รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2531

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2531

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
4 นัดตัดชีพ (2531) ผู้กำกับ: เสนาะ กระเช้าเพชร นำแสดงโดย: เอกพัน บันลือฤทธิ์, มาริษา อุดมพร, ภูมิ พัฒนายุทธ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
5 มนุษย์เหล็ก (2531) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธิดา ธีรรัตน์
กลิ่นสีและกาวแป้ง ภาค 1 (2531) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน์, เกียรติ กิจเจริญ, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, วัชระ ปานเอี่ยม, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ , กฤษณ์ ศุกระมงคล , ธงชัย ประสงค์สันติ, สุวรรณ อุทัยไพศาลวงศ์
กว่าจะได้เป็นเมีย (2531) ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, มาริษา อุดมพร, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
กว่าดอกรักจะบาน (2531) ผู้กำกับ: อรุณศักดิ์ อ่องละออ นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, ยุทธนา แสนเสน่ห์
กองร้อยสอยรัก (2531) ผู้กำกับ: รอง เค้ามูลคดี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไปรมา รัชตะ, สาลินี ภักดีผล, อรพรรณ เกิดเพชร, ลันดา โสภาพรรณ
กะชุ่มกะชวย (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ปัญญา นิรันดร์กุล, เพ็ญ พิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม
เก๊าม้าเก็ง (2531) ผู้กำกับ: ศุภฤกษ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รณ ฤทธิชัย, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ภูมิ พัฒนายุทธ
แก่นแก้ว (2531) ผู้กำกับ: วาสิฎฐี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน
เขาชื่อกานต์ (2531) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, ตฤณ เศรษฐโชค, นัย สุขสกุล, ปรารถนา สัชฌุกร, แทน จันทรวิโรจน์
คนกลางเมือง (2531) ผู้กำกับ: ชารียา รุ่งเรือง นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรัญญา นามวงศ์, จุรี โอศิริ, อดุลย์ ดุลยรัตน์
คนหินจอมทรหด (2531) นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, รอน บรรจงสร้าง, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
คนเถื่อนกทม (2531) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, พันนา ฤทธิไกร, วชิรา วงศ์วัช, อำนาจ อนุรักษ์, เจริญ หงษ์ไทย
คนใจสู้ (2531) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, อรพรรณ พานทอง, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ครั้งเดียวก็เกินพอ (2531) ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ความรัก (2531) ชื่ออื่น... อุบัติเหตุ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, จามจุรี เชิดโฉม, วัชระ ปานเอี่ยม, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, แทน จันทรวิโรจน์
คืนปล่อยผี (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, เพ็ญ พิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย
คุณจ่าเรือแจว (2531) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, มอริส เค
คุณนายแจ๋วแหวว (2531) ผู้กำกับ: เมฆเสรี นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อภิรดี ภวภูตานนท์, วัชระ ปานเอี่ยม, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, วัลวิภา โยคะกุล
คู่กรรม (2531) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, นัย สุขสกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, ไกรลาศ เกรียงไกร
คู่แค้นปืนเดือด (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ดวงเดือน จิไธสงค์
คู่รัก (2531) นำแสดงโดย: เดชดวง อนุศาสนนันท์, ผกามาศ สวัสดี , เกียรติ กิจเจริญ , ธิติมา สังขพิทักษ์
จงรัก (2531) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, บดินทร์ ดุ๊ก
ฉลุย (2531) ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, รัชนก พูนผลิน (รัชนก แสง-ชูโต), อรุณ ภาวิไล, ญานี จงวิสุทธิ์
ชาติอำมหิต (2531) ผู้กำกับ: ศักดิ์ มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ครรชิต ขวัญประชา
ซอสามสาย (2531) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย หงษ์ไทย, สุริยา เยาวสังข์, การันต์ กิตติราช, อภิรดี ภวภูตานนท์, ส.อาสนจินดา
ณ ที่นี้ มีรัก (2531) ผู้กำกับ: บรรหาร สีตะพงศ์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, ปิยะธิดา ประไพทอง
ดงพญาเสือ (2531) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ไชยันต์ สรไกร
ดวงพลุแตก (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ
ดาวอาถรรพ์ (2531) นำแสดงโดย: เอก อุปถัมภ์, ลันดา โสภาพรรณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ยอด นครนายก
ด้วยรักคิดถึง (2531) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, บดินทร์ ดุ๊ก, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ตลาดพรหมจารี (2531) ผู้กำกับ: ณรงค์ จารุจินดา นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, นาถยา แดงบุหงา, จินตหรา สุขพัฒน์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, เกียรติ กิจเจริญ, โกวิท วัฒนกุล
ตลาดอารมณ์ (2531) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, รอน บรรจงสร้าง, พิศาล อัครเศรณี, ราตรี วิทวัส, จอย กิตติยา ยอดไกรศรี, วันเพ็ญ จันทร์ตรี
ตลุยโรงหมอ (2531) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย หงษ์ไทย
ตัณหาเถื่อน (2531) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, วรรณิศา ศรีวิเชียร
ถ้าจะจีบก็ได้เลย (2531) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, ตฤณ เศรษฐโชค, วสันต์ กรรณสูตร, วราลักษณ์ วานิชยกุล
ทหารเรือมาแล้ว (2531) ผู้กำกับ: อรุณ ภาวิไล
ทอง 3 (2531) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล ,สรพงษ์ ชาตรี ,นพพล โกมารชุน ,อภิรดี ภวภูตานนท์ ,ลิขิต เอกมงคล ,ศิรินันท์ โรจนธรรม
ทองประกายแสด (2531) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: ชุดาภา จันทเขตต์, สันติสุข พรหมศิริ, รอน บรรจงสร้าง, ตฤณ เศรษฐโชค, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, คชัฐ คชศิลา
ทองเถื่อน (2531) ผู้กำกับ: ลักษณ์ อภิชาติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, วีรยุทธ รสโอชา, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, พอเจตน์ แก่นเพชร
ทายาทคนใหม่ (2531) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, จารุณี สุขสวัสดิ์,เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อาสนจินดา
เท่ แต่ห้าแต้ม (2531) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, บดินทร์ ดุ๊ก, เกียรติ กิจเจริญ, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, พรพรรณ สังข์ศิลปชัย
น.ส. บังอร (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา
นักรบดำ (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
นางกลางไฟ (2531) ผู้กำกับ: โชติรัตน์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
นางแบบ (2531) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ราตรี วิทวัส, เล็ก ไอศูรย์
บุญชู ผู้น่ารัก (2531) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ญาณี จงวิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล , กฤษณ์ ศุกระมงคล
บ้านนี้มีห้องว่าง (2531) ผู้กำกับ: สุปราณี โพธิ์ชัยแสน นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, สุกัญญา นาคประดิษฐ์, พุฒิพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปลื้ม (2531) ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา, ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย
ปีศาจสีเงิน (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, พิม วัฒนพานิช, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ผมรักคุณนะ (2531) นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, พรสุดา ต่ายเนาว์คง
ผิดฝาไม่ผิดตัว (2531) นำแสดงโดย: เกียรติ กิจเจริญ
พยัคฆ์นางพญา (2531) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ธิดา ธีระรัตน์, นีรนุช อติพร
พยัคฆ์ร้ายเดนตาย (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, ศิริพร มารอนนี่, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ชุติมา กาวินละ
พายุยางแดง (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วาสนา วรรณวงศ์, มาริษา อุดมพร
พี่เลี้ยง (2531) ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ตรีรัก รักการดี, รัชนู บุญชูดวง
เพชฌฆาตสีชมพู (2531) ผู้กำกับ: ศุภฤกษ์ นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, มานพ อัศวเทพ
เพชฌฆาตเดนสงคราม (2531) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, พันนา ฤทธิไกร, โกวิท วัฒนกุล, ฤทธิ์ ลือชา
เพชรพยัคฆราช (2531)
เพชรลุยเพลิง (2531) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, รอน บรรจงสร้าง, พันนา ฤทธิไกร, วรรณนิศา ศรีวิเชียร, รัญญา ศิยานนท์
เพชรเหนือเพชร (2531) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ทวนธน คำมีศรี, อภิรดี ภวภูตานนท์
พ่อปลาไหล แม่พังพอน (2531) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี, หนุ่ม ชิงชัย นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, พิศาล อัครเศรณี, มยุรา ธนะบุตร, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วันทิพย์ ภวภูตานนท์
ฟ้าสั่งข้ามาเกิด (2531) ผู้กำกับ: ศักดิ์ มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ
ภุมรีสีทอง (2531) ผู้กำกับ: นันทนา วีรชน นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สถาพร นาควิลัย
ภูผาทอง (2531) ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไชยยัณห์ สรไกร, โกวิท วัฒนกุล
มนต์รักเพลงทะเล้น (2531) นำแสดงโดย: นาตาชา เปลี่ยนวิถี, บดินทร์ ดุ๊ก, ดิเรก อมาตยกุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, น้อย โพธิ์งาม
มันโผล่ขึ้นมาหยอก (2531) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, แทมมี่ แอนด์ชูศรี, อรุณ ภาวิไล, วชิระ บูรพรัตน์, มารุต สาโรวาท, สมชาย โพธิ์ดี
มีหัวใจไว้บอกรัก (2531) นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, สุรัตนา ข้องตระกูล, พัชรี จันทร์สว่าง, แจ่มจรัส ชัยนันท์
มือปราบปืนดุ (2531) ผู้กำกับ: ธนชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธิดา ธีรรัตน์
มือปืนผีดิบ (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ทวนธน คำมีศรี
มือสังหาร (2531) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, รณ ฤทธิชัย, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิสมัย ภุมมา
เมียเถื่อน (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วาสิฎฐี ศรีโรฟุ้ง, มาริษา อุดมพร, กฤษณ์ ศุกระมงคล
ยิ้มให้กันดีกว่า (2531) ผู้กำกับ: นพนิจ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์
รักฉบับทะเล้น (2531) นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อรุณ ภาวิไล, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
รักด้วยชีวิต (2531) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ดิลก ทองวัฒนา, ปัญญา นิรันดร์กุล, วจี อรรถไกวัลวที, ปาหนัน ณ พัทลุง
รักมหาเฮง (2531) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, เหมียว แมคอินทอช
รักฤๅเสน่หา (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, พีท ทองเจือ, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
รักสำรอง (2531) ผู้กำกับ: วรรณา สุธี นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์
รักแรกอุ้ม (2531) ผู้กำกับ: สมจริง ศรีสุภาพ นำแสดงโดย: ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ธิติมา สังขพิทักษ์
รับจ้างตาย (2531) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ศราวุฒิ เก่งทุกทาง, อุเทน บุญยงค์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ชุติมา กาวินละ
ราชสีห์หน้าเซ่อ (2531) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์ นำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, กัลยา ทองสุขใส
เราสอง (2531) ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: พีท ทองเจือ, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, อัญชนา กาละโชติ (นาตาชา คอฟแมน)
เรือมนุษย์ (2531) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิชาติ หาลำเจียก, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
แรงเทียน (2531) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ราตรี วิทวัส, วัชระ ปานเอี่ยม, เฉลิมพร พุ่มพันธุ์วงศ์
ลำพูนแดง (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงเดือน จิไธสงค์, มาริษา อุดมพร, ฤทธิ์ ลือชา
วัยหวาน วัยคะนอง (2531) นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ราตรี วิทวัส, โกวิท วัฒนกุล
วิมานอารมณ์ (2531) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, วาสนา วรรณวงศ์, พยัคฆ์ รามวาทิน, วิทยา สุขดำรงค์, ชูศรี มีสมมนต์
วิวาห์จำแลง (2531) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พิศาล อัครเศรณี, พิม วัฒนพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี
วิวาห์ไฟ (2531) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สันติสุข พรหมศิริ, ญาณี จงวิสุทธิ์, วัชระ ปานเอี่ยม, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ศิรินันท์ โรจนธรรม
เศรษฐีขอทาน (2531) นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, น้อย โพธิ์งาม
เศรษฐีเงินผ่อน (2531) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, สุนิสา คราประยูร, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, บำเรอ ผ่องอินทรีย์, ชินดิษฐ์ บุนนาค
สบายกว่ากันเยอะเลย (2531) ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์ นำแสดงโดย: ชัยฤทธิ์ ปฐมพงษ์, เพ็ญ พิสุทธิ์, อรุณ ภาวิไล, สุนทรี ละม่อม, อ้วน โจ๊กเกอร์, สีดา อนุรักษ์
สมรภูมิเดือด (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ไพชญิน เอี่ยมนาค, ลักษณ์ อภิชาติ, ทวนทน คำมีศรี, ภูมิ พัฒนายุทธ, ครรชิต ขวัญประชา
สวยเหี้ยม (2531) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, สุนิสา คราประยูร
สองตระกูลดิบ (2531) ผู้กำกับ: วงศ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, วิยะดา อุมารินทร์
สองเกลอเจอทีเด็ด (2531) นำแสดงโดย: สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาติ ปัญญาเลิศ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ล้อต๊อก
สู้กับผีหนีไม่ได้ (2531) นำแสดงโดย: หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธนา สินทรัพย์
หนองบัวแดง (2531) ผู้กำกับ: บารมี นำแสดงโดย: ธิดา ธีรรัตน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, รอน บรรจงสร้าง, อภิชาติ หาลำเจียก, ราตรี วิทวัส, รติรส ริมนภา
หน่วยล่าสังหาร (2531) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เล็ก ไอศูรย์, สุนิสา คราประยูร
หลอกนิด นิด รักจริง จริง (2531) ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิช นำแสดงโดย: อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, เพ็ญ พิสุทธิ์, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ
หวานมันส์ ฉันคือเธอ2 (2531) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, นฤมล นิลวรรณ
เหยื่อตัณหา (2531) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์
เหยื่ออารมณ์ (2531) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, ดวงตา ตุงคะมณี, ปัทมา ปานทอง, พิศมัย วิไลศักดิ์
อยากแบ่งหัวใจให้เป็นสอง (2531) ผู้กำกับ: กัมพล พฤกษศรี นำแสดงโดย: เล็ก ไอศูรย์, ภัทรา ทิวานนท์, สุภาวดี ทิพย์พินิจ
อยู่กับยาย (2531) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ยอดรัก สลักใจ, ศิรินทรา นิยากร
อะไรจะขนาดนั้น (2531) นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, ราตรี วิทวัส, สมฤดี นุ่มอำพันธ์
อินทรีภูเขา (2531) ผู้กำกับ: เทอด มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงฤดี บุญราชัย, วีรยุทธ รสโอชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า ปรปักษ์
อีจู้กู้ปู่ป้า (2531) นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, พิม วัฒนพานิช
อุบัติโหด (2531) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, เสกสรร ชัยเจริญ, อภิชาติ หาลำเจียก, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, แทน จันทรวิโรจน์
แอบฝัน (2531) ผู้กำกับ: ภรณ์พินิจ นำแสดงโดย: รุ่งทิวา หอมหวล, เล็ก ไอศูรย์, ยุวันดา แก้วมาลี, ส.อาสนจินดา
ไอ้ด่างเกยชัย (2531) นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, ราตรี วิทวัส, วีรยุทธ รสโอชา, อภิวัฒน์ เมธา, ดามพ์ ดัสกร
ไอ้มือดำ มือปืน 2 (2531) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วิทยา สุขดำรงค์

อ้างอิง[แก้]