รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2512

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2512

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 สิงห์อิสาน (2512) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วาสนา ชลากร, ศศิธร เพชรรุ่ง
กามเทพลวง (2512) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
กินรี (2512) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เกาะสวาท หาดสวรรค์ (2512) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์
เกิดเป็นชาย (2512) บทประพันธ์: ภูธัย กันชน ผู้สร้าง: เบญจมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2512
แก้วแก่นกล้า (2512) ผู้สร้าง: บุศยรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2512
ไก่ฟ้า (2512) ผู้สร้าง: สบายใจฟิล์ม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ไก่แก้ว (2512) ผู้สร้าง: บุศรินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แก้วฟ้า นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512
ขวัญหล้า (2512) ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ขุนตาล (2512) ผู้สร้าง: พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512
เขี้ยวพยัคฆ์ (2512) ผู้สร้าง: นครินทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
คฤหาสน์รัก (2512) บทประพันธ์: สองชัย ผู้สร้าง: โชติมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา
ความรักเจ้าขา (2512) บทประพันธ์: ก.ศยามานนท์ ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
จอมคน (2512) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: กฤษดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อนุชา รัตนมาลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512
เจ้าหญิง (2512) บทประพันธ์: เทพากร ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2512
เจ้าแพร (2512) บทประพันธ์: พจนารถ เกสจินดา ผู้สร้าง: วรเวสฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
เจ้าแม่สาริกา (2512) บทประพันธ์: กมลพันธ์ สันติธาดา ผู้สร้าง: ภูมินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชษฐ์ ชัยชนะ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
จ้าวป่าช้า (2512) ผู้สร้าง: สบายใจฟิล์ม ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย: วิน วิษณุรัก, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
ชาติลำชี (2512) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้สร้าง: รุ่งสุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ดวงใจแม่ (2512) บทประพันธ์: ปฤศนา ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, สุมาลี ทองหล่อ, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ดอนเจดีย์ (2512) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ภาวนา ชนะจิต, สุวิน สว่างรัตน์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2512
ดาวรุ่ง (2512) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร, บุษกร สาครรัตน์, มารศรี ณ บางช้าง, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดิน น้ำ ลม ไฟ (2512) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช, ครรชิต ขวัญประชา, รุจน์ รณภพ, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชัย ลูกสุรินทร์, สีเทา ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2512
เดชนางพราย (2512) บทประพันธ์: กุลธาดา ผู้สร้าง: เพชรมงกุฎภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เด็กวัด (2512) ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ด่วนเหนือ (2512) ผู้สร้าง: ชมพูนุชภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
ตาลเดี่ยว (2512) ผู้สร้าง: ศิวาพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2512
ตุ๊กแกผี (2512) ผู้สร้าง: ธารทองภาพยนตร์ นำแสดงโดย: พัลลภ พรพิษณุ, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ต้อยติ่ง (2512) ผู้สร้าง: สุจินต์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, มาลี เวชประเสริฐ, สีเทา, ส.อาสนจินดา, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ทรชนเดนตาย (2512) ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ทับสะแก (2512) ผู้สร้าง: พิชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ฤทธิ์ ลือชา, อนุชา รัตนมาลย์, วาสนา ชลากร, ศศิธร เพชรรุ่ง ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512
เทพบุตรลูกทุ่ง (2512) นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, วาสนา ชลากร
เทพบุตรสลาตัน (2512) ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ไทยน้อย (2512) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2512
นางกวัก (2512) ผู้สร้าง: พันคำภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, วิน วันชัย, ศรีไพร ใจพระ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2512
นางพญา (2512) ผู้สร้าง: บางกอกภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ครรชิต ขวัญประชา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วาสนา ชลากร, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
นางละคร (2512) ผู้สร้าง: รุ่งโรจน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, โรจนา พรเมธา ฉายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
นางสาวอบเชย (2512) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
น้องรัก (2512) ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, บุษรา นฤมิตร, สีเทา ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ปราสาททราย (2512) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ปลาไหลทอง (2512) ผู้สร้าง: เทพกิติภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
ปีศาจเสน่หา (2512) ผู้สร้าง: กวีชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, บุษกร สาครรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, พฤหัส บุญหลง ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512
ปีศาจแสนสวย (2512) ผู้สร้าง: ปทุมรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เยาวเรศ นิสากร, ถวัลย์ คีรีวัตน์, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2512
เปลวเทียน (2512) ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร, แมน ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี, สีเทา ฉายวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2512
ผีเสื้อ (2512) ผู้สร้าง: สมานมิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา
พญาโศก (2512) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2512
พยัคฆ์เหนือ-เสืออีสาน-ยมบาลใต้ (2512) ผู้สร้าง: พิจิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
เพชรแท้ (2512) ผู้สร้าง: เทิดธรรมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
เพื่อนน้ำสาบาน (2512)
ไพรรัก (2512) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: กิตติกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
ภูตแห่งความรัก (2512) ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
เมืองแม่หม้าย (2512) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: แท้ ประกาศวุฒิสาร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชินกร ไกรลาศ, สีเทา ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512
แม่ค้า (2512) ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ยอดคนจริง (2512) ผู้สร้าง: สุทธิเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, รุจน์ รณภพ, โยธิน เทวราช, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ยอดรักยูงทอง (2512) ผู้สร้าง: พิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2512
รอยปืน (2512) ผู้สร้าง: ทิพยรัตน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
รอยพราน (2512) ผู้สร้าง: ชัยบัญชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2512
รัก-ยม (2512) ผู้สร้าง: พันธุ์ทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมบุรี
ลมเหนือ (2512) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
ลอยกระทง (2512) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ละครเร่ (2512) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สุทิศา พัฒนุช, มานพ อัศวเทพ, กนกวรรณ ด่านอุดม, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชรินทร์ นันทนาคร, จารุวรรณ ปัญโญภาส ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2512 ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์
ลูกกบ (2512) ผู้สร้าง: เสน่ห์น้อยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แดง นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, โสภา สถาพร, สีเทา ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ลูกปลา (2512) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2512
ลูกสาวพระอาทิตย์ (2512) ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกเขย (2512) ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512
วังกาเหว่า (2512) ผู้สร้าง: อังคณาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ศศิธร เพชรรุ่ง, สีเทา
วิญญาณสุรพล (2512) นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, ใจดาว บุษยา ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2512
วิมานไฟ (2512) บทประพันธ์: กัญชลา ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ศศิธร เพชรรุ่ง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ฑัต เอกฑัต, พฤหัส บุญหลง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
เศรษฐีข้างถนน (2512) ผู้สร้าง: กิตติชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มิสอันฮวา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
สมิงจ้าวท่า (2512) ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
สวรรค์วันเพ็ญ (2512) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชรินทร์ นันทนาคร, สีเทา ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512
สอยดาวสาวเดือน (2512) ผู้สร้าง: บูรพาศิลป์ภาพยนตร์, บางกอกการภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ชนะ ศรีอุบล, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เสน่ห์ โกมารชุน, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2512
สายเลือดเดียวกัน (2512) นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี
สายใจ (2512) ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เกียรติ สรัคคานนท์, ดรุณี ชื่นสกุล ฉายวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2512
สาละวัน (2512) ผู้สร้าง: ศศิธรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช
เสือภูพาน (2512) ผู้สร้าง: เทวราชฟิล์ม ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวส ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
แสงเดือน (2512) ผู้สร้าง: กรนิมิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2512
หนาวหัวใจ (2512) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, เกชา เปลี่ยนวิถี
หลั่งเลือดแดนสิงห์ (2512) ผู้สร้าง: พจนาภิรมย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
หาดใหญ่ใจสู้ (2512) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, อดุลย์ กรีน, ประมินทร์, สีเทา ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
เหนือบารมี (2512) ผู้สร้าง: เกชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
แหวนประดับก้อย (2512) ผู้สร้าง: อมรชัยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, หลิน ฮั้น, สีเทา ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512
อภินิหารอาจารย์ทอง (2512) บทประพันธ์: ล้อต๊อก ผู้สร้าง: วัฒนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สยุมพร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512
ไอ้เปีย (2512) ผู้สร้าง: ลูกหลวงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต, สมชาย ศรีภูมิ ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2512
ไอ้แมวดำ (2512) ผู้สร้าง: เมืองสยามภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512

อ้างอิง[แก้]