รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2513

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2513

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้กำกับ นักแสดง
2 สิงห์จ้าวพยัคฆ์ (2513). นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ลือชัย นฤนาท
7 สิงห์คืนถิ่น (2513) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
กายทิพย์ (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, ชนะ ศรีอุบล, สุมาลี ทองหล่อ
กำแพงเงินตรา (2513) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร
กำแพงแสน (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต
กิ่งแก้ว (2513) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, โสภา สถาพร
ขุนทาส (2513) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เนาวรัตน์ วัชรา
คมแฝก (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกชา เปลี่ยนวิถี, ลือชัย นฤนาท, เพชร พิษณุ, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์
คู่สร้าง (2513) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์
เงินจางนางจร (2513) ผู้กำกับ: สยุมพร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา, เมตตา รุ่งรัตน์, ชินกร ไกรลาศ
จอมบึง (2513) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
จอมโจรมเหศวร (2513) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์
จุ๊บแจง (2513) ผู้กำกับ: พงษ์สิทธิ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
เจ้าสาว (2513) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร, รุจน์ รณภพ, มาลี เวชประเสริฐ, พฤหัส บุญหลง
เจ้าแม่สไบทอง (2513) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปริม ประภาพร, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์
ชาติทองแดง (2513) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช
ชาติเหมราช (2513) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ชุมทางนักเลง (2513) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย
ดาวพระเสาร์ (2513) ผู้กำกับ: เชษฐ์ ชัยชนะ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ประมินทร์ จารุจารีต
ตายแล้วเกิด (2513) ผู้กำกับ: ทศ วงศ์งาม นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, โสภา สถาพร
ทุ่งมหาราช (2513) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ทักษิณ แจ่มผล, มาลาริน บุนนาค, ชุมพร เทพพิทักษ์
เทพฤทธิ์จอมเพชฌฆาต (2513) ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์
เทวีกายสิทธิ์ (2513) ผู้กำกับ: พิชิต มีชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต
โทน (2513) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สังข์ทอง สีใส, เศรษฐา ศิระฉายา
ไทยใหญ่ (2513) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ท่าจีน (2513) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์, อดุลย์ กรีน
นาทีสะเทือนขวัญ วันสิ้นมิตร ชัยบัญชา (2513)
บ้านวังแดง (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
บ้านสาวโสด (2513) ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ครรชิต ขวัญประชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา , จุรี โอศิริ
ปี่แก้วนางหงส์ (2513) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช
ฝนเดือนหก (2513) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร
ฝนเหนือ (2513) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ไวพจน์ เพชรสุวรรณ, เพลิน พรหมแดน
ฝนใต้ (2513) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เพลิน พรหมแดน, กังวานไพร ลูกเพชร, พันคำ
พระจันทร์แดง (2513) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, รุจน์ รณภพ, ฤทธี นฤบาล
เพลงรักแม่น้ำแคว (2513) ผู้กำกับ: ภรณี สุววรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เทิ่ง สติเฟื่อง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ท้วม ทรนง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ฟ้าคะนอง (2513) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, รุจน์ รณภพ, สรพงศ์ ชาตรี
ภูตเสน่หา (2513) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รักชนก จินดาวรรณ, มาลาริน บุนนาค
มนต์รักลูกทุ่ง (2513) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุมาลี ทองหล่อ, ฤทธี นฤบาล, แมน ธีระพล
มหาโจรองคุลีมาล (2513) นำแสดงโดย: ภุชงค์ นาคราช, เนาวรัตน์ วัชรา
แม่นาคพระนคร (2513) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์ ,เยาวเรศ นิศากร , สมพงษ์ พงษ์มิตร
แม่ปิง (2513) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, สุมาลี ทองหล่อ
แม่ย่านาง (2513) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ส.อาสนจินดา
ม้ามืด (2513) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุวิน สว่างรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ยอดเพชร (2513) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร, สีเทา
รักชั่วฟ้า (2513) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์
รักนิรันดร์ (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชินกร ไกรลาศ
รักเธอเสมอ (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ
เรารักกันไม่ได้ (2513) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, มานพ อัศวเทพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล
เรือมนุษย์ (2513) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ
ลำพู (2513) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกทุ่งเข้ากรุง (2513) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุวิน สว่างรัตน์
ลูกผี (2513) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, ชุมพร เทพพิทักษ์, ล้อต๊อก, สีเทา
ลูกหนี้ทีเด็ด (2513) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, โขมพัสตร์ อรรถยา
โลงแตก (2513) นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, บุษกร สาครรัตน์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ประมินทร์ จารุจารีต, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์
วนาสวรรค์ (2513) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์
วิญญาณดอกประดู่ (2513) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์
ว่าวน้อย (2513) ผู้กำกับ: สมพงษ์ พงษ์มิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา , ชัชฏาภรณ์ รักษณาเวศ
สวรรค์บ้านนา (2513) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ฑัต เอกทัต
สวรรค์เบี่ยง (2513) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริม ประภาพร
สามยอด (2513) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชร พิษณุ, ฉัตร มงคลชัย, อรัญญา นามวงศ์, ปริม ประภาพร, ใจดาว บุษยา
สาลิกาดง (2513) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, พร ไพโรจน์
สิงห์สาวเสือ (2513) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
เสน่ห์ลูกทุ่ง (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, พร ไพโรจน์
หวานใจ (2513) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, มานพ อัศวเทพ, โสภา สถาพร, ชรินทร์ นันทนาคร, ดอกดิน กัญญามาลย์
อยากดัง (2513) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์
อัศวินดาบกายสิทธิ์ (2513) ผู้กำกับ: เฉิน เลียก ปิน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เถียนเหย่, ซิ เจียง
อินทรีทอง (2513) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้กำกับ: มิตร ชัยบัญชา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ครรชิต ขวัญประชา, ม.ร.ว.ประสิทธิ์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวเรศ นิสากร ,สีเทา, ไกร ครรชิต, ทานทัต วิภาตะโยธิน
อีสาวบ้านไร่ (2513) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สีเทา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สาวิตรี สุวรรณจิต
ไอ้ยอดทอง (2513) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, รุจน์ รณภพ, สีเทา
ไอ้สู้ (2513) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์
ไอ้เบี้ยว (2513) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, บุศรา นฤมิตร


อ้างอิง[แก้]