รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2563

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563/2020 เรียงตามวันฉาย

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
งู Snake แจ๊สสยาม อภิชาติ จีนประชา
นนท์ รัชชานนท์
พอเจตน์ แก่นเพชร
ไกรลาศ เกรียงไกร
นันทพงศ์ อุลิศ
พศวัต เล็กสัมมา
รัตน์ฟ้า วีรยุพรัตน์
น้ำริน พรมหลวง
ลลิตา ไพศาล
โกวิท วัฒนกุล
02 มกราคม 2020 21 กุมภาพันธ์ 2020 (Cinema Oasis)
มือปืน โลก/พระ/จัน 2 The Moonhunter ยุทธเลิศ สิปปภาค บริบูรณ์ จันทร์เรือง
ผดุง ทรงแสง
กรภพ จันทร์เจริญ
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
สมพงษ์ คุณาประถม
วีรยุทธิ์ นานช้า
วนิดา เติมธนาภรณ์
ดรุณี สุทธิพิทักษ์
อุดม ทรงแสง
Musa Amidou Johnson
09 มกราคม 2020 เปลี่ยนชื่อจาก "นักฆ่าโซเดมาคอม"
Who ปิดป่าหลอน Who กรภัทร์ ทั่งศรี ชาลี ปอทเจส
วรชัย ศิริคงสุวรรณ
นพรุจ แย้มขะมัง
สมชาย ศักดิกุล
ภูวนันท์ รอดพลับ
กัลยกร โตกุล
พรหมพร พรหมมาภิรมย์
นาตาชา มณีสุวรรณ์
ภาณุมาศ สุวรรณ์
ชนันท์ธนัท ด่านกระโทก
สุพัฒน์ ศรีนวล
สุเทพ ประยูรพิทักษ์
16 มกราคม 2020
อัตภาวกาล Homatagia ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ นวัต ชื่นชม
ธนพร ควชะกุล
อรอนงค์ รักเดช
น้ำเพชร ผิวสำโรง
วัลลภ เถียรทอง
ธนันท์รัฐ เหลืองอ่อน
ปัญญ์ สิทธิชัยรัตน์
16 มกราคม 2020 เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect

ฉายอย่างเป็นทางการในไทยครั้งแรกที่
บางแสนรามา ประจำปี พ.ศ. 2562/2019
ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ สุรศักดิ์ ป้องศร
ธิติ ศรีนวล
อัครเดช ยอดจำปา
ชาติชาย ชินศรี
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
ธนาดล บัวระบัติ
สมชาย สายอุทา
ธันวาพร นาสมบัติ
วรัทยา ดีสมเลิศ
พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค
มิลิน ดอกเทียน
พิชญาภา นาถา
จิรดาภา อินทจักร
อิสราภา ธวัชภักดี
ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ
กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล
23 มกราคม 2020
Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ Classic Again ธัชพงศ์ ศุภศรี รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
สมิตพงศ์ สกุลพงศ์
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
06 กุมภาพันธ์ 2020
Low Season สุขสันต์วันโสด Low Season นฤบดี เวชกรรม มาริโอ้ เมาเร่อ
พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
ศกลรัตน์ วรอุไร
ณฉัตร จันทพันธ์
อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ
ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์
13 กุมภาพันธ์ 2020
พี่นาค 2 Pee Nak 2 ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
วิทวัส รัตนบุญบารมี
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
อธิวัฒน์ แสงเทียน
คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์
20 กุมภาพันธ์ 2020
เล่า ฤๅ สื่อ IV The Message เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร พลอย ศรนรินทร์
จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
กากัน มาลิค
ซาร่า คาซิงกินี
สิริอมร อ่อนคูณ
นึกคิด บุญทอง
ศรสุทธา กลั่นมาลี
20 กุมภาพันธ์ 2020
เนื้อกับหนัง Day for Night สันติ แต้พานิช 28 กุมภาพันธ์ 2020 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect
พร้อมสารคดีสั้น "เดี่ยวด้านใน" (สันติ แต้พานิช)

ฉายเก็บค่าเข้าชมนอกโรงภาพยนตร์ครั้งแรก พ.ศ. 2561
บันทึกป่าของหมอหม่อง Dr Birdman สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ภาพยนตร์สารคดี

เข้าฉายเฉพาะ Cinema Oasis
กระบี่ ๒๕๖๒ Krabi, 2562 อโนชา สุวิชากรพงศ์
Ben Rivers
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
อารักษ์ อมรศุภศิริ
พริมริน พัวรัตน์
อัจฉรา สุวรรณ
ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์
เลี้ยง ลีลาทิวานนท์
05 มีนาคม 2020
Pre2ent Still Perfect แค่นี้...ก็ดีแล้ว 2 Pre2ent Still Perfect อนุสรณ์ สร้อยสงิม อดิศร โทณะวณิก
กฤษณะ มฤคสนธิ
12 มีนาคม 2020
ฺBNK48: One Take มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล 01 เมษายน 2020 ภาพยนตร์สารคดี

เปลี่ยนชื่อจาก "Real Me"
รักข้ามคาน Love Season ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ เพ็ญพิชชา นาคแดง
คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ
ฌาณณฑ์ จันทสะโร
นันทภัคร ไกรหา
02 เมษายน 2020
หลวงพี่กะอีปอบ อาคม ปรีดากุล
อาทิตย์ สมน้อย
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช
ยุทธนา เปื้องกลาง
09 เมษายน 2020
พจมาน สว่างคาตา พชร์ อานนท์ เขมนิจ จามิกรณ์
ชาลี ปอทเจส
เจริญพร อ่อนละม้าย
เอกชัย ศรีวิชัย
จตุรงค์ พลบูรณ์
ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ธนบัตร งามกมลชัย
13 เมษายน 2020 เปลี่ยนชื่อจาก "พจมาร์ สว่างคาตา"
รักหนูมั้ย ภูวเนตร สีชมพู ชาติชาย ชินศรี
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
ธิติ ศรีนวล
ภัทร์ธีราภรณ์ สุโพธิ์
16 เมษายน 2020
ฮักเถิดเทิง ธีรเดช สพันอยู่ อัครเดช ยอดจำปา
อาทิตย์ สมน้อย
มงคล สิงห์ชา
สุพรรณษา เวชกามา
30 เมษายน 2020
เกมเซ่นผี Check in Shock รัชต์ ไกรสิงห์ ชาลี ปอทเจส
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
กพล ทองพลับ
จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม
นาตาชา จุลานนท์
ภูษณุ วงศาวณิชชากร
30 เมษายน 2020
มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ เอกชัย ศรีวิชัย รัชนก สุวรรณเกตุ
นารีนาท เชื้อแหลม
ไพศาล ขุนหนู
เอกชัย ศรีวิชัย
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
อาภาพร นครสวรรค์
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
แอนนา ชวนชื่น
07 พฤษภาคม 2020
ร่างซ่อนแอบ Who? Why? Where? จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ นิธิดล ป้อมสุวรรณ
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
สายธาร นิยมการณ์
ศิวพร จันทร์ปรุง
ซาร่า คาซิงกินี
รินรดา ธุระพันธ์
ฐปนัท สัตยานุรักษ์
28 พฤษภาคม 2020
ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด... อุเทน ศรีริวิ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
แอน อรดี
จักริน ศิลา
พรรณนิภา เขียวเพชร
สุรพงศ์ เกาะชัยภูมิ
สุชาติ พุดจันทึก
บุญศรี ยินดี
04 มิถุนายน 2020
Love U โคกอีเกิ้ง ธงชัย ประสงค์สันติ ศุกลวัฒน์ คณารศ
เซฟฟานี่ อาวะนิค
ชนกันต์ พูนศิริวงศ์
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
25 มิถุนายน 2020
อีเรียมซิ่ง พฤกษ์ เอมะรุจิ อาคม ปรีดากุล
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
ราณี แคมเปน
02 กรกฎาคม 2020
คืนยุติ-ธรรม Nemesis กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์ จิรายุ ตันตระกูล
รามาวดี นาคฉัตรีย์
ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์
ศิลป์ รุจิรวนิช
เกียรติ กิจเจริญ
09 กรกฎาคม 2020
จ้วด บั้งไฟสไลเดอร์ 12 สิงหาคม 2020
MOTHER GAMER เกมเมอร์ เกมแม่ MOTHER GAMER ยรรยง คุรุอังกูร ต้นหน ตันติเวชกุล

ลภัส งามเชวง

วีรยา จาง

สุภวัจน์ ชวนรุ่งโรจน์

ณัฐชนน มณีน้อย

ธนบัตร งามกมลชัย

พิยดา จุฑารัตนกุล

12 สิงหาคม 2020
อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ My God!! Father ภวัต พนังคศิริ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
ฉันทวิชช์ ธนะเสวี
แซมมี่ เคาวเวลล์
เลื่อนฉายแบบไม่มีกำหนด


อ้างอิง[แก้]