ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2513

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2513

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
2 สิงห์จ้าวพยัคฆ์ (2513). นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ลือชัย นฤนาท
7 สิงห์คืนถิ่น (2513) ผู้สร้าง: ราชภักดีภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2513
กายทิพย์ (2513) ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, ชนะ ศรีอุบล, สุมาลี ทองหล่อ, สีเทา ฉายวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2513
กำแพงเงินตรา (2513) ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2513
กำแพงแสน (2513) ผู้สร้าง: พิจิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2513
กิ่งแก้ว (2513) ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2513
ขุนทาส (2513) ผู้สร้าง: พงศ์ไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
คมแฝก (2513) ผู้สร้าง: แคล้วพิศดารภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกชา เปลี่ยนวิถี, ลือชัย นฤนาท, เพชร พิษณุ, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2513
คู่สร้าง (2513) ผู้สร้าง: กิติกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
เงินจางนางจร (2513) ผู้สร้าง: วัฒนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สยุมพร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา, เมตตา รุ่งรัตน์, ชินกร ไกรลาศ ฉายวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
จอมบึง (2513) ผู้สร้าง: ศิวลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513
จอมโจรมเหศวร (2513) ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513
จุ๊บแจง (2513) ผู้กำกับ: พงษ์สิทธิ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513
เจ้าสาว (2513) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร, รุจน์ รณภพ, มาลี เวชประเสริฐ, พฤหัส บุญหลง ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2513
เจ้าแม่สไบทอง (2513) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปริม ประภาพร, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2513
ชาติทองแดง (2513) บทประพันธ์: โสจิรัตน์ บุญเรือง ผู้สร้าง: พันคำภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
ชาติเหมราช (2513) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2513
ชุมทางนักเลง (2513) บทประพันธ์: สราวุฒิ ผู้สร้าง: พันธุ์ทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย ฉายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2513
ดาวพระเสาร์ (2513) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ชมพูนุชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชษฐ์ ชัยชนะ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ประมินทร์ จารุจารีต, สีเทา ฉายวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ตายแล้วเกิด (2513) ผู้กำกับ: ทศ วงศ์งาม นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2513
ทุ่งมหาราช (2513) บทประพันธ์: เรียมเอง ผู้สร้าง: รุ่งโรจน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ทักษิณ แจ่มผล, มาลาริน บุนนาค, ชุมพร เทพพิทักษ์, สีเทา ฉายวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2513
เทพฤทธิ์จอมเพชฌฆาต (2513) ผู้สร้าง: นพเก้าฟิล์ม ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์
เทวีกายสิทธิ์ (2513) บทประพันธ์: กอบกุล พนมชัย ผู้สร้าง: พิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชิต มีชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2513
โทน (2513) ผู้สร้าง: สุวรรณฟิล์ม ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2513
ไทยใหญ่ (2513) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2513
ท่าจีน (2513) บทประพันธ์: ไกรสร โกมลวิจิตร ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธี นฤบาล, ชุมพร เทพพิทักษ์, อดุลย์ กรีน ฉายวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2513
นาทีสะเทือนขวัญ วันสิ้นมิตร ชัยบัญชา (2513)
บ้านวังแดง (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
บ้านสาวโสด (2513) ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ครรชิต ขวัญประชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา , จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2513
ปี่แก้วนางหงส์ (2513) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2513
ฝนเดือนหก (2513) ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2513
ฝนเหนือ (2513) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, เพลิน พรหมแดน ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2513
ฝนใต้ (2513) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เพลิน พรหมแดน, กังวานไพร ลูกเพชร, พันคำ ฉายวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2513
พระจันทร์แดง (2513) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: บุศรินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, รุจน์ รณภพ, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2513
เพลงรักแม่น้ำแคว (2513) ผู้กำกับ: ภรณี สุววรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เทิ่ง สติเฟื่อง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ท้วม ทรนง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ฟ้าคะนอง (2513) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, รุจน์ รณภพ, ชูศรี มีสมมนต์, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2513
ภูตเสน่หา (2513) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รักชนก จินดาวรรณ, มาลาริน บุนนาค, สีเทา ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2513
มนต์รักลูกทุ่ง (2513) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้สร้าง: รุ่งสุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุมาลี ทองหล่อ, ฤทธี นฤบาล, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
มหาโจรองคุลีมาล (2513) นำแสดงโดย: ภุชงค์ นาคราช, เนาวรัตน์ วัชรา
แม่นาคพระนคร (2513) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, เยาวเรศ นิศากร, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2513
แม่ปิง (2513) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, สุมาลี ทองหล่อ ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
แม่ย่านาง (2513) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร, ส.อาสนจินดา, สีเทา ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2513
ม้ามืด (2513) บทประพันธ์: แพร ชมภู ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุวิน สว่างรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชาตรี ศรีชล, เรียม ดาราน้อย ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
ยอดเพชร (2513) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา ชบาไพร, สีเทา ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
รักชั่วฟ้า (2513) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
รักนิรันดร์ (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชินกร ไกรลาศ ฉายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
รักเธอเสมอ (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513
เรารักกันไม่ได้ (2513) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, มานพ อัศวเทพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513
เรือมนุษย์ (2513) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: ราชพันธุ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ลำพู (2513) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2513
ลูกทุ่งเข้ากรุง (2513) บทประพันธ์: แสงหล้า ผู้สร้าง: ศิวะลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
ลูกผี (2513) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, ชุมพร เทพพิทักษ์, ล้อต๊อก, สีเทา ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2513
ลูกหนี้ทีเด็ด (2513) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
โลงแตก (2513) นำแสดงโดย: วิน วิษณุรักษ์, บุษกร สาครรัตน์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ประมินทร์ จารุจารีต, อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์ ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513
วนาสวรรค์ (2513) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2513
วิญญาณดอกประดู่ (2513) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
ว่าวน้อย (2513) ผู้กำกับ: สมพงษ์ พงษ์มิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ชัชฏาภรณ์ รักษณาเวศ ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
สวรรค์บ้านนา (2513) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ฑัต เอกทัต, เรียม ดาราน้อย ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2513
สวรรค์เบี่ยง (2513) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริม ประภาพร, สีเทา ฉายวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
สามยอด (2513) ผู้สร้าง: เทวราชฟิล์ม ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชร พิษณุ, ฉัตร มงคลชัย, อรัญญา นามวงศ์, ปริม ประภาพร, ใจดาว บุษยา ฉายวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2513
สาลิกาดง (2513) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: พิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, พร ไพโรจน์ ฉายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
สิงห์สาวเสือ (2513) บทประพันธ์: ปฤศนา ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2513
เสน่ห์ลูกทุ่ง (2513) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, พร ไพโรจน์ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2513
หวานใจ (2513) ผู้สร้าง: ชื่นจิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, มานพ อัศวเทพ, โสภา สถาพร, ชรินทร์ นันทนาคร, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2513
อยากดัง (2513) ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2513
อัศวินดาบกายสิทธิ์ (2513) ผู้กำกับ: เฉิน เลียก ปิน นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เถียนเหย่, ซิ เจียง
อินทรีทอง (2513) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มิตร ชัยบัญชา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวเรศ นิสากร ,สีเทา, ไกร ครรชิต, ทานทัต วิภาตะโยธิน ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
อีสาวบ้านไร่ (2513) ผู้สร้าง: กรนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สีเทา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สาวิตรี สุวรรณจิต ฉายวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
ไอ้ยอดทอง (2513) ผู้สร้าง: เหมราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, รุจน์ รณภพ, สีเทา ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2513
ไอ้สู้ (2513) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2513
ไอ้เบี้ยว (2513) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, บุศรา นฤมิตร, สีเทา ฉายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2513


อ้างอิง[แก้]