รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2524

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2524

 1. 5 คม (2524)
  • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นพพล โกมารชุน, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รัชต์ สมบัติดี, ปิยะมาศ โมนยะกุล
 2. กล้วยไม้สีเลือด (2524)
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี, ฮุยคิง
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศาล อัครเศรณี, เยียะหัว, จินเหลียง, คังหย่าหลาน
 3. กามนิต วาสิฎฐี (2524)
  • ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล, มานพ อัศวเทพ, เศรษฐา ศิระฉายา, ลักษณ์ อภิชาติ
 4. กำแพงหัวใจ (2524)
  • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี
 5. กูละเบื่อส์ (2524)
  • นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สุเทพ โพธิ์งาม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทา, ท้วม ทรนง
 6. เก็บรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
 7. แก่นกะลาสี (2524)
  • ผู้กำกับ: ประกอบ ไชยพิพัฒน์
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, นันทิดา แก้วบัวสาย, วิยะดา อุมารินทร์, เทพ เทียนชัย, เทพ โพธิ์งาม, สุวิน สว่างรัตน์
 8. แก้วกาหลง (2524)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, อาภาพร กรทิพย์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, เพชร ดาราฉาย, เทพ เทียนชัย
 9. แก้วตาพี่ (2524)
  • ผู้กำกับ: พันคำ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วิยะดา อุมารินทร์, อดุลย์ กรีน
 10. ขบวนการแก้จน (2524)
  • ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ
  • นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, ล้อต๊อก
 11. ขัง8 (2524)
  • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, นพพล โกมารชุน, นิศา แสงศิลป์, ฉวีวรรณ บุญปรก, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
 12. เขยขัดดอก (2524)
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, นันทิดา แก้วบัวสาย, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เศรษฐา ศิระฉายา, วิยะดา อุมารินทร์
 13. ไข่ลูกเขย (2524)
  • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, จุรี โอศิริ
 14. ครูวิบาก (2524)
  • ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม
  • นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช, ดู๋ ดอกมะดัน, สุชาติ แสงธรรม
 15. คำอธิษฐานของดวงดาว (2524)
  • ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีนัส ทิพย์จันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เศรษฐา ศิระฉายา
 16. คุณปู่ซู่ซ่า (2524)
  • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์
 17. คุณหญิงพวงแข (2524)
  • ผู้กำกับ: ทักษา สันชัย
  • นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, นาท ภูวนัย, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
 18. ค่าของคน (2524)
  • บทประพันธ์: โรสราเรน
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, พิราวรรณ ประสพศาสตร์
 19. ค่าน้ำนม (2524)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิยะดา อุมารินทร์, โสธร รุ่งเรือง
 20. ค่าแห่งความรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทูน หิรัญทรัพย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิยะดา อุมารินทร์, มธุรส รัตนา
 21. เงินปากผี (2524)
  • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
  • นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิภาพร นงนุช, ธีรศักดิ์ ธานีรัตน์, ล้อต๊อก
 22. จอมตะบัน (2524)
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ดวงชีวัน โกมลเสน, ฤทธิ์ ลือชา, เกชา เปลี่ยนวิถี
 23. เจ้าบ่าวทีเด็ด (2524)
  • ผู้กำกับ: โรม บุนนาค
  • นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, อัจฉรา รอดศาสตรา, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร
 24. เจ้าพ่อภูเขียว (2524)
  • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, นาท ภูวนัย, เกชา เปลี่ยนวิถี, ลักษณ์ อภิชาติ, ดวงใจ หทัยกาญจน์
 25. เจ้าหญิงแตงอ่อน (2524)
  • ผู้กำกับ: จรูญ ธรรมศิลป์
  • นำแสดงโดย: ชานนท์ มณีฉาย, วนิษฐา วัชโรบล
 26. เจ้าแม่สาริกา (2524)
  • ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี
  • นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สมภพ เบญจาธิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สมจินต์ ธรรมฑัต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
 27. เจ๊จ๋าเจ๊ (2524)
  • ผู้กำกับ: เมฆเสรี
  • นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, ชูศรี มีสมมนต์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พรวดี โลหะพรหม
 28. ชาติจงอาง (2524)
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
 29. ชีวิตเลือกไม่ได้ (2524)
  • ผู้กำกับ: เสรี วงศ์มณฑา
  • นำแสดงโดย: อัศวิน รัตนประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, นิภาพร นงนุช
 30. เชลยศักดิ์ (2524)
  • ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
 31. ซุเปอร์เก๋า (2524)
  • ผู้กำกับ: สุริยา ตรีบุปผา
  • นำแสดงโดย: เพชร ดาราฉาย, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อาภาพร กรทิพย์, เทพ เทียนชัย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, บุญส่ง เคหะทัต
 32. ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง (2524)
  • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
  • นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, ไกรสร แสงอนันต์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ
 33. ดาวพระศุกร์ (2524)
  • นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, สรพงษ์ ชาตรี, ธิติมา สังขพิทักษ์, พิศมัย วิไลศักดิ์
 34. ดิน น้ำ ลม ไฟ (2524)
  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, วิยะดา อุมารินทร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิภพ ภู่ภิญโญ
 35. เด็ดหนวดพ่อตา (2524)
  • ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร
  • นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปัทมา ปานทอง, สมควร กระจ่างศาสตร์, มนตรี เจนอักษร, วรารัตน์ เทพโสธร, รอง เค้ามูลคดี
 36. เด๋อด๋า เฮงระเบิด (2524)
 37. ถ้าเธอยังมีรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ตุ๊กตา จินดานุช, ปัญญา นิรันดร์กุล
 38. ทหารอากาศขาดรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: สมพงษ์ พงษ์มิตร
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
 39. ทหารเรือมาแล้ว (2524)
  • ผู้กำกับ: ล้อต๊อก
  • นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, ลลนา สุลาวัลย์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, รอง เค้ามูลคดี, เศรษฐา ศิระฉายา, ภูมิ พัฒนายุทธ
 40. ทอง ภาค 2 (2524)
  • ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร
 41. ทัดดาวบุษยา (2524)
  • ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ช่างแก้ว
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, จตุพล ภูอภิรมย์, ไกรสร แสงอนันต์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ตรีนุช ทิมเจริญ, เมตตา รุ่งรัตน์
 42. ทุ่งกุลาร้องไห้ (2524)
  • ผู้กำกับ: กฤษณพงษ์ นาคธน
  • นำแสดงโดย: อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, มานพ อัศวเทพ, ศรอนงค์ นวศิลป์, สิงห์ อิ่มลาภ
 43. ไทรโศก (2524)
  • ผู้กำกับ: น้อย เศวต
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นาวี สุวรรณทัพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
 44. นกน้อย (2524)
  • ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์
  • นำแสดงโดย: สาลิกา สนธิกาญจน์, สรพงษ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์, รอง เค้ามูลคดี, ดอกดิน กัญญามาลย์
 45. นางสาวโพระดก (2524)
  • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รอง เค้ามูลคดี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศศิธร ปิยะกาญจน์
 46. นี้หรือคือความรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: กนกวรรณ ด่านอุดม
  • นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, อำภา ภูษิต, อัจฉรา รอดศาสตรา
 47. บอกว่าอย่ามายุ่ง (2524)
  • ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์
 48. ประกาศิตจากหัวใจ (2524)
  • ผู้กำกับ: ถาวร สุวรรณ
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์
 49. ประชาชนนอก (2524)
 50. ปลาร้าหอม (2524)
  • ผู้กำกับ: ทม วิศวชาติ
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, คนางค์ ดำรงหัด, อุเทน บุญยงค์
 51. ปิศาจ (2524)
 52. ปิศาจเมียน้อย (2524)
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ศิริญญา สุรศักดิ์
 53. ไปรษณีย์สุดหล่อ (2524)
  • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
  • นำแสดงโดย: เทพ เทียนชัย, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
 54. ป่าช้าแตก (2524)
  • ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชูศรี มีสมมนต์, สมภพ เบญจาธิกุล, จันทนา ศิริผล, สมพงษ์ พงษ์มิตร
 55. โปลิศจับขโมย (2524)
  • ผู้กำกับ: วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มนตรี เจนอักษร, อำภา ภูษิค
 56. ผีตาโบ๋ (2524)
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ปรียา รุ่งเรือง, โป๋ เป่าปี่, ล้อต๊อก
 57. ผึ้งแตกรัง (2524)
  • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไกรสร แสงอนันต์, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, เพ็ญพร ไพฑูรย์
 58. ผู้ใหญ่อ้วน กำนันผอม (2524)
  • ผู้กำกับ: ศุภักษร
  • นำแสดงโดย: นันทิดา แก้วบัวสาย, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ธานี ศรีสว่าง, เทพ โพธิ์งาม, เด๋อ ดอกสะเดา, เพชร ดาราฉาย
 59. แผ่นดินต้องสู้ (2524)
  • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พัทยา ลดาวัลย์, ส.อาสนจินดา, มานพ อัศวเทพ
 60. พระรถเมรี (2524)
  • ผู้กำกับ: เนรมิต
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อำภา ภูษิต, ดามพ์ ดัสกร, รณ ฤทธิชัย, ดวงชีวัน โกมลเสน
 61. พ่อปลาไหล (2524)
  • ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ลลนา สุลาวัลย์, ธิติมา สังขพิทักษ์
 62. ฟ้าเพียงดิน (2524)
  • ผู้กำกับ: แสนยากร
  • นำแสดงโดย: ภาณุมาศ สุขอัมพร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวเรศ นิสากร, ภิญโญ ปานนุ้ย, ไกรลาศ เกรียงไกร
 63. ภูชิชย์ นริศรา (2524)
  • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ
 64. มหาราชดำ (2524)
  • ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, มนตรี เจนอักษร, อำภา ภูษิต, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ธิติมา สังขพิทักษ์
 65. มือปืนกระดูกเหล็ก (2524)
  • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, นาท ภูวนัย, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์
 66. เมียสองต้องห้าม (2524)
  • ผู้กำกับ: สันติ เอนกนนท์
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
 67. แม่กาวาง (2524)
  • ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, มนตรี เจนอักษร, เศรษฐา ศิระฉายา, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์
 68. แม่ศรีเรือน (2524)
  • ผู้กำกับ: สมาน คำภีร์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ไกรสร แสงอนันต์, พอเจตน์ แก่นเพชร, อำภา ภูษิต, อุเทน บุญยงค์ , มธุรส รัตนา
 69. ยอดดรุณี (2524)
  • ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ช่างแก้ว
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, ไกรสร แสงอนันต์, สาวิตรี สามิภักดิ์, อำภา ภูษิต, ธิติมา สังขพิทักษ์, ปรัชญา อัครพล
 70. ยอดรักผู้กอง (2524)
  • ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา
  • นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ล้อต๊อก, พิศมัย วิไลศักดิ์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เศรษฐา ศิระฉายา
 71. ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่ (2524)
  • ผู้กำกับ: อารี ศรทอง
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วาสนา สิทธิเวช, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เศกสิทธิ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, สุพรรณี จิตเที่ยง
 72. ยางโทน (2524)
  • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดามพ์ ดัสกร
 73. ยิ้มหน่อย จ้า! (2524)
  • ผู้กำกับ: เมฆ เสรี
  • นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, สุเทพ โพธิ์งาม, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อำภา ภูษิต, บู๊ วิบูลย์นันท์
 74. ระย้า (2524)
  • ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ
  • นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, ล้อต๊อก
 75. รักกันลั่นเปรี้ยง (2524)
  • ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล
  • นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รอง เค้ามูลคดี, มยุรา ธนะบุตร, เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก
 76. รักข้ามคลอง (2524)
  • ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์
 77. รักครั้งสุดท้าย (2524)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นพพล โกมารชุน, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรา ธนะบุตร, สมชาย สามิภักดิ์
 78. รักพยาบาท (2524)
  • ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม
  • นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, นพพล โกมารชุน, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
 79. ล.ลิงจับหลัก (2524)
  • ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ
  • นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เม้ง โกเบ
 80. ลุยเลอะ (2524)
  • ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สีเทา, อรสา, สุเทพ โพธิ์งาม, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
 81. ลูกสาวกำนัน (2524)
  • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์
 82. ลูกสาวจ่าโท (2524)
  • ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, วิยะดา อุมารินทร์
 83. ลูกสาวแม่ค้า (2524)
  • ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สรพงศ์ ชาตรี, มนตรี เจนอักษร, ชูศรี มีสมมนต์, สุวิน สว่างรัตน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
 84. เลือดในสายฝน (2524)
  • ผู้กำกับ: เตียลิมาน
  • นำแสดงโดย: ดีเศวต, ดญ.วิจิตร
 85. วันที่แม่รอ (2524)
  • ผู้กำกับ: ชูศักดิ์ อดิศักดิ์
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ วัชรา, สมบัติ เมทะนี, ศศิมา สิงห์ศิริ, มานพ อัศวเทพ, ดญ.ศศิมาภรณ์ วุฒยาพงษ์
 86. วันสังหาร (2524)
  • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี, สเปก
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาภาพร กรทิพย์, โกวิท วัฒนกุล, วิยะดา อุมารินทร์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร
 87. ศรีธนญชัย (2524)
  • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
  • นำแสดงโดย: นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ด.ช.สามารถ พึ่งกิจ, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์
 88. สงครามกับความรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: เล็ก กิติพราภรณ์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ติงลี่, คริสโตเฟอร์ ยอร์จ, นิจ อลิสา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
 89. สนับมือ (2524)
  • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิศา แสงศิลป์, ฉวีวรรณ บุญปรก
 90. สร้อยฟ้าขายตัว (2524)
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศาล อัครเศรณี, ไกรสร แสงอนันต์, ธิติมา สังขพิทักษ์, เตือนตา ตรีมงคล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์
 91. สวัสดีคนสวย (2524)
  • นำแสดงโดย: อาภาพร กรทิพย์, ไกรสร แสงอนันต์
 92. สะดิ้ง (2524)
  • นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ล้อต๊อก, สมภพ เบญจาธิกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สีเทา
 93. สัตว์สงคราม (2524)
  • ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, รณ ฤทธิชัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ดวงชีวัน โกมลเสน, โสธร รุ่งเรือง
 94. สันกำแพง (2524)
  • ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
 95. สามเสือสุพรรณ (2524)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, ไกรสร แสงอนันต์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ส.อาสนจินดา, ธิติมา สังขพิทักษ์
 96. สายใจ (2524)
  • ผลิตโดย สหมงคลฟิล์ม
  • นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, นันทิดา แก้วบัวสาย, อำภา ภูษิต
 97. สาวน้อย (2524)
  • ผู้กำกับ: พันคำ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกรสร แสงอนันต์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อำภา ภูษิต, สมจินต์ ธรรมฑัต, มานพ อัศวเทพ
 98. สิงห์คะนองปืน (2524)
  • ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, นาท ภูวนัย, อุเทน บุญยงค์
 99. สิงห์สองฝั่ง (2524)
  • ผู้กำกับ: อั้น สัตหีบ
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มนตรี เจนอักษร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มารศรี ณ บางช้าง, สีเทา
 100. สุดปรารถนา (2524)
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกรสร แสงอนันต์, สมบัติ เมทะนี, ปรัชญา อัครพล, พรพรรณ เกษมมัสสุ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
 101. เสือมังกร (2524)
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มนตรี เจนอักษร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อำภา ภูษิต, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, มานพ อัศวเทพ
 102. เสือเฒ่า สิงห์หนุ่ม (2524)
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วาสนา สิทธิเวช, รณ ฤทธิชัย, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
 103. เสือโค่นสิงห์ (2524)
  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษณ์ อภิชาติ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
 104. แสนรัก (2524)
  • ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน
  • นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พยัคฆ์ รามวาทิน, อำภา ภูษิต, ล้อต๊อก, ดวงชีวัน โกมลเสน, ดช.สานิต พงษ์มิตร
 105. หมามุ่ย (2524)
  • ผู้กำกับ: พนม นพพร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริโย มโนรมย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์
 106. หัวใจขายฝาก (2524)
  • ผู้กำกับ: อดุลย์ ดุลยรัตน์
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล
 107. อาจารย์โกย (2524)
  • ผู้กำกับ: แสงอาทิตย์
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ล้อต๊อก, ลักษณ์ อภิชาติ, รอง เค้ามูลคดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล
 108. อุ๊ย! เขิน (2524)
  • ผู้กำกับ: พนม นพพร
  • นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, นิภาพร นงนุช, ไกรลาศ เกรียงไกร, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์
 109. ไอ้ค่อม (2524)
  • ผู้กำกับ: คิด สุวรรณศร
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ส.อาสนจินดา
 110. ไอ้หนวดเหล็ก (2524) ชื่ออื่น... เตือนใจ ภาค 2
  • ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร
  • นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทวนธน คำมีศรี, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เกชา เปลี่ยนวิถี, โสธร รุ่งเรือง
 111. ไอ้แก่น (2524)
  • ผู้กำกับ: พันคำ
  • นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
 112. ไอ๊หยาอาตือ (2524)
  • ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย
  • นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สมบัติ เมทะนี, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ท้วม ทรนง, กัณฑรีย์ นาคประภา

อ้างอิง[แก้]