ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2515

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2515

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
11 มม. (2515) บทประพันธ์: พรเพชร ผู้สร้าง: ณรงค์ชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กริช กำจาย นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, ลือชัย นฤนาท, อรัญญา นามวงศ์, เยาวเรศ นิสากร, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
2 สิงห์ 2 แผ่นดิน (2515) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อโนมา ผลารักษ์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2515
กระท่อมปรีดา (2515) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: เทพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515
กลิ่นร่ำ (2515) ผู้สร้าง: โยธินเทวราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2515
กล้าสิบทิศ (2515) ผู้สร้าง: วีระโชติฟิล์ม ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
กว๊านพะเยา (2515) บทประพันธ์: ชลอ ไตรตรองศร ผู้สร้าง: ส.น.อ.ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
กำนันถึก (2515) บทประพันธ์: โสภิณ สุรพีร์ ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2515
กินรีลอยฟ้า (2515) ผู้สร้าง: แก้วประสิทธิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
ขวัญใจลูกทุ่ง (2515) บทประพันธ์: ก.กระดิ่งทอง ผู้สร้าง: ศรีไพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, บุปผา สายชล, ไชยา สุริยัน, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, พิม พิไลลักษณ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ศรีไพร ใจพระ ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2515
ขวัญใจไอ้หนุ่ม (2515) บทประพันธ์: วันเวลา ผู้สร้าง: พิชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เมืองเริง ปัทมินทร์, พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, โสภา สถาพร, แมน ธีระพล, พนม นพพร ฉายวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2515
เข็ดจริง ๆ ให้ดิ้นตาย (2515) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: 67 การละครและภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2515
คนกล้าตาย (2515) ผู้สร้าง: ภิรานนท์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กริช กำจาย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุทิศา พัฒนุช, วาสนา ชลากร, ศักดิ์ ศรีภูมิ ฉายวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2515
คนสู้คน (2515) บทประพันธ์: จักรา ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรัญญา นามวงศ์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515
คุ้มนางฟ้า (2515) ผู้สร้าง: สิทธิกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิมพา น่านรำไพ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
แคนลำโขง (2515) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
แควเสือ (2515) ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, สุทิศา พัฒนุช, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิมพา น่านรำไพ ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
จันทร์เพ็ญ (2515) บทประพันธ์: พร น้ำเพชร ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
จันทร์แรม (2515) บทประพันธ์: สุดจิตต์ ผู้สร้าง: กิติเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทศ วงศ์งาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สมชาย ศรีภูมิ, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2515
เจ้าลอย (2515) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: แท้ ประกาศวุฒิสาร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สมจินต์ ธรรมทัต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515
ชาละวัน (2515) ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย นำแสดงโดย: ปรีดา จุลละมณฑล, ดามพ์ ดัสกร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, มาลาริน บุนนาค, จอมใจ จรินทร์, รัตนาภรณ์น้อย อินทรกำแหง
ชู้ (2515) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: เปี๊ยก โปสเตอร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: มานพ อัศวเทพ, กรุง ศรีวิไล, วันดี ศรีตรัง, ด.ญ.ไขนภา เจียรบุตร ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
เชียงตุง (2515) บทประพันธ์: วลัย รัชนี ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ดินคู่ฟ้า (2515) ผู้สร้าง: กรนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2515
ตามรักตามล่า (2515) ผู้สร้าง: รัตนโกสินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภูมิ สีห์ราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช, เนตรดาว นภาพรรณ, พัชรินทร์ หลวงราช ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2515
เทพบุตรที่รัก (2515) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, พนม นพพร ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2515
นพเก้า (2515) บทประพันธ์: พร ธาดา ผู้สร้าง: วิเชียรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุเพชร จิตตนิโรธ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุทิศา พัฒนุช, เมตตา รุ่งรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์ ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2515
นางฟ้าชาตรี (2515) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กฤษณะ อำนวยพร, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2515
นี่แหละรัก (2515) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, แมน ธีระพล, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515
น้ำผึ้งพระจันทร์ (2515) ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2515
บุหงาหน้าฝน (2515) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พนม นพพร, ขวัญจิต ศรีประจันต์, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (2515) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุทิศา พัฒนุช, ภาวนา ชนะจิต, ชนะ ศรีอุบล, พัลลภ พรพิษณุ, คมน์ อรรฆเดช ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2515
เพชรตาแมว (2515) บทประพันธ์: คณะกันตนา ผู้สร้าง: กันตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2515
เพลงรักลูกทุ่ง (2515) ผู้สร้าง: ศิวะลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ร้อยคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515
พ่อปลาไหล (2515) ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515
มนต์กากี (2515) ผู้สร้าง: พระพิราพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, สันติ คราประยูร, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515
มนต์รักดอกคำใต้ (2515) ผู้สร้าง: มนเธียรไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, บุศรา นฤมิตร, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2515
มนต์รักลูกทุ่ง (2513) (กลับมาฉายใหม่)
แม่งู (2515) ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, รุจน์ รณภพ, ศศิมา สิงห์ศิริ ฉายวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2515
แม่ปลาบู่ (2515) (ขยายฟิล์มจากหนังชุดทางทีวี 2510) ผู้สร้าง: ดาราฟิล์ม - ช่อง 7 สี ผู้กำกับ: ไพรัช สังวริบุตร นำแสดงโดย: พัลลภ พรพิษณุ, เยาวเรศ นิสากร, สุวิน สว่างรัตน์, น้ำเงิน บุญหนัก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชฎาพร วชิรปรานี
แม่ยาย (2515) บทประพันธ์: กาญจนาคประพันธ์ ผู้สร้าง: ศรีกรุงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชายชาญ วสุวัต นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515
แม่อายสะอื้น (2515) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ วัชรา, สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515
แม่เนื้อทอง (2515) ผู้สร้าง: บุญเลิศชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2515
ยอดหญิง (2515) บทประพันธ์: กัญชลีกร ผู้สร้าง: พระพิราพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ชนะ ศรีอุบล, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
รจนายอดรัก (2515) ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุทิศา พัฒนุช, เมตตา รุ่งรัตน์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
รอยบุญ (2515) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสน่ห์ โกมารชุน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, กันทิมา ดาราพันธ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สิงห์ มิลินทราศัย, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
รอยแค้น (2515) ผู้สร้าง: นานาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สรยุทธ นิยมพงศ์, โสภา สถาพร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ล้อต๊อก, ส.อาสนจินดา, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
ระเริงชล (2515) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, ทักษิณ แจ่มผล, ประชา พูนวิวัฒน์, สุชาติ นาทะพันธ์ ฉายวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515
รักคืนเรือน (2515) ผู้สร้าง: พันธุ์ทองภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2515
รักต้องห้าม (2515) ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
ริมฝั่งแม่ระมิงค์ (2515) ผู้สร้าง: จิรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, สุทิศา พัฒนุช, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515
ลานสาวกอด (2515) บทประพันธ์: ไพบูลย์ บุตรขัน ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วีระโชติ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2515
ลูกชู้ (2515) ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ดารณี ศรีมนต์ธร, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ลูกสาวนายพล (2515) บทประพันธ์: ดวงจิรา ผู้สร้าง: เหมราชภาพยนตร์, กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2515
เลือดแม่ (2515) บทประพันธ์: สราวุฒิ ผู้สร้าง: กรเทวาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชุมพร เทพพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2515
ล่ามหากาฬ (2515) บทประพันธ์: บรรณ ศักดิ์ศรี ผู้สร้าง: ศักดิ์ไกรสรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บุญเรือง จำนงอุดม นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เอก อัมรินทร์, สุทิศา พัฒนุช, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
วังบัวบาน (2515) บทประพันธ์: มาลินี ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
วิวาห์ลูกทุ่ง (2515) บทประพันธ์: ถาวร สุวรรณ ผู้สร้าง: รามาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2515
ศาลาลอย (2515) บทประพันธ์: ศุภชัย ผู้สร้าง: มิตรสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
สวนสน (2515) ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต, ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ช้องมาศ ภุมรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515
สวรรค์มืด (2501) (กลับมาฉายใหม่)
สะท้านกรุง (2515) ผู้สร้าง: พยุงภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สุทิศา พัฒนุช, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
สาวขบเผาะ (2515) ผู้สร้าง: นวฤทธิ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ผึ้ง สุวรรณแพทย์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, ขบวน มุกดา, สมเดช สันติประชา, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
สิงห์สยามถล่มคาราเต้ (2515) นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต
สุดสายป่าน (2515) ผู้สร้าง: พงศ์ไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทม วิศวชาติ ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
แสนทนง (2515) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: เสนีย์ถนอมรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2515
หนองงูเห่า (2515) ผู้สร้าง: ไทภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันทวี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกชา เปลี่ยนวิถี, โสภา สถาพร, อมร เมฆินทร์ ฉายวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2515
หมัดสังหาร (2515) ผู้สร้าง: เซ้าท์อีสท์เอเชียฟิล์ม นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, นาท ภูวนัย, เมิ่งเฟย ฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2515
หยาดฝน (2515) บทประพันธ์: โอสถ จันทนพ ผู้สร้าง: เกษมสุขภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รักชนก จินดาวรรณ, บุปผา สายชล, ศรีไพร ใจพระ, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
หัวใจปรารถนา (2515) ผู้สร้าง: พจนาภิรมย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: นำดี วิตตะ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เอก อัมรินทร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2515
หัวใจป่า (2515) ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, เพชรา เชาวราษฎร์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
หัวใจมีตีน (2515) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: ศรีกรุงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2515
หาดทรายแก้ว (2515) ผู้สร้าง: สุริยะเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภรณี สุวรรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเผือก, เทพ เทียนชัย, พนม นพพร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2515
อสูรกาย (2515) ผู้สร้าง: นครหลวงภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ระพิน ภูไท, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
อเวจีสีชมพู (2515) ผู้สร้าง: บางกอกฟิล์มสตูดิโอ ผู้กำกับ: หัตถกร พรหมสุวรรณ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ครรชิต ขวัญประชา, ภูษิต อภิมันต์, ดารา เยาวลักษณ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2515
ไอ้บ้านนอก (2515) ผู้สร้าง: สันติภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เกล็ดแก้ว นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, สมชาย ศรีภูมิ, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2515
ไอ้หนุ่ม - อีสาว (2515) ผู้สร้าง: พิชิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ไอ้แกละเพื่อนรัก (2515) บทประพันธ์: สุรพล โทณะวณิก ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุรพล โทณะวณิก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515
อ้อมอกเจ้าพระยา (2515) บทประพันธ์: อ.เมฆมาลัย ผู้กำกับ: ศิวะลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ร้อยคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จีราภา ปัญศิลป์, จินฟง ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

อ้างอิง[แก้]