รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2528

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2528

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
18 กะรัต (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: สายชล ระดมกิจ, จิรนุช กาญจนเรขา, ทรรศิน บุญแต่ง, ลีลาวดี วัชโรบล, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, พัชรา แวงวรรณ, ปิยเมธ หาริกุล, ต้อม วงศ์ข้าหลวง, วิรุฬา สกุลทรัพย์ไพศาล, ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, กอบกิจ ทับทิม, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, กำธร ศรวิจิตร, จุไรรัตน์ รัตนวงศ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาดา ธัญจิระ, สมบุญ โชติหิรัญพานิชย์, สุจิตรา อินทรภักดี, ซูชาติ ทองประเดิษฐ์, สุนิตย์ นภาศรี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, พัชรี จันทร์สว่าง
2 คน 2 คม (ภาพยนตร์ไทย) (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สาลินี ภักดีผล
กว่าจะถึงวันนั้น (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
กองพันทหารหญิง (2528) ผู้กำกับ: อโนชา ชัชวาลย์ นำแสดงโดย: พรพรรณ เกษมมัสสุ, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ไชยศิริ
กองพันทหารใหม่ (2528) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: วีรยุทธ รสโอชา, ทวินันท์ คงคราญ, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา
กัมพูชา (2528) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ
กัลปังหา (2528) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำพล ลำพูน, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ท้วม ทรนง
กามเทพพิศวาส (2528) ผู้กำกับ: บวรมงคล นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, วีรยุทธ รสโอชา
กิ้งก่ากายสิทธิ์ (2528) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, ลักษณ์ อภิชาติ
แก้วกลางดง (2528) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ไปรมา รัชตะ, ไกรลาศ เกรียงไกร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ไกรทอง ภาค 2 (2528) ผู้กำกับ: เนรมิต, ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อำภา ภูษิต, อรัญญา นามวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ไกลปืนเที่ยง (2528) ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ปาหนัน ณ พัทลุง, นุจรี ประสงค์ธรรม, มานพ อัศวเทพ, บู๊ วิบูลย์นันท์
ขังหญิง (2528) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ขุมทองแม่น้ำแคว (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ไชยา สุริยัน, รัศมี เทวา, ล้อต๊อก
เขยบ้านนอก (2528) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุนิตย์ นภาศรี, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชาลี อินทรวิจิตร
ข้างหลังภาพ (2528) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, อำพล ลำพูน
ข้ามากับดวง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, รณ ฤทธิชัย, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ล้อต๊อก, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
คนกินผัว (2528) ผู้กำกับ: พิมพานนท์ นำแสดงโดย: ผุสรัตน์ ดารา, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, แข ลดา, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ท้วม ทรนง
คนดีที่บ้านด่าน (2528) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วีระ ขันธีวิทย์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, วิน อโยธยา, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
คนในซอย (2528) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: ประดับพร วงศ์สถิตย์, ไพโรจน์ สังวริบุตร
ครูข้าวเหนียว (2528) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก, อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นพดล ดวงพร, ชูชัย รัชดา, เนตร รัศมี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ยอด นครนายก
ครูสมศรี (2528) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ครรชิต ขวัญประชา
คุณหญิงตราตั้ง (2528) ผู้กำกับ: พรเทพ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พิสมัย ภุมมา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
คุณแหท่าหอย (2528) ผู้กำกับ: อาว์เดียร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด๋อ ดอกสะเดา, รอง เค้ามูลคดี
จระเข้ศรีวันทอง (2528) ผู้กำกับ: กังสดาล นำแสดงโดย: แพร เพชรชมพู, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
จอมเมฆินทร์ (2528) ผู้กำกับ: นฤชา เพ่งผล นำแสดงโดย: ฤทธิ์ ลือชา, ชูชัย รัชดา, นฤมล ผลประเสริฐ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์
จอมโจรแพรแดง (2528) ผู้กำกับ: ชาติ เหมราช นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ
จับตาย (2528) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, สรพงศ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมณ์, โสธร รุ่งเรือง
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2528) ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์, น้ำมนต์ นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, อรอุมา ไพจิตร, วรวิทย์ สายสวัสดิ์
โจ๊กใส่ไข่ (2528) นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, สาลินี ภักดีผล, ดู๋ ดอกกระโดน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย (2528) ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, ,เพ็ญ พิสุทธิ์ ,สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ธัชชัย ปาละกูล, ศุภกร อุดมชัย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, กนกวรรณ บุรานนท์, ท้วม ทรนง, จุรี โอศิริ
ดั่งเม็ดทราย (2528) ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ สิริวิมล, ทาริกา ธิดาทิพย์
ด้วยรักคือรัก (2528) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, อัญชลี จงคดีกิจ, มารุต สาโรวาท, รานี กรีนเบิร์ก
ตะวันยิ้มแฉ่ง (2528) ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, วงศ์กร, สุนิตย์ นภาศรี
ตำรวจบ้าน (2528) ผู้กำกับ: พงษ์สุรีย์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, กิติยา โลหะพรรณ, รอง เค้ามูลคดี
ทรายสะท้อนแสง (2528) ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วีรยุทธ รสโอชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพิ่ม หงสกุล
ทับทิมโทน (2528) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, ชลิตา เสาวดี, ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ
ทับพญาเสือ (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ที่รัก เธออยู่ไหน (2528) ผู้กำกับ: ครรชิต ขวัญประชา, จรินทร์ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยมนา ชาตรี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ธิดาทมิฬ (2528) นำแสดงโดย: ธิดา วายุภักดิ์
นวลฉวี (2528) ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อำนวย ศิริจันทร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักรบ 3 สลึง (2528) นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528) ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิริ นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, เทิ่ง สติเฟื่อง, บู๊ วิบูลย์นันท์
นักล่าสลาตัน (2528) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สิริยา นฤนาท, ไชยันต์ สรไกร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, โกวิท วัฒนกุล, พิสมัย ภุมมา
นักเลงสิบล้อ (2528) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
นางนาค ภาคพิสดาร (2528) ผู้กำกับ: เล็ก ดวงทองดี นำแสดงโดย: บำเรอ ผ่องอินทรีย์, สีดา พัวพิมล, ล้อต๊อก, ยอด นครนายก, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง
นางฟ้ากับซาตาน (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, จุติพร อรุณรัตน์, ส.อาสนจินดา
นางเสือดาว (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: วรรณิศา ศรีวิเชียร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, การันต์ กิตติราช, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร
เนื้อคู่ (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, รอง เค้ามูลคดี, สมภพ เบญจาธิกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บู๊ วิบูลย์นันท์
น้ำผึ้งป่า (2528) ผู้กำกับ: จินตกานนท์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จุติมา ( น้ำผึ้งป่า )
บัวตูม บัวบาน (2528) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: จักรพันธุ์ พลอยเพชร, ธูปหอม อุณาภาค, เทียนสว่าง อุณาภาค, เจ๊ก ณ บางช้าง, สุริโย มโนรมย์
ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร
ปล้นลอยฟ้า (2528) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, โจ เสมอใจ, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, คริส แคลาย
ปางรัก (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
ปาฏิหาริย์กุมารทอง (2528) ผู้กำกับ: พลายแก้ว นำแสดงโดย: ด.ช.บอย เนติลักษณ์, ด.ช.จ๊อบ เนติลักษณ์, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, สุริยา ชินพันธุ์, ล้อต๊อก
เปิดโลกมหาสนุก (2528) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ใหม่ สิริวิมล, เด่น ดอกประดู่, มานพ อัศวเทพ, สมชาย สามิภักดิ์
ผัวเชลย (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, เป็นหนึ่ง ไชยชิด, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
ผีเสื้อและดอกไม้ (2528) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: สุริยา เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โรม อิศรา, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ
ผู้การเรือเร่ (2528) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, วจี อรรถไกวัลวที, ท้วม ทรนง
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอรส์, ชนาภา นุตาคม, อัญชลี ไชยศิริ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (2528) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, จินตหรา สุขพัฒน์, อำภา ภูษิต, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, ธงชัย ประสงค์สันติ
ฝน (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
ฝนสั่งฟ้า (2528) ผู้กำกับ: อัมพร ประทีปเสน นำแสดงโดย: เอกกวี ภักดีวงษ์, สุนทรี กุลสุนทร, ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
ฝันที่เป็นจริง (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, สันติ สุวิรัตนภัส
พยาบาลที่รัก (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, ผสุรัตน์ ดารา, จุติมา บุญญาภรณ์, รัชดา วงษ์วิไล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ภาวนา ชนะจิต, อมรา อัศวนนท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดี๋ ดอกมะดัน, ชูชาติ ศรีสุกใส, โสฬส อรรถศิริวร, บู๊ วิบูลย์นันท์, อำนาจ อนุรักษ์
เพชรลำพระเพลิง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, อรณีดา นภาศัพท์, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต
เพลงสุดท้าย (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เหี่ยวฟ้า
เพียงบอกรักฉันสักนิด (2528) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศิวพร พิศาลสินธุ์
เพื่อแผ่นดินไทย (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุวิน สว่างรัตน์
มือปืนคาราบาว (2528) ผู้กำกับ: พงศธร นำแสดงโดย: ทรงพณ วุฒิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วิยะดา อุมารินทร์, นันทา สุนารี
เมียน้อย (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา
แม่ (2528) ผู้กำกับ: สุนิชา นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ศราวุธ เก่งทุกทาง, วรารัตน์ เทพโสธร
แม่หมอน้ำมันพราย (2528) นำแสดงโดย: รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง
ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ
ยอดรักยอดพยศ (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ระฆังผี (2528) ผู้กำกับ: น้ำมนต์ นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, พัชรี รพีพรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
รักตะลุมบอน (2528) ผู้กำกับ: สมบัติ จำปาน้อย นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, น้ำฟ้า นฤนาท, เป็ด เชิญยิ้ม, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
รักผ่อนส่ง (2528) ผู้กำกับ: สิทธิโชค นำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ศุภการ, สิริยา นฤนาท, ธนิต พงษ์มนูญ, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา, อาทิตยา พรหมคุณ, อินทิรา อิ่มสมโภชน์
รักสอง เมีย ต้องห้าม (2528) ผู้กำกับ: เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์
รัตนาวดี (2528) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วรรษมน วัฒวโรดม, กิติยา โลหะพรรณ, เอกลักษณ์ ยลบินทร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
แรมจันทร์ คุณนายโรงแรม (2528) นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
ลูกทุ่งเสียงทอง (2528) นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, สรญา รังสิต., ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, สดใส ร่มโพธิ์ทอง, ศรเทพ ศรทอง
ลูกสาวป้าแช่ม (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ดี๋ ดอกมะดัน, ผจญ ดวงขจร
ลูกหลง (2528) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, ศิรดา ประเสริฐกันย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร
วัยรักเพี้ยนรัก (2528) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โศจิรัตน์ ศรีบุญเรือง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
วัลลี (2528) ผู้กำกับ: เอกลักษณ์ นำแสดงโดย: สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
สวัสดีความรัก (2528) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไชยา สุริยัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สองพี่น้อง (2528) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, อธิป ทองจินดา, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
สามล้อซี 5 (2528) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรา จันทรังษี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพชร ดาราฉาย
สามเณรใจสิงห์ (2528) นำแสดงโดย: ด.ช.ขุนพล ฉ่ำเย็นอุรา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ส.อาสนจินดา, สุประวัติ ปัทมสูตร, วรนุช ลุนเผ่, โชติช่วง พุทธสิน
สาวลมกรด (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สุภาพบุรุษทรนง (2528) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เหมยเจียง แซ่จ๋าว, สายทิพย์ เกิดประดับ, ปรัชญา อัครพล, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมชาย สามิภักดิ์
สู้สะท้านเมือง (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุนิสา คราประยูร, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, จักรกฤช พันธุ์ชัย
เสาเอก (2528) นำแสดงโดย: เลิศ เรือนหลวง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, ระพีพรรณ แสวงพันธ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
แสงโสม 2 (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, รณ ฤทธิชัย, รติรส ริมนภา, ลักษณ์ อภิชาติ
หงส์ฟ้า (2528) นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ไชยศิริ, ท้วม ทรนง, นภาพร หงสกุล
หนึ่งในล้าน (2528) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมพงษ์ พงษ์มิตร
หมอบ้านนอก (2528) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี สุขสวัสดิ์
หยุดโลกเพื่อเธอ (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: พัชราวรรณ โสภิตา, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เศรษฐา ศิระฉายา
หย่าเพราะมีชู้ (2528) ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
หลวงตาน้อย ธุดงค์ชายแดน (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด๋อ ดอกสะเดา, วัชระ สิทธิกูล, จุติพร อรุณรัตน์
หลานสาวเจ้าสัว (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง
หอใหม่ (2528) นำแสดงโดย: เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, แข ลดา, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า
หักด่านเสือ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
หัวใจเถื่อน (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เหยียบถิ่นเสือ (2528) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ, อุชนี ชัยมงคล, นงลักษณ์ จันทรมณี, เมือง อพอลโล, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ไอ้งูเห่า (2528) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์
ไอ้หนูภูธร (2528) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล , กรุง ศรีวิไล, โดม สิงห์โมฬี, เป็ด เชิญยิ้ม, ผจญ ดวงขจร

อ้างอิง[แก้]