รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2505

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2505

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กัลปังหา (2505) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เกศริน ปัทมวรรณ, รุจน์ รณภพ, สาหัส บุญหลง, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, อรพรรณ เบญจรงค์
ควีนส์โพแดง (2505) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, สมชาย ศรีภูมิ, ศักดา ธงไชย, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์
คีรีมาศ (2505)
จอมจงอาง (2505) อินทราภาพยนตร์ นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อุษา อัจฉรานิมิตร, ส.อาสนจินดา
จอมใจเวียงฟ้า (2505) ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชาลี อินทรวิจิตร, ชนะ ศรีอุบล, จิตรกร สุนทรปักษิน, กัณฑรีย์ นาคประภา
โจรแพรแดง (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
จ้าวชีวิต (2505)
ฉุยฉาย (2505)
ชายไร้โบสถ์ (2505)
ดอกหญ้า (2505)
ดอกแก้ว (2505) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
ตะวันยอแสง (2505) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, รัชนี จันทรังษี
ตะวันหลั่งเลือด (2505)
ตุ๊กตาพเนจร (2505)
ทับสมิงคลา (2505) (อินทร๊แดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์
นันทาวดี (2505) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, พล พิทยายุทธ, ส.อาสนจินดา
นางทาษ (2505) บทประพันธ์: วรรณสิริ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, คุณชายประสิทธสีหรา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำจาย รัตนดิลก, อดุลย์ ดุลยรัตน์
บันทึกรักพิมพ์ฉวี (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ปัทมานางแก้ว (2505) นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ทม วิศวชาติ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อภิญญา วีระขจร, สักรินทร์ บุญฤทธิ์, สุชาติ ไตรโภค
ปืนเดี่ยว (2505)
แผ่นดินของใคร (2505)
แผ่นดินเดือด (2505)
โผนพิชิต โนกูจิ (2505)
พาฝัน (2505) บทภาพยนตร์โดย สุภาว์ เทวกุล วิรัช พึ่งสุนทร สร้างบทภาพยนตร์ - โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์นำเสนอ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน,รสริน วิลาวัณย์,สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,อภิญญา วีระขจร,กำจาย รัตนดิลก,พูลสวัสดิ์ ธีมากร,รุจน์ รณภพ,สุรชาติ ไตรโภค
มนต์รักบ้านนา (2505)
มังกรเหลือง (2505)
มือปืนสติเฟื่อง (2505)
เมฆมรกต (2505)
แม่ยอดสร้อย (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริศนา พรหมสุรางค์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล
ม่านน้ำตา (2505)
ยอดขวัญจิต (2505) สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร
ยอดธง (2505)
ยอดรัก (2505) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, สิงห์ มิลินทราศัย
รุ่งทิพย์ (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังสี
ลำเนาไพร (2505)
ลูกเหลือขอ (2505)
วัยรุ่นวัยคนอง (2505)
วิญญาณรัก (2505)
วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2505)
วิมานรักสีชมภู (2505) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ตรึงตา วีรุทัย, ด.ญ.ธนาวดี เถาเสถียร, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ
สกาวเดือน (2505) บทประพันธ์: พนมเทียน
สายเลือดสายรัก (2505) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, แมน ธีระพล, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ภูมิพงศ์ ทัศนะพยัคฆ์
สิงห์กองปราบ (2505) บทประพันธ์: ป. อินทรปาลิต นำแสดงโดย: อาคม มกรานนท์, ระจิต นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี มีสมมนต์
สิงห์เดี่ยว (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, นฤมล นราธิป
สิงห์เมืองชล (2505)
สิงห์โตหยก (2505) เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน,ภาวนา ชนะจิต,บุศรา นฤมิต,วิน วิศณุรักษ์,สิงห์ มิลินทาศัย,เสน่ห์ โกมารชุน,สมพงษ์ พงษ์มิตร,ล้อต๊อก,ดอกดิน กัญญามาลย์,ชูศรี โรจนประดิษฐ์
สุริยาที่รัก (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต
หุ่นผี (2505)
เหมยฟ้า (2505)
อุดมเด็กดี (2505)
อ้อมอกสวรรค์ (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักกรินทร์ ปุญฤทธิ์

อ้างอิง[แก้]

  • http://www.thaifilmdb.com
  • http://www.thaifilm.com
  • ขอขอบคุณข้อมูลจากใบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง พาฝัน และ สิงห์โตหยก จากคุณธนภัทร บัวเบา