รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2529

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2529

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
กำนันแหนบทอง (2529) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, วีรยุทธ รสโอชา, สุนิสา คราประยูร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, มุกรินทร์ มนตรีพงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เกมมหาโชค (2529) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, นาถยา แดงบุหงา, วสันต์ ศิริสุขพิสัย, พรพรรณ เกษมมัสสุ
เกิดมาลุย (2529) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์
ขบวนการคนใช้ (2529) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปาหนัน ณ พัทลุง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ท้วม ทรนง
ขุมทองนรก (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ลินดา ค้าธัญเจริญ, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, เกชา เปลี่ยนวิถี
เขยเต็กกอ (2529) นำแสดงโดย: บู๊ วิบูลย์นันท์, ใหม่ สิริวิมล, อภิชาติ หาลำเจียก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ข่าวหน้า 1 (2529) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ปัญญา นิรันดร์กุล, จริยา สรณะคม, เชิญจุติ มณเฑียรมณี
คนดิบ (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคูณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช,บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ
คำสิงห์ (2529) ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: ธนา สินทรัพย์, อภิญญา คุ้มตะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, โสธร รุ่งเรือง, วุฒิ คงคาเขต, ไกรลาศ เกรียงไกร
คู่วุ่นวัยหวาน (2529) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, วรรษมน วัฒโรดม, วัชระ ปานเอี่ยม, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, ท้วม ทรนง
เครื่องแบบสีขาว (2529) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, นพพล โกมารชุน, สาลินี ภักดีผล, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์
เจ้าสาวมะลิซ้อน (2529) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ท้วม ทรนง
ฉลามเหล็ก (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ลักษณ์ อภิชาติ
ชนคนโต (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วรรณศรี ศรีวรรณ, ภูมิ พัฒนายุทธ
ชมพูแก้มแหม่ม (2529) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรษมน วัฒโรดม, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ช่างมันฉันไม่แคร์ (2529) ผู้กำกับ: ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, สหัสชัย ชุมรุม, วสันต์ อุตมโยธิน, ชนาภา นุตาคม, ธิติมา สังขพิทักษ์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
ซิ่งวิ่งลุย (2529) นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, การันต์ กิตติราช, อำนาจ อนุรักษ์, พันนา ฤทธิไกร
ดวงยิหวา (2529) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ภูษิต อภิมันต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภาวนา ชนะจิต, ดนัย ทวีโชค
ดวงใจกระซิบรัก (2529) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ชัยรัตน์ จิตรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, มาเรีย เกตุเลขา, ธงชัย ประสงค์สันติ
ดวลปืน (2529) ผู้กำกับ: ศักดิ์สิทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ฤทธิ์ ลือชา, รณ ฤทธิชัย, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ
ดังกว่าปืน (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ผจญ ดวงขจร, เป้า ปรปักษ์, อ้อย ธนบุรี
ด้วยรักและผูกพัน (2529) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, กาญจนา จินดาวัฒน์, ชนาภา นุตาคม, พรพิพัฒน์ โชติกเสถียร, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส, จักรกฤษณ์ หาญวิชัย, วสันต์ ปัญจมะวัต
แด่คุณครูด้วยหัวใจ (2529) ผู้กำกับ: พจน์ ศรีพันธุ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ส.อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พิศมัย วิชัยดิษฐ์
ตามฆ่า (2529) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ปรางค์ วงศ์วัช, ลักษณ์ อภิชาติ
ตำรวจเหล็ก (2529) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, พิม วัฒนพานิช, สมบัติ เมทะนี, ดิลก ทองวัฒนา, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำนาจ อนุรักษ์
น.ส.กาเหว่า (2529) ผู้กำกับ: สุขม, คัมภีร์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, อัญชลี ไชยศิริ, พันนา ฤทธิไกร, ท้วม ทรนง, ดี๋ ดอกมะดัน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล
นักฆ่าขาอ่อน (2529) นำแสดงโดย: มรกต มณีพงษ์, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เกรียง ชัยพฤกษ์, ชาติ ชัชวาลย์
นักเลงเรียกพ่อ (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ชูชัย รัชดา, อรณีดา นภาศัพท์, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นายร้อยสอยดาว (2529) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: อธิป ทองจินดา, ลีลาวดี วัชโรบล, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, โน้ต เชิญยิ้ม, สุริวิภา กุลตังวัฒนา
น้ำเซาะทราย (2529) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, แทน จันทรวิโรจน์, อัญชลี ไชยศิริ
บุกเดี่ยว (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคูณสุต นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ
ปลายทางฉิมพลี (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ, ธิติมา สังขพิทักษ์
ปล้น (2529) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรินทร ณ บางช้าง, อาภาพร กรทิพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ปลื้ม (2529) ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ท้วม ทรนง
ปืนเถื่อน (2529) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลีลาวดี วัชโรบล, โกวิท วัฒนกุล, การันต์ กิตติราช
เปิดบัญชีฆ่า (2529) ผู้กำกับ: สุริยะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, ไชยา สุริยัน, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์, ต่อลาภ กำพุศิริ, แดง ซ่าส์, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
โปรดทราบคิดถึงมาก (2529) ผู้กำกับ: อุดม อุดมโรจน์ นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, เศรษฐ์ ชุมศิลป์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
ไปรษณีย์สื่อรัก (2529) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี จงวิสุทธิ์, เกียรติ กิจเจริญ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ปทุมวดี โสภาพรรณ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
ไปไม่ถึงดวงดาว (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, วรรณิศา ศรีวิเชียร, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ
พิศวาสซาตาน (2529) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อภิรดี ภวภูตานนท์, ยุวันดี แก้วเกตุ
เพชรสองคม (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร ( เพชรสองคม )
เพื่อน (2529) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: เรวัต พุทธินันทน์, เพ็ญ พิสุทธิ์, อนุสรา จันทรังษี, เสกสรร ชัยเจริญ, สันติภาพ บุญส่ง, สรยุทธ สังข์บัวแก้ว
พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง (2529) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ธเนศ วรากูลนุเคราะห์, จินตหรา สุขพัฒน์ , วาสนา สิทธิเวช
ไฟเสน่หา (2529) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน,ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จินตหรา สุขพัฒน์, จริยา สรณะคม
ภูหินร่องกล้า (2529) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ, ปรารถนา เบญจภัค, พิภพ ภู่ภิญโญ
มือปราบทมิฬ (2529) ผู้กำกับ: วิริยะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, วรนุช ลุนเผ่, ลักษณ์ อภิชาติ, ฉัตร รูปขจร, ชุมพร เทพพิทักษ์
มือปราบพญาเหยี่ยว (2529)
มือปราบมหากาฬ (2529) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ฉัตร มงคลชัย, จักรกฤช พันธุ์ชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
มือปืนคนใหม่ (2529)
มือปืนผีสิง (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รติรส ริมนภา, วีรยุทธ รสโอชา, สุธิดา รัถวิจิตร, ลักษณ์ อภิชาติ
เมียแต่ง (2529) ชื่ออื่น... เมีย ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จริยา สรณะคม, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ยิงทิ้ง (2529) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วชิรา วงษ์วัชร์, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์
ยิ้มม์ (2529) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร,ปิยนุช นาคคง , รวิวรรณ จินดา, วัชระ ปานเอี่ยม
ย่องโลกอลเวง (2529) นำแสดงโดย: ถกล เทวฤทธิ์, วิไลวรรณ ใจแก้ว, พิภพ ภู่ภิญโญ
ร.ด. เรียนดี รักดี (2529) นำแสดงโดย: ฐิติมา สุตสุนทร, จริยา สรณะคม
ระบำผี (2529) ผู้กำกับ: น้ำมนต์
รักกันเล่น ๆ ( ไม่เห็นเป็นไร ) (2529) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล,อรพรรณ พานทอง,สรายุทธ คณานุรักษ์,ลีลาวดี วัชโรบล,ยุทธเลิศ ศรีผิวผาก(สิปปภาค),นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์
รักหน่อยน่า (2529) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, อธิป ทองจินดา, วัชระ ปานเอี่ยม, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ท้วม ทรนง, ส.อาสนจินดา
ราชินีดอกหญ้า (2529) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ดู๋ ดอกกระโดน, แสงดาว ศิริวงศ์, ตะวัน บรรเจิด, ทองคำ เพิ่งดี
รู้แล้วน่าว่ารัก (2529) ผู้กำกับ: บรรหาร สิตะพงศ์ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ขวัญจิต ณ ระนอง, กิ่งดาว ดารณี, นพ พรอนันต์, พัชรวลี กนิษฐเสน, สุมณฑา, ดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อดิพงษ์ สงบเจริญ
แรงหึง (2529) ชื่ออื่น... แรงเงา ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, อำพล ลำพูน, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ญาณี จงวิสุทธิ์, อำนวย ศิริจันทร์, มารศรี ณ บางช้าง
ร้อยป่า (2529) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, พัชราพรรณ โสภิตา, สมชาย สามิภักดิ์, มานพ อัศวเทพ, เด่น ดอกประดู่
ลุยรำมะนา (2529) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, ชลิดา เสาวดี, อนุสรา จันทรังสี, มานพ อัศวเทพ, ดี๋ ดอกมะดัน, สมพล กงสุวรรณ
ลูกทุ่งฮอลลิเดย์ (2529) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สรพงศ์ ชาตรี, สินจัย หงษ์ไทย, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย
ลูกปืน (2529) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศราวุฒิ เก่งทุกทาง, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สุมณฑา ไชยประนัง, อภิชาติ อรรถจินดา, เอก พรหมคล้าย
ลูกรักของแม่ (2529) ชื่ออื่น... วัลลี 2
ลูกสาวพระอาทิตย์ (2529) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มิสแครอลลายน์, รติรส รินนภา ,วรัญญู พันธุ์สถิตย์ ,ชุติมา กาวินละ ,ลักษณ์ อภิชาติ ,ภูมิ พัฒนายุทธ
ลูกสาวเถ้าแก่เฮง (2529) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ส.อาสนจินดา, ธงชัย ประสงค์สันติ, ปัทมา ปานทอง, ประดับพร วงศ์สถิตย์
ล่าด่วนนรก (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, วีรยุทธ รสโอชา, สุธิดา รัถวิจิตร, ปริศนา ชบาไพร, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
วนาลี (2529) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, ไพโรจน์ สังวริบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี ตราโมท, ศศิธันว์ นุตาคม, ปาหนัน ณ พัทลุง, ธงชัย ประสงค์สันติ, เกียรติ กิจเจริญ
วันนี้ยังมีรัก (2529) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เอกพัน บรรลือฤทธิ์, ดิลก ทองวัฒนา, ภัทรา ทิวานนท์, ส.อาสนจินดา
วันแห่งความรัก (2529) นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ยุทธนา แสนเสน่ห์, สรายุทธ คณานุรักษ์, โจ เสมอใจ, อนันต์ บุนนาค, จิม เหล่าแสงทอง
วัยร็อกเพลงร้อน (2529) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, อนันต์ บุนนาค
วัยแตกพาน (2529)
วายร้าย 4 คิงส์ (2529) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร
สองโหลยี่สิบห้า (2529) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, อธิป ทองจินดา, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศรัญญา นิยมศิลป์, เสกสรร ชัยเจริญ
สะแกกรัง (2529) ผู้กำกับ: ดาวไสว นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ด.ช.ปิติพงษ์ สิงหศิวานนท์
สะใภ้ (2529) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิญญา คุ้มตะบุตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
สงครามร้อนรัก (2529) ผู้กำกับ: วันเผด็จ นำแสดงโดย: สรพงษ์ ชาตรี, มิสแครอลายน์,ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิยะดา อุมารินทร์
สิงห์ต้องสู้ (2529) ผู้กำกับ: ชัชวาล จันทร์วิบูลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา
สิ้นสวาท (2529) ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ชาลี อินทรวิจิตร, เพียงแพน ภาณุพร, กชกร พรพิศตรา, ท้วม ทรนง
สู้ด้วยรัก (2529) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วรรณิศา ศรีวิเชียร, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ประกอบ ไชยพิพัฒน์, จิราภรณ์ กรสวัสดิ์
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (2529) ผู้กำกับ: คัมภีร์ ภาคสุวรรณ์ นำแสดงโดย: คาราบาว, สุรชัย จันทิมาธร, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อุทุมพร ศิลาพันธุ์
เสี้ยนเสน่หา (2529) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ยุวันดา แก้วมาลี, ดิลก ทองวัฒนา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, ลินดา คงคาเขต
เสือภูพาน (2529) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
แสงสูรย์ (2529) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, พัชราวรรณ โสภิตา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศรัญญา นาดี, ปรางค์ ประภัสสร
หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า (2529) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สินจัย หงษ์ไทย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
หัวใจที่ขาดรัก (2529) นำแสดงโดย: เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา, วจี อรรถไกวัลวที
หัวใจเดียวกัน (2529) ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, รัชนู บุญชูดวง, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, อัญชลี ชัยศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เกียรติ กิจเจริญ
เหนือฟ้ายังมีเซียน (2529) ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร ครรชิต, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
แหม่มกะปิ (2529) ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี
อาจารย์คนใหม่ (2529) ผู้กำกับ: ธงชัย ศรีเสรี นำแสดงโดย: วชิรา จิตเรขา, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, ล้อต๊อก, วิยะดา อุมารินทร์, ด.ญ.พรพรรณ จิรเกษมสุข
อินทรีสาว (2529) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง, ชูศรี มีสมมนต์
อีกครั้ง (2529) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: อัญชลี จงคดีกิจ, ธงไชย แมคอินไตย์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ปาหนัน ณ พัทลุง, รวิวรรณ จินดา, ญาณี จงวิสุทธิ์
อุ้งมือมาร (2529) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา, อภิรดี ภวภูตานนท์
โอวตี๋ มือปืนหน้าหยก (2529) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, ชาลิตา ปัทมพันธ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้งอดยอดทหาร (2529) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า, เป็ด เชิญยิ้ม, สุนทรี ละม่อม

อ้างอิง[แก้]