู (2525) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทวนธน คำมีศรี, พยัคฆ์ รามวาทิน, นันทิดา แก้วบัวสาย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ถล่มแผนจ้าวโลก (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ณรงค์ จันทร์เรือง, สมจินต์ ธรรมฑัต, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ทอง ภาค 2 (2525) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์
เทพธิดาโรงงาน (2525) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เทพบุตรข้างถนน (2525) ผู้กำกับ: วันเฉลิม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์
นักฆ่าจากเจ้าพระยา (2525) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
นักบุญทรงกลด (2525) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
นักสืบฮาร์ด (2525) ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมจินต์ ธรรมฑัต, นพดล ดวงพร, รอง เค้ามูลคดี
นักเลงคอมพิวเตอร์ (2525) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ลลนา สุลาวัลย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ลักษณ์ อภิชาติ
นักเลงโตเมืองอีสาน (2525) ผู้กำกับ: วิทยา สุขดำรงค์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยอดสร้อย โกมารชุน
นางแมวป่า (2525) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ดวงตา ตุงคะมณี, มยุรา ธนะบุตร, ปรัชญา อัครพล
นายอำเภอไข่ดาว (2525) ผู้กำกับ: วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ส.อาสนจินดา, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ฉวีวรรณ บุญปรก
นี่หรือมนุษย์ (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
น้ำพริกก้นถ้วย (2525) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์
บุญยังจับกังกำลัง2 (2525) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ประกาศิตนักเลง (2525) ผู้กำกับ: ชาย นิมิตโชตินัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พอเจตน์ แก่นเพชร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รอง เค้ามูลคดี, มานพ อัศวเทพ
ปริศนา (2525) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ปรัชญา อัครพล, เอกลักษณ์ ยลระบิล
พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน (2525) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เยิ่นต๊ะหัว, หว่านจือเหลียง, สังข์ทอง สีใส
พันท้ายนรสิงห์ (2525) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์
พระเอกรับจ้าง (2525) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เด๋อ ดอกสะเดา, ภัทรา ทิวานนท์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, วรารัตน์ เทพโสธร, เศรษฐา ศิระฉายา
พลฯ ทองดีใจซื่อ (2525) ผู้กำกับ: ยอด มาลา นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, ทวนธน คำมีศรี, มนตรี เจนอักษร, วิทยา สุขดำรงค์
พายุอารมณ์ (2525) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ธิติมา สังขพิทักษ์
เพชฌฆาตหน้าเป็น (2525) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิฑูรย์ กรุณา, มยุรา ธนะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา
เพชรตัดหยก (2525) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉีเส้าเฉียน, นันทิดา แก้วบัวสาย, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เพลิงภูหลวง (2525) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, ฤทธิ์ ลือชา, หม่อมหลวงสุรีย์วัลย์ สุริยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
พ่อค้าแม่ขาย (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์, วิยะดา อุมารินทร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, บู๊ วิบูลย์นันท์, โกร่ง กางเกงแดง
พ่อดอกรัก (2525) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
มนต์รักลูกทุ่ง (2525) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, อำภา ภูษิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พยัคฆ์ รามวาทิน, ธิติมา สังขพิทักษ์
มนต์รักลำน้ำพอง (2525) ผู้กำกับ: มนัส กิ่งจันทน์ นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์, วินัย พันธุรักษ์
มาดามยี่หุบ (2525) ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี , ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, วรายุฑ มิลินทจินดา
แม่หอยหลอด (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
แม่แตงร่มใบ (2525) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วินัย พันธุรักษ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล
แม้เลือกเกิดได้ (2525) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, อัจฉรา รอดศาสตรา, ทาริกา ธิดาทิตย์, อัญชลี ไชยศิริ, สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ยอดรักนักสู้ (2525) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อลิศ คริสตัน, มานพ อัศวเทพ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิภาพร นงนุช
ยอดเยาวมาลย์ (2525) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา , ธิติมา สังขพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส, เศรษฐา ศิระฉายา
รักข้ามรุ่น (2525) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์, ณรงค์ ภูมินทร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เศรษฐา ศิระฉายา, รอง เค้ามูลคดี, เด๋อ ดอกสะเดา, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, พิภพ ภู่ภิญโญ, แองเจิล เคนเน่
รักข้ามรั้ว (2525) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา
รักต้องหึง (2525) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มนฤดี ยมาภัย, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัญชลี ไชยศิริ, ปัทมา ปานทอง, วรารัตน์ เทพโสธร
รักมหาสนุก (2525) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์
ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ (2525) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์
แรงรัก (2525) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ภัทรา ทิวานนท์, อำภา ภูษิต
ลำตัดรำเตะ (2525) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, พยัคฆ์ รามวาทิน, ฤทัยรัตน์ อมตวาณิชย์, ชนาภา นุตาคม, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ลูกสาวนักเลง (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, พยัคฆ์ รามวาทิน, พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
ลูกอีสาน (2525) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ทองปาน โพนทอง, จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไพลิน โสมนภา, คำพูน บุญทวี, ธงชัย ประสงค์สันติ
เล็บครุฑ78 (2525) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เผ่าพันธุ์ พงษ์นที
วังผาเดือด (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี , สมบัติ เมทะนี, พอเจตน์ แก่นเพชร, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์
แววมยุรา (2525) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี
แว่วเสียงนางพราย (2525) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์
สมิงจ้าวท่า (2525) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรัญญา นามวงศ์ , ธิติมา สังขพิทักษ์
สวัสดีไม้เรียว (2525) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต
สองขวัญขยันหาเมีย (2525) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รอง เค้ามูลคดี, ท้วม ทรนง, ฉวีวรรณ บุญปรก, ปทุมวดี โสภาพรรณ
สัตว์สาวผู้น่ารัก (2525) ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา นำแสดงโดย: สิริรัตน์ นวทรัพย์, เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, รอง เค้ามูลคดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สายสวาทยังไม่สิ้น (2525) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สินจัย หงษ์ไทย, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา
สายเลือดเดียวกัน (2525) ผู้กำกับ: ชายน้อย รุจิโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ไกรสร แสงอนันต์, นุสรา โรจน์อำไพ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สาวจอมกวน (2525) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, จุรี โอศิริ
สี่คิงส์ (2525) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
สุดเหงา (2525) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ท้วม ทรนง, สุอัชญา ชินอมรพงษ์
แสนซน (2525) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกรสร แสงอนันต์, ด.ช.สานิตย์, ด.ช.เอกชัย, ด.ญ.ดวงตา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
หนูอยากเป็นทหาร (2525) ผู้กำกับ: ประกอบ ไชยพิพัฒน์ นำแสดงโดย: ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, นันทิดา แก้วบัวสาย, เทพ โพธิ์งาม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อำภา ภูษิต, เพชร ดาราฉาย
หัวใจดื้อรัก (2525) นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไกรสร แสงอนันต์
เหนือชีวิต (2525) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, อลิศ คริสตัน, นิภาพร นงนุช
อาจารย์อ้วนสติเฟื่อง (2525) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำภา ภูษิต, เทพ โพธิ์งาม, ดู๋ ดอกกระโดน
อีสาวทรหด (2525) ผู้กำกับ: นันทวัช นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ไกรสร แสงอนันต์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดารินทร์ บุญคุ้มครอง
ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (2525) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ชาลี อินทรวิจิตร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้หนุ่มรถไถ (2525) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยุวนารี ธิดารัตน์, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เด๋อ ดอกสะเดา

อ้างอิง[แก้]