รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2503

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2503

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กงกรรม (2503) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: นฤชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, มิสคูมี่, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ถนอม อัครเศรณี ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ค่าน้ำนม (2503) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ปรียา รุ่งเรือง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิษณุรักษ์, สุนทรี วิภากร, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2503
จอมโจรโสฬส (2503) ผู้สร้าง: อนิรุทธ์เดชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, จรัสศรี สายะศิลป์, สิงห์ มิลินทราศัย, สมชาย ศรีภูมิ, สุจิต วงศ์งาม, ศักดา ธงชัย ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ชายต้องสู้ (2503) บทประพันธ์: ช่อทิพย์วรรณ ผู้สร้าง: สุเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไฉน สัตยพันธ์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เกริก บงกช, ประมินทร์ จารุจารีต, ทานทัต วิภาตะโยธิน, อัจฉรา นิภาพร, เทียนชัย สุนทรการันต์ ฉายวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ทูตนรก (2503) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ฤทธี นฤบาล, ลือชัย นฤนาท, แมน ธีระพล, อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, งามตา ศุภพงษ์ ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2503
ดวงชีวัน (2503) บทประพันธ์: สุกัญญา ผู้สร้าง: ดาราไทยฟิล์ม ผู้กำกับ: สุรัสน์ พุกกะเวส นำแสดงโดย: อาคม มกรานนท์, อมรา อัศวนนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทรงศรี เทวะคุปต์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประกอบ ไชยพิพัฒน์ ฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2503
เด็กเสเพล (2503) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: จิตรกร สุนทรปักษิน, มิสไป่หง, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, รสลิน วิลาวัลย์, กำจาย รัตนดิลก, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ตุ๊กตาผี (2503) บทประพันธ์: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2503
ทัดดาวบุษยา (2503) บทประพันธ์: ชอุ่ม ปัญจพรรค์ นำแสดงโดย: เกศริน ปัทมวรรณ, ฤทธี นฤบาล, ทม วิศวชาติ
นางแมวผี (2503) ผู้สร้าง: สุรัชนีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, จรัสศรี สายะศิลป์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ดวงสุดา ปาริชาติ, ฉกรรจ์ พึ่งสังข์ ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
น้ำตาทมิฬ (2503) บทประพันธ์: ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ด.ญ.อ้อย อินทิรา, กมลพันธ์ สันติธาดา ฉายวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
บาปสวาท (2503) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: อโนทัย บุศมชาติ, พล พิทยายุทธ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ถวัลย์ คีรีวัตน์, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2503
ปีศาจเครือฟ้า (2503) นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชลิต สุเสวี, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ (2503) บทประพันธ์: สำเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สด ศรีบูรพารมย์ นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ฑัต เอกทัต, ทัศนีย์ ชุวสุวัฒ, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เมืองเริง ปัทมินทร์ ฉายวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ผีพยาบาท (2503) บทประพันธ์: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้สร้าง: กันตนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ชนินทร์ นฤปกรณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ด.ญ.ปนัดดา กัลย์จาฤก ฉายวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า (2503) ผู้สร้าง: โกมลภิสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2503
โผนน็อกเปเรซ (2503)
ฟูแมนจู (2503) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: เกศริน ปัทมวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, มีสมู่หง, อาคม มกรานนท์, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2503
ภาพยนตร์ข่าวชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่างโผน กิ่งเพชร-ปาสกาล เปเรซ (2503)
มนุษย์ผีสิง (2503) นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, ทิพย์มณี พรรณพิไล, อบ บุญติด, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมศรี อรรถจินดา, ก๊กเฮง ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
แม่จำเป็น (2503) นำแสดงโดย: อัมพร ณ ป้อมเพชร, สมถวิล กมลทิพย์, บัณฑิต สิทธิเสน, จำรูญ หนวดจิ๋ม
แม่นาคคืนชีพ (2503) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์รุ่งกานต์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
ยอดชายชาตรี (2503) ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, งามตา ศุภพงษ์, จรัสศรี สายะศิลป์, ตรึงตา วีรุทัย, โกเมนทร์ นฤเบศร์ ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ยอดผี (2503) นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฑัต เอกทัต, ประมินทร์ จารุจารีต, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
ยอดพยศ (2503) ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, มนัส บุญยเกียรติ, อนุชา รัตนมาลย์, โชติ พุกกะพันธ์ ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ยอดมนุษย์ (2503) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: สุชีลา สีสมบูรณ์, ทักษิณ แจ่มผล, พล พิทยายุทธ, ไชยา สุริยัน, ประมินทร์ จารุจารีต, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2503
ยอดเดี่ยว (2503) ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, เกศริน ปัทมวรรณ, ไชยา สุริยัน, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503
รอยไถ (2503) บทประพันธ์:ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สด ศรีบูรพารมย์ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อาคม มกรานนท์, ลักษมี ทวีสิน ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ร้ายก็รัก (2503) บทประพันธ์: เนรมิต ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อุษา อัจฉรานิมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2503
ลูกคนจน (2503) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: ชลิต สุเสวี, วงทอง ผลานุสนธิ์, จรัสศรี สายะศิลป์, ดวงสุดา ปาริชาติ, ด.ช.สาธิต บำเพ็ญทรัพย์ ฉายวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ลูกจ๋า (2503) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ล้นเกล้าประพาสอังกฤษ (ภาพยนตร์ส่วนพระองค์) (2503)
สองฝั่งฟ้า (2503) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, จรัสศรี สายะศิลป์ ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2503
สามพราน (2503) บทประพันธ์: อำนวย กลัสนิมิ ผู้สร้าง: กองแพทย์ กรมตำรวจ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อุทัย ชาญชวัช, อุษา อัจฉรานิมิตร, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, ฑัต เอกทัต, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2503
สายสวาทยังไม่สิ้น (2503) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทม วิศวชาติ, กำจาย รัตนดิลก, ศรีนวล แก้วบัวสาย, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2503
สาวดาวเทียม (2503) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี มีสมมนต์, สัมพันธ์ อุมากูล ฉายวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2503
สาวเครือฟ้า (2503)
สุดชีวิต (2503) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ไชยา สุริยัน, อมรา อัศวนนท์, อาคม มกรานนท์, เพิ่ม ฉายประเสริฐ, พิมพ์เพ็ญ นภาพร ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
เสือเฒ่า (2503) บทประพันธ์: มณเฑียรทอง โชคชนะ ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: พันคำ, ลือชัย นฤนาท, อาคม มกรานนท์, รุ้งลาวัลย์ พิบูลสันติ, เชาว์ แคล่วคล่อง, ไศลทิพย์ ตาปนานนท์ ฉายวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2503
แสงสูรย์ (2503) บทประพันธ์: จินตะหรา ผู้สร้าง: ทัศไนยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ภาวนา ชนะจิต, นวลศรี รามโยธิน ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
อภินิหารอาจารย์จู๋ (2503) นำแสดงโดย: สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ประไพ คำเรียบร้อย, หม่อมชั้น พวงวัน, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ไอ้ค้างคาว (2503) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: นาคราชภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ชาย ชัชวาลย์, งามตา ศุภพงษ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อาคม มกรานนท์ ฉายวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2503

อ้างอิง[แก้]