รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2528

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2528

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
18 กะรัต (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: สายชล ระดมกิจ, จิรนุช กาญจนเรขา, ทรรศิน บุญแต่ง, ลีลาวดี วัชโรบล, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, พัชรา แวงวรรณ, ปิยเมธ หาริกุล, ต้อม วงศ์ข้าหลวง, วิรุฬา สกุลทรัพย์ไพศาล, ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, กอบกิจ ทับทิม, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, กำธร ศรวิจิตร, จุไรรัตน์ รัตนวงศ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาดา ธัญจิระ, สมบุญ โชติหิรัญพานิชย์, สุจิตรา อินทรภักดี, ซูชาติ ทองประเดิษฐ์, สุนิตย์ นภาศรี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, พัชรี จันทร์สว่าง
2 คน 2 คม (ภาพยนตร์ไทย) (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สาลินี ภักดีผล
กว่าจะถึงวันนั้น (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
กองพันทหารหญิง (2528) ผู้กำกับ: อโนชา ชัชวาลย์ นำแสดงโดย: พรพรรณ เกษมมัสสุ, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ไชยศิริ
กองพันทหารใหม่ (2528) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: วีรยุทธ รสโอชา, ทวินันท์ คงคราญ, ล้อต๊อก, บำเรอ ผ่องอินทรีย์, เด๋อ ดอกสะเดา, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา
กัมพูชา (2528) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ
กัลปังหา (2528) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา
กามเทพพิศวาส (2528) ผู้กำกับ: บวรมงคล นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, วีรยุทธ รสโอชา
กิ้งก่ากายสิทธิ์ (2528) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, ลักษณ์ อภิชาติ
แก้วกลางดง (2528) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ไปรมา รัชตะ, ไกรลาศ เกรียงไกร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ไกรทอง ภาค 2 (2528) ผู้กำกับ: เนรมิต, ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อำภา ภูษิต, อรัญญา นามวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ไกลปืนเที่ยง (2528) ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ปาหนัน ณ พัทลุง, นุจรี ประสงค์ธรรม, มานพ อัศวเทพ, บู๊ วิบูลย์นันท์
ขังหญิง (2528) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
ขุมทองแม่น้ำแคว (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ไชยา สุริยัน, รัศมี เทวา, ล้อต๊อก
เขยบ้านนอก (2528) นำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุนิตย์ นภาศรี, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชาลี อินทรวิจิตร
ข้างหลังภาพ (2528) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, อำพล ลำพูน
ข้ามากับดวง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, รณ ฤทธิชัย, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ล้อต๊อก, ธิติมา สังขพิทักษ์
คนกินผัว (2528) ผู้กำกับ: พิมพานนท์ นำแสดงโดย: ผุสรัตน์ ดารา, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, แข ลดา, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์
คนดีที่บ้านด่าน (2528) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วีระ ขันธีวิทย์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, วิน อโยธยา, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
คนในซอย (2528) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: ประดับพร วงศ์สถิตย์, ไพโรจน์ สังวริบุตร
ครูข้าวเหนียว (2528) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก, อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นพดล ดวงพร, ชูชัย รัชดา, เนตร รัศมี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ยอด นครนายก
ครูสมศรี (2528) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ครรชิต ขวัญประชา
คุณหญิงตราตั้ง (2528) ผู้กำกับ: พรเทพ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พิสมัย ภุมมา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
คุณแหท่าหอย (2528) ผู้กำกับ: อาว์เดียร์ นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, รอง เค้ามูลคดี
จระเข้ศรีวันทอง (2528) ผู้กำกับ: กังสดาล นำแสดงโดย: แพร เพชรชมพู
จอมเมฆินทร์ (2528) ผู้กำกับ: นฤชา เพ่งผล นำแสดงโดย: ฤทธิ์ ลือชา, ชูชัย รัชดา, นฤมล ผลประเสริฐ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์
จอมโจรแพรแดง (2528) ผู้กำกับ: ชาติ เหมราช นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ
จับตาย (2528) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, สรพงศ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมณ์, โสธร รุ่งเรือง
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2528) ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์, น้ำมนต์ นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, อรอุมา ไพจิตร, วรวิทย์ สายสวัสดิ์
โจ๊กใส่ไข่ (2528) นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, สาลินี ภักดีผล, ดู๋ ดอกกระโดน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย (2528) ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, ,เพ็ญ พิสุทธิ์ ,สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ธัชชัย ปาละกูล, ศุภกร อุดมชัย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, กนกวรรณ บุรานนท์, ท้วม ทรนง, จุรี โอศิริ
ดั่งเม็ดทราย (2528) ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ สิริวิมล, ทาริกา ธิดาทิพย์
ด้วยรักคือรัก (2528) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, อัญชลี จงคดีกิจ, มารุต สาโรวาท, รานี กรีนเบิร์ก
ตะวันยิ้มแฉ่ง (2528) ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, วงศ์กร, สุนิตย์ นภาศรี
ตำรวจบ้าน (2528) ผู้กำกับ: พงษ์สุรีย์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, กิติยา โลหะพรรณ, รอง เค้ามูลคดี
ทรายสะท้อนแสง (2528) ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วีรยุทธ รสโอชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพิ่ม หงสกุล
ทับทิมโทน (2528) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, ชลิตา เสาวดี, ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ
ทับพญาเสือ (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์
ที่รัก เธออยู่ไหน (2528) ผู้กำกับ: ครรชิต ขวัญประชา, จรินทร์ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยมนา ชาตรี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ธิดาทมิฬ (2528) นำแสดงโดย: ธิดา วายุภักดิ์
นวลฉวี (2528) ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อำนวย ศิริจันทร์
นักรบ 3 สลึง (2528) นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528) ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิริ นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, เทิ่ง สติเฟื่อง, บู๊ วิบูลย์นันท์
นักล่าสลาตัน (2528) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สิริยา นฤนาท, ไชยันต์ สรไกร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, โกวิท วัฒนกุล, พิสมัย ภุมมา
นักเลงสิบล้อ (2528) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
นางนาค ภาคพิสดาร (2528) ผู้กำกับ: เล็ก ดวงทองดี นำแสดงโดย: บำเรอ ผ่องอินทรีย์, สีดา พัวพิมล, ล้อต๊อก, ยอด นครนายก, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง
นางฟ้ากับซาตาน (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, จุติพร อรุณรัตน์, ส.อาสนจินดา
นางเสือดาว (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: วรรณิศา ศรีวิเชียร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, การันต์ กิตติราช, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร
เนื้อคู่ (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, รอง เค้ามูลคดี
น้ำผึ้งป่า (2528) ผู้กำกับ: จินตกานนท์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จุติมา ( น้ำผึ้งป่า )
บัวตูม บัวบาน (2528) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: จักรพันธุ์ พลอยเพชร, ธูปหอม อุณาภาค, เทียนสว่าง อุณาภาค, เจ๊ก ณ บางช้าง, สุริโย มโนรมย์
ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร
ปล้นลอยฟ้า (2528) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, โจ เสมอใจ, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, คริส แคลาย
ปางรัก (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
ปาฏิหาริย์กุมารทอง (2528) ผู้กำกับ: พลายแก้ว นำแสดงโดย: ด.ช.บอย เนติลักษณ์, ด.ช.จ๊อบ เนติลักษณ์, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, สุริยา ชินพันธุ์, ล้อต๊อก
เปิดโลกมหาสนุก (2528) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ใหม่ สิริวิมล, เด่น ดอกประดู่, มานพ อัศวเทพ, สมชาย สามิภักดิ์
ผัวเชลย (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, เป็นหนึ่ง ไชยชิด, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
ผีเสื้อและดอกไม้ (2528) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: สุริยา เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โรม อิศรา, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ
ผู้การเรือเร่ (2528) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, วจี อรรถไกวัลวที
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอรส์, ชนาภา นุตาคม, อัญชลี ไชยศิริ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (2528) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, จินตหรา สุขพัฒน์, อำภา ภูษิต, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี
ฝน (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
ฝนสั่งฟ้า (2528) ผู้กำกับ: อัมพร ประทีปเสน นำแสดงโดย: เอกกวี ภักดีวงษ์, สุนทรี กุลสุนทร, ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
ฝันที่เป็นจริง (2528) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, สันติ สุวิรัตนภัส
พยาบาลที่รัก (2528)
เพชรลำพระเพลิง (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, อรณีดา นภาศัพท์, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต
เพลงสุดท้าย (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เหี่ยวฟ้า
เพียงบอกรักฉันสักนิด (2528) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศิวพร พิศาลสินธุ์
เพื่อแผ่นดินไทย (2528) นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุวิน สว่างรัตน์
มือปืนคาราบาว (2528) ผู้กำกับ: พงศธร นำแสดงโดย: ทรงพณ วุฒิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วิยะดา อุมารินทร์, นันทา สุนารี
เมียน้อย (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา
แม่ (2528) ผู้กำกับ: สุนิชา นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ศราวุธ เก่งทุกทาง, วรารัตน์ เทพโสธร
แม่หมอน้ำมันพราย (2528) นำแสดงโดย: รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, แพรว มาศมารุต
ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ
ยอดรักยอดพยศ (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ระฆังผี (2528) ผู้กำกับ: น้ำมนต์ นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, พัชรี รพีพรรณ, แพรว มาศมารุต
รักตะลุมบอน (2528) ผู้กำกับ: สมบัติ จำปาน้อย นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, น้ำฟ้า นฤนาท, เป็ด เชิญยิ้ม, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
รักผ่อนส่ง (2528) ผู้กำกับ: สิทธิโชค นำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ศุภการ, สิริยา นฤนาท, ธนิต พงษ์มนูญ, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา, อาทิตยา พรหมคุณ, อินทิรา อิ่มสมโภชน์
รักสอง เมีย ต้องห้าม (2528) ผู้กำกับ: เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์
รัตนาวดี (2528) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วรรษมน วัฒวโรดม, กิติยา โลหะพรรณ, เอกลักษณ์ ยลบินทร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
แรมจันทร์ คุณนายโรงแรม (2528) นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
ลูกทุ่งเสียงทอง (2528) นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, สรญา รังสิต., ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, สดใส ร่มโพธิ์ทอง, ศรเทพ ศรทอง
ลูกสาวป้าแช่ม (2528) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ดี๋ ดอกมะดัน, ผจญ ดวงขจร
ลูกหลง (2528) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, ศิรดา ประเสริฐกันย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร
วัยรักเพี้ยนรัก (2528) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โศจิรัตน์ ศรีบุญเรือง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
วัลลี (2528) ผู้กำกับ: เอกลักษณ์ นำแสดงโดย: สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
สวัสดีความรัก (2528) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไชยา สุริยัน
สองพี่น้อง (2528) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, อธิป ทองจินดา, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
สามล้อซี 5 (2528) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรา จันทรังษี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพชร ดาราฉาย
สามเณรใจสิงห์ (2528) นำแสดงโดย: ด.ช.ขุนพล ฉ่ำเย็นอุรา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ส.อาสนจินดา, สุประวัติ ปัทมสูตร, วรนุช ลุนเผ่, โชติช่วง พุทธสิน
สาวลมกรด (2528) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สุภาพบุรุษทรนง (2528) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เหมยเจียง แซ่จ๋าว, สายทิพย์ เกิดประดับ, ปรัชญา อัครพล, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมชาย สามิภักดิ์
สู้สะท้านเมือง (2528) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุนิสา คราประยูร, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, จักรกฤช พันธุ์ชัย
เสาเอก (2528) นำแสดงโดย: เลิศ เรือนหลวง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, ระพีพรรณ แสวงพันธ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, บำเรอ ผ่องอินทรีย์
แสงโสม 2 (2528) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, รณ ฤทธิชัย, รติรส ริมนภา, ลักษณ์ อภิชาติ
หงส์ฟ้า (2528) นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ไชยศิริ, ท้วม ทรนง, นภาพร หงสกุล
หนึ่งในล้าน (2528) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมพงษ์ พงษ์มิตร
หมอบ้านนอก (2528) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี สุขสวัสดิ์
หยุดโลกเพื่อเธอ (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: พัชราวรรณ โสภิตา, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล
หย่าเพราะมีชู้ (2528) ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
หลวงตาน้อย (2528) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด๋อ ดอกสะเดา, วัชระ สิทธิกูล, จุติพร อรุณรัตน์
หลานสาวเจ้าสัว (2528) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง
หอใหม่ (2528) นำแสดงโดย: เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, แข ลดา, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า
หักด่านเสือ (2528) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
หัวใจเถื่อน (2528) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เหยียบถิ่นเสือ (2528) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ, อุชนี ชัยมงคล, นงลักษณ์ จันทรมณี, เมือง อพอลโล, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ไอ้งูเห่า (2528) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์
ไอ้หนูภูธร (2528) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล , กรุง ศรีวิไล, โดม สิงห์โมฬี, เป็ด เชิญยิ้ม, ผจญ ดวงขจร

อ้างอิง[แก้]