รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2512

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2512

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 สิงห์อิสาน (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ศศิธร เพชรรุ่ง
กามเทพลวง (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
กินรี (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เกาะสวาท หาดสวรรค์ (2512) ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์
เกิดเป็นชาย (2512) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2512
แก้วแก่นกล้า (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2512
ไก่ฟ้า (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ไก่แก้ว (2512) ผู้กำกับ: แก้วฟ้า นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512
ขวัญหล้า (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ขุนตาล (2512) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512
เขี้ยวพยัคฆ์ (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
คฤหาสน์รัก (2512) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ
ความรักเจ้าขา (2512) สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
จอมคน (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อนุชา รัตนมาลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ
เจ้าหญิง (2512) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2512
เจ้าแพร (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา
เจ้าแม่สาริกา (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
จ้าวป่าช้า (2512) ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย: วิน วิษณุรัก, เยาวเรศ นิสากร
ชาติลำชี (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ดวงใจแม่ (2512) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, สุมาลี ทองหล่อ, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ดอนเจดีย์ (2512) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ภาวนา ชนะจิต, สุวิน สว่างรัตน์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2512
ดาวรุ่ง (2512) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร, บุษกร สาครรัตน์, มารศรี ณ บางช้าง, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดิน น้ำ ลม ไฟ (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช, ครรชิต ขวัญประชา, รุจน์ รณภพ, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชัย ลูกสุรินทร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2512
เดชนางพราย (2512) นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เด็กวัด (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ด่วนเหนือ (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
ตาลเดี่ยว (2512) ศิวาพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2512
ตุ๊กแกผี (2512) ธารทองภาพยนตร์ นำแสดงโดย: พัลลภ พรพิษณุ, ศศิธร เพชรรุ่ง
ต้อยติ่ง (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ทรชนเดนตาย (2512) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
ทับสะแก (2512) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ฤทธิ์ ลือชา, อนุชา รัตนมาลย์, วาสนา ชลากร, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512
เทพบุตรลูกทุ่ง (2512) นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, วาสนา ชลากร
เทพบุตรสลาตัน (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ไทยน้อย (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
นางกวัก (2512) พันคำภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, วิน วันชัย, ศรีไพร ใจพระ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2512
นางพญา (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ครรชิต ขวัญประชา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วาสนา ชลากร, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
นางละคร (2512) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, โรจนา พรเมธา ฉายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
นางสาวอบเชย (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
น้องรัก (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, บุษรา นฤมิตร, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ปราสาททราย (2512) บทประพันธ์: ส.เนาวราช อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ปลาไหลทอง (2512) http://th.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/button_link.png นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
ปีศาจเสน่หา (2512) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, บุษกร สาครรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, พฤหัส บุญหลง
ปีศาจแสนสวย (2512) ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เยาวเรศ นิสากร, ถวัลย์ คีรีวัตน์, วาสนา ชลากร
เปลวเทียน (2512) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร, แมน ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี, สีเทา เพ็ชรเจริญ
ผีเสื้อ (2512) สมานมิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ
พญาโศก (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2512
พยัคฆ์เหนือ-เสืออีสาน-ยมบาลใต้ (2512) พิจิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เพชรแท้ (2512) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์
เพื่อนน้ำสาบาน (2512)
ไพรรัก (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วาสนา ชลากร
ภูตแห่งความรัก (2512) กรุงเกษมภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
เมืองแม่หม้าย (2512) ผู้กำกับ: แท้ ประกาศวุฒิสาร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชินกร ไกรลาศ, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512
แม่ค้า (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ยอดคนจริง (2512) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, โยธิน เทวราช, ชุมพร เทพพิทักษ์
ยอดรักยูงทอง (2512) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
รอยปืน (2512) ทิพยรัตน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
รอยพราน (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2512
รัก-ยม (2512) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมบุรี
ลมเหนือ (2512) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
ลอยกระทง (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ละครเร่ (2512) อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สุทิศา พัฒนุช, มานพ อัศวเทพ, กนกวรรณ ด่านอุดม, ดอกดิน กัญญามาลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์
ลูกกบ (2512) นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ลูกปลา (2512) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2512
ลูกสาวพระอาทิตย์ (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกเขย (2512) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512
วังกาเหว่า (2512) อังคณาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ศศิธร เพชรรุ่ง
วิญญาณสุรพล (2512) นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, ใจดาว บุษยา
วิมานไฟ (2512) บทประพันธ์: กัญชลา ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ศศิธร เพชรรุ่ง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ฑัต เอกฑัต, พฤหัส บุญหลง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
เศรษฐีข้างถนน (2512) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มิสอันฮวา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
สมิงจ้าวท่า (2512) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
สวรรค์วันเพ็ญ (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
สอยดาวสาวเดือน (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2512
สายเลือดเดียวกัน (2512) นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี
สายใจ (2512) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เกียรติ สรัคคานนท์, ดรุณี ชื่นสกุล
สาละวัน (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช
เสือภูพาน (2512) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
แสงเดือน (2512) กรนิมิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช
หนาวหัวใจ (2512) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, เกชา เปลี่ยนวิถี
หลั่งเลือดแดนสิงห์ (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
หาดใหญ่ใจสู้ (2512) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, อดุลย์กรีน, ประมินทร์, สีเทา เพ็ชรเจริญ
เหนือบารมี (2512) เกชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, เนาวรัตน์ วัชรา
แหวนประดับก้อย (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, หลิน ฮั้น, สีเทา เพ็ชรเจริญ ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512
อภินิหารอาจารย์ทอง (2512) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ไอ้เปีย (2512) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต, สมชาย ศรีภูมิ ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2512
ไอ้แมวดำ (2512) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512

อ้างอิง[แก้]