ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2502

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2502

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กล่อมกากี (2502) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อมรา อัศวนนท์, หมิ่นจู้, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2502
กิโมโน (2502) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เฉลิมชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, คิเซะ มิโดริ, อาคาเนะ, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2502
กุหลาบแสนสวย (2502) บทประพันธ์: ก.สยามานนท์ ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ กำกับ: วันทิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จรูญ สินธุเศรษฐ์, จันทรา เมธากุล ฉายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
คนองปืน (2502) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2502
งูเห่าไฟ (2502) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, อัคคี เมฆยัณห์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ถวัลย์ คีรีวัตน์, ถวิล นันทิวงศ์, เสมา เมืองสมุทร ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2502
เงาเพชฌฆาต (2502) ผู้สร้าง: น้ำทิพย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, ประมินทร์ จารุจารีต, วงทอง ผลานุสนธิ์, เสน่ห์ โกมารชุน, วีนัส โอศิริ ฉายวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2502
เจ็ดสิงห์สมุทร (2502) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, สุระ นานา, ส.อาสนจินดา, เปิ่น ปาฏิหาริย์, สงวน รัตนทัศนีย์, ทองฮะ วงศ์รักไทย ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
จ้าวนักเลง (2502) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต รังสรรค์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้สร้าง: ทัศไนยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, เรวดี ศิริวิไล, ปัญจะ ศุทธรินทร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2502
ชาติสมิง (2502) บทประพันธ์: เกรียง ไกรสร ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2502
เชลยรัก (2502) บทประพันธ์: ช.แสงเพ็ญ ผู้กำกับ: ช.แสงเพ็ญ นำแสดงโดย: จูอิง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุทิน บัณฑิตกุล, ชลิต สุเสวี, วรรณวิมล สุวิภาค ฉายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
เชลยศักดิ์ (2502) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ประศาสน์ คุณะดิลก, กวี นาคราช, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อบ บุญติด, กำจาย รัตนดิลก ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2502
ซาเซียน (2502) ผู้สร้าง: ราชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เรวดี ศิริวิไล, มารศรี มุกดาประกร, น้ำเงิน บุญหนัก, ประไพ คำเรียบร้อย
ดาวคลี่ (2502) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: กรรณิกา ดาวคลี่, สิงห์ มิลินทราศัย, ปักษิณ ศรไกร, พวงทอง ว่องไว, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2502
เทพบุตรโจร (2502) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: นังคลาภิวัฒน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: พร ไพโรจน์, จุรีรัตน์ จันทรศิลปิน, วิน วิษณุรักษ์, จำนงค์ คุณะดิลก, ไสล พูนชัย, โกมินทร์ นิลวงษ์ ฉายวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2502
นางสิงห์เมืองเสือ (2502) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, แสน สุรศักดิ์, งามตา ศุภพงษ์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
แผ่นดินใคร (2502) ผู้สร้าง: สุวรรณสิงห์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุทิน บัณฑิตกุล, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
ฝ่ามรสุม (2502) บทประพันธ์: อดุล ราชวังอินทร์ ผู้สร้าง: สุจินต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, แสน สุรศักดิ์ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
พล นิกร กิมหงวน ตะลุยฮาเร็ม (2502) บทประพันธ์: ป.อินทรปาลิต ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ไชยา สุริยัน, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, มีศักดิ์ นาครัตน์, นคร มงคลายน, จรูญ สินธุเศรษฐ์ ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2502
ภูตเหลือง (2502) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ดนัย ดุลยพรรณ, จันทรา เมธากุล ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
มัจจุราชประกาสิต (2502) บทประพันธ์: เหม เวชกร ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ลือชัย นฤนาท, ส.อาสนจินดา, จรัสศรี สายะศิลป์, ประภาพรรณ นาคทอง, จำรูญ หนวดจิ๋ม ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2502
มือเหล็ก (2502) บทประพันธ์: ผาสุข วัฒนารมย์ ผู้สร้าง: จักรเพชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จักรเพชร นำแสดงโดย: มิสคูมี่, ลือชัย นฤนาท, สมถวิล มุกดาประกร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
แม่ (2502) ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชนะ ศรีอุบล, รสลิน วิลาวัลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2502
แม่นาคพระโขนง (2502) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิษณุรักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, เสถียร ธรรมเจริญ ฉายวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2502
รอยเสือ (2502) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: รัตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ลือชัย นฤนาท, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, พันคำ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2502
รักเธอเท่าฟ้า (2502) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พันคำ, ด.ญ.หัทยา จันทร์สมบูรณ์ ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2502
เลือดทาแผ่นดิน (2502) ผู้สร้าง: กรรณสูตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2502
วนาลี (2502) บทประพันธ์: สราญจิตต์ ผู้สร้าง: ศุภมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: เกศริน ปัทมวรรณ, พันคำ, อาคม มกรานนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
สามสมอ (2502) ผู้สร้าง: ศรีชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เจิม ปั้นอำไพ ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
สิงห์สมุทร (2502) ผู้สร้าง: เมืองทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมพล กงสุวรรณ นำแสดงโดย: พร ไพโรจน์, ชนินทร์ นฤปกรณ์, ประไพ คำเรียบร้อย, ทัศนีย์ ชุวสุวัฒ ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2502
สิบทหารเสือ (2502) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทักษิณ แจ่มผล, สมควร กระจ่างศาสตร์, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, อุษา อัจฉรานิมิตร ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2502
สิบสองนักสู้ (2502) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชรินทร์ นันทนาคร, วิภา วัฒนธำรงค์ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2502
สี่คิงส์ (2502) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ไชยา สุริยัน, อาคม มกรานนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุทิน บัณฑิตกุล, จรูญ สินธุเศรษฐ์ ฉายวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
หนึ่งน้องนางเดียว (2502) บทประพันธ์: ชลอ ศรนันท์ ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, จรัสศรี สายะศิลป์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502
เหนือมนุษย์ (2502) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ยูเนียนฟิล์ม ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เกศริน ปัทมวรรณ, แมน ธีระพล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เรวดี ศิริวิไล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2502
ไอ้เสือมือเปล่า (2502) บทประพันธ์: จรูญ สินธุเศรษฐ ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พิมพ์ใจ โสภารักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, นพมาศ ศิริโสภณ, โดม ธรรมจักร ฉายวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
ไอ้แก่น (2502) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ลือชัย นฤนาท, วิน วิษณุรักษ์ ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502

อ้างอิง

[แก้]