รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2556

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2556

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
เมนูของพ่อ (17 มกราคม) ผู้กำกับ: ภาม รังสี นักแสดง: พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย, บิลลี่ โอแกน, พิง ลำพระเพลิง, สายเชีย วงศ์วิโรจน์
เดอะ สตันต์ (20 มกราคม) ผู้กำกับ: ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
ทองสุก 13 (31 มกราคม) ผู้กำกับ: ทวีวัฒน์ วันทา นักแสดง: ชินวุฒิ อินทรคูสิน , ชีรณัฐ ยูสานนท์ , ฌอห์ณ จินดาโชติ, อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล, ณัฐภัสสรา อดุลยาเมธาสิริ, กิตติ์ลภัส กรสุทธิ์ไรวรรณ
จันดารา ปัจฉิมบท (7 กุมภาพันธ์) ผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นักแสดง: มาริโอ้ เมาเร่อ, ชัยพล พูพาร์ต, บงกช คงมาลัย, รฐา โพธิ์งาม, สาวิกา ไชยเดช, โช นิชิโนะ, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ช้อยส์ คู่ซี้ดีแต่ฝัน (14 กุมภาพันธ์) ผู้กำกับ: ปริญญา อินทชัย, ปรีติ บารมีอนันต์ นักแสดง: ปริญญา อินทชัย, ปรีติ บารมีอนันต์, ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล, คริส หอวัง, ทราย เจริญปุระ
Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี (7 มีนาคม) ผู้กำกับ: วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, นักแสดง: แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
ปัญญา เรณู 3 รูปูรูปี (7 มีนาคม) ผู้กำกับ: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดง: สุธิดา หงษ์ษา, บุญฤทธิ์ จันทร์แก้ว,วิชิต สมดี, ปกรณ์ ผ่องศรี, ศศิธร อัปมานะ, พิมพ์รพี ดีเมืองปัก, ธงรบ ดีเมืองปัก, พงษ์สิทธิ์ นาเวียง, กุ๊กดู กุมาร, ยุทธพิชัย ชาญเลขา, อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ, นพดล ดวงพร
มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ (14 มีนาคม) ผู้กำกับ: รอรี่ บี ควินโตส นักแสดง: มาริโอ้ เมาเร่อ, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อีริช กอนซาเลส, แอร์รอน อราดา
พี่มากพระโขนง (28 มีนาคม) ผู้กำกับ: บรรจง ปิสัญธนะกุล นักแสดง: มาริโอ้ เมาเร่อ, ดาวิกา โฮร์เน่, พงศธร จงวิลาส, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, วิวัฒน์ คงราศรี, กันตพัฒน์ สีดา
คู่กรรม (4 เมษายน) ผู้กำกับ: กิตติกร เลียวศิริกุล นักแสดง: ณเดชน์ คูกิมิยะ, อรเณศ ดีคาบาเลส, นิธิศ วารายานนท์, กุลพงษ์ บุนนาค
เกรียน ฟิคชั่น (18 เมษายน) ผู้กำกับ: ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล นักแสดง: วนิดา เติมธนาภรณ์, นิธิศ วารายานนท์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ลักษณ์นารา เปี้ยทา
บอดี้สแลม นั่งเล่น เดอะ มูฟวี่ (18 เมษายน) ผู้กำกับ: ทรงยศ สุขมากอนันต์
หล่อลากไส้ (25 เมษายน) ผู้กำกับ: สราวุธ อินทรพรหม นักแสดง: กานต์ กุลานุพงศ์, ฐิติกานต์ สิทธิสัมพันธ์, ณัฐวัตร ดีวงกิจ, วศิษฏ์ ผ่องโสภา
ฤดูที่ฉันเหงา (9 พฤษภาคม) ผู้กำกับ: วรเวช ดานุวงศ์ นักแสดง: โทนี่ รากแก่น, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, จินตนัดดา ลัมะกานนท์, นารา เทพนุภา
ยังบาว (30 พฤษภาคม) ผู้กำกับ: ยุทธกร สุขมุกตาภา นักแสดง: ธนา เอี่ยมนิยม, อารักษ์ อมรศุภศิริ, จุลจักร จักรพงษ์, สมชาย เข็มกลัด, ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, อาจารียา พรหมพฤกษ์, ซาร่า เล็กจ์
นางฟ้า (6 มิถุนายน) ผู้กำกับ: บงกช คงมาลัย นักแสดง: บงกช คงมาลัย, รฐา โพธิ์งาม, จุฬาลักษณ์ จุฬานนท์
TOMGAY มึนรักสลับขั้ว (6-9 มิถุนายน)
ประชาธิปไทย (24 มิถุนายน) ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง, ภาสกร ประมูลวงศ์
ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง (27 มิถุนายน) ผู้กำกับ: นนทวัฒน์ นำเบญจพล
Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย (27 มิถุนายน) ผู้กำกับ: กิตติธัช ตั้งศิริกิจ, สิทธิศิริ มงคลศิริ, ษรัณยู จิราลักษม์ นักแสดง: จิรายุ ละอองมณี, สุทัตตา อุดมศิลป์, กฤษ สถาปนพิทักษ์กิจ, พิมพกานต์ แพร่คุณธรรม
สารวัตร..หมาบ้า (4 กรกฎาคม) ผู้กำกับ: ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล นักแสดง: สมชาย เข็มกลัด, ปิยธิดา วรมุสิก, คริสตัล วี, โน้ต เชิญยิ้ม, ชลัฏ ณ สงขลา, ภัทราวีย์ เบ้าสุวรรณ
ประโยคสัญญารัก (18 กรกฎาคม) ผู้กำกับ: พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต นักแสดง: ลลิตา ปัญโญภาส, เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, นนทิยา จิวบางป่า, ชญานุช บุญธนาพิบูลย์
โลงจำนำ (1 สิงหาคม) ผู้กำกับ: ภาม รังสี นักแสดง: กฤษดา สุโกศล แคลปป์, ศุภักษร ไชยมงคล
แหยมยโสธร 3 (8 สิงหาคม) ผู้กำกับ: หม่ำ จ๊กมก นักแสดง: หม่ำ จ๊กมก, เจเน็ต เขียว, เทียมใจ วงษ์คำเหลา, อนุวัติ ทาระพันธุ์, เพทาย วงษ์คำเหลา
แม่ (15 สิงหาคม) ผู้กำกับ: ไกรวัฒณ์ ศรีวุฒิวงศ์ นักแสดง: นาถยา แดงบุหงา, ณัฏฐ์ เดชะปัญญา, พิชญา แสงแก้ว
จิตสัมผัส (22 สิงหาคม) ผู้กำกับ: กัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ นักแสดง: ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, รฐา โพธิ์งาม, เกล้าแก้ว สินเทพดล, วิรพร จิรเวชสุนทรกุล, อานนท์ สายแสงจันทร์
ตั้งวง (29 สิงหาคม) ผู้กำกับ คงเดช จาตุรันต์รัศมี นักแสดง: สมภพ สิทธิอาจารย์, สิริภัทร คูหาวิชานันท์, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, ณัฐรัฐ เลขา
เฟิร์ส เลิฟ (12 กันยายน) ผู้กำกับ บัณฑิต ทองดี นักแสดง จิรายุ ตั้งศรีสุข, กีรติกา สว่างแจ้ง, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ค่อม ชวนชื่น
2015 อุบัติรักลิขิตชีวิต (13 กันยายน ฉายเฉพาะที่ เมเจอร์ พารากอน เท่านั้น) ผู้กำกับ ธรัช ศุภโชคไพศาล นักแสดง โกวิท วัฒนกุล, ธัญชนก ตวงมุกดา, พงษ์ศักดิ์ พิทักษ์หมู่, เจนนี่ ฟิโลเมน่า, บุญศรี ยินดี, ธีรวัฒน์ สุไชยะ
นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย (19 กันยายน) ผู้กำกับ สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร, พรรณพันธ์ ทรงขำ นักแสดง สุชาร์ มานะยิ่ง, วชิระ ค่ายคำ, วรินกร ปลื้มจิต, ณัฐนา คูวงษ์วัฒนาเสรี
Timeline เพราะรักไม่สิ้นสุด (26 กันยายน) ผู้กำกับ ดรัสพงศ์ ตรงประสิทธิ์, จิตตินันท์ ยอดวงศ์สกุล, ธณัฐกรณ์ บางเภา นักแสดง วัชรพล พริ้งตระกูล, ณัฐภัทร วิริยะนุเคราะห์, อำพล ธรรมขันแก้ว, สิรภพ แก้วมา
ม.6/5 ปากหมาท้าผี (3 ตุลาคม) ผู้กำกับ พจน์ อภิรุจ นักแสดง คุณาธิป ปิ่นประดับ, วิทวัส ท้าวคำลือ, ฌัชฌา รุจินานนท์, กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย
สาวคาราโอเกะ (3 ตุลาคม) ผู้กำกับ วิศรา วิจิตรวาทการ นักแสดง สา สิทธิจันทร์, ศุภวิชญ์ มีเปรมวัฒนา
LoveSyndrome รักโง่ๆ (10 ตุลาคม) ผู้กำกับ: พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ นักแสดง: ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, เลโอ โซสเซย์, อดุล เจริญรัศมีเกียรติ, ธิติรัตน์ โรจน์แสงรัตน์, กานต์พิชชา พิชยศ, วิรพร จิรเวชสุนทรกุล, โกเมนทร์ สวนสมัย, กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา, ฐิติมา สุตสุนทร, ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
Coffee Please แก้วนี้หัวใจสั่น (17 ตุลาคม) ผู้กำกับ ประกาศิต ภัทรธีรานนท์, เจนไวยย์ ทองดีนอก นักแสดง อรรคพันธ์ นะมาตร์, รวิชญ์ เทิดวงส์, อคัมย์สิริ สุวรรณศุข, วรรณิกา พุดชั่ง
IS AM ARE : A reason to live for เหตุผล (ต่อ) ลมหายใจ (17 ตุลาคม) ผู้กำกับ พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา, รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, ประกาศิต ภัทรธีรานนท์ นักแสดง มนัสสวี กฤตานุกูลย์, ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, มนัญญา ตริยานนท์, รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
ต้มยำกุ้ง 2 (23 ตุลาคม) ผู้กำกับ: ปรัชญา ปิ่นแก้ว, พันนา ฤทธิไกร นักแสดง: ทัชชกร ยีรัมย์, มาร์รีส ครัมพ์, จีจ้า ญาณิน, เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, รฐา โพธิ์งาม
ฮาชิมะ โปรเจกต์ (31 ตุลาคม) ผู้กำกับ: ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร นักแสดง: สุชาร์ มานะยิ่ง, อภิญญา สกุลเจริญสุข, อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์, พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล
ผีเข้า ผีออก (14 พฤศจิกายน) ผู้กำกับ: ภาคภูมิ วงษ์จินดา นักแสดง: เดวิด อัศวนนท์, อภิษฐา คล้ายอุดม, ภาคิน บวรศิริลักษณ์, กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์
โอ้!มายโกสต์ คุณผีช่วย (28 พฤศจิกายน) ผู้กำกับ: พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักแสดง: สุดารัตน์ บุตรพรม, คริส หอวัง
รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน (28 พฤศจิกายน) ผู้กำกับ: กัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ นักแสดง: เปาวลี พรพิมล, หญิงลี ศรีจุมพล, กระแต อาร์สยาม, อาภาพร นครสวรรค์, ไผ่ พงศธร
ผีโป๊สะดือพูดและสิวของนุกนิก (28 พฤศจิกายน) ผู้กำกับ: อมร หะริณนิติสุข นักแสดง: อัฐมา ชีวนิชพันธ์
Mary is Happy, Mary is Happy (28 พฤศจิกายน) ผู้กำกับ: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ นักแสดง: พัชชา พูนพิริยะ, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
ฟัดจังโตะ (25 ธันวาคม) ผู้กำกับ: ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์, นภดล อากาศ นักแสดง: ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์, แอนนา ชวนชื่น, พงศ์จักร พิษฐานพร

อ้างอิง[แก้]