รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2529

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2529

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กำนันแหนบทอง (2529) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, วีรยุทธ รสโอชา, สุนิสา คราประยูร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มุกรินทร์ มนตรีพงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เกมมหาโชค (2529) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, นาถยา แดงบุหงา, วสันต์ ศิริสุขพิสัย, พรพรรณ เกษมมัสสุ ฉายวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2529
เกิดมาลุย (2529) ผู้สร้าง: เพชรพันนาโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ขบวนการคนใช้ (2529) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปาหนัน ณ พัทลุง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
ขุมทองนรก (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ลินดา ค้าธัญเจริญ, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, เกชา เปลี่ยนวิถี, วิยะดา อุมารินทร์, ยอด นครนายก ฉายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2529
เขยเต็กกอ (2529) นำแสดงโดย: บู๊ วิบูลย์นันท์, ใหม่ สิริวิมล, อภิชาติ หาลำเจียก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ข่าวหน้า 1 (2529) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ปัญญา นิรันดร์กุล, จริยา สรณะคม, เชิญจุติ มณเฑียรมณี
คนดิบ (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคูณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช,บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ
คำสิงห์ (2529) ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: ธนา สินทรัพย์, อภิญญา คุ้มตะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, โสธร รุ่งเรือง, วุฒิ คงคาเขต, ไกรลาศ เกรียงไกร
คู่วุ่นวัยหวาน (2529) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, วรรษมน วัฒโรดม, วัชระ ปานเอี่ยม, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, ท้วม ทรนง, เป็ด เชิญยิ้ม, ไกรลาศ เกรียงไกร ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2529
เครื่องแบบสีขาว (2529) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: อำนวยไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, นพพล โกมารชุน, สาลินี ภักดีผล, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ ฉายวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2529
เจ้าสาวมะลิซ้อน (2529) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ท้วม ทรนง, ลักษณ์ อภิชาติ
ฉลามเหล็ก (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ลักษณ์ อภิชาติ, ชุมพร เทพพิทักษ์
ชนคนโต (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วรรณศรี ศรีวรรณ, ภูมิ พัฒนายุทธ
ชมพูแก้มแหม่ม (2529) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรษมน วัฒโรดม, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ช่างมันฉันไม่แคร์ (2529) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, หงา คาราวาน, สหัสชัย ชุมรุม, วสันต์ อุตมโยธิน, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, ชนาภา นุตาคม, ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์, มารุต สาโรวาท, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2529
ซิ่งวิ่งลุย (2529) นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, พันนา ฤทธิไกร, การันต์ กิตติราช, อำนาจ อนุรักษ์
ดวงยิหวา (2529) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ภูษิต อภิมันต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภาวนา ชนะจิต, ดนัย ทวีโชค
ดวงใจกระซิบรัก (2529) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ชัยรัตน์ จิตรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, มาเรีย เกตุเลขา, ธงชัย ประสงค์สันติ
ดวลปืน (2529) ผู้กำกับ: ศักดิ์สิทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฤทธิ์ ลือชา, รณ ฤทธิชัย, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ
ดังกว่าปืน (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ผจญ ดวงขจร, เป้า ปรปักษ์, อ้อย ธนบุรี, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ด้วยรักและผูกพัน (2529) ผู้สร้าง: พลสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชนาภา นุตาคม, พรพิพัฒน์ โชติกเสถียร, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, จักรกฤษณ์ หาญวิชัย, วสันต์ ปัญจมะวัต ฉายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2529
แด่คุณครูด้วยดวงใจ (2529) บทประพันธ์: แสงเทียน ผู้สร้าง: บัวหลวงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พจน์ ศรีพันธุ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ส.อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พิศมัย วิชัยดิษฐ์ ฉายวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2529
ตามฆ่า (2529) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ปรางค์ วงศ์วัช, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ราม ราชพงษ์
ตำรวจเหล็ก (2529) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, พิม วัฒนพานิช, สมบัติ เมทะนี, ดิลก ทองวัฒนา, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำนาจ อนุรักษ์ ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
น.ส.กาเหว่า (2529) ผู้กำกับ: สุขม, คัมภีร์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, อัญชลี ไชยศิริ, พันนา ฤทธิไกร, ท้วม ทรนง, ดี๋ ดอกมะดัน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
นักฆ่าขาอ่อน (2529) นำแสดงโดย: มรกต มณีพงษ์, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เกรียง ชัยพฤกษ์, ชาติ ชัชวาลย์
นักเลงเรียกพ่อ (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ชูชัย รัชดา, อรณีดา นภาศัพท์, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นายร้อยสอยดาว (2529) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: อธิป ทองจินดา, ลีลาวดี วัชโรบล, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, โน้ต เชิญยิ้ม, สุริวิภา กุลตังวัฒนา
น้ำเซาะทราย (2529) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, แทน จันทรวิโรจน์, อัญชลี ไชยศิริ ฉายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
บุกเดี่ยว (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคูณสุต นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ
ปลายทางฉิมพลี (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ, ธิติมา สังขพิทักษ์
ปล้น (2529) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรินทร ณ บางช้าง, อาภาพร กรทิพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ปลื้ม (2529) ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ท้วม ทรนง
ปืนเถื่อน (2529) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลีลาวดี วัชโรบล, โกวิท วัฒนกุล, การันต์ กิตติราช
เปิดบัญชีฆ่า (2529) ผู้กำกับ: สุริยะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, ไชยา สุริยัน, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์, ต่อลาภ กำพุศิริ, แดง ซ่าส์, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
โปรดทราบคิดถึงมาก (2529) ผู้กำกับ: อุดม อุดมโรจน์ นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, เศรษฐ์ ชุมศิลป์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
ไปรษณีย์สื่อรัก (2529) บทประพันธ์: ช่อพยอม ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี จงวิสุทธิ์, เกียรติ กิจเจริญ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2529
ไปไม่ถึงดวงดาว (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, วรรณิศา ศรีวิเชียร, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ
พิศวาสซาตาน (2529) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อภิรดี ภวภูตานนท์, ยุวันดี แก้วเกตุ
เพชรสองคม (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย
เพื่อน (2529) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: เรวัต พุทธินันทน์, เพ็ญ พิสุทธิ์, อนุสรา จันทรังษี, เสกสรร ชัยเจริญ, สันติภาพ บุญส่ง, สรยุทธ สังข์บัวแก้ว
พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง (2529) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ธเนศ วรากูลนุเคราะห์, จินตหรา สุขพัฒน์ , วาสนา สิทธิเวช
ไฟเสน่หา (2529) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน,ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, จริยา สรณะคม
ภูหินร่องกล้า (2529) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ, ปรารถนา เบญจภัค, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
มือปราบทมิฬ (2529) ผู้กำกับ: วิริยะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, วรนุช ลุนเผ่, ลักษณ์ อภิชาติ, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
มือปราบพญาเหยี่ยว (2529) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, ลักษณ์ อภิชาติ
มือปราบมหากาฬ (2529) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ฉัตร มงคลชัย, จักรกฤช พันธุ์ชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ลักษณ์ อภิชาติ
มือปืนคนใหม่ (2529) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, พุ่มพวง ดวงจันทร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
มือปืนผีสิง (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รติรส ริมนภา, วีรยุทธ รสโอชา, สุธิดา รัถวิจิตร, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา
เมียแต่ง (2529) ชื่ออื่น... เมีย ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จริยา สรณะคม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ยิงทิ้ง (2529) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วชิรา วงษ์วัชร์, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์
ยิ้มม์ (2529) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร,ปิยนุช นาคคง , รวิวรรณ จินดา, วัชระ ปานเอี่ยม
ย่องโลกอลเวง (2529) นำแสดงโดย: ถกล เทวฤทธิ์, วิไลวรรณ ใจแก้ว, พิภพ ภู่ภิญโญ
ร.ด. เรียนดี รักดี (2529) นำแสดงโดย: ฐิติมา สุตสุนทร, จริยา สรณะคม, โอภาส ทศพร
ระบำผี (2529) ผู้กำกับ: น้ำมนต์
รักกันเล่น ๆ ( ไม่เห็นเป็นไร ) (2529) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล,อรพรรณ พานทอง,สรายุทธ คณานุรักษ์,ลีลาวดี วัชโรบล,ยุทธเลิศ ศรีผิวผาก(สิปปภาค),นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์
รักหน่อยน่า (2529) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, อธิป ทองจินดา, วัชระ ปานเอี่ยม, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ท้วม ทรนง, ส.อาสนจินดา
ราชินีดอกหญ้า (2529) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ดู๋ ดอกกระโดน, แสงดาว ศิริวงศ์, ตะวัน บรรเจิด, ทองคำ เพิ่งดี
รู้แล้วน่าว่ารัก (2529) ผู้กำกับ: บรรหาร สิตะพงศ์ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ขวัญจิต ณ ระนอง, กิ่งดาว ดารณี, นพ พรอนันต์, พัชรวลี กนิษฐเสน, สุมณฑา, ดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อดิพงษ์ สงบเจริญ
แรงหึง (2529) ชื่ออื่น... แรงเงา ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, อำพล ลำพูน, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ญาณี จงวิสุทธิ์, อำนวย ศิริจันทร์, มารศรี ณ บางช้าง
ร้อยป่า (2529) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, พัชราพรรณ โสภิตา, สมชาย สามิภักดิ์, มานพ อัศวเทพ, เด่น ดอกประดู่
ลุยรำมะนา (2529) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ชลิดา เสาวดี, อนุสรา จันทรังสี, มานพ อัศวเทพ, ดี๋ ดอกมะดัน, สมพล กงสุวรรณ, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ลูกทุ่งฮอลลิเดย์ (2529) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สรพงศ์ ชาตรี, สินจัย หงษ์ไทย, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ส.อาสนจินดา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมควร กระจ่างศาสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชุมพร เทพพิทักษ์
ลูกปืน (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศราวุฒิ เก่งทุกทาง, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุมณฑา ไชยประนัง, อภิชาติ อรรถจินดา, เอก พรหมคล้าย
ลูกรักของแม่ (2529) ชื่ออื่น... วัลลี 2
ลูกสาวพระอาทิตย์ (2529) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มิสแครอลลายน์, รติรส รินนภา ,วรัญญู พันธุ์สถิตย์ ,ชุติมา กาวินละ ,ลักษณ์ อภิชาติ ,ภูมิ พัฒนายุทธ
ลูกสาวเถ้าแก่เฮง (2529) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ส.อาสนจินดา, ธงชัย ประสงค์สันติ, ปัทมา ปานทอง, ประดับพร วงศ์สถิตย์
ล่าด่วนนรก (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, วีรยุทธ รสโอชา, สุธิดา รัถวิจิตร, ปริศนา ชบาไพร, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ฤทธิ์ ลือชา, ลักษณ์ อภิชาติ
วนาลี (2529) บทประพันธ์: สราญจิต ผู้สร้าง: ศิลปการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, ไพโรจน์ สังวริบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี ตราโมท, ศศิธันว์ นุตาคม, ปาหนัน ณ พัทลุง, ธงชัย ประสงค์สันติ, เกียรติ กิจเจริญ ฉายวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2529
วันนี้ยังมีรัก (2529) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ภัทรา ทิวานนท์, ส.อาสนจินดา
วันแห่งความรัก (2529) นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ยุทธนา แสนเสน่ห์, สรายุทธ คณานุรักษ์, โจ เสมอใจ, อนันต์ บุนนาค, จิม เหล่าแสงทอง
วัยร็อกเพลงร้อน (2529) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, อนันต์ บุนนาค, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์
วัยแตกพาน (2529)
วายร้าย 4 คิงส์ (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ลักษณ์ อภิชาติ, ไชยา สุริยัน ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
สองโหลยี่สิบห้า (2529) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, อธิป ทองจินดา, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศรัญญา นิยมศิลป์, เสกสรร ชัยเจริญ ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
สะแกกรัง (2529) ผู้กำกับ: ดาวไสว นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ด.ช.ปิติพงษ์ สิงหศิวานนท์
สะใภ้ (2529) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิญญา คุ้มตะบุตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
สงครามร้อนรัก (2529) ผู้กำกับ: วันเผด็จ นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี, มิสแครอลายน์,ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิยะดา อุมารินทร์
สิงห์ต้องสู้ (2529) ผู้กำกับ: ชัชวาล จันทร์วิบูลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, บู๊ วิบูลย์นันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ
สิ้นสวาท (2529) ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ชาลี อินทรวิจิตร, เพียงแพน ภาณุพร, กชกร พรพิศตรา, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
สู้ด้วยรัก (2529) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วรรณิศา ศรีวิเชียร, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ประกอบ ไชยพิพัฒน์, จิราภรณ์ กรสวัสดิ์
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (2529) ผู้กำกับ: คัมภีร์ ภาคสุวรรณ์ นำแสดงโดย: คาราบาว, หงา คาราวาน, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อุทุมพร ศิลาพันธุ์
เสี้ยนเสน่หา (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ยุวันดา แก้วมาลี, ดิลก ทองวัฒนา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, ลินดา คงคาเขต
เสือภูพาน (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สินจัย หงษ์ไทย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมภพ เบญจาธิกุล, พิภพ ภู่ภิญโญ
แสงสูรย์ (2529) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, พัชราวรรณ โสภิตา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศรัญญา นาดี, ปรางค์ ประภัสสร
หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า (2529) บทประพันธ์: วดีวงศ์ ผู้สร้าง: ดารากรภาพยนตร์และการดนตรี ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สินจัย หงษ์ไทย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
หัวใจที่ขาดรัก (2529) นำแสดงโดย: เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา, วจี อรรถไกวัลวที
หัวใจเดียวกัน (2529) บทประพันธ์: คมสันต์ พงษ์สุธรรม ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, รัชนู บุญชูดวง, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, อัญชลี ไชยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เกียรติ กิจเจริญ ฉายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
เหนือฟ้ายังมีเซียน (2529) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ศิรินันท์ โรจนธรรม, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร ครรชิต, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชุมพร เทพพิทักษ์
แหม่มกะปิ (2529) ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, ชนาภา นุตาคม, ส.อาสนจินดา
อาจารย์คนใหม่ (2529) ผู้กำกับ: ธงชัย ศรีเสรี นำแสดงโดย: วชิรา จิตเรขา, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, ล้อต๊อก, วิยะดา อุมารินทร์, ด.ญ.พรพรรณ จิรเกษมสุข
อินทรีสาว (2529) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง, ชูศรี มีสมมนต์
อีกครั้ง (2529) ผู้สร้าง: พลสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: อัญชลี จงคดีกิจ, ธงไชย แมคอินไตย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปาหนัน ณ พัทลุง, รวิวรรณ จินดา, ญาณี จงวิสุทธิ์ ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2529
อุ้งมือมาร (2529) บทประพันธ์: วรรณิศา ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา, อภิรดี ภวภูตานนท์ ฉายวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
โอวตี๋ มือปืนหน้าหยก (2529) ผู้สร้าง: ปิยะภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, ชาลิตา ปัทมพันธ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้งอดยอดทหาร (2529) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า, เป็ด เชิญยิ้ม, สุนทรี ละม่อม, โน้ต เชิญยิ้ม, พิภพ ภู่ภิญโญ

อ้างอิง[แก้]