รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2563

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563/2020 เรียงตามวันฉาย

(โรงภาพยนตร์และสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม ภายใต้สถานการณ์การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563 ภายหลังคำสั่งปิดโรงมหรสพในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ต่อเนื่องด้วยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน และต่อเนื่องไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน ก่อนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีมติเห็นชอบผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 3 โดยอนุญาตให้เปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนที่นั่งสูงสุดต่อรอบไม่เกิน 200 คน)

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
งู Snake กฤษณ์ บุญประพฤกษ์ อภิชาติ จีนประชา
นนท์ รัชชานนท์
พอเจตน์ แก่นเพชร
ไกรลาศ เกรียงไกร
นันทพงศ์ อุลิศ
พศวัต เล็กสัมมา
รัตน์ฟ้า วีรยุพรัตน์
น้ำริน พรมหลวง
ลลิตา ไพศาล
โกวิท วัฒนกุล
02 มกราคม 2020 21 กุมภาพันธ์ 2020 (Cinema Oasis)

ผู้กำกับเรื่อง งู เป็นนักออกแบบโฆษณาภาพยนตร์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ โดยใช้ชื่อนามแฝงว่า แจ๊สสยาม

มือปืน โลก/พระ/จัน 2 The Moonhunter ยุทธเลิศ สิปปภาค บริบูรณ์ จันทร์เรือง
ผดุง ทรงแสง
กรภพ จันทร์เจริญ
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
สมพงษ์ คุณาประถม
วีรยุทธิ์ นานช้า
วนิดา เติมธนาภรณ์
ดรุณี สุทธิพิทักษ์
อุดม ทรงแสง
Musa Amidou Johnson
09 มกราคม 2020 เปลี่ยนชื่อจาก "นักฆ่าโซเดมาคอม"
Who ปิดป่าหลอน Who กรภัทร์ ทั่งศรี ชาลี ปอทเจส
วรชัย ศิริคงสุวรรณ
นพรุจ แย้มขะมัง
สมชาย ศักดิกุล
ภูวนันท์ รอดพลับ
กัลยกร โตกุล
พรหมพร พรหมมาภิรมย์
นาตาชา มณีสุวรรณ์
ภาณุมาศ สุวรรณ์
ชนันท์ธนัท ด่านกระโทก
สุพัฒน์ ศรีนวล
สุเทพ ประยูรพิทักษ์
16 มกราคม 2020
อัตภาวกาล Homatagia ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ นวัต ชื่นชม
ธนพร ควชะกุล
อรอนงค์ รักเดช
น้ำเพชร ผิวสำโรง
วัลลภ เถียรทอง
ธนันท์รัฐ เหลืองอ่อน
ปัญญ์ สิทธิชัยรัตน์
16 มกราคม 2020 เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
บางแสนรามา ประจำปี พ.ศ. 2562/2019
ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ สุรศักดิ์ ป้องศร
ธิติ ศรีนวล
อัครเดช ยอดจำปา
ชาติชาย ชินศรี
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
ธนาดล บัวระบัติ
สมชาย สายอุทา
ธันวาพร นาสมบัติ
วรัทยา ดีสมเลิศ
พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค
มิลิน ดอกเทียน
พิชญาภา นาถา
จิรดาภา อินทจักร
อิสราภา ธวัชภักดี
ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ
กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล
23 มกราคม 2020
Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ Classic Again ธัชพงศ์ ศุภศรี รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
สมิตพงศ์ สกุลพงศ์
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
06 กุมภาพันธ์ 2020 1 มิถุนายน 2020 (โควิด-19)
Low Season สุขสันต์วันโสด Low Season นฤบดี เวชกรรม มาริโอ้ เมาเร่อ
พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
ศกลรัตน์ วรอุไร
ณฉัตร จันทพันธ์
อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ
ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์
13 กุมภาพันธ์ 2020 1 มิถุนายน 2020 (โควิด-19)
พี่นาค 2 Pee Nak 2 ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
อธิวัฒน์ แสงเทียน
คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์
20 กุมภาพันธ์ 2020 1 มิถุนายน 2020 (โควิด-19)
เล่า ฤๅ สื่อ IV The Message เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร พลอย ศรนรินทร์
จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
กากัน มาลิค
ซาร่า คาซิงกินี
สิริอมร อ่อนคูณ
นึกคิด บุญทอง
ศรสุทธา กลั่นมาลี
20 กุมภาพันธ์ 2020
เนื้อกับหนัง Day for Night สันติ แต้พานิช 28 กุมภาพันธ์ 2020 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect
พร้อมสารคดีสั้น "เดี่ยวด้านใน" (สันติ แต้พานิช)

ฉายเก็บค่าเข้าชมนอกโรงภาพยนตร์ครั้งแรก
พ.ศ. 2561

2 มิถุนายน 2020 (โควิด-19)
บันทึกป่าของหมอหม่อง Dr Birdman สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis
กระบี่ ๒๕๖๒ Krabi, 2562 อโนชา สุวิชากรพงศ์
Ben Rivers
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
อารักษ์ อมรศุภศิริ
พริมริน พัวรัตน์
อัจฉรา สุวรรณ
ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์
เลี้ยง ลีลาทิวานนท์
05 มีนาคม 2020 1 มิถุนายน 2020 (โควิด-19)
Pre2ent Still Perfect แค่นี้...ก็ดีแล้ว 2 Pre2ent Still Perfect อนุสรณ์ สร้อยสงิม อดิศร โทณะวณิก
กฤษณะ มฤคสนธิ
12 มีนาคม 2020 4 มิถุนายน (โควิด-19)
พจมาน สว่างคาตา Pojamarn, The Legacy พจน์ อานนท์ เขมนิจ จามิกรณ์
ชาลี ปอทเจส
เจริญพร อ่อนละม้าย
เอกชัย ศรีวิชัย
จตุรงค์ พลบูรณ์
ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ธนบัตร งามกมลชัย
03 มิถุนายน 2020 เปลี่ยนชื่อจาก "พจมาร์ สว่างคาตา"
มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ Morning Glory Love Story เอกชัย ศรีวิชัย รัชนก สุวรรณเกตุ
นารีนาท เชื้อแหลม
ไพศาล ขุนหนู
อภิวัฒน์ บุญเอนก
ธิฐิธรรม แสงมณี
เอกชัย ศรีวิชัย
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
อาภาพร นครสวรรค์
25 มิถุนายน 2020
Check-In Shock เกมเซ่นผี Check-In Shock รัชต์ ไกรสิงห์ ชาลี ปอทเจส
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
กพล ทองพลับ
จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
นาตาชา จุลานนท์
ภูษณุ วงศาวณิชชากร
02 กรกฎาคม 2020
รักข้ามคาน Love Season ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ เพ็ญพิชชา นาคแดง
คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ
ฌาณณฑ์ จันทสะโร
นันทภัคร ไกรหา
16 กรกฎาคม 2020
ฮักเถิดเทิง ธีรเดช สพันอยู่ อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
มงคล สิงห์ชา
สุพรรณษา เวชกามา
23 กรกฎาคม 2020
รักนะซุปซุป เกรียงไกร มณวิจิตร หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล
ซัซนี วิระฉัตร
ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
30 กรกฎาคม 2020
คืนยุติ-ธรรม Nemesis กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์ จิรายุ ตันตระกูล
รามาวดี นาคฉัตรีย์
ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์
ศิลป์ รุจิรวนิช
เกียรติ กิจเจริญ
12 สิงหาคม 2020
MOTHER GAMER เกมเมอร์ เกมแม่ MOTHER GAMER ยรรยง คุรุอังกูร ต้นหน ตันติเวชกุล
ลภัส งามเชวง
วีรยา จาง
สุภวัจน์ ชวนรุ่งโรจน์
ณัฐชนน มณีน้อย
ธนบัตร งามกมลชัย
พิยดา จุฑารัตนกุล
10 กันยายน 2020
Love U โคกอีเกิ้ง ธงชัย ประสงค์สันติ ศุกลวัฒน์ คณารศ
เซฟฟานี่ อาวะนิค
ชนกันต์ พูนศิริวงศ์
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
08 ตุลาคม 2020
จ้วด บั้งไฟสไลเดอร์ 22 ตุลาคม 2020
รักหนูมั้ย ภูวเนตร สีชมพู ชาติชาย ชินศรี
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
ธิติ ศรีนวล
ภัทร์ธีราภรณ์ สุโพธิ์
05 พฤศจิกายน 2020
My Rhythm รพี พิเชียรภาคย์ พีรวัส แสงโพธิรัตน์
บุญสิตา อินทาปัจ
อานนท์ สายแสงจันทร์
สุชัฒติ จั่นอี๊ด
อติคุณ อดุลโภคาธร
12 พฤศจิกายน 2020
อีเรียมซิ่ง พฤกษ์ เอมะรุจิ อาคม ปรีดากุล
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ราณี แคมเปน
31 ธันวาคม 2020


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563/2020 เรียงตามวันฉาย

(เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563/2020 มีภาพยนตร์ไทยขนาดยาวจำนวนหนึ่งที่เลือกจัดจำหน่ายตนเอง หรือได้รับการจัดจำหน่ายครั้งแรกผ่านช่องทางการเข้าถึงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือระบบ Streaming แทนการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตามแนวทางที่เคยปรากฏมาตลอด - ตารางด้านล่างนี้คือการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์กลุ่มดังกล่าว ซึ่งนับรวมเฉพาะภาพยนตร์ไทยขนาดยาวที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงออนไลน์ได้โดยจ่ายค่าเข้าชมเป็นการเช่า ซื้อ หรือสมัครสมาชิกระบบผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่นับรวมภาพยนตร์ที่เผยแพร่ให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในอนาคต ภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับการจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ รายชื่อและข้อมูลของภาพยนตร์ดังกล่าวจะย้ายไปที่ตารางด้านบน)

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เผยแพร่วันแรก หมายเหตุ
Anti-Human ภูมิแพ้มนุษย์ Anti-Human ณัฐชัย จิระอานนท์ ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์
ญาณิศา พัฒนวงศ์
พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย
ลลิตา ทับทอง
นวลปณต เขียนภักดี
18 มีนาคม 2020 Vimeo: Commetive Production

ฉายอย่างเป็นทางการครั้งแรก พ.ศ.2558/2015
ฮั่งจุ้นเจี๋ย Delicious Thailand ศรัทธา ทาไชย Alan Hang
นนทพันธ์ ศรีสุทธิสรรค์
กนกพล นันทน์สถิตานนท์
นภัสนันท์ ศรีสุทธิสรรค์
นิสามณี เลิศวรพงศ์
Apple TV
Google Play
Amazon Prime Video
Vudu
ห่อวอเนอมู The Scent of Haw Wor ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ พฤ โอ่โดเชา 17 เมษายน 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ฉายอย่างเป็นทางการครั้งแรก พ.ศ.2548/2005
บทเพลงของแอ้โด้ะฉิ The Songs of Eh Doh Shi ธา ฮอโคะ 17 เมษายน 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ฉายอย่างเป็นทางการครั้งแรก พ.ศ.2549/2006
บ้านกลาง...ป่า In the Heart of the Forest ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ 24 เมษายน 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ภาพยนตร์สารคดี
Like Raining at the End of April วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ อุเทน ศรีริวิ
Krit Sriwicha
ยิ่งยง วงค์ตาขี่
25 เมษายน 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ฉบับ Director's Cut ของ
สิ้นเมษาฝนตกมาปรอยปรอย
Junk Food Fable ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ เววิรี อิทธิอนันต์กุล
ณัฐธิดา โชคมีทรัพย์
กมลวรรณ ชาตะเมธีวงศ์
จิรายุส รัศมีแสงทอง
04 พฤษภาคม 2020 Vimeo: Doc Club on Demand
The Mudguard and a Lonely Monkey วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ 26 พฤษภาคม 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ภาพยนตร์สารคดี
Traces and Fragments of Memory วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ 26 พฤษภาคม 2020 Vimeo: Doc Club on Demand

ภาพยนตร์สารคดี
BNK48: One Take มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล 18 มิถุนายน 2020 Netflix

ภาพยนตร์สารคดี

เปลี่ยนชื่อจาก "Real Me"
สาวลับใช้ The Maid ลี ทองคำ ธีรภัทร์ สัจจกุล
สาวิกา ไชยเดช
กรรณาภรณ์ พวงทอง
พลอย ศรนรินทร์
รัชนก สุวรรณเกตุ
คีตภัทร ป้องเรือ
อุ่นเรือน ราโชติ
ณัฐนี สิทธิสมาน
โสระบดี ช้างศิริ
09 กรกฎาคม 2020 Netflix

อ้างอิง[แก้]