รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2505

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2505

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง
กัลปังหา (2505) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เกศริน ปัทมวรรณ, รุจน์ รณภพ, สาหัส บุญหลง, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, อรพรรณ เบญจรงค์
ควีนส์โพแดง (2505) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, สมชาย ศรีภูมิ, ศักดา ธงไชย, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์
คีรีมาศ (2505)
จอมจงอาง (2505) อินทราภาพยนตร์ นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อุษา อัจฉรานิมิตร, ส.อาสนจินดา
จอมใจเวียงฟ้า (2505) ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชาลี อินทรวิจิตร, ชนะ ศรีอุบล, จิตรกร สุนทรปักษิน, กัณฑรีย์ นาคประภา
โจรแพรแดง (2505) บทประพันธ์: ส. อาสนจินดา ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, แก้วใจ ชุลีกร, ทักษิณ แจ่มผล
จ้าวชีวิต (2505)
ฉุยฉาย (2505)
ชายไร้โบสถ์ (2505)
ดอกหญ้า (2505)
ดอกแก้ว (2505) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
ตะวันยอแสง (2505) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, รัชนี จันทรังษี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ประภาพรรณ นาคทอง, ธัญญา ธัญญลักษณ์, สุทิน บัณฑิตกุล, สิงห์ มิลินทราศัย, จรูญ สินธุเศรษฐ์
ตะวันหลั่งเลือด (2505)
ตุ๊กตาพเนจร (2505) นำแสดงโดย: ด.ญ.อ้อย อินทิรา, วิน วิษณุรักษ์, อุษา อัจฉรานิมิตร, กิ่งดาว ดารณี
ทับสมิงคลา (2505) (อินทรีแดง) สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์
นันทาวดี (2505) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, พล พิทยายุทธ, ส.อาสนจินดา
นางทาษ (2505) บทประพันธ์: วรรณสิริ สร้างโดย: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, คุณชายประสิทธสีหรา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำจาย รัตนดิลก, อดุลย์ ดุลยรัตน์
บันทึกรักพิมพ์ฉวี (2505) บทประพันธ์: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ขวัญใจ สอาดรักษ์, วรเทพ เทพจินดา, ชฎาพร วชิระปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ดอกดิน กัญญามาลย์
ปัทมานางแก้ว (2505) นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ทม วิศวชาติ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อภิญญา วีระขจร, สักรินทร์ บุญฤทธิ์, สุชาติ ไตรโภค
ปืนเดี่ยว (2505) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต
แผ่นดินของใคร (2505)
แผ่นดินเดือด (2505)
โผนพิชิต โนกูจิ (2505)
พาฝัน (2505) บทภาพยนตร์โดย สุภาว์ เทวกุล วิรัช พึ่งสุนทร สร้างบทภาพยนตร์ - โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์นำเสนอ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รสริน วิลาวัณย์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อภิญญา วีระขจร, กำจาย รัตนดิลก, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, รุจน์ รณภพ, สุรชาติ ไตรโภค
มนต์รักบ้านนา (2505) นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, จรัสศรี สายะศิลป์, มีศักดิ์ นาครัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
มังกรเหลือง (2505) นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, ชฎาพร วชิรปราณี, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จำรูญ หนวดจิ๋ม
มือปืนสติเฟื่อง (2505)
เมฆมรกต (2505) บทประพันธ์: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, คม ศุภลักษณ์
แม่ยอดสร้อย (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริศนา พรหมสุรางค์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล
ม่านน้ำตา (2505) สร้างโดย: อุษาฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อนุชา รัตนมาลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทักษิณ แจ่มผล, ทัต เอกทัต
ยอดขวัญจิต (2505) สร้างโดย: วชิรนทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร
ยอดธง (2505)
ยอดรัก (2505) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, สิงห์ มิลินทราศัย
รุ่งทิพย์ (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังสี
ลำเนาไพร (2505) นำแสดงโดย: รัชนี จันทรังษี, พัลลภ พรพิษณุ
ลูกเหลือขอ (2505)
วัยรุ่นวัยคนอง (2505)
วิญญาณรัก (2505)
วิญญาณรักแม่นาค (2505) สร้างโดย: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิน วิษณุรักษ์, บุศรา นฤมิต, ดอกดิน กัญญามาลย์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
วิมานรักสีชมภู (2505) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ตรึงตา วีรุทัย, ด.ญ.ธนาวดี เถาเสถียร, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ
สกาวเดือน (2505) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สาหัส บุญหลง, ชาลี อินทรวิจิตร, สมพล กงสุวรรณ, จุรี โอศิริ
สายเลือดสายรัก (2505) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, แมน ธีระพล, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ภูมิพงศ์ ทัศนะพยัคฆ์
สิงห์กองปราบ (2505) บทประพันธ์: ป. อินทรปาลิต นำแสดงโดย: อาคม มกรานนท์, ระจิต นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี มีสมมนต์
สิงห์เดี่ยว (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, นฤมล นราธิป
สิงห์เมืองชล (2505) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ถวัลย์ คีรีวัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เบญจวรรณ บุญญามี
สิงห์โตหยก (2505) เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, บุศรา นฤมิต, วิน วิศณุรักษ์, สิงห์ มิลินทาศัย, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
สุริยาที่รัก (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต
หุ่นผี (2505)
เหมยฟ้า (2505) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้กำกับ: บุญส่ง เคหะทัต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เสถียร ธรรมเจริญ, วิน วิษณูรักษ์, บุญส่ง เคหะทัต, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
อุดมเด็กดี (2505)
อ้อมอกสวรรค์ (2505) บทประพันธ์: สมนึก สูตะบุตร ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักกรินทร์ ปุญฤทธิ์

อ้างอิง[แก้]

  • http://www.thaifilmdb.com
  • http://www.thaifilm.com
  • ขอขอบคุณข้อมูลจากใบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง พาฝัน และ สิงห์โตหยก จากคุณธนภัทร บัวเบา