ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2531

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2531

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 นัดตัดชีพ (2531) ผู้กำกับ: เสนาะ กระเช้าเพชร นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, มาริษา อุดมพร, ภูมิ พัฒนายุทธ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
5 มนุษย์เหล็ก (2531) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธิดา ธีรรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์
กลิ่นสีและกาวแป้ง ภาค 1 (2531) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน์, เกียรติ กิจเจริญ, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, วัชระ ปานเอี่ยม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ธงชัย ประสงค์สันติ ฉายวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2531
กว่าจะได้เป็นเมีย (2531) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, มาริษา อุดมพร, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
กว่าดอกรักจะบาน (2531) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: อรุณศักดิ์ อ่องละออ นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, ยุทธนา แสนเสน่ห์ ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2531
กองร้อยสอยรัก (2531) ผู้กำกับ: รอง เค้ามูลคดี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไปรมา รัชตะ, สาลินี ภักดีผล, อรพรรณ เกิดเพชร, ลันดา โสภาพรรณ
กะชุ่มกะชวย (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ปัญญา นิรันดร์กุล, เพ็ญ พิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม
เก๊าม้าเก็ง (2531) ผู้กำกับ: ศุภฤกษ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รณ ฤทธิชัย, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ภูมิ พัฒนายุทธ
แก่นแก้ว (2531) ผู้กำกับ: วาสิฎฐี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน
เขาชื่อกานต์ (2531) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, ตฤณ เศรษฐโชค, นัย สุขสกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, แทน จันทรวิโรจน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
คนกลางเมือง (2531) ผู้กำกับ: ชารียา รุ่งเรือง นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรัญญา นามวงศ์, จุรี โอศิริ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เศรษฐา ศิระฉายา
คนหินจอมทรหด (2531) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, รอน บรรจงสร้าง, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
คนเถื่อนกทม (2531) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, พันนา ฤทธิไกร, วชิรา วงศ์วัช, อำนาจ อนุรักษ์, เจริญ หงษ์ไทย
คนใจสู้ (2531) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, อรพรรณ พานทอง, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ครั้งเดียวก็เกินพอ (2531) ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2531
ความรัก (2531) ชื่ออื่น... อุบัติเหตุ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, จามจุรี เชิดโฉม, วัชระ ปานเอี่ยม, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, แทน จันทรวิโรจน์, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์
คืนปล่อยผี (2531) นำแสดงโดย: สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, นาถยา แดงบุหงา, เพ็ญ พิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ
คุณจ่าเรือแจว (2531) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, มอริส เค, รัญญา ศิยานนท์, สมชาย สามิภักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ, สมบัติ เมทะนี, ส. อาสนจินดา, ชลิต เฟื่องอารมย์
คุณนายแจ๋วแหวว (2531) ผู้กำกับ: เมฆเสรี นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อภิรดี ภวภูตานนท์, วัชระ ปานเอี่ยม, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, วัลวิภา โยคะกุล
คู่กรรม (2531) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, นัย สุขสกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
คู่แค้นปืนเดือด (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ดวงเดือน จิไธสงค์, ฉัตร มงคลชัย
คู่รัก (2531) นำแสดงโดย: เดชดวง อนุศาสนนันท์, ผกามาศ สวัสดี, เกียรติ กิจเจริญ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, มารุต สาโรวาท, ยุวดี เรืองฉาย, พิราวรรณ ประสพศาสตร์
จงรัก (2531) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, บดินทร์ ดุ๊ก, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ฉลุย (2531) ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, รัชนก พูนผลิน (รัชนก แสง-ชูโต), อรุณ ภาวิไล, ญานี จงวิสุทธิ์, ท้วม ทรนง, สุเชาว์ พงษ์วิไล
ชาติอำมหิต (2531) ผู้กำกับ: ศักดิ์ มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ครรชิต ขวัญประชา, ฉัตร มงคลชัย
ซอสามสาย (2531) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย หงษ์ไทย, สุริยา เยาวสังข์, การันต์ กิตติราช, อภิรดี ภวภูตานนท์, ส.อาสนจินดา
ณ ที่นี้ มีรัก (2531) ผู้กำกับ: บรรหาร สีตะพงศ์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ปิยะธิดา ประไพทอง
ดงพญาเสือ (2531) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ไชยันต์ สรไกร, โกวิท วัฒนกุล
ดวงพลุแตก (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ
ดาวอาถรรพ์ (2531) นำแสดงโดย: เอก อุปถัมภ์, ลันดา โสภาพรรณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ยอด นครนายก
ด้วยรักคิดถึง (2531) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, บดินทร์ ดุ๊ก, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ตลาดพรหมจารี (2531) ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, นาถยา แดงบุหงา, จินตหรา สุขพัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, เกียรติ กิจเจริญ, โกวิท วัฒนกุล
ตลาดอารมณ์ (2531) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, รอน บรรจงสร้าง, พิศาล อัครเศรณี, ราตรี วิทวัส, จอย กิตติยา ยอดไกรศรี, วันเพ็ญ จันทร์ตรี
ตะลุยโรงหมอ (2531) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย หงษ์ไทย, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, ท้วม ทรนง
ตัณหาเถื่อน (2531) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, วรรณิศา ศรีวิเชียร
ถ้าจะจีบก็ได้เลย (2531) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, ตฤณ เศรษฐโชค, วสันต์ กรรณสูตร, วราลักษณ์ วานิชยกุล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์
ทหารเรือมาแล้ว (2531) ผู้กำกับ: อรุณ ภาวิไล นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, มารุต สาโรวาท, สุริวิภา กุลตังวัฒนา
ทอง 3 (2531) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อีริค เอสตราด้า, เจมส์ ฟิลลิปส์, ไมร่า ชาสัน, คริสท็อป คลุปเพล, ปีแอร์ เดลาแลนด์, นพพล โกมารชุน, อภิรดี ภวภูตานนท์, ลิขิต เอกมงคล, ศิรินันท์ โรจนธรรม
ทองประกายแสด (2531) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: ชุดาภา จันทเขตต์, สันติสุข พรหมศิริ, รอน บรรจงสร้าง, ตฤณ เศรษฐโชค, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, คชัฐ คชศิลา
ทองเถื่อน (2531) ผู้กำกับ: ลักษณ์ อภิชาติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, วีรยุทธ รสโอชา, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, พอเจตน์ แก่นเพชร, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ทายาทคนใหม่ (2531) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อาสนจินดา, ท้วม ทรนง
เท่ แต่ห้าแต้ม (2531) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, บดินทร์ ดุ๊ก, เกียรติ กิจเจริญ, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, พรพรรณ สังข์ศิลปชัย, อนันต์ บุนนาค, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ล้อต๊อก
น.ส. บังอร (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา, เกียรติ กิจเจริญ, มานพ อัศวเทพ, มารศรี ณบางช้าง
นักรบดำ (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
นางกลางไฟ (2531) ผู้กำกับ: โชติรัตน์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, โน้ต เชิญยิ้ม
นางแบบ (2531) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, เล็ก ไอศูรย์
บุญชู ผู้น่ารัก (2531) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ญาณี จงวิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, จุรี โอศิริ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2531
บ้านนี้มีห้องว่าง (2531) ผู้กำกับ: สุปราณี โพธิ์ชัยแสน นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, พุฒิพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปีศาจสีเงิน (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, พิม วัฒนพานิช, โกวิท วัฒนกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ผมรักคุณนะ (2531) นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ท้วม ทรนง
ผิดฝาไม่ผิดตัว (2531) นำแสดงโดย: อนันต์ บุนนาค, เกียรติ กิจเจริญ, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, น้อย โพธิ์งาม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์
พยัคฆ์นางพญา (2531) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ธิดา ธีระรัตน์, นีรนุช อติพร
พยัคฆ์ร้ายเดนตาย (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, ศิริพร มารอนนี่, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ชุติมา กาวินละ
พายุยางแดง (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วาสนา วรรณวงศ์, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, ลักษณ์ อภิชาติ
พี่เลี้ยง (2531) ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ตรีรัก รักการดี, รัชนู บุญชูดวง ฉายวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
เพชฌฆาตสีชมพู (2531) ผู้กำกับ: ศุภฤกษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิม วัฒนพานิช, มานพ อัศวเทพ
เพชฌฆาตเดนสงคราม (2531) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, พันนา ฤทธิไกร, โกวิท วัฒนกุล, ฤทธิ์ ลือชา
เพชรพยัคฆราช (2531) นำแสดงโดย: ชัยรัตน์ จิตรธรรม, สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, พุ่มพวง ดวงจันทร์, โกวิท วัฒนกุล, ไกรลาศ เกรียงไกร ฉายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2531
เพชรลุยเพลิง (2531) ผู้สร้าง: เพชรพันนาโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, รอน บรรจงสร้าง, พันนา ฤทธิไกร, วรรณิศา ศรีวิเชียร, รัญญา ศิยานนท์
เพชรเหนือเพชร (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ทวนธน คำมีศรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ
พ่อปลาไหล แม่พังพอน (2531) ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี, หนุ่ม ชิงชัย นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, พิศาล อัครเศรณี, มยุรา ธนะบุตร, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, ท้วม ทรนง
ฟ้าสั่งข้ามาเกิด (2531) ผู้กำกับ: ศักดิ์ มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย
ภุมรีสีทอง (2531) ผู้กำกับ: นันทนา วีรชน นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สถาพร นาควิลัย, ธงชัย ประสงค์สันติ
ภูผาทอง (2531) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไชยยัณห์ สรไกร, โกวิท วัฒนกุล, ฉัตร มงคลชัย
มนต์รักเพลงทะเล้น (2531) นำแสดงโดย: นาตาชา เปลี่ยนวิถี, บดินทร์ ดุ๊ก, ดิเรก อมาตยกุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, น้อย โพธิ์งาม
มันโผล่ขึ้นมาหยอก (2531) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, แทมมี่ แอนด์ชูศรี, อรุณ ภาวิไล, วชิระ บูรพรัตน์, มารุต สาโรวาท, สมชาย โพธิ์ดี
มีหัวใจไว้บอกรัก (2531) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, สุรัตนา ข้องตระกูล, พัชรี จันทร์สว่าง, แจ่มจรัส ชัยนันท์
มือปราบปืนดุ (2531) ผู้กำกับ: ธนชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธิดา ธีรรัตน์, ไพโรจน์ ใจสิงห์
มือปืนผีดิบ (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ทวนธน คำมีศรี
มือสังหาร (2531) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, รณ ฤทธิชัย, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิสมัย ภุมมา
เมียเถื่อน (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, มาริษา อุดมพร, กฤษณ์ ศุกระมงคล
ยิ้มให้กันดีกว่า (2531) ผู้กำกับ: นพนิจ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์, อนันต์ บุนนาค, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ท้วม ทรนง, บู๊ วิบูลย์นันท์
รักฉบับทะเล้น (2531) นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อรุณ ภาวิไล, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
รักด้วยชีวิต (2531) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ดิลก ทองวัฒนา, ปัญญา นิรันดร์กุล, วจี อรรถไกวัลวที, ปาหนัน ณ พัทลุง
รักมหาเฮง (2531) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, เหมียว แมคอินทอช
รักฤๅเสน่หา (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, พีท ทองเจือ, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
รักสำรอง (2531) ผู้กำกับ: วรรณา สุธี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์
รักแรกอุ้ม (2531) ผู้กำกับ: สมจริง ศรีสุภาพ นำแสดงโดย: ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ธิติมา สังขพิทักษ์
รับจ้างตาย (2531) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศราวุฒิ เก่งทุกทาง, อุเทน บุญยงค์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ชุติมา กาวินละ
ราชสีห์หน้าเซ่อ (2531) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, กัลยา ทองสุขใส
เราสอง (2531) ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: พีท ทองเจือ, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, อัญชนา กาละโชติ (นาตาชา คอฟแมน), ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
เรือมนุษย์ (2531) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิชาติ หาลำเจียก, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
แรงเทียน (2531) บทประพันธ์: ชลาลัย ผู้สร้าง: พรพจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ราตรี วิทวัส, วัชระ ปานเอี่ยม, เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
ลำพูนแดง (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, มาริษา อุดมพร, ฤทธิ์ ลือชา, ชุมพร เทพพิทักษ์
วัยหวาน วัยคะนอง (2531) นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, โกวิท วัฒนกุล, โน้ต เชิญยิ้ม
วิมานอารมณ์ (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วาสนา วรรณวงศ์, พยัคฆ์ รามวาทิน, วิทยา สุขดำรงค์, ชูศรี มีสมมนต์
วิวาห์จำแลง (2531) บทประพันธ์: นันทนา วีรชน ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พิศาล อัครเศรณี, พิม วัฒนพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2531
วิวาห์ไฟ (2531) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สันติสุข พรหมศิริ, ญาณี จงวิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศิรินันท์ โรจนธรรม
เศรษฐีขอทาน (2531) นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, น้อย โพธิ์งาม
เศรษฐีเงินผ่อน (2531) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, สุนิสา คราประยูร, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, โน้ต เชิญยิ้ม, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ท้วม ทรนง
สบายกว่ากันเยอะเลย (2531) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: ชัยฤทธิ์ ปฐมพงษ์, เพ็ญ พิสุทธิ์, อรุณ ภาวิไล, สุนทรี ละม่อม, อ้วน โจ๊กเกอร์, สีดา อนุรักษ์, ท้วม ทรนง
สมรภูมิเดือด (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ไพชญิน เอี่ยมนาค, ลักษณ์ อภิชาติ, ทวนทน คำมีศรี, ภูมิ พัฒนายุทธ, ครรชิต ขวัญประชา
สวยเหี้ยม (2531) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, สุนิสา คราประยูร, ฉัตร มงคลชัย
สองตระกูลดิบ (2531) ผู้สร้าง: พี.เอ.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วงศ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิยะดา อุมารินทร์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา
สองเกลอเจอทีเด็ด (2531) นำแสดงโดย: สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาติ ปัญญาเลิศ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ล้อต๊อก
สู้กับผีหนีไม่ได้ (2531) นำแสดงโดย: หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธนา สินทรัพย์
หนองบัวแดง (2531) ผู้กำกับ: บารมี นำแสดงโดย: ธิดา ธีรรัตน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, รอน บรรจงสร้าง, อภิชาติ หาลำเจียก, ราตรี วิทวัส, รติรส ริมนภา
หน่วยล่าสังหาร (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เล็ก ไอศูรย์, สุนิสา คราประยูร, โน้ต เชิญยิ้ม, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฉัตร มงคลชัย
หลอกนิด นิด รักจริง จริง (2531) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, เพ็ญ พิสุทธิ์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
หวานมันส์ ฉันคือเธอ2 (2531) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, นฤมล นิลวรรณ
เหยื่อตัณหา (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์
เหยื่ออารมณ์ (2531) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, ดวงตา ตุงคะมณี, ปัทมา ปานทอง, พิศมัย วิไลศักดิ์
อยากแบ่งหัวใจให้เป็นสอง (2531) ผู้กำกับ: กัมพล พฤกษศรี นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ภัทรา ทิวานนท์, สุภาวดี ทิพย์พินิจ
อยู่กับยาย (2531) ผู้สร้าง: สยามโปรโมชั่น ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ยอดรัก สลักใจ, ศิรินทรา นิยากร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2531
อะไรจะขนาดนั้น (2531) นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, ราตรี วิทวัส, สมฤดี นุ่มอำพันธ์
อินทรีภูเขา (2531) ผู้กำกับ: เทอด มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงฤดี บุญราชัย, วีรยุทธ รสโอชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า ปรปักษ์, ฉัตร มงคลชัย
อีจู้กู้ปู่ป้า (2531) นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, พิม วัฒนพานิช
อุบัติโหด (2531) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, เสกสรร ชัยเจริญ, อภิชาติ หาลำเจียก, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, แทน จันทรวิโรจน์
แอบฝัน (2531) ผู้กำกับ: ภรณ์พินิจ นำแสดงโดย: รุ่งทิวา หอมหวล, เล็ก ไอศูรย์, ยุวันดา แก้วมาลี, ส.อาสนจินดา
ไอ้ด่างเกยชัย (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, ราตรี วิทวัส, วีรยุทธ รสโอชา, อภิวัฒน์ เมธา, ดามพ์ ดัสกร
ไอ้มือดำ มือปืน 2 (2531) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วิทยา สุขดำรงค์

อ้างอิง[แก้]