รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2502

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2502

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้กำกับ นักแสดง
กล่อมกากี (2502) ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อมรา อัศวนนท์, หมิ่นจู้, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา
กิโมโน (2502) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, คิเซะ มิโดริ, อาคาเนะ, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์
กุหลาบแสนสวย (2502) กำกับ: วันทิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จรูญ สินธุเศรษฐ์, จันทรา เมธากุล
คนองปืน (2502) ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมพล กงสุวรรณ
งูเห่าไฟ (2502) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, อัคคี เมฆยัณห์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ถวัลย์ คีรีวัตน์, ถวิล นันทิวงศ์, เสมา เมืองสมุทร
เงาเพชฌฆาต (2502) นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, ประมินทร์ จารุจารีต, วงทอง ผลานุสนธิ์, เสน่ห์ โกมารชุน, วีนัส โอศิริ
เจ็ดสิงห์สมุทร (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, สุระ นานา, ส.อาสนจินดา, เปิ่น ปาฏิหาริย์, สงวน รัตนทัศนีย์, ทองฮะ วงศ์รักไทย
จ้าวนักเลง (2502) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต สร้างโดย ทัศไนยภาพยนตร์ รังสรรค์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, เรวดี ศิริวิไล, ปัญจะ ศุทธรินทร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ชาติสมิง (2502) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
เชลยรัก (2502) ผู้กำกับ: ช.แสงเพ็ญ นำแสดงโดย: จูอิง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุทิน บัณฑิตกุล, ชลิต สุเสวี, วรรณวิมล สุวิภาค
เชลยศักดิ์ (2502) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้กำกับ: อุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ประศาสน์ คุณะดิลก, กวี นาคราช, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อบ บุญติด, กำจาย รัตนดิลก
ซาเซียน (2502) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เรวดี ศิริวิไล, มารศรี มุกดาประกร, น้ำเงิน บุญหนัก, ประไพ คำเรียบร้อย
ดาวคลี่ (2502) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: กรรณิกา ดาวคลี่, สิงห์ มิลินทราศัย, ปักษิณ ศรไกร, พวงทอง ว่องไว, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์
เทพบุตรโจร (2502) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: พร ไพโรจน์, จุรีรัตน์ จันทรศิลปิน, วิน วิษณุรักษ์, จำนงค์ คุณะดิลก, ไสล พูนชัย, โกมินทร์ นิลวงษ์
นางสิงห์เมืองเสือ (2502) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, แสน สุรศักดิ์, งามตา ศุภพงษ์, ปรียา รุ่งเรือง
แผ่นดินใคร (2502) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุทิน บัณฑิตกุล, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง
ฝ่ามรสุม (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, แสน สุรศักดิ์
พล นิกร กิมหงวน ตะลุยฮาเร็ม (2502) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ไชยา สุริยัน, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, มีศักดิ์ นาครัตน์, นคร มงคลายน, จรูญ สินธุเศรษฐ์
ภูติเหลือง (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ดนัย ดุลยพรรณ, จันทรา เมธากุล
มัจจุราชประกาสิต (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ลือชัย นฤนาท, ส.อาสนจินดา, จรัสศรี สายะศิลป์, ประภาพรรณ นาคทอง, จำรูญ หนวดจิ๋ม
มือเหล็ก (2502) ผู้กำกับ: จักรเพชร นำแสดงโดย: มิสคูมี่, ลือชัย นฤนาท, สมถวิล มุกดาประกร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ล้อต๊อก
แม่ (2502) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชนะ ศรีอุบล, รสลิน วิลาวัลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสุวรรณ
แม่นาคพระโขนง (2502) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิษณุรักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, เสถียร ธรรมเจริญ
รอยเสือ (2502) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ลือชัย นฤนาท, เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล, พันคำ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
รักเธอเท่าฟ้า (2502) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พันคำ, ด.ญ.หัทยา จันทร์สมบูรณ์
เลือดทาแผ่นดิน (2502) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์
วนาลี (2502) บทประพันธ์: สราญจิตต์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: เกศริน ปัทมวรรณ, พันคำ, อาคม มกรานนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
สามสมอ (2502) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เจิม ปั้นอำไพ
สิงห์สมุทร (2502) ผู้กำกับ: สมพล กงสุวรรณ นำแสดงโดย: พร ไพโรจน์, ชนินทร์ นฤปกรณ์, ประไพ คำเรียบร้อย, ทัศนีย์ ชุวสุวัฒ
สิบทหารเสือ (2502) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทักษิณ แจ่มผล, สมควร กระจ่างศาสตร์, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, อุษา อัจฉรานิมิตร
สิบสองนักสู้ (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชรินทร์ งามเมือง, วิภา วัฒนธำรงค์
สี่คิงส์ (2502) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ไชยา สุริยัน, อาคม มกรานนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุทิน บัณฑิตกุล, จรูญ สินธุเศรษฐ์
หนึ่งน้องนางเดียว (2502) บทประพันธ์: ชลอ ศรนันท์ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, จรัสศรี สายะศิลป์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล
เหนือมนุษย์ (2502) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา , เกศริน ปัทมวรรณ, แมน ธีระพล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เรวดี ศิริวิไล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ไอ้เสือมือเปล่า (2502) ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พิมพ์ใจ โสภารักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, นพมาศ ศิริโสภณ, โดม ธรรมจักร
ไอ้แก่น (2502) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ลือชัย นฤนาท, วิน วิษณุรักษ์

อ้างอิง[แก้]