ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2518

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2518

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 ดอกจิก (2518) ผู้สร้าง: พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรสา พรหมประทาน, ดลนภา โสภี, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
ข้าวนอกนา (2518) ผู้สร้าง: ทิตยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ช่อเพชร ชัยเนตร, บุปผารัตน์ ญาณประสิทธิกุล ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518
ครรภ์ผี (2518) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปดักชั่น ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, หลอลี่, วันทนา บุญบันเทิง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ลือชัย นฤนาท, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2518
ความรักครั้งสุดท้าย (2518) ผู้สร้าง: พร้อมมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา ศุภพรโอภาส ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2518
คำมั่นสัญญา (2518) ผู้สร้าง: ศรีนครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชุมพร เทพพิทักษ์, บาหยัน พันธุ์โสภา ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ (2518) ผู้สร้าง: ช.พจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ภูมิ พัฒนายุทธ ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2518
คุณครูคนใหม่ (2518) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2518
แค้น (2518) ผู้สร้าง: ทิพยรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: นพรัตน์ ทิพยโอสถ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อรสา พรหมประทาน, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2518
งิ้วราย (2518) ผู้สร้าง: อาทิตย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
จำเลยสวาท (2518) ผู้สร้าง: เทพศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2518
ใจรัก (2518) ผู้สร้าง: แสงทองสหฟิล์ม ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2518
ชาตินักเลง (2518) ผู้สร้าง: ฉัตรเฉลิมภาพยนตร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ชายชาติเสือ (2518) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นรา นพนิรันดร์, ดามพ์ ดัสกร, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ชุมทางผี (2518) ผู้สร้าง: อุดมฟิล์ม ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ลือชัย นฤนาท, ทักษิณ แจ่มผล
โซ่เกียรติยศ (2518) บทประพันธ์: แมนสุปิติ ผู้สร้าง: บริษัท ไทยสากลธุรกิจ จำกัด ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
ดาวสวรรค์ฉันรักเธอ (2518) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร, พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
แด่คุณครูด้วยคมแฝก (2518) ผู้สร้าง: รณภพฟิล์ม ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วันทนา บุญบันเทิง, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช ฉายวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ตะบันไฟตะไลเพลิง (2518) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดนัย ดุลยพรรณ, อินทนนท์ ตรีเพชร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตะวันตกดิน (2518) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: วิเศษโกมลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, เสกสิทธิ สวัสดิรักษ์, วันยา นภาพงษ์, คธา อภัยวงศ์ ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ตะวันลับฟ้า (2518) บทประพันธ์: โสภาค สุวรรณ ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สีเทา ฉายวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518
ตัณหา (2518) ผู้สร้าง: กามเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปัญญา สมสุวรรณ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, อรสา พรหมประทาน, ชุมพร เทพพิทักษ์, เหมยฟ้า
ตัณหานักบุญ (2518) บทประพันธ์: ต๊ะ ท่าอิฐ ผู้สร้าง: นวรัตน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อนันต์ สัมมาทรัพย์ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2518
ตัดเหลี่ยมเพชร (2518) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, กฤษณะ อำนวยพร, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ถนนนี้ชั่ว (2518) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วีณารัตน์ จินตัษเสถียร ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ทะเลทอง (2518) บทประพันธ์: รมณียา ผู้สร้าง: สุรมาศภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาละวิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ทางโค้ง (2518) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
เทพบุตร (2518) บทประพันธ์: เพ็ญแข วงศ์สง่า ผู้สร้าง: รัชฟิล์มรามา ผู้กำกับ: อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, วิยะดา อุมารินทร์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
เทพบุตรตัวแสบ (2518) บทประพันธ์: ณรงค์ จันทร์เรือง ผู้สร้าง: วี.ฟิล์ม ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บาหยัน พันธุ์โสภา ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2518
นักเลงป่าสัก (2518) ผู้สร้าง: ฐานิสสรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, อุมา ไอยทิพย์ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
นักเลงเทวดา (2518) ผู้สร้าง: เมทะนีฟิล์ม ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศศิมา สิงห์ศิริ, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518
นางสาวมะลิวัลย์ (2518) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มานพ อัศวเทพ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ
นางเอก (2518) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: จิรายุโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2518
นายอำเภอใจเพชร (2518) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2518
โบตั๋น (2518) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: ศรีปฏิกรฟิล์ม ผู้กำกับ: วีเชียร วีระโชติ, เหลียว เสียง สง นำแสดงโดย: หวังผิง, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
ประสาท (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
ปล้นครั้งสุดท้าย (2518) บทประพันธ์: เชษฐ ชัชวาล ผู้สร้าง: อรรฆเดชฟิล์ม ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โดม สิงห์โมฬี
ป่าทรายทอง (2518) บทประพันธ์: ไพร วิษณุ ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ศศิมา สิงห์ศิริ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ผมไม่อยากเป็นพันโท (2518) ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สมภพ เบญจาธิกุล, นัยนา ชีวานันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บัวขาว มงคลเขตร์, คธา อภัยวงศ์, โดม สิงห์โมฬี, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ผยอง (2518) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
ผีสาวอิสทีเรีย (2518) ผู้สร้าง: ประสพสุขภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดวง นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ศิริขวัญ นันทศิริ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, กฤษณะ อำนวยพร, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2518
เผ็ด (2518) บทประพันธ์: เกรียง ไกรสร ผู้สร้าง: ศุภชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, วันทนา บุญบันเทิง, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
แผ่นดินแม่ (2518) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
ฝ้ายแกมแพร (2518) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: นภาสิริภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมชาย สามิภักดิ์, ชูศรี มีสมมนต์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2518
พยอมไพร (2518) บทประพันธ์: แม่อนงค์ ผู้สร้าง: ดาราทองฟิล์ม ผู้กำกับ: วีนัส พยัคฆ์ชาติ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร
พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (2518) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518
เพชฌฆาตรัก (2518) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี, ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พันคำ, อุมา ไอยทิพย์
เพื่อเธอที่รัก (2518) บทประพันธ์: สุริยะ ผู้สร้าง: นานาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุระ นานา นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุทิศา พัฒนุช
พ่อยอดมะกอก (2518) บทประพันธ์: บุศยมาส ผู้สร้าง: วไลพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2518
ไฟรัก (2518) บทประพันธ์: สีดา วิษณุทศ ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สรรเพชญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, สันติ คราประยูร ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518
ไฟรักสุมทรวง (2518) บทประพันธ์: เอื้องฟ้า ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
ฟ้าเปลี่ยนสี (2518) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์
มัน (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ทักษิณ แจ่มผล, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518
มาหยารัศมี (2518) บทประพันธ์: ปิยะวดี ผู้สร้าง: มานพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2518
มีนัดไว้กับหัวใจ (2518) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ภิญโญ ทองเจือ, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2518
มือปืนพ่อลูกอ่อน (2518) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, มัตติกา เกียรติสกุล, ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2518
เมียเถื่อน (2518) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2518
แม่นาคอเมริกา (2518) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, สีเทา ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518
แม่สาย (2518) บทประพันธ์: เพียงพร พลาดิสัย ผู้สร้าง: บางกอกสโคป ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนะ ศรีอุบล
ไม่มีใครรักฉันจริง (2518) ผู้สร้าง: วัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ระห่ำลำหัก (2518) ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, โสภา สถาพร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
รักด้วยน้ำตา (2518) ผู้สร้าง: มหศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, ด.ญ.พิไลพร เวชประเสริฐ
รางวัลชีวิต นิสิตที่รัก (2518) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภาวนา ชนะจิต, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2518
ราชินีฝิ่น (2518) ผู้สร้าง: มงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: เกาเป่าสู้ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกาเป่าสู้, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518
โรงแรมผี (2518) บทประพันธ์: อ.อรรถจินดา ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร, สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา
ลูกผู้ชาย (2518) บทประพันธ์: จันตรี สาริกบุตร ผู้สร้าง: แก้วฤทัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
วัยไฟ (2518) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
วิญญาณโลกีย์ (2518) ผู้สร้าง: รุ่งสุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, โขมพัสตร์ อรรถยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
วิวาห์เงินผ่อน (2518) บทประพันธ์: ศิราณี ผู้สร้าง: ศิริผลภาพยนตร์และการละคร ผู้กำกับ: เสนาะ กระเช้าเพชร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร
เศรษฐีรัก (2518) บทประพันธ์: พันทวีพร ผู้สร้าง: ชุมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาธิต นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน, สีเทา ฉายวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
สตรีที่โลกลืม (2518) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
สมิหรา (2518) บทประพันธ์: จามรี ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2518
สร้อยสวาท (2518) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
สามเหลี่ยมทองคำ (2518) ผู้กำกับ: อู่หม่า, โรม บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, หลอลี่, เถียนหนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ, เถียนฟง ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518
สาวจอมตื้อ (2518) ผู้กำกับ: โรเบิร์ต หว่อง นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
สาวสบึมส์ (2518) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518
สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
สาวแรงสูง (2518) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518
สาวแสบ (2518) ผู้สร้าง: สหโชติฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วาสนา ปฏิโก, มานพ อัศวเทพ
เสือพี่น้องสิงห์ (2518) ผู้กำกับ: พันทวี นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ศักดิ์ ศรีภูมิ, พิศพราว ดาวเรือง, แสน สุรศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
หนี้รัก (2518) บทประพันธ์: ลักษณวดี ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุชีรา สุภาเสพย์, วิทยา สุขดำรงค์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2518
หนุมานผจญเห้งเจีย (2518) บทประพันธ์: บรรเจิด ทวี ผู้สร้าง: สตาร์ฟิล์มบางกอก ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ปริศนา โลหะนันท์ ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง (2518) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2518
หัวใจราชสีห์ (2518) บทประพันธ์: มณเฑียรทอง โชคชนะ ผู้สร้าง: อุทัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, พันคำ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เหยื่ออารมณ์ (2518) ผู้สร้าง: ดลสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สมจินต์ ธรรมทัต ฉายวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518
แหม่มจ๋า (2518) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ไอ้เหล็กไหล (2518) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2518

อ้างอิง[แก้]