รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2518

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2518

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 ดอกจิก (2518) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์
ข้าวนอกนา (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ช่อเพชร ชัยเนตร, บุปผารัตน์ ญาณประสิทธิกุล
ครรภ์ผี (2518) ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, หลอลี่, วันทนา บุญบันเทิง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ลือชัย นฤนาท, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2518
ความรักครั้งสุดท้าย (2518) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา ศุภพรโอภาส ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2518
คำมั่นสัญญา (2518) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชุมพร เทพพิทักษ์, บาหยัน พันธุ์โสภา
คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ (2518) ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ภูมิ พัฒนายุทธ
คุณครูคนใหม่ (2518) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย
แค้น (2518) ผู้กำกับ: นพรัตน์ ทิพยโอสถ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อรสา พรหมประทาน, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2518
งิ้วราย (2518) ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
จำเลยสวาท (2518) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2518
ใจรัก (2518) ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ชาตินักเลง (2518) นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ชายชาติเสือ (2518) ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นรา นพนิรันดร์, ดามพ์ ดัสกร, กฤษณะ อำนวยพร
ชุมทางผี (2518) นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ลือชัย นฤนาท, ทักษิณ แจ่มผล
โซ่เกียรติยศ (2518) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ดาวสวรรค์ฉันรักเธอ (2518) ผู้กำกับ: แสนยากร, พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์
แด่คุณครูด้วยคมแฝก (2518) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วันทนา บุญบันเทิง, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช
ตะบันไฟตะไลเพลิง (2518) ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดนัย ดุลยพรรณ, อินทนนท์ ตรีเพชร, เมตตา รุ่งรัตน์
ตะวันตกดิน (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, เสกสิทธิ สวัสดิรักษ์, วันยา นภาพงษ์, คธา อภัยวงศ์
ตะวันลับฟ้า (2518) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สีเทา
ตัณหา (2518) ผู้กำกับ: ปัญญา สมสุวรรณ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, อรสา พรหมประทาน, ชุมพร เทพพิทักษ์, เหมยฟ้า
ตัณหานักบุญ (2518) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ตัดเหลี่ยมเพชร (2518) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, กฤษณะ อำนวยพร, เกชา เปลี่ยนวิถี
ถนนนี้ชั่ว (2518) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วีณารัตน์ จินตัษเสถียร
ทะเลทอง (2518) ผู้กำกับ: สาละวิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์
ทางโค้ง (2518) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ
เทพบุตร (2518) ผู้กำกับ: อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, วิยะดา อุมารินทร์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
เทพบุตรตัวแสบ (2518) ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บาหยัน พันธุ์โสภา
นักเลงป่าสัก (2518) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, อุมา ไอยทิพย์
นักเลงเทวดา (2518) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศศิมา สิงห์ศิริ, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์
นางสาวมะลิวัลย์ (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มานพ อัศวเทพ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ
นางเอก (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
นายอำเภอใจเพชร (2518) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี
แบ๊งค์ (2518) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, หลอลี่, เถียนฟง, นิรุตต์ ศิริจรรยา
โบตั๋น (2518) นำแสดงโดย: หวังผิง, สมบัติ เมทะนี
ประสาท (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ, ชูศรี มีสมมนต์
ปล้นครั้งสุดท้าย (2518) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โดม สิงห์โมฬี
ป่าทรายทอง (2518) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ศศิมา สิงห์ศิริ
ผมไม่อยากเป็นพันโท (2518) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สมภพ เบญจาธิกุล, นัยนา ชีวานันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บัวขาว มงคลเขตร์, คธา อภัยวงศ์, โดม สิงห์โมฬี
ผยอง (2518) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดามพ์ ดัสกร
ผีสาวอิสทีเรีย (2518) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ศิริขวัญ นันทศิริ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, กฤษณะ อำนวยพร, ชุมพร เทพพิทักษ์
เผ็ด (2518) ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, วันทนา บุญบันเทิง, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, กฤษณะ อำนวยพร
แผ่นดินแม่ (2518) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ฝ้ายแกมแพร (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมชาย สามิภักดิ์, ชูศรี มีสมมนต์
พยอมไพร (2518) ผู้กำกับ: วีนัส พยัคฆ์ชาติ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (2518) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
เพชฌฆาต (2518)
เพื่อเธอที่รัก (2518) ผู้กำกับ: สุระ นานา นำแสดงโดย: นิรุตต์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุทิศา พัฒนุช
พ่อยอดมะกอก (2518) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก
ไฟรัก (2518) ผู้กำกับ: สรรเพชญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, สันติ คราประยูร
ไฟรักสุมทรวง (2518) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
ฟ้าเปลี่ยนสี (2518) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์
มัน (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ทักษิณ แจ่มผล, ดามพ์ ดัสกร
มาหยารัศมี (2518) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
มีนัดไว้กับหัวใจ (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ภิญโญ ทองเจือ, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
มือปืนพ่อลูกอ่อน (2518) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, มัตติกา เกียรติสกุล, ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์
เมียเถื่อน (2518) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2518
แม่นาคอเมริกา (2518) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, สีเทา ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518
แม่สาย (2518) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนะ ศรีอุบล
ไม่มีใครรักฉันจริง (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
ระห่ำลำหัก (2518) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, โสภา สถาพร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
รักด้วยน้ำตา (2518) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, ด.ญ.พิไลพร เวชประเสริฐ
รางวัลชีวิต (2518) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภาวนา ชนะจิต, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
ราชินีฝิ่น (2518) ผู้กำกับ: เกาเป่าสู้ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกาเป่าสู้, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
โรงแรมผี (2518) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา
ลูกผู้ชาย (2518) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
วัยไฟ (2518) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
วิญญาณโลกีย์ (2518) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, โขมพัสตร์ อรรถยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
วิวาห์เงินผ่อน (2518) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
เศรษฐีรัก (2518) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน, สีเทา
สตรีที่โลกลืม (2518) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, อัศวิน รัตนประชา
สมิหรา (2518) ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
สร้อยสวาท (2518) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล
สามเหลี่ยมทองคำ (2518) ผู้กำกับ: อู่หม่า, โรม บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, หลอลี่, เถียนหนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ, เถียนฟง
สาวจอมตื้อ (2518) ผู้กำกับ: โรเบิร์ต หว่อง นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
สาวสบึมส์ (2518) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ ลักษมี เพ็ญแสงเดือน รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา
สาวแรงสูง (2518) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ
สาวแสบ (2518) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ
เสือพี่น้องสิงห์ (2518) ผู้กำกับ: พันทวี นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ศักดิ์ ศรีภูมิ, พิศพราว ดาวเรือง, แสน สุรศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
หนี้รัก (2518) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุชีรา สุภาเสพย์, วิทยา สุขดำรงค์, บุศรา นฤมิตร
หนุมานผจญเห้งเจีย (2518) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ปริศนา ชบาไพร
หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง (2518) ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2518
หัวใจราชสีห์ (2518) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, พันคำ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เหยื่ออารมณ์ (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สมจินต์ ธรรมฑัต
แหม่มจ๋า (2518) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไอ้เหล็กไหล (2518) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี

อ้างอิง[แก้]