รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2505

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2505

 1. กัลปังหา (2505)
  • ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ
  • นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เกศริน ปัทมวรรณ, รุจน์ รณภพ, สาหัส บุญหลง, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, อรพรรณ เบญจรงค์
 2. ควีนส์โพแดง (2505)
  • ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา
  • นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, สมชาย ศรีภูมิ, ศักดา ธงไชย, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์
 3. คีรีมาศ (2505)
 4. จอมจงอาง (2505)
  • อินทราภาพยนตร์
  • นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อุษา อัจฉรานิมิตร, ส.อาสนจินดา
 5. จอมใจเวียงฟ้า (2505)
  • ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ
  • นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชาลี อินทรวิจิตร, ชนะ ศรีอุบล, จิตรกร สุนทรปักษิน, กัณฑรีย์ นาคประภา
 6. โจรแพรแดง (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
 7. จ้าวชีวิต (2505)
 8. ฉุยฉาย (2505)
 9. ชายไร้โบสถ์ (2505)
 10. ดอกหญ้า (2505)
 11. ดอกแก้ว (2505)
  • ผู้กำกับ: เนรมิต
  • นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
 12. ตะวันยอแสง (2505)
 13. ตะวันหลั่งเลือด (2505)
 14. ตุ๊กตาพเนจร (2505)
 15. ทับสมิงคลา (2505) (อินทร๊แดง)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์
  • บทประพันธ์: เศก ดุสิต
  • สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์
 16. นันทาวดี (2505)
  • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
  • นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, พล พิทยายุทธ, ส.อาสนจินดา
 17. นางทาษ (2505)
  • บทประพันธ์: วรรณสิริ
  • ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
  • นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, คุณชายประสิทธสีหรา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำจาย รัตนดิลก, อดุลย์ ดุลยรัตน์
 18. บันทึกรักพิมพ์ฉวี (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
 19. ปัทมานางแก้ว (2505)
  • นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ทม วิศวชาติ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อภิญญา วีระขจร, สักรินทร์ บุญฤทธิ์, สุชาติ ไตรโภค
 20. ปืนเดี่ยว (2505)
 21. แผ่นดินของใคร (2505)
 22. แผ่นดินเดือด (2505)
 23. โผนพิชิต โนกูจิ (2505)
 24. พาฝัน (2505)
  • บทภาพยนตร์โดย สุภาว์ เทวกุล
  • วิรัช พึ่งสุนทร สร้างบทภาพยนตร์ - โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์นำเสนอ
  • นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน,รสริน วิลาวัณย์,สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,อภิญญา วีระขจร,กำจาย รัตนดิลก,พูลสวัสดิ์ ธีมากร,รุจน์ รณภพ,สุรชาติ ไตรโภค
 25. มนต์รักบ้านนา (2505)
 26. มังกรเหลือง (2505)
 27. มือปืนสติเฟื่อง (2505)
 28. เมฆมรกต (2505)
 29. แม่ยอดสร้อย (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริศนา พรหมสุรางค์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล
 30. ม่านน้ำตา (2505)
 31. ยอดขวัญจิต (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร
  • สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์
 32. ยอดธง (2505)
 33. ยอดรัก (2505)
  • ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส
  • นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, สิงห์ มิลินทราศัย
 34. รุ่งทิพย์ (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังสี
 35. ลำเนาไพร (2505)
 36. ลูกเหลือขอ (2505)
 37. วัยรุ่นวัยคนอง (2505)
 38. วิญญาณรัก (2505)
 39. วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2505)
 40. วิมานรักสีชมภู (2505)
  • นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ตรึงตา วีรุทัย, ด.ญ.ธนาวดี เถาเสถียร, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ
 41. สกาวเดือน (2505)
 42. สายเลือดสายรัก (2505)
  • ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ
  • นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, แมน ธีระพล, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ภูมิพงศ์ ทัศนะพยัคฆ์
 43. สิงห์กองปราบ (2505)
 44. สิงห์เดี่ยว (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, นฤมล นราธิป
 45. สิงห์เมืองชล (2505)
 46. สิงห์โตหยก (2505)
  • เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์
  • นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน,ภาวนา ชนะจิต,บุศรา นฤมิต,วิน วิศณุรักษ์,สิงห์ มิลินทาศัย,เสน่ห์ โกมารชุน,สมพงษ์ พงษ์มิตร,ล้อต๊อก,ดอกดิน กัญญามาลย์,ชูศรี โรจนประดิษฐ์
 47. สุริยาที่รัก (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต
 48. หุ่นผี (2505)
 49. เหมยฟ้า (2505)
 50. อุดมเด็กดี (2505)
 51. อ้อมอกสวรรค์ (2505)
  • นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักกรินทร์ ปุญฤทธิ์

อ้างอิง[แก้]

 • http://www.thaifilmdb.com
 • http://www.thaifilm.com
 • ขอขอบคุณข้อมูลจากใบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง พาฝัน และ สิงห์โตหยก จากคุณธนภัทร บัวเบา